Hovedperson i mink-sag slipper for disciplinærsag og Løkke: “Super godt møde”

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
Hovedpersonen i mink-sag slipper for disciplinærsag - simpelthen fordi han ikke længere arbejder for den danske stat.

Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, betegner endnu et møde med kongelig undersøger, fungerende statsminister Mette Frederiksen (S), som “super godt”.

PET oplyser, at det danske valg ikke var påvirket udefra. Det viser en overvågning, som PET og andre myndigheder har foretaget af valgkampen.

Dermed velkommen til dagens Aktuelt.

 

Hovedperson i mink-sag slipper for disciplinærsag 

Disciplinærsagen med tjenestelige forhør mod en af minkforløbets hovedpersoner, den tidligere departementschef i Miljøministeriet, Henrik Studsgaard, stopper.

Det gør den fordi Studsgaard har fået nyt job i den kommunale verden, og dermed er han ikke længere ansat inden for staten.

Det oplyser Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i en mail til Ritzau.

“Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kan oplyse, at den tjenstlige undersøgelse ikke kan fortsætte, når Henrik Studsgaard ikke længere er ansat i statens tjeneste. Det følger af almindelige tjenestemandsretlige regler,” skriver styrelsen.

Henrik Studsgaard er blevet ansat som direktør for Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune.

Henrik Studsgaard blev i slutningen af august fritaget fra tjeneste som departementschef for sin rolle i minksagen.

Håndteringen af smittede mink hørte under Miljø- og Fødevareministeriet.

Henrik Studsgaard har bekræftet, at han tidligt i forløbet var klar over, at der ikke var lovhjemmel til at aflive samtlige mink i Danmark af hensyn til folkesundheden, men også, at det ikke var "top of mind" hos ham at advare regeringen om, at aflivningen krævede lovhjemmel.

Læs mere her.

 

Løkke: “Super godt møde”

Lars Løkke Rasmussen, formand for og stifter af Moderaterne, siger efter endnu et forhandlingsmøde på Marienborg med Mette Frederiksen og hendes medforhandlere, at der var tale om “endnu et super godt” møde:

“Først og fremmest har vi haft endnu et super godt møde med den kongelige undersøger,” siger Løkke efter mødet til Ritzau ifølge Politiken.

“Dem har vi haft flere af, og det slår mig, at Mette Frederiksen og jeg langt hen ad vejen deler analysen af, hvad der er godt for Danmark,” føjer Løkke til.

Han understreger i øvrigt, at det ikke er afgørende for Moderaterne, at komme med i en bred regering. Det er derimod afgørende for partiet er at påvirke regeringsgrundlaget:

“For os er det ikke en særskilt ambition at være med i sådan en regering. Om vi er med eller ej, er mindre afgørende. Men vi vil gerne bringe os i en situation, hvor vi kan påvirke indholdet. Det er det afgørende.”

 

Ingen koordineret og systematisk påvirkning af det danske folketingsvalg

Det danske folketingsvalg forløb uden koordineret og systematisk indblanding fra fremmede statslige efterretningstjenester.

Det viser den monitorering, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) og andre myndigheder foretog af valgkampen.                      

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har sammen med en række andre myndigheder holdt øje med, om fremmede stater forsøgte at påvirke den netop overståede valgkamp, men der er ikke afdækket koordineret og systematisk fremmed statslig påvirkningsvirksomhed i forbindelse med folketingsvalget, der blev afholdt 1. november 2022.

Dermed er valgkampen forløbet i tråd med tidligere valghandlinger i Danmark, hvor PET hidtil ikke har afdækket koordineret og systematisk påvirkningsvirksomhed fra fremmede stater som eksempelvis Rusland.

Der er flere udenlandske eksempler på forsøg med påvirkning af demokratiske valg, og på den baggrund offentliggjorde PET og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i begyndelsen af valgkampen en fælles vurdering af truslen fra russisk påvirkning af valget.

Det fremgik heraf blandt andet, at det vurderes mindre sandsynligt, at Rusland ville prioritere at gennemføre en forberedt, koordineret påvirkningskampagne mod det danske folketingsvalg, men at det dog var muligt, at Rusland ville gennemføre en mindre påvirkningsoperation, hvis der op til folketingsvalget opstod en mulighed for med begrænsede midler at øge splittelsen i den danske befolkning og blandt danske beslutningstagere.

Påvirkningskampagner udnytter som regel eksisterende skillelinjer i befolkningen, som giver mulighed for at skabe konflikt og polarisering. Det kan foregå ved at sprede fordrejet information eller desinformation.

I forsøget på at manipulere den offentlige meningsdannelse i udlandet gør eksempelvis Rusland brug af en række forskellige påvirkningskanaler og metoder. Det sker således både via platforme på internettet og gennem påvirkningsaktører, der skaber personlige netværk i udlandet.

”Man kan som borger eller politiker godt være stødt på enkelte falske profiler på sociale medier i løbet af valgkampen, men PET har ikke set det, PET betegner som koordineret og systematisk påvirkning."

"Det betyder, at vi ikke har set fremmede efterretningstjenester udføre større påvirkningskampagner eller deciderede påvirkningsoperationer for eksempelvis at forsøge at skabe splittelse hos danskerne og danske politikere”, siger Anders Henriksen, der er chef for kontraspionage hos PET.

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

"Hovedperson i mink-sag slipper for disciplinærsag

Det gør den fordi Studsgaard har fået nyt job i den kommunale verden, og dermed er han ikke længere ansat inden for staten".

Nååååå - så er der jo nok noget om snakken - altså at der er noget at komme efter

Smart at 'man' kan slippe ved blot at skifte arbejde
.

Og nu er minkavlerne sure. Det er jeg også fordi vi ikke hører mere om minkavlernes svindel med prøver og smittet personale.

Hans Jensen, du har helt ret, der mangler et opgør med minkavlerne som har snydt med prøver. Der er også en del minkavlere der blev "reddet" fra at gå konkurs, i stedet får de nu en kæmpe erstatning til glæde for dem selv og bankerne, som får avlernes lån indfriet uden et forventet tab. Det kan de så takke de borgerlige partier for og især partiet venstre.

enig - snyd skal straffes

Enig!

hans Jensen - mener du at det udelukker at det er MEGET belejligt for Studsgaard?

Annonce