Fire centrum-venstre-politikere om stigende ulighed: Stadig en vigtig opgave

Ulighedens Topmøde: Den økonomiske ulighed er ikke faldet, og det er selvfølgelig skuffende for det røde flertal, lyder det fra SF-profil i ulighedsdebat.
Foto: Dorte Qvortrup Geisling/Cevea
Fire centrum-venstre-politikere diskuterer ulighed, 2022
Det er virkelig svært, at drive en kile af uenighed ned mellem fire politikere fra rød blok, der diskuterer ulighed på tænketanken Ceveas topmøde fredag om samme emne.

For hverken Kasper Sand Kjær (S), Christian Friis Bach (B), Lisbeth Bech Nielsen (SF) eller tidligere folketingsmedlem Pernille Skipper (Ø) kan rigtigt finde noget at blive uenige om.

Debatten mellem de fire tager udgangspunkt i nogle temaer og indsatsområder, som deltagerne på Ulighedens Topmøde har valgt at prioritere.

"Ulighed er ikke kun et spørgsmål om Gini-koefficient. Vi har desværre nogle mekanismer i verden som øger uligheden. Klimakrisen og flygtningekrisen forstærker uligheden globalt," siger Pernille Skipper.

Ikke godt nok

For SF's Lisbeth Bech-Nielsen er det vigtigt at pointere, at de forskellige aspekter af ulighed hænger sammen.

"Uligheden lurer hele tiden under overflader, inflationen. krisen i sundhedsvæsenet. Ulighed i uddannelse. Økonomisk ulighed har en indvirkning på alt det andet," siger hun og kommer med et lille svirp til den nu tidligere socialdemokratiske regering:

"Vi fik skrevet ind i forståelsespapiret i 2019, at uligheden skulle falde. Men den økonomiske ulighed er ikke faldet og det er selvfølgelig skuffende med det flertal vi havde."

Adspurgt om SF vil hæve skatten for de rigeste for at komme den stigende ulighed til livs, er hun dog afvisende:

"Vi skal beskatte efter de tre F'er: Formue, finans og forurening."

Stigende boligskatter skræmmer vælgerne væk

De radikales nyvalgte folketingsmedlem Christian Friis Bach peger også på klimaet som en motor for ulighed. Men den uddannede økonom glæder sig over at tænkningen på området har ændret sig:

"Forskningen har ændret sig. Tidligere troede man at økonomisk ulighed skaffede vækst. At det fik fattige til at stå tidligt op. Nu ved man at det er modsat," siger han.

Undervejs i debatten, bliver spørgsmålet om højere boligskat bragt op. Her melder den radikale politiker ud, at det vil partiet fortsat:

"Vi radikale er de eneste parti, der gerne vil gøre noget ved boligskatten, og det er derfor vi aldrig kommer over seks procent. Hver gang vi kommer derop, så siger vi noget om boligskatterne, og så falder vi igen," siger Christian Friis Bach.

Fokus på lige muligheder

Den socialdemokratiske repræsentant i debatten, Kasper Sand Kjær, peger også på, at det er vigtigt ikke kun at fokusere på den økonomiske ulighed.

"Man skal ikke stirre sig blind på gini-koefficient, men det betyder selvfølgelig noget, hvor mange penge folk har eller ej, men det handler også om den stigende ulighed i muligheder. At alle har lige adgang til uddannelse og sundhed," siger han.

Han understreger, at det er vigtigt at sikre, at der ikke kun er tale om lige muligheder i lovens forstand, men at der også er lige muligheder i praksis.

Debatten på Ulighedens Topmøde handler også om at sætte jobcentrene fri, folkeskolens rolle, men den kommer aldrig rigtigt op at ringe. Dertil er enigheden simpelthen for stor og emnerne for mange.

 

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvis ikke alle politike, så ihverfald de aller fleste, mener at den stærkt stigende ulighed, er et stort problem.

Og det er jo virkeligt godt.

Men hvornår får i så løst dette problem.
Problemet bliver jo rejst og diskuteret jævnligt.

Man kan ikke løse ulighedsproblemer, ved først at forvandle ejerboliger til en guldgrube og derefter at beskatte dem, det skaber naturligvis kun surhed, ikke kun hos boligejerne, men hos samtlige vælgere, af enten den en eller den stik modsatte grund.
En retfærdig beskatning af en bolig, vil være at beskatte den mængde lån der hviler på ejendommen, jo større lån, jo mere skat. Det vil øge interessen for at afdrage ejendommen, der vil altså være en mindre interesse i en yderligere belåning, hvilket er det der driver priserne opad og øger uligheden i samfundet.
Hele systemet med belåning af friværdier er skabt for at glæde bankerne, skabe ulighed og surhed i befolkningen.
Det skaber også en masse ejendomme, som ingen har råd til at rive ned, selv om det arbejdsmæssigt og for miljøet ville være det bedste. Det er alt i alt en dårlig ide at politikerne har overladt samfundsindretningen til den finansielle sektor, spørgsmålet er om politikerne formår at tage magten tilbage eller de for evigt skal være bankerne der driver politikken her i landet ?

"Vi skal beskatte efter de tre F'er: Formue, finans og forurening."

Ja, desværre er verden ikke så simpel!

Hvad nu hvis den formuende investerer i vindmøller, solcelleparker, power to X og alt det andet som almindelige lønmodtagere ikke har modet eller lysten til at investere i.

På en såkaldt grøn energi-dag ifølge TV2 vejret er det ikke den almindelige danske lønmodtager vi kan takke for den billige strøm!

Langt de fleste vindmøller ejes af formuende landmænd, formuende virksomhedsejere, eller aktie-selskaber!

Verden er oftere mere sammensat end venstrefløjen forestiller sig!

Med lidt held bliver den næste store investeringsbølge det grønne område!

Venstrefløjen tror at CO2 afgifter er svaret på deres såkaldte klimakrise!

I vindmøllernes fødselsår gav kloge lande tilskud til opførsel og udvikling af nye vindmølletyper!

Tænk hvis man havde lagt en vindafgift derpå!

Thi vinden tilhører jo alle!

I Norge har de oliefonden på 12.000 milliarder optjent under olie-energi-eventyret!

De rige nordmænd vil nu i fællesskab blive endnu rigere. Hør blot:

Den norske røde regering foreslår en ny 40% beskatning af lakseopdræt. Havet er en fælles naturressource, derfor skatten. Så indtægterne fra havet fordeles til de norske skatteydere. Fælles hav. Fælles indtjening. Præcist som olien fra undergrunden. Den fælles norske undergrund. Den fælles norske olie. Og nordmændene vinder i kvindehåndbold hver gang. De har milliarderne!

Gennem indførelsen af en grund-rente-afgift på akva-kultur og vindkraft, samt en forhøjelse af grund-rente-afgiften på vandkraft, vil den røde norske regering øge skatteindtægterne med cirka 33 milliarder norske kroner årligt.

Tænk hvis de røde partier i Danmark beskattede vindmøller, solceller, power to X, og hvad alt de nye energiskabende eventyr, der alle udnytter vores fælles ressourcer!

I Danmark kan de kun enes om CO2 afgifter på landbruget!

En fødevare-inflation der virker som ekstra moms på fødevarer!

Den tunge ende nedad!

Og uligheden i Danmark ser afgrunde som er gigantiske sammenlignet med allerede skabte uligheds-afgrunde skabt igennem gas og energipriser som følge af den såkaldte Putin-inflation!

Venstrefløjen er igennem CO2 afgifter på landbruget på vej til det største uligheds-selvmål der nogensinde er set!

De der allerede er gået fra hus og hjem kommer til at sulte og tørste!

Desværre ved venstrefløjen ikke bedre!

Den dag røde byer og røde landområder i Danmark begynder at skabe fælles vindmøller og solcelle-parker og fælles power to X for egne penge, ja, så har uligheden en chance for at kunne reduceres! Men venstrefløjen i Danmark er liberal og ikke social/fælles!

I virkeligheden vil venstrefløjen ikke løbe en risiko for at fjerne lidt ulighed! Der mangler mod!

Danske formuende elsker at investere! Det var sådan de tjente formuen!

De regner på risikoen for at blive mere formuende

Venstrefløjen i Danmark vover ikke en krone bare for at skabe mindre ulighed!

Venstrefløjen er optaget af det grønne!

Det er så dejligt uhåndgribeligt og umålbart og uforpligtende!

Noget alle taler om, men ingen gør noget ved!

Med mindre man er formuende og ser muligheder for en fremtidig indtjening!

I Norge har de natur-ressourcer! Som kan beskattes!

I Danmark plejer venstrefløjen at sige at vores eneste ressource er “viden”! Det er vores grundfjeld!

Altså start med at beskatte de højtuddannede!

Så ville uligheden i Danmark nærme sig uligheden i Norge!

Og måske kunne vi oftere vinde over Norge i kvindehåndbold!

Fem af de bedste norske landsholdsspillere spiller i Esbjerg!

European Power to X anlæg står klar i Esbjerg i 2023 og skal levere grøn brint til Esbjerg havn. Overskudsvarmen ryger i fjernvarmenettet og kan give varme til 200 husstande.

Jo de kan i Esbjerg!

Skabe lighed og håndboldspillere der eksporteres til det norske landshold og danske landshold.

Og hvad mere?

Jo, Esbjerg får kandidatuddannelse i power to X.

Viden er ressourcer!

Og måske får man brug for smede, elektrikere, VVSere, og andre håndværkere.

Esbjerg et lighedsskabende samfund til stor inspiration for venstrefløjen!

Og engang stod en vis Rasmussen og skovlede skidtfisk og lyttede til de gode fiskere, der vidste hvor torsken har sin gang!

Og ad åre lagde han to og to sammen og nåede helt til de salige saloner i København og for at vise at uligheden ikke forøgedes under hans regeringsførelse, ja, så iførte han sig cykelhjelm a la skidt-fiske-skovlerne i Esbjerg og udtalte de berømte ord: “Ja, stuerene det bliver I aldrig!”

Kun en socialdemokrat fra Esbjerg ved hvordan man vasker hænder!

Her lugter det altid af penge! Selv norske håndbold-jenter har lugtet lunten!

I morgen gælder det finalen!

Der er altid vindere og tabere!

Uligheden er målet for enhver indsats, trang til forbedring, trang til at vinde!

Selv over klimaet!

På en campingplads i Danmark mærkes kulden hver gang man skal fra campingvognen og over i fællesbygningen på toilet!

Og snart stiger mælken, smørret, øllen, rugbrødet!

Men det interesserer ikke venstrefløjen!

Thi deres venner på Maldiverne drukner snart! Og dykker og surf-paradiset forsvinder!

Salon-socialisternes paradis!

Annonce