I Norge er natarbejde forbudt

Natarbejde gør sygeplejersker syge. Jeg kender det fra mig egen krop, når jeg er cyklet hjem mandag morgen efter tredje nattevagt.
Patienterne skal også hjælpes om natten. Paradoksalt nok bliver de, der passer patienterne, når mørket falder på, selv syge af det. Natarbejdere løser vitale samfundsopgaver for alle os andre. Derfor bør vi som samfund tage de helbredsmæssige konsekvenser ved natarbejde langt mere alvorligt. Vilkårene om natten skal være langt bedre.

Natarbejde kan koste liv

Trætheden forsvinder ikke på magisk vis efter en nattevagt. Jeg kender det fra mig egen krop, når jeg er cyklet hjem mandag morgen efter tredje nattevagt. Det føles som at have tømmermænd. Det tager nogle dage at komme oven på igen.

Trætheden forsvinder ikke på magisk vis efter en nattevagt

Forskningen viser, at der er sammenhæng mellem natarbejde og en række sygdomme. Faktisk er forskningen så omfattende på området, at et studie for nyligt konkluderede, at natarbejde koster liv. Studiet omfatter omkring 18.000 sygeplejersker og viser, at nat- og aftenarbejde kan medføre sygdomme som kræft, Alzheimers, demenssygdomme, hjertekarsygdomme og diabetes. Studiet viste, at 270 sygeplejersker døde af en af de nævnte sygdomme. Derudover er der også sammenhæng mellem natarbejde og ulykker. Risikoen for at komme til skade både på arbejde, under transport og i fritiden er større efter nattevagter.

Alt dette er ikke ny viden. Alligevel bliver konsekvenserne af natarbejde ikke taget seriøst nok.

Ro på

I Norge er de foran. Der er natarbejde som udgangspunkt forbudt. De opgaver der kun kan klares om natten skal aftales med de ansattes tillidsvalgte. Jeg så gerne, vi havde samme tilgang i Danmark.

Cathrine fik sammen med sin ledelse og kollegerne ændret kulturen

Sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant Cathrine har ofte nattevagter på en intensiv afdeling. Hun tog et opgør på sin afdeling. Flere af de opgaver, som sygeplejerskerne løste om natten, kunne godt vente til om dagen. Hun fik sammen med sin ledelse og kollegerne ændret kulturen. For der skal ro på om natten. Tempoet skal skrues helt ned på arbejdspladsen i de sene timer. Det skal være legalt at lave så lidt som muligt om natten. Derfor er det kun de mest patientnære og akutte opgaver der skal løses om natten på Cathrines afdeling.

Arbejdspres om natten

Desværre bliver nattevagten mange steder sat af til at dosere medicin, anrette mad til dagen, vaske remedier af, udregne væskeregnskaber og fylde varer op i depotet. Cathrine og kollegernes tilgang passer dårligt ind i vores fortravlede sundhedsvæsen. Aften- og nattevagten er bestemt ikke friholdt for arbejdspres. Og besparelser har mange steder betydet færre folk i de sene vagter.

Besparelser har mange steder betydet færre folk i de sene vagter

Spørgsmålet er bare, om vi som samfund ikke er nødt til at tage konsekvenserne af natarbejde langt mere alvorligt? I dag er det svært for arbejdsgiverne at fastholde sygeplejersker i arbejde, hvor de skal have mange skiftende vagter eller arbejde i faste aften- eller nattevagter. Det kan dels hænge sammen med arbejdspresset og arbejdskraftmanglen i sundhedssektoren generelt. Men også skyldes, at det er hårdt for den enkelte at arbejde på fuld kraft flere aftener og nætter i træk. Jeg tror, at bedre vilkår for nat- og aftenarbejde kunne hjælpe.

Måske skal vi gøre som Norge?

Trods mange forskeres anbefalinger om arbejdsmiljøet om natten, er det stadig tilfældigt, hvordan man har efterlevet dem på arbejdspladserne. Måske skulle Danmark tage et offensivt skridt som i Norge? Forbyde natarbejde og lade opgaverne være aftalestof mellem fagforening og arbejdsgiver.

Jeg mener, vi skylder vores kolleger på nattevagt at få set på, hvordan vilkårene for natarbejde kan forbedres

I år skal politikerne på Christiansborg forhandle om vores arbejdsmiljølovgivning. Jeg mener, vi skylder vores kolleger på nattevagt at få set på, hvordan vilkårene for natarbejde kan forbedres.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds København


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Jeg har også arbejdet en del i Norge på intensiv afdeling Min oplevelse er, at de ikke er foran på de afdelinger, som jeg har haft min gang på gennem årene. Meget larm og snak, lys tændt på stuen. Medicin givet flere gange gennem natten, medicin der sagtens kan gives dag eller aften. Personalet powernapper kun sjældent. Det er min erfaring at Danmark fint kan være med der.

Jeg har også arbejdet en del i Norge på intensiv afdeling Min oplevelse er, at de ikke er foran på de afdelinger, som jeg har haft min gang på gennem årene. Meget larm og snak, lys tændt på stuen. Medicin givet flere gange gennem natten, medicin der sagtens kan gives dag eller aften. Personalet powernapper kun sjældent. Det er min erfaring at Danmark fint kan være med der.

Natarbejde og de skiftende arbejdstider er opslidende på både helbredet og familielivet.
Jeg har tidligere og igennem flere år arbejdet i en turnus der dækkede dag- aften og nat incl. Weekender og helligdage.
Det stiller store krav og forståelse fra familien at når alle andre har fri , så må man desværre endnu engang melde fra til en begivenhed, pga af de skiftende arbejdstider.
Det er de vilkår som de tusindvis af offentlige og privat ansatte der arbejder indenfor sundhed, trafik og retsområdet mm må leve med.
Et oplagt område at fokusere på, når nu debatten kører på hvem der er berettiget til en tidligere pensionsalder.
Iøvrigt mener jeg at en pensionsalder på 65-68 år bør gælde for alle, det kan godt være at vi lever længere, men vores funktionsevner aftager tilsvarende nedadgående.

Det er så vigtigt at det kommer ind i debaten at efter man er fyldt 60, så ovekommer de fkeste biget nindre og kan heler ikke mere arbejde i samme tempo. Derfor er da også i noglefag færrre arbejdstimer for for senioere. Fordel, så kan man fstholde dem.Det skal jo ikke være en tortur at få på arbejde. Og sæet ikke når man har med pleje, pasning og undervisning at gøre, hvor du ikke kan gemme dig, men altid er i frontlinien når du arbejder.

Annonce