Annonce

Du behøver ikke fryse i vinter: Regeringen klar med loft over energiudgifterne

“Det handler om at få skabt noget tryghed i forhold til den vinter vi går ind i,” understreger statsminister Mette Frederiksen (S).
Foto: regeringen.dk
Rigtig mange familierne vil opleve store energiregninger, siger statsminister Mette Frederiksen (S) under et pressemøde onsdag eftermiddag. Også virksomhederne vil blive ramt af de høje energipriser i den vinter, der venter lige om hjørnet.

“Vi kan ikke skærme alle danskere, der rammes af Putins krig mod Ukraine,” lyder det fra statsministeren. Men regeringen foreslår et energipris-loft, der kan hjælpe mange familier, der er hårdt presset af de stigende energipriser og stigende priser på fødevarer.

Hvis regningen for el, gas og fjernvarme overstiger prisen herfor i 2021, så kan familierne få udskudt mer-prisen til et senere tidspunkt:

Dermed sikrer vi, at familierne kan lægge et budget

“Dermed sikrer vi, at familierne kan lægge et budget,” siger Mette Frederiksen.

Håndsrækning til 45 milliarder

Hun understreger, at energiloft-initiativet ikke kan stå alene. Derfor vil regeringen fremlægge yderligere initiativer i den nærmeste fremtid.

"På den måde kan vi tage noget af byrden af skuldrene derude," siger finansminister Nicolai Wammen, der forventer at indkalde partierne til forhandling om energipris-loftet torsdag aften.

Wammen oplyser, at statens udgift til den nye hjælpepakke i form af et energiudgifts-loft vil løbe op i 45 milliarder kroner:

"Det er økonomisk ansvarligt," understreger han.

Mer-regning kan deles op i bidder

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) oplyser under pressemødet, at prisloftet kommer til at virke på den måde, at man kan indefryse den del af energiregningen i 2022, som bliver højere end sidste år. Og så kan man få mulighed for at udskyde betalingen af mer-regningen til et senere tidspunkt - og også få lov til at tilbagebetale i mindre bidder.

Finansminister Nicolai Wammen (S) oplyser, at han forestiller sig, at afdragsperioden kan være op til fem år.

Familier, der vil gøre brug af energiloftet, skal henvende sig til sit energiselskab for at få indefrosset mer-regningen i 2022 i forhold til sidste år.

"Vi stiller som stat penge til rådighed til energiselskaberne. Det betyder også, at det er dit eget energiselskab, du skal gå til," forklarer Simon Kollerup.

Erhvervsministeren forventer, at energiprisloftet vil løbe i et år.

Det er tanken, at også virksomheder og kultur- og foreningslivet kan blive omfattet af energipris-loftet.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) oplyser, at der oprettes et energikriseberedskab, og at ejere af træpillefyr får støtte til at omlægge til for eksempel varmepumper. På samme måde som forbrugerne i dag kan omlægge fra olie og gas med støtte.

“Det handler om at få skabt noget tryghed i forhold til den vinter vi går ind i,” understreger statsminister Mette Frederiksen”.

Ros fra energiselskaberne

Direktøren for Green Power Denmark - brancheorganisationen for danske energiselskaber - Kristian Jensen roser regeringens forslag til energipris-loft:

"Tommelen op til S-regeringen for at give forbrugerne mulighed for at indefryse en del af de kommende el- og gasregninger. Det bliver en stor administrativ udfordring for el-handelsselskaberne, men det er en velkommen håndsrækning til forbrugerne i en svær tid," skriver han i et tweet.

Beskrivelse af ordning for prisloft


For at hjælpe de mange danskere, der lige nu har svært ved at betale deres høje energiregninger, foreslår regeringen at fastsætte et midlertidigt prisloft for el, gas og fjernvarme som led i regeringens forslag til en indefrysningsordning for husholdningers energiregninger.

 • Den del af regningen, hvor prisen er over loftet, kan husholdningerne frivilligt vælge at udskyde og således betale den tilbage på et senere tidspunkt. Husholdningerne vil således stadig skulle betale for den energi, de bruger,men ordningen giver mulighed for at udskyde dele af regningen til afbetaling over en årrække.
 • I regeringens forslag lægges der yderligere op til, at staten garanterer husholdningernes indefrosne gæld til energiselskaberne og samtidig stiller likviditet til rådighed for energiselskaberne i form af statslige lån. Lånene skal svare til husholdningernes indefrosne betalinger som følge af loftet over prisen.
 • Regeringen foreslår, at det fastsatte prisloft for el, gas og fjernvarme skal gælde foren periode af 12 måneder. Der foreslås en afdragsperiode på 5 år.
 • Regeringen foreslår, at prislofterne for de inkluderede energikilder sættes til:
 • Gas til 15,45 kr. pr. m3
 • Varmepumper og elpaneler til 1,87 kr. pr. kWh
 • Fjernvarme til 1,44 kr. pr. kWh
 • El (belysning mv.) til 2,99 kr. pr. kWh
 • Det er regeringens vurdering, at de foreslåede prislofter repræsenterer en balancegang mellem på den ene side at sikre en betydelig og reel hjælp til husholdningerne, men også på den anden side bevare et umiddelbart prissignal og en vis sikkerhed for, at priserne efterhånden vil nå ned i et leje, hvor man kan begynde at afdrage på gælden.
 • Energiselskaberne vil selvsagt få en stor rolle i den ordning, som regeringen lægger op til. Derfor vil regeringen nu gå i dialog med energiselskaberne om, hvordan modellen konkret kan implementeres og administreres.
 • Der er mange ting, der stadig skal falde på plads, både ift. praktisk håndtering og ny lovgivning. Dette arbejde skal vi gøre i fællesskab – også med Folketingets partier.
 • Regeringen kigger sideløbende på, hvordan en ordning kan udvides til også atomfatte virksomhederne, herunder virksomheder inden for kulturlivet.

Kilde: Finansministeriet

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Sådan Mette. Endnu en gang udviser statsminister Mette Frederiksen lederskab og handlekraft. Præcis, som det forventes af en statsminister.

Endnu engang har Mette Frederiksen vist ansvarligt lederskab, hvor er jeg glad for at det er hende der er statsminister, jeg håber hun får 4 år mere :-)

Det er Socialdemokratisk politik når krisen kradser, handling her og nu, i stedet for endeløse hvis og hvornår som blå blok mestrene i en uendelighed.

Initiativet er slapt.Man får ingen lettelse men kun en udsættelse af problemet...
Hvad med at beskatte de elproducenter, der scorer kassen?

Prøv at kigge ud i verden og se hvad der er på vej til dig - EU kunne være et godt tip

Du får en lettelse her og nu, men sendes der gaver ud rammer det inflationen , det skal jo være økonomisk ansvarligt, og også finansieret. Så det er fint det regeringen gør, og der kommer mere hjælp til de der vitterligt har behov, nogle kan jo godt stramme livremmen og klare sig.

Peter Pedersen - 14 september, 2022 - 17:09 -
Det lyder fint med det forslag.
MEN, hvis energipriserne så ikke falder (?).
Hvad sker der så :-)
En stor snebold som bliver større og større.
Det er surt at energiselskaberne er blevet privatiseret!!!!
Der sidder nogen og tjener fedt på krig og ulykke.

Vor tids Gullaschbaroner
.

Jeg savner regeringens bud på hvad EU kan bidrage med, og så må der være mere en lidt flere afgifter der kan sættes ned. Fx. moms af de store stigninger, der jo er en ekstra indtægt.

Overflødigt - udskyder pinen osv. osv.
men skal vi så heller ikke have redningsvest på?
Den udskyder jo bare druknedøden!

For en god ordens skyld: Det er ikke "Putins krig mod Ukraine", der er skyld i de galloperende energipriser, men derimod de hjernedøde sanktioner, som EUs politikere har indført. Hvis man absolut vil straffe russerne, burde man da virkelig have fundet på noget andet end at skyde sig selv i foden ved at sanktionere olie og gas.

At von der Leyen, Borell og Stoltenberg har vist sig at være talentløse og inkompetente og uden begreb om hverken udenrigspolitik eller økonomi er da ikke noget, der burde smitte af på den danske regering. Med mindre den ligefrem ønsker at fremstå lige så talentløs som EU-politikerne?

Og så har jeg et spørgsmål: Danmark er stort set selvforsynende med energi, så hvad rager verdensmarkedspriserne egentlig os? Den energi, vi køber i udlandet, er vi selvfølgelig nødt til at betale markedspris for, men den energi, vi producerer selv, kan vi vel købe til kostpris? Og hvis ikke, er det måske værd at overveje at nationalisere den danske energiproduktion. Hvis regeringen alligevel skal til lommerne, kan den jo ligeså godt bruge pengene på at købe det arvesølv tilbage, som Corydon i sin tid solgte. Hvor svært kan det være?

Du er naiv.
Det eneste fejlagtige ved EUs sanktioner er at vi var nødt til at vente på andre større lande - USA og Storbritannien. Så på ét eller andet plan må man sige: bedre sent end aldrig.
Det er som en ny-indspilning af optakten til Anden Verdenskrig. Læs fx. 'Mens England Sov' (1940) af John F. Kennedy.
Ja det er dén Kennedy - og læg mærke til udgivelsesåret. Det var hans afgangsopgave fra Harvard, inspireret af de oplevelser, den unge studerende havde i Europa op til krigsudbruddet.

En ret god men for naiv ordning der virkelig skal strammes til og skal kunne lade sig gøre uden det store bureaukrati og med den dårlige software der er snart alle steder.
Det lyder næsten som et valgoplæg.

Det skal f. eks. ikke blive muligt at få eller låne hvis man skylder det offentlige penge man burde have indbetalt eller forsøgt. Her tænker jeg primært på skat og moms og ikke små parkeringsbøder eller børnebidrag.
En slags hævnens time bør indfinde sig. Tak.

Det er alt for tyndt, det der kommer fra regering og EU. Få nu adskilt den elpris fra gasprisen. Da vi gik i gang med isolering, vindmøller og solvarme i midt halvfjerdserne, var det ikke for at oligarker af forskellig herkomst skulle vegetere på befolkningen med møller og solanlæg i megastørrelse uden for folkelig kontrol, men for at landet skulle blive uafhængigt af udenlandsk energi. I stedet har forskellige politiske interesser (mest privatisering) sørget for, at det stadig er pøbelen, der må holde for. Skil priserne ad, og giv folk den reelle pris for el for fremtiden. Rul diverse konkurser hos små handlende tilbage og sørg for, at det, vi satte i gang i halvfjerdserne bliver et gode for HELE befolkningen. KOM SÅ I GANG!

Mette Frederiksens humør viste alvoren i den kommende vinter!

Tænk hvis den varme tørre sommer efterfølges af krigsvintrene 1942-43!

Worst case scenario kan end ikke Dan Jørgensen forestille sig!

Manden med verdens mest ambitiøse klimavenlige CO2 planer, må bruge sin tid på at redde gas-kunderne fra årelang gældsætning!

Verden er uretfærdig og mismodet hang ned af skuldrene på de fire ministre!

Coronaen bar hele tiden på hvis’er!

Inflationen og energipriser er “for real”!

Det der kan undre vires socialdemokratiske ministre er:

Prisdannelsen på kWt?

Det hedder et frit marked!

Men hvorfor koster et pund smør fortsat en forskellig pris i supermarkederne?

En kWt fastsættes i pris efter den dyreste produktion af en kWt et eller andet sted i Nordeuropa!

Ja, det lyder skørt!

Det svarer til at prisen på et pund smør i Danmark skulle fastsættes efter det mejeri, der i Nordeuropa skulle have den højeste pris for at dække deres udgifter og fortjeneste!

Dan Jørgensen har flere gange forsøgt at forklare prisdannelsen for en kWt.

De fleste måber og skal have forklaringen en gang mere!

Men den er god nok!

Det betyder at Norge siden invasionen i Ukraine af Putin har scoret 2.000 milliarder til statskassen lig den norske oliefond!

Det er selvfølgelig fedt for nordmændene! Men ikke for den enkelte energikunde! Dog har Norge fastsat en maksimum-pris på 2,50 norske kroner for en kWt. Udgiften betales af en særlig fond fra oliefonden på 10 mia. kroner.

Om notdmændene er villige til at maksimum tage 2,50 kr for hver kWt der sendes til Danmark i den kommende vinter, er en hel anden sag!

Mette Frederiksen taler aldrig om Norge. Men om de store el-selskaber!

Måske tiden er kommet til at sætte bissen på!

Mette Frederiksens humør tegner ikke godt “for dem der sidder og scorer kassen” på Putins krig!

At nedlægge indtjening på energi-erhvervene har det problem at investorerne forsvinder over i andre sektorer!

Mange danskeres pensioner er afhængige af “at energiselskaberne scorer kassen” i øjeblikket!

Mette Frederiksens store problem er at det såkaldte udkants-Danmark dør allerede inden for et år!

Købmænd, busruter, sportshaller, svømmehaller, osv. som holdt småbyerne i gang, forsvinder!

180 grader imod Socialdemokratiets seneste valgsejrs paroler om et Danmark i balance!

Aldrig har det været sværere at være dansker og socialdemokrat!

Større byer med fælles fjernvarme bliver den nye trend!

Kør rundt overalt i lille Danmark!

Til salg! Til salg! Til salg!

Det er sket blot inden for en måned!

Og i storbyerne bliver de store huse i dyre kvarterer ligeledes sat til salg! Ofte med gasopvarmning!

Kapitalismen skaber tabere og vindere!

Udligningsmodellerne har aldrig været mere kompliceret end nu!

EU og globaliseringen komplicerer sagen mere end nogensinde!

Kloge hoveder må hjælpe de stakkels ministre, der er spændt for en næsten uløselig opgave!

At nedlægge mink-erhvervet var ingen sag!

Men at save den gren over, som man selv sidder på, er en helt anden sag!

Ursula Von der Leyen synes at have fundet en tråd at holde i, men om virkningen er at tæppet helt fjernes under den europæiske union, er et stort spørgsmål. EU, EF, kul og stålunionen opstod fordi landene kæmpede hårdt om ressourcerne. Den eneste løsning var to verdenskrige!

Hvorefter alle blev klogere!

I EU og NATO vil vi krigen imod Putin!

Måske tiden er til en Gas og Energi-union med Rusland, inden årelange krigs-udfoldelser til glæde for våbenindustrien, smadrer alle små samfund overalt i EU.

Mette Frederiksen sortsyn er forståelig!

Men først skal hun bide i det sure æble, der hedder forhandling, forhandling, forhandling med russerne!

Måske ikke med Putin!

Inviter alle de rige russere overalt i Europa og især London!

Start diskussionen om Rusland og EUs behov i lyset af Paris-aftalen!

Hvis de socialdemokratiske ministre er bundne af tidligere ytringer og beslutninger, så lad evt. den tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt påtage sig opgaven.

Hun savner rampelyset og har intet at tabe, men alt at vinde!

Krig har sjældent løst problemer, medmindre befolkninger er blevet reduceret så balancen ressourcer/antal mennesker igen passer!

Ægte politikere forhandler og må gå på kompromis - selv med russere!

Der geo-politisk savner alt, bortset fra gas og oligarker!

Hvor mange vintre Norden skal igennem før vi bliver forhandlingspartnere, ja, det ved kun Mette Frederiksen, der så nemt som ingenting genvælger magten, thi i Danmark er der styr på indvandring, bander, kriminalitet, beskæftigelse,…

At udkants-Danmark dør, at sundhedstilstanden blandt børn og unge på grund af 19 grader bliver en katastrofe, ja, det skal vi alt sammen igennem før vi tror det!

Men det er om fire år!

At oprøret kommer fra Sverige og Tyskland havde nok ingen ventet!

En statsminister i sort tegner ikke godt for fremtiden!

Men måske Wammen har en langsigtet økonomisk strategi godt hjulpet af Jacob Ellemann?

Fattige danskere har kun håbet!

Og det er ikke mere lysegrønt!

Røde lamper lyser overalt!

Før gik vi med mundbind i Brugsen!

Nu medbringer vi hver sin lommelygte!

Og giver liv til lokalsamfundet!

Tillid! Tillid! Tillid!

I Norge stjæler de birkebrænde som aldrig før!

Og oliefonden er snart på 12.000 milliarder norske kroner!

I slutningen af juli havde oliefonden stadig en værdi på 11.657 milliarder norske kroner, der efter den seneste muntre stemning på aktiemarkedet er steget til 12.339 milliarder norske kroner – eller knap fem gange større end hele den danske økonomi.

Vore norske brødre! Som brødre vi deler! Og betaler gladeligt for norske studerende!

Særligt blandt norske studerende er Danmark et ønsket studiemål. Norge var med 2258 studerende i 2020 det land, som havde flest studerende i Danmark.

Tossegode, sagde Pia Kjærsgaard vist engang. I en anden sammenhæng!

En ægte norsk vinter venter danskerne!

El sparetips :=)

I de seneste uger har jeg gjort mig nogle tanker om, hvordan jeg kan sætte mit el forbrug ned. Og her er resultatet.

1. Har lukket en NAS server ned
2. Har lukket en stationær PC koblet til TV med HDMI
2.1 Bruger nu en bærbar PC koblet til TV med HDMI
3. Stoppet med at bruge kogevask 90 gr. - Kørte i 2,5 timer
3.1 Vasker nu ved 40 gr. 1 time
4. Stoppet med at bruge tørretumbler
4.1 Hænge tøj til tørre på tørresnor
5. Slukket for fiberinternet incl 2 routere – Har i samme omgang opsagt mit fiber abonnement.
5.1 Bruger nu min mobiltelefon som hotspot – Har købt Lebara abonnement med 1.000 GB data
6. Steger to kyllinger ad gangen frem for en :-)
7. Laver varm mad søndag til hele ugen. Billig og ikke mere bøvl med det resten af ugen :-)
8. Slukket for alt på standby. Undtagen TV’et og den bærbare, som slumre når den ikke bruges.

Før brugte jeg op til 2.200 kwh årligt. Nu kan jeg se mit forbrug er reduceret med ca. 45-50%. Og det er rigtig meget. Faktisk så meget, at min el regning nærmest ikke bliver større i kroner og øre end i 2021 – Hvis jeg altså fortsætter. Og det gør jeg med det meste. For samlet set har det egentlig ikke ændret særlig meget ved min hverdag. Meget har bare været en unødig vane, som har bygget sig op gennem årene.

Nu bor jeg alene. Så er det meget lettere at ændre strømforbruget end hvis man er en familie med børn oh unge. Så kan en del af det jeg har gjort ikke lade sig gøre. Men en del kan.

Happy strøm spare derude. For mig ender det her sgu med jeg slipper billigere med strømregningen i år :=)

Rasmus Hansen, bedre sent end aldrig, men du har så sandelige svinet med energien. Der er noget at indhente
.

Og hvis så EU kradser 1000.000.000.000 kr. ind fra det vanvittige overskud, som forsyningsselskaber har kasseret ud af lommerne på forbrugerne med et stort grin om munden helt op til ørerne i bedste Robin Hood stil og udbetaler pengene til trængte forbrugere så se det jo helt godt ud. I øvrigt EU, mere af det for fremtiden. Indtil nu har EU kun tjent kapitalen og ikke mennesket i EU.

Og som forventet, så synes interesseorganisationer som DI (Dansk Industri) at det er en meget dårlig løsning og at det vil gå stærkt ud over den grønne omstilling. Ja, argumenter er ikke svære at finde så de passer til lejligheden. Tidligere sagde de samme, at den grønne omstilling er for dyr og vil skade Danmarks konkurrenceevne - Så hellere forurene videre. Det gør alle andre også.

Det er de selvsamme blå mennesker, som i sin tid argumentere for rygning er sundt.

Det er slet og ret at sidestille med tidligere tiders kviklån. Godt gået Mette :o(

Ja mette lover og lover,og sender almisser til de fattigste, alt imedens hun hæver afgifter og skatter,
samt hele tiden finder på nye ting at beskatte, se blot vognmændene som nu skal betale 1.35 kr ekstra
pr kørt km, udgifter der bliver væltet over på brugerne som sædvanligt, der er jo ikke andre til at betale.