Vanopslagh stikker til Vermund: “Trist knæfald for rød politik”

Liberal Alliance forstår overhovedet ikke, at Nye Borgerlige støtter Arne-pension.
Foto: Folketinget/Steen Brogaard - fotografik: David Troels Garby-Holm
Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance og Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige
Liberal Alliance ærgrer sig i den grad over, at Nye Borgerlige freder Arne-pensionen - retten til tidlig tilbagetrækning for dem der har været længst tid på arbejdsmarkedet.

Måske er det tid til at skifte navn til Nye Socialdemokrater

“Trist knæfald for rød politik, der gør arbejdsstyrken mindre. Måske er det tid til at skifte navn til Nye Socialdemokrater,” skriver Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, i en kommentar til Netavisen Pio's interview med Pernille Vermund tirsdag.

I interviewet understreger Pernille Vermund, at Nye Borgerlige går ind for at bevare Arne-ordningen - også efter et valg, hvor de blå partier skulle få flertal.

“Hvis Arne-pension skal genforhandles, så skal der være et flertal imod den. Det er der ikke i dag, da Dansk Folkeparti støtter den. Men hvis aftalen skal genforhandles, så vil vi ikke afskaffe den, men ændre den. Men hvis Venstre og Konservative helt vil afskaffe den, så kommer vi ikke til at lægge stemmer til,” siger hun til Netavisen Pio.

Forinden havde Vermund på en konference om Arne-pensionen fastslået, at hun mener Arne-pensionen skal bestå:

“Nej, det vil Nye Borgerlige ikke. Vi vil bevare ordningen, men samtidig give et skattefradrag til dem der vælger at blive længere på arbejdsmarkedet. Men Arne-pensionen, den skal bestå.”

Ikke borgerlig politik

Hos Liberal Alliance står man helt uforstående over for holdningen hos Nye Borgerlige:

“Jeg er modstander af Arne-pensionen. Jeg mener, at, er man nedslidt, så er det en god mulighed med seniorpension, hvor man kan blive visiteret til tidlig pension,” siger Alex Vanopslagh til Netavisen Pio.

Det er på ingen måde borgerlig politik, at bakke op om tidlig pension, mener Vanopslagh:

Jeg synes ikke det er borgerlig politik

“Den her ide med at man skal kunne gå på tidlig pension, uagtet at man stadig godt kan arbejde, blot fordi man har arbejdet i 40 år - det kan eventuelt være som deltidsansat. At Nye Borgerlige støtter op om det, det synes jeg er ærgerligt. Jeg synes ikke det er borgerlig politik.”

Konferencen om Arne-pensionen, som fandt sted mandag på Christiansborg, var arrangeret af  “Alliancen for værdig tilbagetrækning”.

Alliancen består af de fire fagforbund Fødevareforbundet NNF, Malerforbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet samt Dansk El-Forbund.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Jeg var så dum, at jeg var medlem af Dansk El-Forbund, da jeg arbejdede som elektriker. Penge lige ud af vinduet. Nu køber jeg aktier i en global indeksfond via. Nordnets månedsopsparing hver måned i stedet. Hvis de seneste 200 års gennemsnitlige afkast gennem depression, verdenskrig, finanskrise og corona holder, så er min pensionsalder ca. 50 år.

Ja! God liberal holdning . En hver passer sit og Fanden tager resten, så må vi håbe han ikke tager dig, min ven.

"Fanden tager resten"

Det er netop situationen i el-branchen, hvor a-kassen koster 1.800 kroner om måneden, men arbejdsløsheden er under 1 procent. Der er ingen grund til at melde sig ind i a-kassen, hvis ikke det er med henblik på at snylte den. Ved at melde sig ud og selv opspare de 1.800 kroner privat, kan du gøre med pengene, hvad du vil - også i tilfælde af, at du slet ikke bliver arbejdsløs.

Kommentar:

Den såkaldte "Arne-Pension" er en utrolig god ordning, hvor borgerer efter et langt arbejdsliv på arbejdsmarkedet, kan gå på Pension et, to eller tre år før: den såkaldte Folkepensions-alder, som igen her fra Januar 2022 yderligerer er hævet...

Når det så er sagt, så ved vi jo ikke om Liberal Alliance ved næste valg bliver representeret på Christiansborg, den mulighed forligger jo, da Liberal alliance's meningsmåling p.t. er tæt på spærregrænsen...

God Aften,
Erling Drews...

LAs vælgerkorps består nok heller ikke af mennesker med slidsomme, beskidte og/eller repetitive jobs, så hvis han er kynisk nok, kan han jo være ligeglad med dem. Og det er han.

Nu må de Blå`s hykeleri høre op, i min akasse gik 20 på Arnepension 1.1.2022, heraf kom de 14 fra efterløn, 4 fra ledighed og kun 2 fra arbejdsmarkedet, hvor er det arbejdsmarkedet bliver tømt !!!. Efterlønnernes overgang skal ses i lyset af Lars L. Rasmussens sidste ændring af efterlønnen, som Helle Thorning blev nødt til at gennemføre for at få regeringsmagten og det
med en kraftig modregning af de arbejdesmarkedspensioner , som vi blev kraftigt opfordret til at indbetale til i begyndelsen af 90 erne.

I takt med at pensionsalderen stiger, vil det antal personer der reelt ikke længere kan være fuldt fungerende på arbejdsmarkedet stige med flere pr. 1000 personer, end i den nuværende gruppe. Det er den samme gruppe, som i stigende grad vil være udsat for den udtalte aldersdiskrimination, som arbejdsgiverne allerede nu praktiserer i ansættelserne. En ansættelse er ikke bare noget den enkelte selv beslutter, men den kræver vilje hos to parter.
Hvis man af flere grunde således holdes ude fra normal ansættelse, bliver konsekvensen, at flere ældre medborgere ufrivilligt må friste en tilværelse på kontanthjælp, hvor værdien af livsopsparingen, herunder huset, jo skal ædes op, inden man kan modtage nogen hjælp at at leve af, og når man så endelig når pensionsalderen kan man friste en pensionstilværelse rippet for frugterne af sin opsparingsindsats gennem livet.
Al anden ordning, end at der i den situation findes platforme, hvor man kan være i ly for kontanthjælpens tyranni, er helt ubeskriveligt lumpen. Vil arbejdsgiverne gerne benytte denne gruppes arbejdsevne, har de jo alle muligheder for at lokke dem med ansættelse på gunstige vilkår og i en passende tidsmæssigt dosering.
Selv om man i LA og de radikale kun betjener vælgere i velbetalte stillinger blandt den øvre mellemklasse og det mere velhavende klientel, er det da en udsøgt perfid indskrænkethed, kun at anskue vore ældre medborgere som udbudskvæg, helt uden hensyn til den klemme, som man ikke mindst selv, men også systemisk bringer mange i den gruppe i. Det virker pinligt, at man ikke formår at se ud over eget mikrokosmos, hvor man med solide lønninger og en mere bekvem arbejdsmæssig dagligdag sagtens kan sikre en tidlig fuldfed pension for sig selv længe inden arbejdsevnen tager af.
Jo højere pensionsalderen drives op, jo mere påkrævet er det, at et sortiment af ordninger som Arne pensionen eller efterlønnen sikrer en værdig sortie fra arbejdsmarkedet, ikke mindst i lyset af, at indtægterne fra AMBI'en, som er lønmodtagernes egen indbetaling til arbejdsrelaterede ydelser, idag og efter de borgerliges såkaldte arbejdsmarkedsreformer, på det uanstændigske langt overstiger de omfattede udgifter, de er sat i verden til at dække.

Hvad udad tabes skal indad vindes.

Da danskerne ikke mere kunne udnytte alle naboerne og skaffe livsfornødenheder herfra, blev vi sendt hjem i vores eget lille paradis og skabte i et par århundreder et bæredygtigt lille landbrugs og industrisamfund.

Den sunde fornuft og tillid erhvervsgrupperne og landsdelene imellem skabte en god infrastruktur med togbaner, sejlruter og veje. Der blev uddannelsesinstitutioner på land og i by og fælles opdragelse, sygeforsorg, aldershjem og hjælp til selvhjælp i form af foreninger, skatter og pensioner, gav den enkelte gode livsvilkår med familie og venner og arbejdskammerater.

Forståelsen for hinandens liv og livsvilkår var stor og samtalen udviklede politiske foreninger og deltagelsen i at forbedre egne og andres livsmuligheder, udviklede et bæredygtig demokrati med love og regler, så folkesundheden og livslængden forbedredes årti for årti.

Det globale samfund har givet moderne pandemi-ramte danskere helt nye og meget divergerende livsvilkår.

Hvad indad tabes skal igen udad vindes!

Om sammenhængskraften og demokratiet vil bestå sin prøve, er udfordringen indtil 2050.

1) Minkavl nedlagdes med et fingerknips.
2) Ålborg Portland og andre store CO2 skabende virksomheder presses til udlandet.
3) Dansk fiskeri nedlægges af Brexit.
4) Dansk landbrug tvinges til Polen, Ukraine og Rusland pga CO2 indfasningen.
5) Maersk har rekordoverskud på 117 milliarder.
6) Novonordisk har rekordoverskud 47 milliarder.
7) Nykredit har overskud på 8,9 milliarder.
8) De fleste danskere har netop betalt de første negative renter nogensinde.
9) Landet mangler arbejdskraft, men store grupper forsørges gratis af de røde partier.
10) Aldrig har Danmark haft flere politiske partier repræsenteret i folketinget.
11) Aldrig har pakkeafleveringsfirmaerne haft travlere. Alt kommer fra Kina.
12) Bornholm bliver snart Danmarks forsvars-centrum, idet prisen på gas har flyttet NATO’s indflydelse mod øst.
13) den digitale omstillings aldersmodsætninger og danskernes mistillid til data-systemerne.
14) De sociale mediers polarisering af danskernes fælles grundlæggende holdninger.

Hvem skal bidrage til den danske velfærdsstat i fremtiden?
Hvem har interesse i den danske velfærdsstats overlevelse?
De rige tjener pengene igennem de store veletablerede firmaer og slår sig ned i Schweiz eller Monaco.
Dansk produktion vil med Paris-aftalen flytte ud i den store verden.
Den arbejdskraft vi mangler importeres fra private uddannelsesinstitutioner i hele verden.

Vi er ej mere hinandens lykkes smed.
Enhver er igen sin egen lykkes smed.

Klima-krisen og globalisering og pandemien har kastet Danmark tilbage til loge efter Napoleons-krigene.

De røde partiers dans om Paris-aftalen bliver det danske velfærdssamfunds endeligt!

Vi glemte hvad generationerne havde skabt! Og ingen forstod at passe på det!

De røde lever fint uden mink-erhvervet!
Men kan de røde leve uden velfærdssamfundet?

Velfærdssamfundet er ingen ret!
Velfærdssamfundet er en pligt!

En pligt til at arbejde længe, ihærdigt og udholdende.
En pligt til at forsørge sig og sine.
En pligt til at tage en uddannelse.
En pligt til at opdrage sine børn i den danske ånd.
En pligt til at betale skat.
En pligt til at bidrage til landets bedste.
En pligt til at rydde op efter sig i det offentlige rum.
En pligt til ikke at ligge andre til last
En pligt til at overholde landets færdselslove, love i almindelighed,…

En pligt til at nyde at folkepensionen blev skabt i den bedste mening.
En pligt til at udvise tillid til familie, naboer, venner, arbejdsgiver, kolleger, kongehus,
En pligt til at påvise åbenbare tåbeligheder i vores fremtidsudsigter

Velfærdssamfundet er du og jeg.

Bor du i Schweiz og ikke ønsker at betale skat i Danmark, ja, så farvel velfærdssamfund!

Valget er dit! Vores forfædre var klogere end som så. Indtil andre udenlandske befolkningsgrupper så det!

Og dem forsøger Mette Frederiksen at lære om pligt, inclusive Nye borgerlige, der kæmper for et skattegrundlag.

Det interessante er hvorfor de røde partier lod svenske Greta Thunbergs klima-krise nedlægge det danske velfærdssamfund.

Misundelse?

Indvandringen ødelagde det svenske folkhemmet allerede for 5 år siden.

Folkhemmet er et politisk koncept, som spillede en vigtig rolle i udviklingen af den svenske velfærdsstat, ligesom det er en vigtig del af Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis historie. Begrebet anvendes undertiden også om perioden 1932-1976, hvor landet var ledet af socialdemokratiske regeringer.

Det danske velfærdssamfund overlever i bedste fald til 2030!

Det danske velfærdssamfund er som at blive mangemillionær.
Den første million virker næsten umulig og uoverskuelig og uopnåeligt. Men når den først er i hus går det hurtigt!

Når arven skal gives videre skal man være lige så klog som en vis jyde.

Sørge for at indtjeningen fortsætter og at udbyttet til de velforsørgede arvinger holdes i stram snor.

Rettidig omhu!

Velfærdssamfundets nødvendighed.

Det er det gode tilbud! For røde som blå!

Annonce