Frederiksberg: Underbetalte østeuropæiske håndværkere på kommunal byggeplads

Det sker på trods af at bygherren skal opfylde arbejdsklausuler: Lønnen lå 30 procent under minimallønnen.
Foto: 3F
Rasmus Kreutzmann, 3F
Frederiksberg Kommune har ikke oprindeligt sikret sig, at det byggefirma, som kommunen har hyret til at renovere en udlejningsejendom i alle kæde-led overholder den arbejdsklausul, som kommunen stiller som krav ved byggeopgaver.

Revisionsfirmaet BDO har siden hen for Frederiksberg Kommune gennemgået projektet og udarbejdet en revisionsrapport.

TV 2 Lorry har fået aktindsigt i revisionsrapporten. Den viser, at underentreprenører, der er hyret til renoveringen, underbetaler deres medarbejdere, som fortrinsvis er litauere.

Der er i den grad tale om social dumping

“Der er i den grad tale om social dumping. Lønnen til de omkring ti mand på pladsen lå på 30 procent under minimallønnen,” siger Rasmus Kreutzmann, som er faglig sekretær i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (3F BJMF), til Netavisen Pio.

Hovedentreprenør ærgrer sig 

Kommunen har hyret firmaet Combi Byg til at stå for hovedentreprisen til ti millioner kroner.

Combi Byg sælger en del af opgaverne videre til murerfirmaet Paulsen, som sælger en del af opgaverne videre til to underentreprenører: Lyn byg og SH Group Super House.

I aftalen med Frederiksberg Kommune har hovedentreprenøren Combi Byg skrevet under på en arbejdsklausul om at der ikke må forekomme social dumping i forbindelse med renoveringen.

Direktør Jens Larsen fra Combi Byg ærgrer sig i et skriftligt svar til TV 2 Lorry over, at der ikke - som krævet af Combi Byg - har været overenskomst hos underentreprenør.

Frederiksberg Kommune iværksatte i sommer den omtalte revisionsrapport. Den færdige rapport forelå 22. september, og den dokumenterede underbetaling hos underentreprenørerne.

Fagforening fik løst problemet

I oktober stillede 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforeninget et ultimatum til SH Group Super House, som var den sidste underentreprenør, der underbetalte de ansatte: Få styr på tingene eller der bliver konflikt.

Få timer senere indgik underentreprenøren overenskomst med 3F.

Hos 3F-afdelingen undrer man sig dog over, at kommunen ikke fra start sikrede sig, at virksomhederne levede op til arbejdsklausulen:

Kommunen kunne jo bare have bedt om at se underentreprenørens tiltrædende overenskomst

“Kommunen kunne jo bare have bedt om at se underentreprenørens tiltrædelsesoverenskomst eller bedt om at få dokumentation for medlemskab af Dansk Industri, og bedt om at se lønsedler, så var sagen jo kommet på plads fra start,” siger Rasmus Kreutzmann.

Opdateret kl. 18.20: Skrivefejl i underrubrik rettet

Hvad er en arbejdsklausul/sociale klausuler

En arbejdsklausul er et kontraktvilkår mellem udbyderen af en opgave og en privat leverandør, dvs. et dokument eller en tekst, som indgår i kontrakten mellem parterne. Hvis arbejdsklausulen ikke overholdes, anses det som et brud på kontrakten.

90 procent af alle kommuner bruger arbejdsklausuler med kædeansvar ved bygge- og anlægsarbejde.

Kilde: Arbejdsklausuler.dk

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Har Frederiksberg Kommune ikke en gennemarbejdet kontrakt med Combi Byg der sikrer mod underentreprenører der ikke er godkendt?
Hvis det er til fældet er det nok ikke tilfældigt. Der er jo trods alt Frederiksberg Kommune med landets laveste kommuneskatte%.

Annonce