Annonce

Analyse: Skal Socialdemokratiet være mere woke?

Hvor meget skal partiet omfavne tidens identitetspolitiske strømninger i forsøget på at appellere til de unge vælgere?
Foto: Jakob Esmann
“I mange år har vi i Socialdemokratiet været optaget af at bygge broer til vælgere i provinsen. Men måske er tiden ved at være moden til at bygge bro til andre vælgere.” 

“Det kræver imidlertid, at Socialdemokratiet bliver bedre til at gribe nye dagsordener i stedet for at lade automatpiloten tage over.” 

Sådan skrev socialdemokraten Laura Rosenvinge forleden i en stor kronik i dagbladet Politiken.

Uden at sætte direkte adresse på hvilke personer det drejer sig om, skriver hun at hendes parti i stigende grad er blevet eksponent for en leflende politik og retorik:

“Det er en antistorby-, antiidentitetspolitisk, antiwoke socialdemokratisme, hvor man hellere vil lefle for tastaturkrigerne på Facebook end fremstå empatisk over for alt det, man måske ikke lige forstår.”

Vil inddæmme venstrefløj

Laura Rosenvinge, der er partiets politiske ordfører på Københavns rådhus, satte dermed gang i diskussionen om, hvordan Socialdemokratiet igen kan omfavne og tale til de mange - særligt yngre og veluddannede vælgere i storbyerne, som partiet tabte i forbindelse med sidste års kommunalvalg.

Et valg som nok flyttede stemmer over midten i København, men som samtidig har gjort Enhedslisten til hovedstadskommunens største parti på bekostning af Socialdemokratiet.

Det er også en grundlæggende kritik af den politiske kurs, som fik statsminister Mette Frederiksen til magten

Trods den manglende adresse, så er det ikke så svært at gætte på, hvem Laura Rosenvinges kritik især er møntet på.

Det er socialdemokrater som politisk ordfører Rasmus Stoklund, udlændingeminister Kaare Dybvad og partiets ligestillingsordfører Lars Aslan Rasmussen, som alle har været fremtrædende med den slags antiidentitetspolitisk og antiwoke-synspunkter.

Men det er også en grundlæggende kritik af den politiske kurs, som fik statsminister Mette Frederiksen til magten - med fokus på stram udlændingepolitik og en økonomisk politik, som især kom faglærte og ufaglærte til gode. Ikke mindst personificeret ved Arne-pension.

Identitetspolitik og woke

Laura Rosenvinges opskrift på at få vælgerne tilbage, kan lidt groft koges ned til at partifællerne skal omfavne identitetspolitiske strømninger og være mere woke.

To meget diffuse begreber som kan være svære at forholde sig til, og som kan betyde noget vidt forskelligt, alt efter hvem man spørger.

Det ene, identitetspolitik, er en betegnelse for politiske holdninger, der tager udgangspunkt i en bestemt befolkningsgruppes religion, etnicitet, seksualitet eller anden særlige identitet, og som især sigter på at varetage denne gruppes interesser.

I modsætning til identitetspolitik står klassepolitikken, hvor de politiske holdninger og den politiske interessevaretagelse ofte er henvendt mod en bestemt økonomisk gruppe, f.eks. arbejderklassen.

Det andet begreb er woke. Det er et begreb som stammer fra USA og henviser til en opfattet eller oplevet opmærksomhed over for social og racemæssig uretfærdighed.

At være "woke" handler i grove træk om, at man anerkender forskellige minoritetsgruppers særlige udfordringer, og at man er positiv overfor tiltag som beskytter disse grupper mod overgreb eller retter op på ulighed gennem positiv særbehandling.

Marxisme eller hensyntagen

I borgerlige kredse er kampen mod woke-ness blevet intensiveret i disse år, og mange steder ses anti-woke-kampen som erstatningen for den kamp på udlændingeområdet, som siden årtusindeskiftet har været definerende for den politiske kamp mellem rød og blå blok.

En omsiggribende krænkelseskultur, hvor man ikke længere må sige eskimo og neger

Identitetspolitikken og woke er i deres øjne om en neo-marxistisk, totalitær ideologi.

En ideologi som manifesterer sig i en omsiggribende krænkelseskultur, hvor man ikke længere må sige eskimo og neger, nedrivning af statuer, et samfund hvor der er 73 forskellige køn og hvor særligt hvide, heteroseksuelle mænd ses ned på.

For rigtigt mange mennesker er der også mange woke ting, der er virkelig fjollet: Når hvide skal bagest i anti-racistiske demonstrationer, at man ikke længere må synge ‘Den danske sang er en ung blond pige’, når universitetsstuderende ikke længere må klæde sig ud som mexicanere i et rollespil, eller når en yderligtgående seksualpolitisk organisation underviser folkeskoleelever i alternative kønsnormer.

Alle mulige ændringer, som i manges øjne blot skal beskytte en lille bitte gruppe krænkelsesparate, særdeles venstreorienterede aktivister eller fremme ekstreme synspunkter.

Omvendt er der mange unge, som gerne vil vise hensyn til minoriteter, som er opmærksomme på at bruge andre pronominer end han og hun, hvis deres kammerater ønsker det.

Storm om normerne

Aktuelt handler debatten om Normstormerne, som er en kønspolitisk forening, der tilbyder undervisning bl.a. i såkaldt normkritik til folkeskoleelever.

Foreningen har fået et stort millionbeløb af Københavns og Aarhus’ kommuner til at køre en række undervisningsforløb for eleverne eller for kommunens lærere og pædagoger.

Går helt sikkert rent ind rundt omkring i provinsens kantineborde og i byggepladsernes skurvogne

En af dem der har forsvaret Københavns Kommunes samarbejde med Normstormerne, er førnævnte Laura Rosenvinge, hvilket bl.a. fik Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt til at skrive, at:

“Vore dages socialdemokratiske bløddyr i de store byer har foræret den private forening Normstormerne 7,3 millioner kroner, så Normstormerne kan ansætte sig selv og deres venner og turnere rundt på folkeskolerne med deres budskab: der findes ingen drenge, piger, mænd eller kvinder: du kan bare vælge selv.”

Morten Messerschmidts kritik af Normstormerne går helt sikkert rent ind rundt omkring i provinsens kantineborde og i byggepladsernes skurvogne, men blandt unge på universiteterne og byens hippe barer, er det uvidende snak fra en dinosaur.

Ung med unge

Diskussionen om man nu også skal til at være woke i Socialdemokratiet, følger en nærmest uendelig antal diskussioner i Socialdemokratiet om, hvordan partiet forholder sig til nye strømninger i ungdommen.

Det så man efter ungdomsoprøret i ‘68, hvor dele af ungdommen gjorde op med autoriteterne, og demonstrerede mod USA’s krig i Vietnam. Synspunkter, som op igennem 70’erne, slog igennem

I start-nullerne var det anti-globaliseringsbevægelsen ATTAC, som satte global ulighed på dagsordenen, og bl.a. krævede beskatning af international valutaspekulation. Synspunkter som i dag er fuldstændigt optaget i partiet.

Det er heller ikke så frygteligt mange år siden, at mange i Socialdemokratiet vendte øjne af Greta Thunberg og de mange unge, som krævede radikale forandringer af klimapolitikken.

Den klima-flanke har man siden valget ihærdigt forsøgt at lukke effektivt ned, sådan at man i Socialdemokratiet i dag er lige så grønne, som man er røde.

Spørgsmålet, som mange socialdemokrater må stille sig selv, er om woke er et forbipassende fænomen for en lille gruppe unge, som man skal holde ud i strakt arm for at sikre, at de midaldrende vælgere ikke løber tilbage i armene på DF eller til Inger Støjberg.

Eller om det er noget man bliver nødt til at få indarbejdet i partiets politik og retorik, hvis man også i fremtiden vil række ud til yngre, veluddannede vælgere?

Det dilemma vil nok kunne holde mange i partiet vågne.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Ca 3 % af befolkningen sætter deres kryds ved et parti af ideologiske grunde, resten sætter krydset der hvor de tror det gavner dem selv mest økonomisk. Woke hører til en form for del og hersk politik, det findes stort set inden for alle områder, det fungerer som et konstant angreb, som deler den nederste del af befolkningen.

Hvorfor vil godt 10% så stemme på StøjbergDemokraterne uden noget politisk program?

Fordi mange danskere er islamkritiske midtervælgere, der egentlig ikke er politisk kontroversielle, men som bare ønsker at leve uden ideologien islam, herunder sharialov, drab af vantro, forbud mod seksualiteter, osv.

@ Peter Jensen,

Er der blevt indført Sharialov i Danmark og forbud mod seksuel diversitet, er 'drab af vantro' ligeledes indført i den danske lovgivning?
Jeg lider af panikangst, men de forestillinger anti-woke mennesker har, ser jeg som det rene hysteri.

De fleste danskere har ikke megen erfaring i andre kulturer, faktisk uendeligt lidt, alligevel vil de betragtes som eksperter i netop andre kulturer.

Se nu at komme om på den anden side af laden og få næsen op imod blæsten. Det er det vist de færreste middelklasse danskere der har prøvet.

Undertiden revitaliseres gamle dyder på nye flasker, og det forekommer mig, at Woke er blevet en temmelig tæt klon af hvad fordomsfrihed, tolerance og åbenhed overfor normkritik var tidligere.
Det skal man ikke kimse ad, for vi har i en periode været syltet ind i et politisk klima, hvor fordomme lidt for uhindret, har forurenet den politiske debat.
Fordomme er en bekvemmelighedsforekomst, der gør det nemmere at tilslutte sig tåbeligheder og grænseoverskridende handlemåder uden minimale kritiske overvejelser om rimeligheden heri. Fordomme styrker et uartikuleret gruppefællesskab, som vi nærmest er genetisk rundet af fra vores tidlige liv på savannen, og det er ofte rigeligt til, uden nærmere eftertænksomhed, dovent både at undertrykke andre grupper og påtrykke andre vold.
Som eksempel på det har dansk folkeparti uafladeligt i en årrække udviklet et nyt gruppefællesskab, nemlig en "rigtig dansktalende frikadelle dansker", der ernærer sig af frikadeller og stegt flæsk + persillesovs. Der indsovser en politisk indvandrerfjendtlig dagsorden i en ren parodisk indpakning. Det er ikke helt så slemt som vi har oplevet andre steder (hyper nationalisme, jødeforfølgelse, racediskrimination mod sorte, gadekampe mellem fangrupper bag forskellige fodboldhold, kampe mellem katolikker og protestanter i Nordirland, forfølgelse af seksuelle minoriteter osv.), men den underliggende mekanisme hvor et menneske ikke gælder for et menneske, men bare er deltager i andre grupper, viser her sit fæle fjæs. Måske er DF’s deroute et udtryk for træthed af konfliktskabelse baseret på gruppehad, selv om flere af de nye partidannelser desværre ikke er et hak bedre.
Men er Woke bevægelsen en kamp for dæmpet gruppechauvinisme, skal den være velkommen, helt uafhængigt af, hvad den kalder sig.

Tak for dit svar, som jeg tilslutter mig.

Det er fordi der i Danmark desværre findes en hel del migrantforskrækkede Jyder der tror at hun kan gøre mere ved indvandring , de tænker ikke på , at hvis alle de indvandrere der idag er her ,tog hjem , ville Danmark blive et uland ,hvor der hverken var offentlige ansatte nok , eller ansatte i industrien !! Og hvis man tror at de europæiske arbejdsløse ville overtage deres job , så var de sikkert allerede kommet hertil

Enig. Det ville se sort ud for Danmark, på alle niveauer, hvis alle indvandrede sagde, nu er jeg træt af at blive behandlet som et andenrangsmenneske, så nu smutter jeg.

Selvfølgelig ville det være et problem hvis alle rejste på en gang, men der ville også blive brug for færre ansatte i fx det offentlige.

Uanset om man er for eller imod indvandring, skal vi lige huske.. jo flere indvandrere der kommer, jo flere får vi brug for.

Indvandrere er jo ikke supermennesker.. de har også brug for fx skoler, boliger, hospitaler, pension og andre offentlige ydelser.

Desuden vil arbejdsgiverene altid mangle billigere arbejdskraft.

Nationalbanken mente i 2008 at kun superindvandrere giver oveskud (samlet set)

"Nationalbanken definerer superindvandrere som "indvandrere, der først kommer til landet efter endt uddannelse, har en erhvervsfrekvens på 100, ikke medbringer deres familie og forlader landet igen inden pensionsalderen.""

Det var ikke populært.. og blev forsøgt modbevist flere gange. Om det er lykkes ved jeg ikke, men det lyder meget logisk..
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/i-dag-er-det-ikke-kun-superindvandrere-...

Det er fordi der i Danmark desværre findes en hel del migrantforskrækkede Jyder der tror at hun kan gøre mere ved indvandring , de tænker ikke på , at hvis alle de indvandrere der idag er her ,tog hjem , ville Danmark blive et uland ,hvor der hverken var offentlige ansatte nok , eller ansatte i industrien !! Og hvis man tror at de europæiske arbejdsløse ville overtage deres job , så var de sikkert allerede kommet hertil

Det er fordi der i Danmark desværre findes en hel del migrantforskrækkede Jyder der tror at hun kan gøre mere ved indvandring , de tænker ikke på , at hvis alle de indvandrere der idag er her ,tog hjem , ville Danmark blive et uland ,hvor der hverken var offentlige ansatte nok , eller ansatte i industrien !! Og hvis man tror at de europæiske arbejdsløse ville overtage deres job , så var de sikkert allerede kommet hertil

@ Jørgen Fabrin,

Det er da yderst beskæmmende, hvis kun 3% af befolkningen stemmer ud fra en ideologisk betragtning, men ikke overraskende. Og jeg tror du har ret, de fleste stemmer ud fra, hvad der tjener dem selv bedst.
Tragisk, uværdigt, sørgeligt, principløst, æreløst!

Hvis WOKE betyder omfordelingspolitik fra de rige til de fattige, så skal Socialdemokratiet da woke alt det de kan. Kun en verden med en ligelig fordeling af goderne har en fremtid. Den danske velfærdsstatmodel skal ikke nedbrydes som Det Blå Svindlerhold forsøger på. Den skal derimod være et verdensprojekt og udbredes til resten af verden.

Den danske velfærdsstatsmodel er WOKE. Så selvfølgelig skal Socialdemokratiet være mere WOKE.

Jeppe, jeg tror ikke du kan trække begrebet " Woke" ind under begrebet "omfordeling" I hvert fald er det kun en lille del af ordets betydning.
Woke kan betyde rigtig mange ting, derfor er det farligt at bruge i en diskussion, hvor man helst skal være enige om hvad emnet er.

Hans, WOKE er retfærdighed. Så jo. Omfordeling af økonomiske midler er i den grad WOKE.

Nej, Jeppe. Wokeisme er noget helt andet, hvor f.eks. en hvid hjemløs er mere privilegeret end en sort mangemillionær, for her er klassekamp erstattet af hudfarvekamp, kønskamp, seksualitetskamp, seksuel identitetskamp mv. (alt andet end klasse), og hvor DU (ja, dig) er det laveste af det lave, fordi:

Du er hvid og dermed en fæl kolonist og undertrykker. Du vil sikkert indvende, at du ikke undertrykker nogen, men det er overhovedet ikke noget, du bestemmer. Bagest i bussen med dig.

Du er mand og dermed en hån mod alle de andre 76 køn. Du vil sikkert indvende, at du er en tøsedreng, men det hjælper ikke noget, det er nemlig heller ikke nogen beskyttet klasse.

Du er heteroseksuel, og kan dermed holdes ansvarlig for enhver undertrykkelse af andre seksualiteter både før og nu. Det kan godt være, at kirken ikke taler så meget om arvesynden mere, men det gør wokeismen.

Og sidst men ikke mindst er du cis-kønnet. Du vil sikkert indvende, at du slet ikke aner, hvad det betyder, men det er bare yderligere bevis på din arrogance og uforbedrelighed. Betragt dig selv som annulleret!

@ Thor,

Jeg er enig med Jeppe. Woke-principper handler om alle underpriviligerede vs. priviligerede dermed også fattige og dårligt stillede og derfor kan der også være tale om en klassekamp. Vi skal flere generationer tilbage for at se den samme indkomstforskel mellem de dårligst stillede og de rigeste. Uligheden i indkomst er stigende, så de dårligst stillede bliver stadigt dårligere stillede og de rigeste stadigt rigere. I dagens Danmark har vi en meget velstillet øvre middelklasse, en velstillet nedre middelklasse og en lønmodtager-klasse der halter bagefter, mens det underste lag af samfundet, til stadighed får forringet deres levevilkår. Det kan vi ikke være bekendt i et så rigt land som Danmark.

Vi hylder grådigheden og drømmer selv om, at komme op blandt de velstillede og meget velstillede, om vi så skal fattiggøre andre for at nå det mål, så er vi villige til at vade over lig og bunker af psykisk og fysisk syge. 'Mig, Mig og Migselv I/S'.

Som jeg tidligere skrev, så er der bred uenighed om hvad Woke betyder og dækker over. Så nu er I allerede i gang med en diskussion om et begreb ingen rigtig ved hvad betyder, men mange har en mening om.

Jeg kan forstå på Flutterby, at woke bare betyder en, som bedre kan lide gode ting end dårlige ting ;-)

Og hvem kan da være uenig der .. for du er da ikke ond, vel?

@ Thor

For at sige det kort, så handler det at være woke bare om, at være et ordentligt menneske i forhold til andre mennesker og det samfund vi bor i og her kunne også inddrages dyrene og naturen.

Aha ..

Så hvis man f.eks. (som Normstormerne har gjort) hylder baronessen og hendes kunststuderende, da de smed busten af Frederik V i havnen, så er man iflg. dig slet ikke woke men derimod anti-woke?

Eller hvis man (som BLM har gjort) deler demonstranter op efter hudfarve, så er man iflg. dig slet ikke woke men derimod anti-woke?

Eller hvis man (som Nørrebro-priden har gjort) forbyder hvide at deltage i deres optog, så er man iflg. dig slet ikke woke men derimod anti-woke?

@ Thor,

Jeg ser hudfarver, men først og fremmest ser jeg medmennesker, hudfarven er kun vigtig for den enkelte, deres identitet og selvforståelse og den skal respekteres. Slå to æg ud i en kop, et brunt æg og et hvidt æg, smid skallerne væk, gå væk og vent 5 minutter, kom tilbage og fortæl mig så herefter, hvilket er det brune og hvilket er det hvide æg.

Nu kender jeg ikke 'normstormerne' eller 'baronessen' og hendes kunststuderende.

Jeg vil ikke dømme nogen 'anti-woke', det har jeg ingen ret til. Men jeg mener og det kun min mening, at man aldrig bør afvise eller udelukke andre, bare på basis af hudfarve, religion. kultur eller oprindelse. Alle mennesker har krav på respekt, simpelthen fordi de ér. Det samme gælder al flora og fauna.

Don't tell me what you are, show me who you are. Det er vores handlinger der definerer os som mennesker, hverken hudfarve, religion, kultur eller oprindelse.

Håber jeg har udtrykt mig forståeligt, uden at fornærme nogen, det er i hvertfald ikke min intention.

Jeg er med på, at du ikke vil forholde dig til noget konkret, men de eksempler, jeg nævner, der noget af det, alle andre tænker på, når vi taler woke. Så hvis din definition er en anden end alle andres, er det jo nok ikke den, vi skal arbejde videre med.

Og her er lidt om Normstormerne:
https://kontrast.dk/sektioner/debat/artikel/laer-din-normstormer-at-kende

Og nu skal jeg på arbejde, så jeg når ikke mere her foreløbig.

Kære Thor,

Jeg tager udgangspunkt i Merriam Webster Dictionary's definition, hvorledes andre tolker og definerer er mig egentlig ret ligegyldigt. Vi har fået en tendens til selv at lave vores egne tolkninger og når vi har gjort det, må det jo være 'sandheden'. Ville du argumentere at vand ikke er vædske? Eller at en benzinbil ikke er et firehjulet motorkøretøj til person- eller godstransport fx personbil, lastbil og bus?

Nej, tolkningen af 'Woke' kan aldrig være til debat, den er det den er og som man har besluttet i sproglige organer. Her får du den korrekte definition oversat til dansk.

"Hvad betyder woke?

Den gamle betydning af ordet definerer woke (vågnet) som datid af wake (vågner), som i at vågne op eller vågne.

I moderne forstand har ordets betydning ændret sig meget, og i 2017 blev den nye betydning af ordet vågnet officielt tilføjet til ordbogen.

Beskrevet af Merriam-Webster som "hovedsagelig amerikansk slang", definerer ordbogen ordet som: "OBevidst om og aktivt opmærksom på vigtige fakta og spørgsmål (især spørgsmål om racemæssig og social retfærdighed)."
Woke refererer til at være bevidst eller velinformeret i politisk eller kulturel forstand, især vedrørende spørgsmål omkring marginaliserede samfund - det beskriver en person, der er "vågnet op" til spørgsmål om social uretfærdighed."

Det vil sige, at hvis man er blevet bevidst om den systemiske diskrimination der finder sted i vores samfund, funderet i køn, race, klasse, seksualitet, religion, kultur, oprindelse, etnicitet, sikkert m.fl. Og at det er noget man tager afstand fra, så er man 'woke'. Længere er den ikke.

Jeg var selv seks år gammel, da jeg blev bevidst om dette, tilbage i 60erne, selvom dengang handlede det mest om klasser og køn. Der er så føjet adskillige andre til gennem tiden.

Så lad mig prøve noget andet:

Omdrejningspunktet for denne artikel er Laura Rosenvinge og hendes støtte til Normstormerne. Når hun siger, at Socialdemokratiet bør være mere woke, så mener hun helt åbenlyst, at Socialdemokratiet bør være mere som Normstormerne, og det er tydeligvis også sådan, alle andre her har opfattet det.

Så hvis du blot kunne abstrahere fra ordet woke og i stedet forholde dig til det, Laura helt klart mener, så vil du nemlig også kunne deltage i debatten uden at tale forbi nogen.

Og der er flere links til Normstormerne her i tråden, ligesom du også har muligheden for selv at undersøge, hvad de står for. Det burde være lige til.

@ Thor

Jeg finder det meget svært at abstrahere fra et begreb så længe der er nogen der fordrejer betydningen af begrebet.

Jeg mener ikke man skal tage børn og unge som gidsler i en ideologisk kamp mellem voksne. Som jeg læser det, så er normstormerne ikke noget jeg umiddelbart ville støtte, i det hele taget er jeg imod enhver form for gruppepres. Jeg interesserer mig for politik men jeg abonnerer ikke på noget bestemt parti eller nogen linje. Jeg er mig selv og danner mig mine egne meninger, jeg resercherer og forsøger at blive klogere, jo mere jeg resercherer jo bedre kan jeg finde ud af, hvad jeg egentlig mener.
Det jeg har kunnet læse på normstormernes hjemmeside er ikke noget der ville få mig til at slutte mig til dem. De virker som endnu en mere eller mindre radikaliseret gruppe, der ikke kan se andet og mere end deres eget budskab og deres egen kamp. Det er en gruppe med smalle interesser og bedskaber, man kan tale om hvad der sker i samfundet men man kan ikke forcere og trække noget ned over hovedet på andre, det ville aldrig gå godt.

Var det det du var ude efter eller?

TTT - Ting Ta'r tid.

"Det er vores handlinger der definerer os som mennesker, hverken hudfarve, religion, kultur eller oprindelse"

Ikke ifølge den nye udgave af intersektionelle worker. De nærmest rangordner mennesker ud fra det.

De vil sandsynligvis sige at ikke er i overensstemmelse med den oprindelige teori.. men i praksis er det der sker idag..

(Hvorfor er der altid så mange der misforstår oprindelige ideologier, religioner osv.)

https://www.information.dk/debat/2021/05/intersektionel-feminisme-vise-k...

@ PD,

Jeg vil ikke stå til ansvar for hvad andre tror, mener eller gør. Da slet ikke hvis det er 'enten er du med os, eller også er du imod os'-organisationer. Verden er ikke sort-hvid, der er altid en historie bag historien.

@ Hans Jensen,

Jeg er helt enig i at vi skal være enige om hvad det er vi snakker om og netop i dette tilfælde er der sikkert lige så mange tolkninger af ordet som der er deltagere i debatten, derfor får du her den officielle betydning.

Her er betydningen af ordet Woke ifølge Meriam Webster Dictionary (i øvrigt en af den engelsksprogede verdens mest respekterede ordbøger sammen med Oxford dictionary.

"What does woke mean?

The old meaning of the word defines woke as simply the “past simple of wake”, as in to wake up, or awake.

In a modern sense, the meaning of the word has changed a lot, and in 2017, the new meaning of the word woke was officially added to the dictionary.

Described by Merriam-Webster as “chiefly US slang”, the dictionary defines the word as: “Aware of and actively attentive to important facts and issues (especially issues of racial and social justice).”

Woke nowadays refers to being aware or well informed in a political or cultural sense, especially regarding issues surrounding marginalised communities - it describes someone who has “woken up” to issues of social injustice."

Ms Flutterbly, hvis du ved hvad Woke betyder, hvorfor skriver du så ikke bare det? Det virker som et konstrueret ord uden nogen betydning, lidt lig med det navn du skriver under.
Woke er vel et amerikansk ord og derfor "fint" at bruge i de såkaldte akademiske kredse. Nu er min mening om den måde amerikanerne har indrettet deres samfund at det står som skræk og advarsel for hvordan vi ikke skal indrette vores samfund.

Der skulle stå Flutterby.

@ Bent,

At bruge ordet 'woke' i den betydning det har fået er konstrueret, ja, helt sikkert. Men konceptet woke har altid eksisteret der har altid været mennesker der har været woke, nu har det bare fået et navn til gavn, især i debatter, så man ved hvad alle taler om.

Med hensyn til mit navn, så ja, det er også konstrueret. Havde jeg heddet Marianne, Ulla eller Trine Hansen, så ville jeg have været ligeglad, det er så almindelige og gængse navne, at de kommer med en indbygget anonymitet. Desværre er mit navn ikke så anonymt og jeg er den eneste i Danmark der har kombinationen af både mit fornavn og efternavn (begge usædvanlige). Da jeg sætter mit privatliv meget højt og tidligere har været udsat for voldsom chikane og mobning med dødstrusler, mener jeg mig i min gode ret til at anonymisere migselv. Jeg kunne selvfølgelig have valgt at kalde migselv 'Lene Andersen', så havde du aldrig skrevet nogetsomhelst i forhold til mit 'navn', men jeg ville have risikeret at påtage mig en andens identitet. Det navn jeg har valgt at bruge, er tydeligvis et pseudonym, så jeg fører ingen bag lyset.

Jeg er ikke akedemiker, og jeg er fulstændig ligeglad med om andre er det, det er ikke hvad du er, men hvem du er der er afgørende.

Jeg har ikke opfundet begrebet 'woke', men jeg har været woke siden barnsben, hvis man går ud fra definitionen i Merriam Websters dictionary. Jeg er det stadig nu hvor jeg er ved at blive gammel, det er ikke noget jeg har valgt at være, det er bare sådan det er.

Helt enig, USA burde fremhæves til skræk og advarsel for os alle.

Det er altid interessant at se, at når nogen debatanter løber tør for argumenter så begynder de at gå efter personen og i stedet for bolden.

Ms Flutterby, hvis Woke betyder vågen, hvorfor skriver man så ikke bare det. For mig et det et intetsigende ord uden anden betydning end det er "fint" at bruge et fremmedord i stedet for dansk og hvorfor bruge det ord i stedet for at skrive de ting det handler om eller er det op til den enkelte at gætte hvad der menes ned at være Woke?
Nu er Normstormerne jo en sekt for de særligt venstreorienterede med en anden holdning til sexualitet end flertallet, dem om det, det er deres valg og det er ikke noget der genere mig. En anden sekt, der også bruger et næsten identisk ord, er Jehovas vidner, de udgiver et blad som hedder vågn op, på amerikansk, Awoke.
Med hensyn til at bruge sit rigtige navn er det noget jeg altid selv gør, selv om jeg er den eneste i Danmark som hedder Bent Menck Andersen.

Nu er det ikke mig der har indført alle de engelske ord i danske sprog. Vi har altid optaget låneord i det danske sprog og med sociale medier vil der eksponentielt komme stadig flere. Det danske sprog er igennem hele historien blevet bombarderet med låneord, ikke mindst fra tysk, fransk og engelsk. Havde man skabt et dansk ord dækkende for woke, så havde jeg selvfølgeligt brugt det.

Det er ikke op til den enkelte at gætte på eller lave deres egen definition på eller mening om, hvad woke betyder, der ligger en definition, som du også kan finde på wikipedia på dansk.

Jeg kender ikke normstormerne og tror heller ikke jeg har lyst til at kende dem, så....

Hvis du altid bruger dit eget navn, så er det dit valg, måske du ikke har været udsat for de samme ting som jeg har. Det eneste der er sådan rigtigt specielt ved dit navn, er dit mellemnavn, og der kunne du, hvis du havde lyst, nøjes med at skrive M. Jeg har da herinde set flere der kun bruger deres fornavn, men det der ikke nogen der siger noget til.

At folk brokker sig over mit pseudonym, har nok mere at gøre med, at de ikke er enige i det skriver, men heller ikke har nogen valide argumenter (ups der kom endnu et engelsk ord, der dog er blevet optaget i det danske sprog for mange herrens år siden).

Ms Flutterby, ordet Woke er for mig stadig et intentsigende ord som få personer ved hvad står for, hvilket du selv afsløre ved at henvise til Wikipedia, hvor man så kan finde definitionen på hvad ordet betyder?? Det jeg savner i artiklen og i dine kommentarer, er at man skriver hvilke problemer man synes der er politisk her og nu og i det danske samfund som helhed, bare at skrive at man skal være Woke er rent "snobberi".
Jeg har intet imod fremmedord i det danske sprog som ud over engelsk, også er præget af tysk og fransk. Det jeg opponere imod er brug af intetsigende "modeord" som Woke, qua og fock og lign., som forfladiger det Danske sprog.
Med hensyn til at du skriver anonymt, det må du selv om, selv om jeg foretrækker at folk med deres rigtige navn står ved hvad de skriver.

Klassekamp.. Normstormerne og wokerne er 'intersektionelle'. Hvad mener ægte marxister om dem? https://marxist.dk/artikler/teori/6059-marxisme-kontra-intersektionalite...

@ Pdam,

Tak for et virkeligt interessant link, jeg hæftede mig ved denne passage:

"Sandheden er, at den dominerende ideologi i et klassesamfund er den herskende klasses ideologi. Ideologien hos folket, de som udfører revolutioner – de udbyttede og undertrykte masser, er gennemsyret af reaktionære ideer og fordomme, som er pålagt dem af den herskende klasse."

Det har jeg tænkt længe, men ikke rigtigt kunne sætte ord på. Hvad det siger er jo, at et stort nok flertal af befolkningen er får og falder for den herskende klasses retorik og derfor ofte stemmer på dem de tror på, fremfor hvad der ville være det bedste for alle. Bare min tolkning.

Videre står der, "...henviser Crenshaw til adskillige retssager, hvor domstolene kun ville tage enten anklager om kønsbaseret diskrimination eller racebaseret diskrimination på arbejdspladsen i betragtning...", vi har det samme problem hos ligestillingsnævnet i Danmark, dog behandler de også sager baseret på diskrimination af handicappede, men ikke på baggrund af klasse og helst ikke udenfor arbejdsmarkedet. Der foregår også i Danmark rigtig megen diskrimination. I sundhedsvæsenet, i retsvæsenet, i finansverdenen, indenfor det offentlige, f.eks.

Og man kan næsten ikke læse en debattråd uden at der nogen der vil tale nedsættende om andre grupper i samfundet.

Thor- lidt på spidsen , men set her fra Vestsjællandligner det meget-Jeg har fuldstændigt opgivet at hitte rundt i køn og kønspolitik- jeg er bare stærkt imod enhver form for mobning, og mener at alle har ret til et frit valg mht selsualitet, præferencer og personligt udtryk- med respekt for andre-MVH

@Bjarne Det er heldigvis muligt både at være imod mobning og for frihed fra undertrykkelse uden samtidig at skulle tilslutte sig en tosset sekt.

@ Thor,

I will second that.

At begynde at skrive og svare på fremmedsprog herinde betragter jeg som snobberi.
Eneste undskyldning kunne være, at man ikke er så dygtig, at man behersker det danske sprog.

Hans Jensen, du har helt ret, men der er nogen som ikke har andet at "blære" sig med en vise de kan skrive på engelsk.

*Nu er engelsk faktisk mit 1.sprog. Jeg beklager.

@ Hans og Bent,

Jeg er faktisk enig med jer, men jeg kunne ikke lige finde en rammende dansk oversættelse, det må være et hul min opdragelse/udvikling.

Det Blå Svindlerhold
og

Det RØDE Svindlerhold

"S-minister køber pragtvilla til 11,4 millioner

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har - ligesom statsminister Mette Frederiksen - købt stort hus i velhaver-kvarteret Hareskovby. Pris: 11,4 millioner kroner"

RØD udenpå BLÅ indeni

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/s-minister-koeber-p...
---
Kurskrejleren Kollerup: Tjener millioner på lånefinte
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/kurskrejleren-kolle...
---
Lykketofts lærling i pinlig bolig-fidus
Nordjysk S-stemmesluger får skattefrit tilskud på 30.000 kroner plus gratis Folketings-lejlighed - men bor i københavnsk ejerlejlighed med kæreste og børn
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/lykketofts-laerling...

Erkender boligfusk: Kollerup betaler 30.000 tilbage
Sagen sår tvivl om min moral, udtaler den socialdemokratiske stemmesluger efter samtaler med Folketingets formand Mogens Lykketoft
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/erkender-boligfusk-...

---
"Prehn har ikke slået en prut; han har lavet stort
Det var en »hjerneprut«, sagde fødevareminister Rasmus Prehn, da han endnu en gang blev taget i at fuske med et restaurationsbilag"

RØD udenpå BLÅ indeni

https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE14273829/prehn-har-ikke-slaaet...
.

@ Jeppe og alle andre

Her er et link jeg tror ville interessere dig og forhåbentlig andre. Linket er til 'The Equality Trust' som arbejder med lighed vs ulighed, og man kan her læse om hvilken påvirkning ulighed har i forhold til samfundet på alle planer; økonomisk, social mobilitet, uddannelse, kriminalitet, sundhed, tilliden, deltagelse i fællesskabet og personlig lykke.

Jo mere ulighed der er i et samfund, jo mere kriminalitet, jo flere kronisk syge, jo dårligere uddannet er befolkningen, jo mindre er den sociale mobilitet, faldende tillid, splittelse og jo mindre lykkelige bliver vi. Ved større lighed er det lige modsat. The Equality trust har lavet rigtigt mange studier og det viser sig at større lighed er bedre for alle også de rigeste. Dette er fakta, testet og afprøvet, ingen overraskelse at det er USA der skorer højest på alle de værste parametre.

https://equalitytrust.org.uk/about-inequality/impacts

Hvis dit indlæg var skrevet på normalt/alment dansk ville det være lettere at tiltrække nye vælgere. Forståelse fremmer lysten til at deltage.
Mvh

Måske er Laura i det forkerte parti.

Jo mere jeg læser om Normstormerne, jo mere må jeg tilslutte mig den opfattelse.

Sider