Annonce

Lønbonus og flere udenlandske sygeplejersker

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fremlægger akutplan, der skal medvirke til at fastholde medarbejdere og nedbringe ventelisterne. Helhedsplan følger snart
Foto: Sundhedsministeriet/Lars Bertelsen
Magnus Heunicke (S), miljøminister
Ventelisterne på landets sygehuse skal ned. Og det skal ske hurtigst muligt.

Det er baggrunden for, at Socialdemokratiet nu fremlægger en akutpakke for landet sygehuse.

Akutpakken - med syv konkrete forslag - skal medvirke til at fastholde medarbejdere og nedbringe ventelisterne.

Lønbonus, flere udenlandske sygeplejersker, fastholdelse af medarbejdere og kortere ventetider på behandling er en del af den medicin, der skal til, mener Socialdemokratiet.

“Ekstra i lønningsposen”

“Vores medarbejdere på hospitalerne er pressede. De mangler kolleger, og det er svært at få vagtplanerne til at gå op,” skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Facebook om baggrunden for akutplanen og fortsætter:

“Det kan særligt ses på f.eks. intensivafdelingerne og i den planlagte kirurgi. Vi mangler bla intensivsygeplejersker og anæstesisygeplejersker.”

Derfor sætter vi 1 mia kroner af de næste seks måneder til at kunne give ekstra i lønningsposen

“Derfor sætter vi 1 mia kroner af de næste seks måneder til at kunne give ekstra i lønningsposen, bla til fastholdelsesbonus og til de vagter, der ligger på de skæve tidspunkter aften og nat. Midlerne skal udmøntes lokalt, hvor den enkelte region og hospital sammen med medarbejderne ved, hvor skoen trykker. På den måde får vi størst effekt.”

Har lært af coronakrisen

Sundhedsministeren afslører, at en af ideerne i akutplanen er kopieret fra de erfaringer sundhedsmyndighederne høstede under coronaepidemien:

“Samtidig fjerner vi modregningen i efterløn for sygeplejersker og andre medarbejdere, så vi kan få flere kolleger. Det gjorde vi også under coronaen med stor effekt, så den ordning forlænger vi.”

Heunicke føjer til, at det også foreslås indført et fast track for godkendelse af autorisation af udenlandske specialsygeplejersker.

Sundhedsministeren understreger, at der skal mere til end en akutplan:

Alt sammen med ét formål: At løse den akutte situation med ventelister

“Alt sammen med ét formål: At løse den akutte situation med ventelister. Men der er også en mere langsigtet problemstilling med rekruttering generelt i den offentlige sektor. Derfor skal vi foruden den her akutte indsats løfte løn- og arbejdsvilkårene for de grupper, vi har svært ved at rekruttere i årene fremover.”

placeholder

 

Med akutpakken vil Socialdemokratiet afsætte en milliard kroner første halvår af 2023 til de mest pressede områder i sundhedsvæsenet. Pengene vil så blive fordelt til de fem regioner. Så bliver det op til regionerne og sygehusledelserne og målrette pengene til de medarbejdergrupper, der har mest behov.  

Helhedsplan denne uge

Socialdemokratiet vil senere på ugen fremsætte en konkret, finansieret plan for et løft af løn- og arbejdsvilkårene. Inklusive principper for, hvordan det kan ske. En helhedsplan, som så skal forhandles med arbejdsmarkedets parter.

Statsminister Mette Frederiksen (S) omtaler den kommende plan således:

Vi skal lave en helhedsplan

"Her er der brug for, at vi tager mere grundlæggende fat. Vi skal lave en helhedsplan. Styrke uddannelserne. Og så bliver vi nødt til at anerkende, at løn og arbejdsvilkår betyder noget. Alt det fortæller vi meget mere om inden længe" skriver hun i et opslag på Facebook tirsdag.

placeholder

 

Professor: Godt og konkret, men skal følges op

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, hilser akutplanen velkommen:

“Alt i alt synes jeg, det er godt, konkret og ladsiggørligt,” siger han til Politiken.

Han understreger samtidig, at akutplanen skal følges op. Akutplanen kan ikke stå alene. Den “skal følges op af noget”, som han udtrykker det.

Over for DR Nyheder fremhæver Søgaard, at der er brug for langsigtede løsninger. Han peger blandt andet på oprettelse af nærhospitaler, som noget af det, der virkelig er brug for.

Jes Søgaard advarede i sidste uge om, at de danske sygehuse “styrtbløder” på grund af tiltagende personalemangel.

Omkring 2.400 sygeplejersker har således forladt de regionale sygehuse i perioden maj 2021 til maj 2022.

Opdateret kl. 16.50 med statsminister-citater

En akutpakke til sygehusene

Socialdemokratiet foreslår en 7-punktsplan for en akutpakke til sygehusene.

Med akutpakken vil S afsætte en milliard kr. til at nedbringe ventelisterne i første halvår af 2023. Det er S klar til at forlænge året ud, hvis der er behov for det, dvs. med op til to mia. kr.1. Lønbonusser til medarbejderne:

Det kan være kontante fastholdelsesbonusser og ekstratillæg for overarbejde og aften-, nat- og weekendvagter.

Som eksempel blev der med corona-vinterpakken fra sidste vinter givet en fastholdelsesbonus på 18.000 kr. til medarbejderne på intensivafsnit og akutmodtagelser i Region Syddanmark.

Regionerne aftaler udmøntningen med alle de relevante organisationer.

2. Andre faggrupper skal aflaste sundhedspersonalet:

Ansættelse og kompetenceudvikling af andre faggrupper, der kan aflaste især sygeplejerskerne. Det kan for eksempel være lægesekretærer, HK’ere eller studentermedhjælpere, der kan dokumentere i patientjournalerne.

3. Fast Track for autorisation af udenlandske sygeplejersker:

Der er især mangel på anæstesi-, akut- og intensivsygeplejersker. Derfor foreslår S et fast track for udenlandske sygeplejersker med de kompetencer, vi mangler, så de hurtigere kan få dansk autorisation.

Der skal også ske en bedre koordinering i forhold til deres arbejds- og opholdstilladelser.

4. Afskaffelse af modregningen i efterløn for medarbejdere i sundhedsvæsenet:

For at gøre det mere attraktivt for sundhedspersonale på efterløn at tage vagter i sundhedsvæsenet under corona besluttede regeringen med et flertal i Folketinget af afskaffe modregningen i efterlønnen i 2022.

Den ordning vil vi forlænge, så sundhedspersonale på efterløn, der tager vagter i sundhedsvæsenet, ikke modregnes i efterlønnen i 2023.

5. Lettere for studerende at tage pause fra studiet for at give en hånd med:

S vil sammen med regionerne se på, hvordan vi kan skabe bedre muligheder for, at studerende på for eksempel sygeplejerskeuddannelsen, lægeuddannelsen eller specialuddannelserne for sygeplejersker kan vælge at forlænge deres praktik på sygehusene, så de kan hjælpe til at få nedbragt ventelisterne.

6. Mulighed for at udskyde aktivitet uden patientkontakt på sygehusene:

Socialdemokratiet foreslår mulighed for at udskyde aktivitet på sygehusene i 6 måneder, der ikke handler om behandling og pleje af patienterne.

Det kunne eksempelvis være kvalitets- og udviklingsprojekter. Hvis der er statslige regler, der står i vejen for at udskyde, vil S forpligte sig på

at fjerne dem.

De sundhedsfaglige medarbejdere skal i stedet midlertidigt indgå i vagtplanerne.

7. Udnyttelse af ledig kapacitet på privathospitaler:

Regionerne skal udnytte al ledig kapacitet på de private sygehuse til at nedbringe puklerne.

Kilde: Socialdemokratiet

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det giver rigtig god mening at bruge penge på at uddanne sygeplejersker så de kan få job i Norge - og så samtidigt bruge penge på at opkvalificere udenlandske 'sygeplejersker' både fagligt og sprogligt

vi er jo et velfærdssamfund, så vi har råd til det - s.... være med at danskerne så må vente på behandling
.

Giv sygeplejerskerne og lægerne en uddannelse og ordentlig løn, men kræv samtidig at de skal bruge deres uddannelse på et sygehus fx. 5 år i Danmark, ellers må de tilbagebetale hvad uddannelsen har kostet.
Jeg mener at piloter i flyvevåbnet har en lignende kontrakt, når de uddanner piloterne.

Læser lige om helt nyuddannede sygeplejersker der smutter til Norge for at arbejde.
Det er helt gak gak at vi giver gratis uddannelse til det norske sygehusvæsen.
En gratis uddannelse må forpligte, ellers må man selv betale.

Skønt når en stædig kvinde som Mette Frederiksen kan komme på bedre tanker!

Tænk hvis hun for ti år siden havde lyttet til folkeskolelærerne under lærerkonflikten!

44% af de 15-25 årige unge mistrives i dagens Danmark!

Folkeskolelærerne ville noget andet med Danmarks unge!

Allerede dengang!

Mistrivsel blandt danske sygeplejersker kan nu reduceres til fem år!

Fordi statsministeren kom til fornuft i tide!

SF vil nu bruge 35 milliarder på unges trivsel og psykiatrien!

At spare på fem-øren og lade daleren springe!

Liz Truss var en dyr dame i Storbrittanien!

Mette Frederiksen følger i det skjulte trop!

Den højt besungne “danske model” er blevet til stille nynnen!

Netop som sygeplejersker skal have mere i løn, proklamerer Mette Frederiksen skattelettelser!

En “Liz Truss” hedder det nu blandt fattige lønmodtagere i Storbrittanien!