Annonce

Splittelse i Socialdemokratiet om Rwanda-planer

I en kandidattest undlader en række folketingsmedlemmer fra socialdemokratiet og en minister at støtte op om partiets linje.
Foto: Rwandas ministerium for udenrigsanliggender og internationalt samarbejde
Daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) underskrev to samarbejdsaftaler med Rwanda i 2021
Fødevareminister Rasmus Prehn (S) og fem andre socialdemokratiske medlemmer af Folketinget giver i en kandidattest udtryk for at have en anden holdning til spørgsmålet om Rwanda end partiets officielle linje.

I en kandidattest fra Jyllands-Posten svarer de ”hverken/eller” til spørgsmålet om, hvor enige de er i, at asylansøgere, der kommer til Danmark, skal flyves til et modtagecenter uden for Europa, hvor deres asylsag behandles.

Socialdemokratiet som parti har svaret, at de er helt enige i spørgsmålet. Det skriver Jyllands-Posten.

Skeptisk ordfører  

Udover fødevareministeren er de resterende socialdemokrater i Folketinget, som ikke lader til at støtte op om partilinjen, Jens Joel, Mette Gjerskov, Birgitte Vind, Anne Paulin og Daniel Toft Jakobsen.
Daniel Toft Jakobsen, som er udviklingsordfører for Socialdemokratiet, udtaler til Jyllands-Posten, at han er skeptisk overfor planerne om et modtagecenter i Rwanda:

Jeg er i tvivl om, hvorvidt vi faktisk kan dæmme op for menneskesmuglere

”Jeg er i tvivl om, hvorvidt vi faktisk kan dæmme op for menneskesmuglere, hvis Danmark gør det her alene uden andre europæiske lande. Og så er der selvfølgelig også noget omkring nogle forhold i Rwanda, hvor vi i hvert fald har brug for at blive klogere.”

Mangler konkrete planer

Mette Gjerskov og Jens Joel giver udtryk for, at de vil tage endelig stilling, når der foreligger en mere konkret plan for modtagecentrene.
Rasmus Prehn ønsker ikke at kommentere sagen over for Jyllands-Posten.

Den interne uro i Socialdemokratiet vækker begejstring hos kritikere af partiets udlændingepolitik. Udlændingeordfører for Enhedslisten, Rosa Lund, vejrer morgenluft på Twitter: “Seks er en god start!” skriver hun de folketingsmedlemmer, der ikke giver entydig støtte til planerne om modtagecentret i Rwanda.  

placeholder

 
 

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Om få år kommer det halve Afrika strømmende herop. Hvis altså ikke politikerne forstår at forebygge det, og det job magter ovenstående dissidenter åbenbart ikke! Stem dem ikke ind. Aldrig.

Syrien fra The World Factbook (CIA)

Population:
21,563,800 (2022 est.)

Population growth rate:
5.91% (2022 est.)

Life expectancy at birth total population:
74.28 years (2022 est.)

Demografi er skæbne. Også selvom de ind i mellem er søde og nuttede, har store brune øjne, får 10-taller i gymnasiet, har fritidsjob og pryder alle forsiderne i Politiken og Information.

Enig. Al undervisning i nationaløkonomi indledes med en gennemgang af demografi. Man skal være i stand til at kunne regne fremad: Hvor mange munde skal mættes, hvor mange hænder skal i arbejde om 10, 20, 30 år etc. Ellers kan man ikke planlægge og tilpasse udbud og efterspørgsel.
De nuværende politikere har allerede vist at de ikke har kunnet sikre energiforsyningen, de har til gengæld sikret en pæn inflation, som vi gerne havde været foruden. Til gengæld falder de over hinanden i et forsøg på overbyde hinanden med grønne løsninger, som ingen i praksis efterspørger. CO2 er en klimagas, ja, men en nyttig en af slagsen, den gør faktisk naturen grønnere, men sådan ser politikerne ikke på sagen.
Er det ikke muligt at få nogle vidende folk valgt ind; gerne nogle voksne folk, gerne folk med arbejdserfaring?

Måske var det mere informativt at tage fat i nogen uden sølvpapirhatte, f.eks. de fleste fra forskerverdenen om klima.

Det var noget af nogle påstande du kommer med, så jeg håber du kan svare på følgende spørgsmål.

1) Hvilke politikere er det der ikke kan sørge for energiforsyningen? Det må du dokumentere.

2) Hvilke politikere er det der har sikret en pæn inflation? Igen bør dette dokumenteres.

Hvis du selv er så vidende om ting ingen andre ved noget om, hvorfor stiller du så ikke selv op til valget? Det du skriver er løgn og forvanskning. Og nej det kan jeg ikke dokumentere, for hvor man godt kan dokumentere noget der er sket, så kan man aldrig dokumentere noget der ikke er sket.

De kommentar er fake news der batter.

Du må bære over med Gunner Johansen, han tilhøre den gruppe, der hylder dem som under en demonstration hængte en dukke af "Mette Frederiksen" op i en lygtepæl med påskriften "hun må og skal aflives". Den slags optøjer bringer mindelser frem om hvad der skete i Tyskland op til 2. verdenskrig under ledelse af Hitler og hans propagandaminister, Joseph Goebbels

Jeg må ærligt indrømme, at jeg holder mig langt væk fra alle steder hvor mennesker forsamles i store flokke, jeg er for sensitiv til den mob-mentalitet der ofte udvises. Om det er til fodboldkampe, festivaler, koncerter eller politiske demonstrationer.

Når det halve Afrika er rykket herop Gunnar Johansen, så kan vi jo bare rykke til Afrika i den dejlige varme som Karen Blixen gjorde det allerede for 100 år siden. For så er der jo god plads dernede.

Viste du, at hele verdens befolkning mageligt kan stå på Lolland, hvis de stuver sig lidt sammen?

En anden ting er så, at de unge generationer ikke har et så fjendtligt syn på udlændinge som de midaldrende og ældre danskere kan have det i enkelte situationer. Flertallet af danskere ser nemlig en fordel ved indvandring. Det er kun et lille fåtal af danskere, som gang på gang forsøger at gøre udlændinge til et problem. Desvære fylder deres larmen en del i visse medier indimellem. Langt størsteparten af udlændinge i Danmark lever det gode liv og bidrager til det danske samfund.

At det forholder sig sådan kan også ses i de politiske meningsmålinger, hvor udlændige kritiske partier ikke får særligt mange af stemmerne. Dansk Folkeparti er endog tæt på spærregrænsen.

At en minister, folketingsmedlemmer og kandidater lader sig føre rundt i manegen af JyllandsPosten er for ringe. læs dog Tesfayes bog “ Velkommen Mustafa “ om S-udlændingepolitik siden den famøse udlændingelov fra 1984. Torben Lund og Espersen fra S, Ebba Strange, SF, Bernhard Baunsgaard fra RV og ikke mindst Hans gammeltofr Hansen fra Dansk Flygtningehjælp fik overtalt S til at støtte en lovforslag, der bl.a. muliggjorde spontane asylansøgere. Schlyter - regeringen bøjede sig for at beholde magten. Resten af denne sørgelige historie burde være velkendt. Rwanda forslaget er et forsøg på at redde Danmark og Europa ud af miseren. Har Prehn og de øvrige tvivlere selv et bedre forslag eller fisker de bare i rørte vande ? Det er Sgu for ringe !

Jeg har det lidt som dig, tilhænger nej, men hvad ellers, så derfor er der intet minus i min bog der.

Jeg har det lidt som dig, tilhænger nej, men hvad ellers, så derfor er der intet minus i min bog der.

Mon ikke Prehn og de øvrige MF’ere og MF—kandidater burde (gen)læse Socialdemokratiets udlændingepolitiske udspil fra 2018: retfærdig og realistisk. Her fremlægger S en sammenhængende politik. Her dokumenteres, at den hidtidige udlændingepolitik er slået totalt fejl. Taberne er flygtninge, der overlades til kyniske menneskesmuglere. S vil have stoppet for spontan asylansøgning så myndighederne får mulighed for at hjælpe flygtninge og anvise migranter andre løsninger. At EU ikke helhjertet bakker op om S - forslaget kan skyldes, at blandt andet Tyskland grundet deres særlige demografi mangler arbejdskraft, og at lande som Italien og Spanien i årevis har billiget illegal indvandring ad de kendte ruter over Middelhavet. Det gav nemlig arbejdsgiverne billig arbejdskraft til blandt andet gartneri og landbrug og som løntrykkere i øvrigt inden for serviceerhverv. Had så med afviste asylansøgere i Rwanda ? Kunne man ikke lave FN Lejre også for dem på samme måde som for flygtninge. Så kan lande der mangler arbejdskraft rekruttere derfra under ordnede forhold. Jeg synes Rasmus Prehn og de øvrige socialdemokratiske linselus burde tænke sig lidt om, eventuelt komme med bedre forslag og ellers klappe i. Nu risikerer vi , at vores ønske om en ny retfærdig og realistisk udlændingepolitik bliver underløbet. Ikke alene f de radikale men også af fremtrædende sockialdemokrater.

Jeg er helt enig. Socialdemokratiets plan for et nyt asylsystem er helt essentiel og det eneste virkeligt seriøse bud på en løsning, som er reelt humanistisk. At kigge den anden vej og gøre ingenting (eller som vi plejer) er hverken humanistisk eller en løsning.

Lars Runo Johansen må hellere også selv læse udspillet fra 2018 en gang til. Hans beklagelse over, at EU ikke bakker helhjertet op om udspillet viser dels, at han helt har glemt, at Danmark stadig har et retsforbehold, der betyder, at vi ikke engang kan deltage i forhandlinger om EU's politik på dette område, dels har han overset, at der på side 12 i udspillet står "Socialdemokratiets plan kan realiseres af Danmark alene".

At tro at Rwanda løsningen er lavet af hensyn til flygtningene forekommer kig som en stråmand.
Den en lavet for at få S til at fremstå med en strammerholdning, der fra start skulle få DF vælgere til at komme tilbage til S. Det er nu gjort så effektivt, at DF er udraderet og afhængigheden af et midterparti snarere kommer til at hænge på Løkke (mon vi har sejret os ihjel).
Problemet med Randa er, at det er en diktaturstat, hvor vi ikke kan styre flygtningenes retssikkerhed imod vilkårlig justits. Skal en sådan løsning være acceptabel, bør den som det mindste være etableret i f.eks. FN regi
under FN's jurisdiktion, og jeg finder tvivlen hos visse socialdemokrater prisværdig, da anstændigheden de senere år har på dette punkt har haft trange kår også i socialdemokratiet.

Her er jeg helt enig med dig Poul. Jeg er meget usikker i forhold til at sende flygtninge til et land som Rwanda. Rwanda er kendt for at myndighederne er meget barske overfor mennesker der går imod styret (diktatorisk). Vi ville nok korse os hvis vi fattede hvilke forhold der er i landet generelt. Jo, jo, de har nogle 'fine' forhold de kan vise frem for de danske politikere, men hvordan ser det ud, når de danske politikere er rejst hjem igen. Det kan ingen forudsige. Flygtningene kunne potentielt komme til at leve under vanskeligere forhold end dem de er flygtet fra.

Med statsminister Mette Frederiksens nye brede regering hen over midten i dansk politik, bliver der naturligvis plads og rum til divergerende opfattelser!

At denne mulighed også eksisterer internt i de deltagende partier i regeringskonstellationen, er kun naturligt!

Det ligger jo i selve begrebet “en bred regering”!

Det afgørende er at ministrene kan tælle til 90 i folketinget!

Den brede regering giver det enkelte folketingsmedlem i de regeringsbærende partier mulighed for at komme med sit besyv på områder hvor folketingsmedlemmet særligt kan bidrage med viden, erfaring og indsigt! Netop den “second opinion” som den nuværende opposition har efterlyst!

Ethvert folketingsmedlem er ene bundet ved deres egen overbevisning! Det vil give det bredeste grundlag for fælles politikudvikling! Og vel egentlig demokratiets berettigelse!

§ 56 Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere. § 56 (Forklaring) Grundloven fastslår, at medlemmerne af Folketinget er uafhængige. De kan frit stemme efter deres overbevisning. De har ikke pligt til at tage hensyn til, hvad deres parti eller vælgere siger.

Regeringens og statsministerens opgave er kontinuerligt at samle den brede regering om holdbare løsninger, der har diverse partimedlemmers opbakning og tillid!

Der skal fremover afsættes mere tid til at diskutere politiske løsninger på kort og lang sigt!

Hele grundlaget for netop Lars Løkkes deltagelse i “projekt bred regering over midten”.

Om krisernes tempo kommer til at ligne akutafdelingen på Lars Løkkes Gødstrup, ja, det bliver interessant!

Personalet er for længst flygtet!

I Socialdemokratiet ulmer oprøret allerede som var de alle sygeplejersker ansatte på Gødstrups akutafdelingen.

Kun de særligt hårdføre klarer krisestyring i årevis! God fysik og stærk psyke!

Er du for svag er det private altid klar med bedre løn og ansættelsesvilkår.

Også for tidligere socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der ikke kan klare mosten!

Mette Frederiksen derimod som den førende anæstesi-sygeplejerske er klar til de rullende patientborde!

Med smil på læben og tro på at patienten Danmark overlever i god stil!

Det kræver blot at alle på operationsstuen arbejder tæt sammen og alle ved hvad netop deres opgave består i på det rette tidspunkt!

Held og Løkke med opgaven!

For håbentlig er der nok medarbejdere der byder sig til!

Og ikke sætter sig i grebningen som selvvalgt løsgænger!

Nærmere bestemt i den bageste ende, kendt som Grebningen.

Den rækker ud over de kongelige stalde og kan på varme sommerdage, efter hvad nogle siger, have en umiskendelig lugt af kongelige hestepærer.

Lugten er til gengæld det eneste royale over de pladser. Grebningen er for de nye, de uprøvede. Den ydmyge ende.

Og med stor ydmyghed vender Lars Løkke tilbage!

Sundhedsvæsenet er sandet til! Lars Løkke ved om nogen hvorfor!

Kun anæstesi-over-sygeplejersken Mette Frederiksen formår at styre dansk sundhedsvæsens vikarierende overdommer!

Der er meget at sætte manden ind i! Og ikke megen støtte at hente! Sygeplejersker og læger var pist væk, da det brede storsygehuset Danmark stod indflytningsklar!

Pengene var gået til beton og sten og pilloteringer!

Løkkes gamle Want-a-plan! Og det fik han så!

“ I uge 45 regner man i Gødstrup med blot at benytte 65 af 104 tilgængelige operationsstuer om ugen. Ugen efter er tallet helt nede på 58 - eller tæt på kun hver anden”

Stakkels anæstesi-over-sygeplejerske!

Der er nok at arbejde med internt som eksternt!

Meget voldsom udlægning i Pio Pio. Det er ikke noget med uenighed om partilinjen. Den følges loyalt. Så vidt jeg forstod spørgsmålet til kandidaterne ligges der op til at der bør være nogle betingelser der skal være opfyldt før der kan svares ja. Som Kaare Dybvad i dag den 16/10 siger i Politiken siger skal menneskerettighederne og ordentlig behandling af flygtninge være opfyldt. Det er de samme overvejelser der gør sig gældende i svar der gives til JP, da den færdige plan ikke ligger.Jp er manipulerer dybt med rød farve ved tvivl og gul cirkel ved ja. Der har også været en tvetydig og tvivlsom rådgivning i forbindelse med udfyldning af svar.

Meget voldsom udlægning i Pio Pio. Det er ikke noget med uenighed om partilinjen. Den følges loyalt. Så vidt jeg forstod spørgsmålet til kandidaterne ligges der op til at der bør være nogle betingelser der skal være opfyldt før der kan svares ja. Som Kaare Dybvad i dag den 16/10 siger i Politiken siger skal menneskerettighederne og ordentlig behandling af flygtninge være opfyldt. Det er de samme overvejelser der gør sig gældende i svar der gives til JP, da den færdige plan ikke ligger.Jp er manipulerer dybt med rød farve ved tvivl og gul cirkel ved ja. Der har også været en tvetydig og tvivlsom rådgivning i forbindelse med udfyldning af svar.