Analyse: Skal Socialdemokratiet være mere woke?

Hvor meget skal partiet omfavne tidens identitetspolitiske strømninger i forsøget på at appellere til de unge vælgere?
Foto: Jakob Esmann
“I mange år har vi i Socialdemokratiet været optaget af at bygge broer til vælgere i provinsen. Men måske er tiden ved at være moden til at bygge bro til andre vælgere.” 

“Det kræver imidlertid, at Socialdemokratiet bliver bedre til at gribe nye dagsordener i stedet for at lade automatpiloten tage over.” 

Sådan skrev socialdemokraten Laura Rosenvinge forleden i en stor kronik i dagbladet Politiken.

Uden at sætte direkte adresse på hvilke personer det drejer sig om, skriver hun at hendes parti i stigende grad er blevet eksponent for en leflende politik og retorik:

“Det er en antistorby-, antiidentitetspolitisk, antiwoke socialdemokratisme, hvor man hellere vil lefle for tastaturkrigerne på Facebook end fremstå empatisk over for alt det, man måske ikke lige forstår.”

Vil inddæmme venstrefløj

Laura Rosenvinge, der er partiets politiske ordfører på Københavns rådhus, satte dermed gang i diskussionen om, hvordan Socialdemokratiet igen kan omfavne og tale til de mange - særligt yngre og veluddannede vælgere i storbyerne, som partiet tabte i forbindelse med sidste års kommunalvalg.

Et valg som nok flyttede stemmer over midten i København, men som samtidig har gjort Enhedslisten til hovedstadskommunens største parti på bekostning af Socialdemokratiet.

Det er også en grundlæggende kritik af den politiske kurs, som fik statsminister Mette Frederiksen til magten

Trods den manglende adresse, så er det ikke så svært at gætte på, hvem Laura Rosenvinges kritik især er møntet på.

Det er socialdemokrater som politisk ordfører Rasmus Stoklund, udlændingeminister Kaare Dybvad og partiets ligestillingsordfører Lars Aslan Rasmussen, som alle har været fremtrædende med den slags antiidentitetspolitisk og antiwoke-synspunkter.

Men det er også en grundlæggende kritik af den politiske kurs, som fik statsminister Mette Frederiksen til magten - med fokus på stram udlændingepolitik og en økonomisk politik, som især kom faglærte og ufaglærte til gode. Ikke mindst personificeret ved Arne-pension.

Identitetspolitik og woke

Laura Rosenvinges opskrift på at få vælgerne tilbage, kan lidt groft koges ned til at partifællerne skal omfavne identitetspolitiske strømninger og være mere woke.

To meget diffuse begreber som kan være svære at forholde sig til, og som kan betyde noget vidt forskelligt, alt efter hvem man spørger.

Det ene, identitetspolitik, er en betegnelse for politiske holdninger, der tager udgangspunkt i en bestemt befolkningsgruppes religion, etnicitet, seksualitet eller anden særlige identitet, og som især sigter på at varetage denne gruppes interesser.

I modsætning til identitetspolitik står klassepolitikken, hvor de politiske holdninger og den politiske interessevaretagelse ofte er henvendt mod en bestemt økonomisk gruppe, f.eks. arbejderklassen.

Det andet begreb er woke. Det er et begreb som stammer fra USA og henviser til en opfattet eller oplevet opmærksomhed over for social og racemæssig uretfærdighed.

At være "woke" handler i grove træk om, at man anerkender forskellige minoritetsgruppers særlige udfordringer, og at man er positiv overfor tiltag som beskytter disse grupper mod overgreb eller retter op på ulighed gennem positiv særbehandling.

Marxisme eller hensyntagen

I borgerlige kredse er kampen mod woke-ness blevet intensiveret i disse år, og mange steder ses anti-woke-kampen som erstatningen for den kamp på udlændingeområdet, som siden årtusindeskiftet har været definerende for den politiske kamp mellem rød og blå blok.

En omsiggribende krænkelseskultur, hvor man ikke længere må sige eskimo og neger

Identitetspolitikken og woke er i deres øjne om en neo-marxistisk, totalitær ideologi.

En ideologi som manifesterer sig i en omsiggribende krænkelseskultur, hvor man ikke længere må sige eskimo og neger, nedrivning af statuer, et samfund hvor der er 73 forskellige køn og hvor særligt hvide, heteroseksuelle mænd ses ned på.

For rigtigt mange mennesker er der også mange woke ting, der er virkelig fjollet: Når hvide skal bagest i anti-racistiske demonstrationer, at man ikke længere må synge ‘Den danske sang er en ung blond pige’, når universitetsstuderende ikke længere må klæde sig ud som mexicanere i et rollespil, eller når en yderligtgående seksualpolitisk organisation underviser folkeskoleelever i alternative kønsnormer.

Alle mulige ændringer, som i manges øjne blot skal beskytte en lille bitte gruppe krænkelsesparate, særdeles venstreorienterede aktivister eller fremme ekstreme synspunkter.

Omvendt er der mange unge, som gerne vil vise hensyn til minoriteter, som er opmærksomme på at bruge andre pronominer end han og hun, hvis deres kammerater ønsker det.

Storm om normerne

Aktuelt handler debatten om Normstormerne, som er en kønspolitisk forening, der tilbyder undervisning bl.a. i såkaldt normkritik til folkeskoleelever.

Foreningen har fået et stort millionbeløb af Københavns og Aarhus’ kommuner til at køre en række undervisningsforløb for eleverne eller for kommunens lærere og pædagoger.

Går helt sikkert rent ind rundt omkring i provinsens kantineborde og i byggepladsernes skurvogne

En af dem der har forsvaret Københavns Kommunes samarbejde med Normstormerne, er førnævnte Laura Rosenvinge, hvilket bl.a. fik Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt til at skrive, at:

“Vore dages socialdemokratiske bløddyr i de store byer har foræret den private forening Normstormerne 7,3 millioner kroner, så Normstormerne kan ansætte sig selv og deres venner og turnere rundt på folkeskolerne med deres budskab: der findes ingen drenge, piger, mænd eller kvinder: du kan bare vælge selv.”

Morten Messerschmidts kritik af Normstormerne går helt sikkert rent ind rundt omkring i provinsens kantineborde og i byggepladsernes skurvogne, men blandt unge på universiteterne og byens hippe barer, er det uvidende snak fra en dinosaur.

Ung med unge

Diskussionen om man nu også skal til at være woke i Socialdemokratiet, følger en nærmest uendelig antal diskussioner i Socialdemokratiet om, hvordan partiet forholder sig til nye strømninger i ungdommen.

Det så man efter ungdomsoprøret i ‘68, hvor dele af ungdommen gjorde op med autoriteterne, og demonstrerede mod USA’s krig i Vietnam. Synspunkter, som op igennem 70’erne, slog igennem

I start-nullerne var det anti-globaliseringsbevægelsen ATTAC, som satte global ulighed på dagsordenen, og bl.a. krævede beskatning af international valutaspekulation. Synspunkter som i dag er fuldstændigt optaget i partiet.

Det er heller ikke så frygteligt mange år siden, at mange i Socialdemokratiet vendte øjne af Greta Thunberg og de mange unge, som krævede radikale forandringer af klimapolitikken.

Den klima-flanke har man siden valget ihærdigt forsøgt at lukke effektivt ned, sådan at man i Socialdemokratiet i dag er lige så grønne, som man er røde.

Spørgsmålet, som mange socialdemokrater må stille sig selv, er om woke er et forbipassende fænomen for en lille gruppe unge, som man skal holde ud i strakt arm for at sikre, at de midaldrende vælgere ikke løber tilbage i armene på DF eller til Inger Støjberg.

Eller om det er noget man bliver nødt til at få indarbejdet i partiets politik og retorik, hvis man også i fremtiden vil række ud til yngre, veluddannede vælgere?

Det dilemma vil nok kunne holde mange i partiet vågne.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Måske er Laura i det forkerte parti.

Laura vil lefle for Enhedslistens forvirrede og umodne sammenskrab af vælgere. Tænk på hvor mange partier Enhedslisten består af.
Politik består af praktisk ledelse af landet, ikke af højttravende floskler, som kun et fåtal forstår rækkevidden af.
Lauras kronik oser af elitært vrøvl. Det kunne jo også være, at man netop ikke er empatisk, fordi man forstår.

Og hvad er det så man forstår, hvis man ikke er empatisk, som empatiske mennesker ikke forstår?

Spørg Laura.

Skal Socialdemokratiet være mere woke?

Kort svar: NEJ!
Langt svar: NEJ!

Socialdemokratiet, skal være socialdemokrater, men det er det vist ved at være længe siden de har været.

Ms Flutterby, nu er det jo heldigvis ikke dig der skal afgøre hvem der er socialdemokrat eller hvad der er socialdemokratiets politik, det afgøres af partimedlemmerne og godt for det. Ønsker man at der bliver ført en mere revolutionerende politik, har man jo heldigvis de "gamle kommunister" i Enhedslisten at stemme på, de går jo ind for væbnet revolution a.la. Kina eller Rusland men det er jo heldigvis for Danmark et fatamorgana.
I Danmark er man så heldig at have et af de mest retfærdige valgsystemer og hemmelige valg, så alle har mulighed for at stemme på den kandidat til folketinget de er mest enige med uden at det kommer til andres kendskab hvilket parti man har stemt på.

@ Bent

Det er blevet bedre med socialdemokratiet under denne regering, end det var både under Helle Thorning Schmidt og Poul Nyrup, der begge trak socialdemokratiet over midten.

Jeg har intet ønske om en revolution, men jeg anerkender, at alt efter hvilken politik der føres så kan det ikke udelukkes i fremtiden, det handler bare om, at nok borgere bliver kørt langt nok ud økonomisk og strukturelt og så kan det ikke udelukkes. Enhedslisten går ikke længere ind for væbnet revolution og jeg tvivler på at Enhedslisten meget nødigt så tilstande i Danmark der mindede om Rusland eller Kina.

Jeg er apolitisk og stemmer strategisk. Godt du skriver 'et af de mest retfærdige' så mangler vi blot retfærdigheden på alle andre områder også og så at komme af med de strukturelle diskriminationer..

Ms Flutterby, at en socialdemokratisk regering under Nyrup og Thorning kunne samarbejde hen over midten i Dansk politik er vel netop et tegn på demokrati. Hvis der kun blev samarbejdet tv. for midten ville Danmark jo nærme sig til at være en et-parti stat og i et demokrati kræver det at samarbejde, også med dem man er uenige med. Venstrefløjen incl socialdemokratiet, havde jo kun flertal sammen med det borgelige parti, de radikale. Så hvis man ønsker der bliver ført en mere venstreorienteret politik bliver man nødt til at få flere vælgere til at stemme på disse partier, så bare kom i gang med at overtale vælgerne, men det bliver svært for de fleste tænker kun på hvad der gavner dem selv, det så vi jo i 1973, da Glistrup kom i folketinget med 28 mandater fordi han lovede nulskat og afskaffelse af alle offentlige arbejder.

I min optik samarbejdede hverken Nyrup eller Thorning henover midten. Nej, de vadede henover midten og blev lige så blå som de blå er det.

Jeg frygter det kommende valg for skulle de borgerlige vinde, så kommer Danmark svageste til at tabe. Så vil der igen komme en hæslig hetz af bunden af samfundet, fra de borgerlige, de borgerlige vælgere og internetkrigerne.

Jeg har aldrig forstået den der med at de fleste stemmer der hvor det gavner dem bedst (selvom jeg godt ved at det er sådan det er), burde man ikke stemme for dem man mener vil gøre det bedste for Danmark, samfundet og danskerne som en helhed?

Hvor er al den egoisme kommet fra.

Det er muligvis sandt i et eller andet parallelunivers, men i dette univers er socialdemokratiet da tværtimod mere socialdemokratisk nu end på noget tidspunkt siden 50erne eller måske 60erne.

Se filmen "Trumbo" om McCarthyismens hærgen i Hollywood. For det er det, det drejer sig om.

Se filmen "Trumbo" om McCarthyismens hærgen i Hollywood. For det er det, det drejer sig om.

Jeg vil også hævde, at Laura Rosenvinge allerede har gjort stor skade på partiet med sin både økonomiske og moralske støtte til de kugleskøre normstormere, hvilket også underbygges af, at 80% af danskerne i en meningsmåling tager afstand fra wokeismen. Imponerende i øvrigt at så stor en del af befolkningen overhovedet kender nok til fænomenet til at sige så klart fra.

Og så vil jeg også lige påpege, at der ikke på nogen måde er tale om antistorbyholdninger, som hun påstår, for prøv lige at spørge folk på Amager udenfor Københavns kommune, på Vestegnen og i Whiskybæltet, om de der er specielt woke .. jeg kan allerede nu afsløre, at det er de ikke. Fænomenet er faktisk overhovedet ikke velset udenfor Københavns og måske også Frederiksberg kommuner og muligvis også visse dele af Århus. Men det er nok mest Københavns fashionable brokvarterer med alle de studerende i forældrekøbslejligheder, der holder liv i den dødssejler.

Og så lige om begrebet "de unge": Eleverne på film- og teaterskolerne samt dem på Købehavns universitets humanistiske fakultet er IKKE repræsentative for "de unge" som helhed. Eleverne produktionsskolerne eller SOSU-skolerne er ikke bare flere men også langt mere normale ift. danskerne som helhed, men af uvisse grunde fylder de bare meget mindre i mediebilledet.

Så det du siger er, at 80% af befolkningen går ind for ulighed og forskelsbehandling baseret på klasse, race, religion, m.m. Hvor er det dog sørgeligt.

Er du kun ude på at være på tværs, eller forstår du ikke hvad diskussionen handler om.

Jeg forstår det udemærket, engelsk er mit 1. sprog, tak.

Men for at vi kan have en fornuftig debat, så må vi være enige om hvad det overhovedet er vi debaterer og det kræver at vi hver især forstår hvad 'Wokeisme' er. Men det er lidt som med feminisme, som det også er meget få der forstår hvad egentlig er og hvad det dækker over. Det er ikke langt fra wokisme, eller rettere feminisme kunne betegnes som en del af wokeisme.

@ Hans Jensen,

Hvis du ikke er woke eller ligefrem anti-woke, så må du jo gå ind for det modsatte af hvad woke er, hvad er det jeg misforstår?

Jeg tror og håber, at der er en hel del danskere der er woke, uden at de selv er bevidste om det, måske fordi de ikke rigtigt forstår konceptet.

Så det du siger er, at arbejdere går i grimt tøj, er beskidte, og lugter? Hvor er det dog sørgeligt.

Og hvis du ikke kan lide den form for argumentation, skulle du nok overveje selv at hæve niveauet.

@ Thor,

Jeg må have udtrykt mig meget dårligt, hvis det er det du deducerer ud fra min kommentar. Jeg erindre ikke at jeg skulle have skudt nogen skoene, at de går i grimt tøj, er beskidte eller lugter. Hvis jeg har skrevet det må du da gerne henvise til kommentaren.

Nej, det gør 20% af befolkningen. Kun wokerne går ind for det du nævner.

@ Per Dam

Kunne du være sød, at uddybe hvad du mener, dit svar virker kryptisk, jeg er end ikke klar over hvem du svarer.

"80% af befolkningen går ind for ulighed og forskelsbehandling baseret på klasse, race, religion, m.m."

Nej, det er lige nøjagtigt hvad wokerne går ind for.. altså 'kun' 20% af befolkningen. Det er også alt for mange.

Ord og begreber ændre betydning, opfattes anderledes eller overtages af andre som tiden går.. 'woke' er idag kuppet af wannabe marxister fra kritisk raceteori. De har blot udskiftet 'kapitalist' med hvid' (hvid heteroseksuel mand) 'Hvid' er den nye klassefjende.. https://jyllands-posten.dk/kultur/ECE14205432/woke-er-nyt-i-danmark-paa-...

@ Per Dam

Du skriver, ""80% af befolkningen går ind for ulighed og forskelsbehandling baseret på klasse, race, religion, m.m."
Nej, det er lige nøjagtigt hvad wokerne går ind for.."

Så har du da fuldstændigt misforstået konceptet, det er jo netop det modsatte af hvad du skriver.

Inden vi når at blive 'woke' er der noget andet der er blevet moderne hos det kaffslattedrikkende publikum. Så det kan ikke betale sig.

Pragtfuldt nyt ord, der straks bør optages i slangordbogen, jeg mener det, jeg finder det herligt. Det 'kaffeslattedrikkende' segment. Lige i øjet, jeg mener det.

Tak for en væsentlig artikel som kommer godt rundt om dette vanskelige emne. Og af samme grunde er der ikke nogen enkle svar.

Jeg kan da også fordømme mange af de der griber til woke og identitetspolitik for at stive egne identiteter af eller for bare at få en. Det hørte engang puberteten til at have nogle af de udfordringer, men nu kan man være 35 år.
På den anden side: det er sådan det er for en del især i storbyerne. Årsagerne er sikkert mange, og analysen hører ikke til her, men en eller anden form for at imødekomme dem, tror og synes jeg er nødvendig.
Jeg hørte Laura i Deadline hvor hun desværre var oppe i mod Lars Aslan. Det var et for umage par, synes jeg. Men de mødtes dog nogle steder.
Jeg er ikke i tvivl om, at Laura har det svært i Borgerrepræsentationen og på sine cafeer. Hendes opråb er reelt. Men jeg tror alligevel ikke det socialdemokratiske ministerhold og lokalpolitikerne under nogen omstændigheder kan få ret mange stemmer fra f.eks. EL og SF ved at skifte til at støtte de partiers holdninger på områderne. For ikke at tale om De Radikales.
Vælgerstrategisk, som jo desværre er sådan de fleste partier i dag tænker i stedet for selv at udforme en politik, må S gøre som på andre områder, nemlig støtte så meget op at støttepartierne kan følge med, men ikke så meget at potentielle vælgere springer til blå blok.
Præcis hvordan. Jeg skrev jo jeg ikke har enkle svar.
Og husk lige, at et foruroligende stort antal vælgere stemmer uden større refleksion, viden eller omtanke. Det er f.eks. Inger Støjberg's styrke - selv om hun da har fat i lidt rigtigt.Lidt.

Tak for en væsentlig artikel som kommer godt rundt om dette vanskelige emne. Og af samme grunde er der ikke nogen enkle svar.

Jeg kan da også fordømme mange af de der griber til woke og identitetspolitik for at stive egne identiteter af eller for bare at få en. Det hørte engang puberteten til at have nogle af de udfordringer, men nu kan man være 35 år.
På den anden side: det er sådan det er for en del især i storbyerne. Årsagerne er sikkert mange, og analysen hører ikke til her, men en eller anden form for at imødekomme dem, tror og synes jeg er nødvendig.
Jeg hørte Laura i Deadline hvor hun desværre var oppe i mod Lars Aslan. Det var et for umage par, synes jeg. Men de mødtes dog nogle steder.
Jeg er ikke i tvivl om, at Laura har det svært i Borgerrepræsentationen og på sine cafeer. Hendes opråb er reelt. Men jeg tror alligevel ikke det socialdemokratiske ministerhold og lokalpolitikerne under nogen omstændigheder kan få ret mange stemmer fra f.eks. EL og SF ved at skifte til at støtte de partiers holdninger på områderne. For ikke at tale om De Radikales.
Vælgerstrategisk, som jo desværre er sådan de fleste partier i dag tænker i stedet for selv at udforme en politik, må S gøre som på andre områder, nemlig støtte så meget op at støttepartierne kan følge med, men ikke så meget at potentielle vælgere springer til blå blok.
Præcis hvordan. Jeg skrev jo jeg ikke har enkle svar.
Og husk lige, at et foruroligende stort antal vælgere stemmer uden større refleksion, viden eller omtanke. Det er f.eks. Inger Støjberg's styrke - selv om hun da har fat i lidt rigtigt.Lidt.

Godt skrevet, August.

Jeg elsker hvordan man i vore dage kan opfinde et begreb og så opføre sig som om man også har opfundet konceptet. Personligt har jeg været 'Woke' siden midten af 1960erne. Jeg ved slet ikke hvordan man ikke kan være woke. For hvem kan være mod iretfærdighed, lighed og retsikkerhed for alle, uanset hudfarve, nationalitet, køn, seksualitet, klasse, m.fl. Er man ikke woke, må man jo være det modsatte, nemlig egoist. I'll take Woke anyday. Så kan jeg nemlig se mig selv i spejlet, hver morgen uden at skamme mig. I vil dog aldrig finde mig på gader og stræder med skilte og fløjter. Woke er i lighed med empatisk ikke noget man vælger at være, det er noget man enten er eller ikke er. Det er noget der ligger dybt i ens dna. Men der er med sikkerhed mange der er påtagede woke. Dog kun så længe det ikke berører egen daglige magelighed.

"What does woke mean?

The old meaning of the word defines woke as simply the “past simple of wake”, as in to wake up, or awake.

In a modern sense, the meaning of the word has changed a lot, and in 2017, the new meaning of the word woke was officially added to the dictionary.

Described by Merriam-Webster as “chiefly US slang”, the dictionary defines the word as: “Aware of and actively attentive to important facts and issues (especially issues of racial and social justice).”

Woke nowadays refers to being aware or well informed in a political or cultural sense, especially regarding issues surrounding marginalised communities - it describes someone who has “woken up” to issues of social injustice."

https://www.nationalworld.com/whats-on/arts-and-entertainment/what-does-...

*retfærdighed

Uenig

For mig ligner Flutterby et menneske der ikke behøver tage stilling til noget som helst. Alt kan bare accepteres fordi man er så utrolig empatisk. Og skulle man formaste sig til at synes noget ikke er ok, så er man egoist.
Tolerante mennesker er normalt intolerante over for anderledes tænkende.

@ Hans Jensen,

Faktum er, at du intet aner om mig.

Vi får vist snart brug for en ny ordbog over nye skældsord i Danmark, vi kunne starte med disse (i vilkårlig rækkefølge):

Wokist
Feminist
Tolerant
Velgørende
Empatisk
Accepterende
Retfærdig
Altruistisk
Medmenneskelig
Demokratisk
Boomer
....

Fortsæt endelig selv.

Og du tager fejl, jeg respekterer enhvers ret til, at danne deres egen mening og udtrykke den, sålænge man er bevidst om, at meninger ikke er fakta, de kan være det, men er det ikke nødvendigvis.

'Hvid mand' bør stå øverst på din liste over skældsord.. ellers er ikke en ægte woker..

@ Per Dam

Kunne du lige definere, hvad du mener woke står for, din definition er vist ikke på linje med min eller Merriam Webster's ordbog's definition.

Vi optager meget gerne engelske ord i det danske sprog, således også woke. Men det lader her til at de fleste hellere vil lave deres egen definition (lave deres egen 'sandhed'), end at acceptere en af verdens tre største Encyclopædiers definition. Wauw.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/woke

"en af verdens tre største Encyclopædiers" nævner da også den nye betydning. Det er en lidt tynd omtale.. at det er en totalitær ideologi, der elsker berufsverbot, skriver de dog ikke.. de kunne jo selv blive ramt..! 🙂 https://www.merriam-webster.com/words-at-play/woke-meaning-origin

@ Per Dam

Jeg tror du kunne se en rodbede og påstå at det er en gulerod.

@ per Dam,

Tror du virkelig, at jeg ikke allerede havde læst det link du linker til (omg. endnu et engelsk ord i det danske sprog).

Mit problem er, at du læser et og forstår noget andet, hvorefter du fordrejer ordene til, at passe til din personlige overbevisning.

Synes de typer har en meget lav grad af empati over for folk de ikke er enig med.

@ Dan,

Det er du fuldt ud i din ret til at være. Hvilken del er det lige du er uenig i eller er det bare det hele.

Er vi nået dertil, hvor vi hylder de syv dødssynder og forkaster de syv dyder?

'Woke' er en antihvid, antivestlig og antiheteroseksuel ideologi. Selv lesbisk der, besynderligt nok, kun er til kvinder uden en penis, er den imod..

Her Justice Monir Mooghen fra Normstormerne (har lige været i Deadline):
https://www.information.dk/moti/2019/10/unge-gamle-feminister-gaar-koede...

@ Per Dam,

Du får lige her en oversættelse af den moderne betydning af ordet 'woke' (vågne op), som defineret i Merriam Webster ordbogen:

"Hvad betyder woke?

Den gamle betydning af ordet definerer som blot "datid af vågne", som i at vågne op eller vågne.

I moderne forstand har ordets betydning ændret sig meget, og i 2017 blev den nye betydning af ordet 'woke' officielt tilføjet til ordbogen (Merriam Webster).

Beskrevet af Merriam-Webster som "hovedsagelig amerikansk slang", ordbogen definerer ordet som: "Bevist om og aktivt opmærksom på vigtige fakta og spørgsmål (især spørgsmål om racemæssig og social retfærdighed)."

'Woke' refererer i dag til, at være bevidst eller velinformeret i politisk eller kulturel forstand, især vedrørende spørgsmål omkring marginaliserede samfund/minoriteter/grupper - det beskriver en person, der er "vågnet op" til spørgsmål om social uretfærdighed."

Andet og mere er der ikke i det. Det du skriver er simpelthen ikke rigtigt, så er der nogen der fuldstændig har misforstået konceptet. Det er jo lige det modsatte af det du skriver.

Ordbøger beskriver hvordan ord og begreber bruges. Det er ikke definitioner. De beskriver hvordan de bruges af flertallet eller indenfor et snævert område - og af en evt modpart.

Merriam Webster er bagud.. hvis de ikke (også) har den nye betydning med.. jeg har ikke selv tjekket, men stoler på dig.

En meget laaang artikel om nogle af konsekvenserne af woke-ideologien. Lang, men bestemt værd at læse
https://pov.international/heksejagten-pa-jk-rowling/

Ved de fleste ideologier er der ofre. Ikke at det retfærdiggør nogetsomhelst.

Statsministeren har længe sovet i timen!

Det kommer af magtfuldkommenheden!

Så selvfølgelig skal socialdemokraterne se at “vågne” op!

Se sommerens billeder!

Hvad er det Mette Frederiksen gerne vil identificere sig med?

Alt det normale er blevet unormalt!

Folk der vælter sig i “hvor er det synd at vi ikke kunne være skide fulde” under coronaen mantraet.

Var der en pandemi?

Eller var der ikke en pandemi?

Skulle vi yde en indsats?

Eller skulle vi ikke yde en indsats?

Til sidst skulle “damen” så endelig selfies sammen med Jonas Vingegaard, der om nogen “kæmpede røven ud af bukserne”!

En rigtig Arne!

Der nærmest fortjente at kunne gå direkte på pension!

Men Danmarks radio og TV2 forventer allerede en gentagelse, ja, ligefrem tre sejre i træk!

Så statsminister Mette Frederiksen har mange vågne timer endnu med berømtheden, der om nogen kæmper for Danmark!

Alle andre kæmper blot for sig selv og deres egoistiske fuldskaber.

Identitet er der ikke meget af!

Kun øl der igen og igen kastes op i luften eller ned i et uendeligt velfærds vom!

Nu skal der være 150 cm imellem imellem den gule førertrøje og alle elbilerne!

Socialdemokraterne er vågnet op til dåd!

Og de radikale kræver endnu større afstand når solen rammer øldråberne over Roskilde og omegn!

Den korteste afstand imellem de unge og en øl er en jysk gennemsigtig mælkeslange!

Aldrig har afstanden imellem land og by været kortere!

Tågerne står hen over socialdemokraterne der har festet hele sommeren!

Må man forstå!

De radikale har tilsyneladende ligget vågne hele sommeren!

Morten Østergaard iklædt våddragt er mareridtet, der holder de radikale vågne!

Hvad bliver det næste!

Våddragt anbefales til alle fodboldkampe i hovedstadsområdet og børn og familiefædre der skal til landskampe i Parken!

Den årvågne moder sender sine børn afsted i våddragt!

Hvilke strømninger der kommer til næste sommer, er svært at gennemskue?

Så vær vågen!

Måske whiskey sjusser bliver det næste ungdommen får råd til at kaste med…

Når Kasper Hjulmand skal foreviges med statsministeren og vm-trofæet!

Lille og vågen er bedre end stor og doven!

Statsministeren er med på alle billeder!

Snart venter Alpe d’Huez med radikale stigninger!

Så vær vågen!

Våddragten er stadig Mettes mareridt!

Men årets mest klædelige!

Især i blåt og grønt!

Smag og behag!

Skønne sommerbilleder!

En vågen statsminister på sin sidste ferie?

Jeg undrer mig. Mener Laura Rosenvinge seriøst, at S skal tilpasse S-politik til woke idenditetspolitik for at få vælgere fra den kant ? Jeg mener, at vi som socialdemokrater skal forholde os kritiske og skeptiske. Vores værdier er frihed, lighed og solidaritet/ broder-/søsterskab - nu i moderniseret udgave. De værdier favner mennesker med forskellige køn, etnicitet, farve, nationalitet, religion m.v. Forudsat altså at de abonneres på frihed, lighed og solidaritet ! Et tankeeksperiment: jeg er en hvid mand fra Valby, heteroseksuel, gift, far, morfar, farfar, lærer, pensionist, motionist, politisk aktivist og reformist, dansker, europæer, globalist, antiautoritær, tilpas buttet og meget klog jævnfør Astrid Lindgrens Karlson på taget - og meget andet. Er bestemte enkeltdele eller er helheden min idenditet ? Sagt på en anden måde: jeg foretrækker at tro, at min idenditet er helheden forstået som de erfaringer og værdier, jeg har gjort mig og som har påvirket mig og stadig præger mit liv. Så jeg er socialdemokrat ! Det håber jeg også Laura Rosenvinge er.

Sider

Annonce

Annonce