Radikale stemmer for borgerforslag, som partiet er imod

Radikale stemte tirsdag for, at udlændinge kan søge om asyl på danske ambassader ude i verden: “Tiden er løbet fra denne del af borgerforslaget,” erkender partiets ordfører
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Sofie Carsten Nielsen (R), leder af Det Radikale Venstre
De Radikale stemte - sammen med Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet - tirsdag for et borgerforslag, der foreslår “en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark”.

Borgerforslaget foreslår konkret, at Danmark skal “genoptage muligheden for, at asylansøgninger kan indgives direkte på ambassader og konsulater”.

Et sådant  system var gældende frem til for omkring 40 år siden, hvor det var muligt for udlændinge ude i den store verden at indgive anmodning om asyl i Danmark til danske ambassader og konsulater rundt om i verden.

Systemet blev afskaffet, fordi det potentielt ville indbære, at Danmark ville blive fuldstændig oversvømmet af udlændinge ramt af krige, borgerkrige, undertrykkelse og alverdens andre ulykker rundt omkring på kloden.

Radikale: Det støtter vi ikke

Netavisen Pio har spurgt De Radikales udlændingeordfører, Kathrine Olldag om, om partiet er enig i, at forslaget potentielt vil give et meget, meget stort antal flygtninge adgang til Danmark:

Det var en mulighed engang, hvor verden så helt anderledes ud

“Vi deler bekymringen, og derfor mener vi også, at tiden er løbet fra denne del af borgerforslaget. Det var en mulighed engang, hvor verden så helt anderledes ud,” lyder det i et skriftligt svar fra De Radikales udlændinge- og integrationsordfører.

En anden del af borgerforslaget, som De Radikale stemte for tirsdag, foreslår, at der skal “gives midlertidig opholdstilladelse, hvis hjemsendelse er umulig."

Netavisen Pio har bedt Kathrine Olldag forklare nærmere, hvorfor De Radikale støtter den del af borgerforslaget, der foreslår at give midlertidige opholdstilladelser til personer, som står til hjemsendelse.

Radikale: Det støtter vi heller ikke

Her lyder svaret Kathrine Olldag, at De Radikale faktisk heller ikke støtter den del af borgerforslaget:

Vi er ikke klar til at give almindelig midlertidig opholdstilladelse

“Vi er ikke klar til at give almindelig midlertidig opholdstilladelse, men vi er klar til at drøfte alt det andet som denne del af forslaget omhandler."

Hvorfor De Radikale har stemt for borgerforslaget - selv om partiet reelt viser sig at være mod størstedelen af borgerforslagets konkrete forslag - forklarer Kathrine Olldag således:

“Borgerforslaget rummer nok elementer, som rammer vores politik, til at vi kan støtte op om det samlet set.” 

Fakta: Spørgsmål og fulde svar

Nedenstående bringer vi Netavisen Pio's spørgsmål til De Radikales udlændinge- og integrationsordfører, Kathrine Olldag, og dennes fulde svar.

Er du og De Radikale enige i, at et asylsystem, hvor man kan indgive sin asylansøgning rundt om i verden til danske ambassader og konsulater, potentielt vil give et meget, meget stort antal flygtninge adgang til Danmark?

“Vi deler bekymringen, og derfor mener vi også, at tiden er løbet fra denne del af borgerforslaget. Det var en mulighed engang, hvor verden så helt anderledes ud. Dog deler vi intentionen om at eksternalisere sagsbehandlingen af asylansøgere, både af humanitære, sikkerhedsmæssige og politiske grunde. Begrundelsen for, hvorfor stillerne foreslår dette her, er den samme begrundelse, vi har for vores egen version af eksternalisering. Vores eget forslag går kort fortalt på, at vi i fællesskab med de øvrige medlemslande i EU i højere grad opgraderer Frontex til at kunne håndtere modtagecentre på EU’s ydre grænser, hvor immigranter og asylansøgere skal skilles ad. Immigranterne skal sendes tilbage, mens de flygtninge, der har et asylbehov skal fordeles i mellem EU’s lande efter aftalte kvoter.”

Hvorfor give midlertidige opholdstilladelser til personer, som står til hjemsendelse? Hvad forstår De Radikale her med en midlertidig opholdstilladelse?

“Vi giver allerede forskellige typer af opholdstilladelser til folk, som står til udrejse. F.eks. ”tålt ophold” eller ”humanitært ophold”. Vi er imod de umenneskelige forhold på udrejsecentrene, så vi er helt enige i, at forholdene på centrene skal forbedres. Herudover synes vi det er et problem, at 2/3 af de hjemsendte forsvinder fra centrene, uden vi ved, hvad der sker med dem. Ligesom det også er et problem, at vi i forhold til konventionerne kun har hjemmel til at holde på dem i 4 år. Den eneste vej ud af rodet er at få etableret diplomatiske aftaler med hjemlandene. Vi er ikke klar til at give almindelig midlertidig opholdstilladelse, men vi er klar til at drøfte alt det andet som denne del af forslaget omhandler.”

Hvordan harmonerer De Radikales støtte til borgerforslaget - herunder særligt støtten til punkt 2 og 3, med De Radikales nyere, mere midtersøgende flygtninge- og indvandrerpolitik?

“Borgerforslaget rummer nok elementer, som rammer vores politik, til at vi kan støtte op om det samlet set.” 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Dette viser, hvad en stemme på De Radikale går til. Selvskabt inkonsekvens, selvoptagethed og leflen for drømmende humanister.

Det de Radikale mener, er at de vil have ministerbiler og ministerpension. Om de skal gå sammen med rød eller blå blok er ligegyldigt. Politikken kan de jo altid tilpasse alt efter hvilket parti de overtaler.

Sådan!

Den lader vi da lige hænge i luften.

Annonce