Debat: Tid til retfærdige reformer

Danmark har også i fremtiden brug for reformer. Det er blot afgørende, at de bliver retfærdige og fremsynede, mener S-ordfører Rasmus Stoklund.
Ordet ”reform” har siden forringelsen af efterlønnen og forkortelsen af dagpengeperioden, som var forkerte svar på finanskrisen, fået en negativ konnotation.

Der bliver dog – også fremover – brug for reformer, som sikrer arbejdskraft og kompetencer. Men de skal være både fornuftige og retfærdige.

Regeringen har derfor sat et arbejde i gang med såkaldte andengenerationsreformer.

Professor Nina Smith står i spidsen for en kommission, der skal analysere mulighederne og komme med idéer.

Flere skal have en erhvervsuddannelse

Et sted, hvor man i den forbindelse kan sætte ind, er blandt de mange unge mænd, der går ud af folkeskolen, men hverken kommer i gang med en uddannelse eller et arbejde.

Både for deres og samfundsøkonomiens skyld ville det være godt, hvis de eksempelvis tog en erhvervsuddannelse.

En prognose fra AE-Rådet viser, at vi frem mod 2030 vil mangle 99.000 faglærte. Hvis Danmark ikke kan imødekomme den efterspørgsel, så er risikoen en gradvis overophedning af det faglærte arbejdsmarked, som i sin yderste konsekvens kan tvinge virksomheder til at flytte udenlands eller lægge fremtidige investeringer i udlandet.

Tankevækkende mange jurister

Den udvikling hænger dog også sammen med, hvilke uddannelser ungdommen søger i retning af.

Det er tankevækkende, at når det gælder en af de absolut væsentligste uddannelser for produktionsvirksomhederne, så blev der ifølge Danmarks Statistik i 2019 blot færdiguddannet 300 industriteknikere, men der samme år blev udklækket 1.272 jurister.

Det er afgørende for Danmarks fremtidige konkurrenceevne

Man skal selvfølgelig ikke overfortolke på et så spinkelt grundlag, og jeg har ikke noget grundlag for at konkludere, at der uddannes for mange jurister.

Min pointe er blot, at det er afgørende for Danmarks fremtidige konkurrenceevne, at flere unge får øjnene op for de muligheder - også for at læse videre, hvis man ønsker det - som en erhvervsuddannelse giver.

Flere udenlandske kvinder i arbejde

En anden stor arbejdskraftreserve, som 2. generationsreformer kunne bidrage til at frigøre, udgøres af kvinder fra Nordafrika og Mellemøsten.

Alt for mange i denne gruppe har været uafbrudt på kontanthjælp i årevis.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er eksempelvis syv ud af ti kvinder fra Syrien på offentlig forsørgelse.

En del af de nordiske landes succes beror på, at erhvervsfrekvensen blandt både mænd og kvinder er høj.

Forudsætningen for fremtidige generationer af unge udenlandske kvinder burde være gode, for masser af dem klarer sig godt i uddannelsessystemet, og de kompetencer skal de naturligvis ud at bruge. Samtidig sikrer det ligestilling, når kvinder ikke er økonomisk afhængige af deres mænd.

Danmark har også i fremtiden brug for reformer. Det er blot afgørende, at de bliver retfærdige og fremsynede.

Derfor er arbejdet med andengenerationsreformer interessant.

Rasmus Stoklund er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og forskningsordfører og uddannelsesordfører.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

”retfærdige og fremsynede reformer”

Jeg glæder mig til, at der vil blive rettet op på alle de asociale reformer, der er lavet de sidste 10 år...
Uligheden skal mindskes, og det kan kun lade sig gøre hvis "de brede skuldre" bærer de tungeste læs...

Det kan godt se noget dystert ud, hvis ikke vi kan få flere over på erhvervsuddannelserne. Det er selvfølgelig ikke alle, der egner sig til at blive håndværker, men det er bestemt heller ikke alle, der bør gå universitetsvejen.

Reformer og Socialdemokrati plejer at varsle mere ulighed, mere kontrol og færre rettigheder. Tænk bare på reformerne på sygedagpengeområdet, fleks- og FØP, som Mette Frederiksen har stået i spidsen for. Ringere økonomi og mennesker som fastholdes i årevis på ressource-forløb. Syge mennesker skal have ret til at blive afklaret indenfor 2 år og på sygedagpenge. Mennesker på kontanthjælp skal have samme afklaringsgaranti.

Janne Hansen. Du har en unuanceret tilgang til, hvad der er fakta. Socialdemokratiet har ikke lavet reformer, der skaber ulighed, men de har arbejdet for at skabe mere retfærdighed. De har dog ikke haft flertal i folketinget og det afføder jo ofte at man må indgå kompromiser. “Sådan er det jo”! Mette har kun været statsminister i kort tid og kan vel ikke klandres for alt det, du tillægger hende. Det er en overfladisk og fordomsfuld betragtning uden substans du her fremfører.

OG drop 225 timers reglen der kun gør folk fattiger

Der er mange, der står uden for arbejdsmarkedet, som gerne vil have et arbejde. Med arbejdsgiverne giver dem ikke en chance fordi de har små fejl og mangler. Kun som gratis arbejdskraft med løntilskud kan de komme på tale. Og bliver du ledig som 50+ er det nærmest umuligt, at få et arbejde igen. Er du 60+, så glem det helt.

Så længe det forholder sig således, er der reelt ikke mangel på arbejdskraft. Det skulle da lige være til at holde lønningerne nede. Her kan alle bruges.

Annonce