Tiden kræver forandringer i fiskeriet – lad os sammen finde løsningerne

Fiskeriet skal være mere bæredygtigt – såvel miljømæssigt, som økonomisk, mener folketingsmedlem Kasper Roug.
Foto: Colourbox
Hjarnø Havbrug i Horsens Fjord
Alt for længe har politikere ladet stå til. I de seneste årtiers fiskeripolitik har man været for konfliktsky og eftergivende. Man har truffet de lette beslutninger, i stedet for de rigtige beslutninger.

Og nu taler de marinebiologiske vurderinger så sit klare sprog. Kvoterne i Østersøen er nu banket helt i bund og der er færre fisk at fange. For øjeblikket har det den konsekvens, at vi mister arbejdspladser i fiskeriet og i følgeerhvervene på land. Dertil kommer en klima- og biodiversitetskrise, som vi skal løse.

Vi mister arbejdspladser i fiskeriet

Problemer er der nok af, så nu er det tid til nye løsninger. Derfor er jeg glad for, at vi har en minister (Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Rasmus Prehn, red.) ved roret, som ønsker det bedste for dansk fiskeri.

Han har modet til at tale om situationen som den er og træffe de nødvendige beslutninger, som skal sikre at vi går forlæns og ikke baglæns ind i fremtiden.

En del af Danmarks stolte og stærke kulturarv

Det er en del af Danmarks stolte og stærke kulturarv at have stærke og stolte fiskere på havet. Derfor har vi også særligt gode forudsætninger for, at forandre fiskeriet så det bliver mere bæredygtigt – såvel miljømæssigt, som økonomisk.

Som eksempel vil et dansk fiskeri med skånsomme fiskemetoder, give sunde kvalitetsfisk, og det er vi forbrugere heldigvis klar til at betale mere for.

Ingen fiskere er tjent med en negativ spiral

Derfor tror jeg også på en langt lysere fremtid for fiskeriet, selvom det kræver, at vi hjælper hinanden til med at holde fast i en grundlæggende erkendelse af, at der skal forandring til. Så vi kan gøre det på den rigtige måde.

For ingen fiskere er tjent med en negativ spiral mod lavere kvalitet af fisk og mere bundtrawl, tværs imod.

Derfor er jeg glad for, at fiskeriministeren inviterer til dialog om både ændring af fangstmetoder og –fangstarter. Så vi i fællesskab kan starte en ny positiv spiral mod højere kvalitet og bedre pris for fisken.

Kasper Roug er folketingsmedlem for Socialdemokratiet.


placeholder

Kommentarer

Så længe man tillader bundtrawl, vil der ikke være en fremtid, hverken for fisk eller fiskere.
Tåbeligt at man ikke har indset det for mange år siden.
Det vidner om ubegavede ledere på mange planer.
Ledere og politikkere der kun har tilgodeset storfiskerne, som selvfølgelig anskaffer sig større og større skibe og flere og flere trawl, efterhånden som der bliver færre og færre fisk.

Jeg har længe undret mig over, at men ikke i større omfang opretter fredede zoner, hvor hvor fisken er i fred. Med sådanne områder giver man fiskebestanden et pusterum, således at yngelen kan foregå uhindret og i hvert fald en gruppe individer vil kunne nå at vokse sig store og dermed stabilisere og måske endda øge bestanden. Bred overfiskning er et mønster eksempel på en vaskeægte loose loose situation for både fisk og fiskere.

Det lyder rigtig fornuftigt med 'fredede zoner'.

Annonce