Annonce

Ikke et ord om Rwanda

Udlændingeminister nævner ikke Rwanda i svar om modtagecenter. Svaret kommer i kølvandet på dansk kritik af Rwandas regering.
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Udlændinge-og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S)
Det er tilsyneladende slut med dansk enegang i forsøget på at etablere et modtagecenter for asylansøgere i det østafrikanske land, Rwanda.

Netavisen Pio har spurgt udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) om, om SVM-regeringen fortsætter S-regeringens hidtidige bestræbelser på at få oprettet et dansk modtagecenter i Rwanda.

I et skriftligt svar er Kaare Dybvad Bek meget omhyggelig med slet ikke at nævne Rwanda:

”Det er regeringens mål, at der etableres et modtagecenter uden for Europa af EU eller i samarbejde med en række andre lande. Vi ønsker, at flere flygtninge hjælpes i nærområderne eller kommer til Europa som kvoteflygtninge ud fra humanitære principper. Så færre flygtninge risikerer vold, overgreb eller at miste livet på vej mod Europa, og at menneskesmuglernes forretningsmodel ødelægges.”

I svaret henviser udlændinge- og integrationsministeren udtrykkeligt til afsnittet i SVM-regeringsgrundlaget om “Et nyt asylsystem”, hvor Rwanda heller ikke nævnes:

“Ved etableringen af et modtagecenter uden for Europa er det selvfølgelig altafgørende, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser. Det har vi også gjort klart i regeringsgrundlaget,” understreger Kaare Dybvad Bek.

Ønsker reform af asylsystemet

Ministeren understreger over for Netavisen Pio, at SVM-regeringen håber at få “EU eller andre lande” med på en reformering af asylsystemet:

“Jeg mener, at det bedste vil være, hvis man kan få EU eller andre lande til at bakke op om en reform af asylsystemet. Det er for tidligt at sige noget om, hvordan en fælles løsning vil kunne se ud. Det er et stort arbejde, som selvfølgelig vil tage tid. Men jeg ser frem til at gøre mit for at presse på for et mere humant og retfærdigt asylsystem”.

Rwanda er på det seneste kommet i søgelyset for sin støtte til militsgruppen M23, som af en FN-ekspertgruppe er sat i forbindelse med voldtægter og mange drab på civile i landsbyer i det østlige DR Congo.

Dansk kritik af Rwanda

Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) kritiserer Rwanda:

”Ligesom resten af EU-kredsen mener Danmark, at Rwanda skal standse støtten til M23-oprørerne. Det fremgår meget tydeligt af den erklæring, vi har vedtaget i EU,” udtalte Lars Løkke Rasmussen således i et mailsvar til Netavisen Pio tirsdag.

Lars Løkke Rasmussen ønskede ikke at oplyse, om den danske kritik er udtrykt direkte over for den rwandiske regering:

“Vi taler løbende med Rwanda om en række spørgsmål. Det præcise indhold af den dialog vil jeg ikke gå i detaljer med offentligt.”

Heller ikke et ord om Rwanda i SVM-regeringsgrundlaget

I SVM-regeringsgrundlaget hedder det, at Danmark skal arbejde aktivt for etableringen af et nyt asylsystem.

Hvis det indebærer oprettelse af et modtagecenter uden for Europa, skal regeringen arbejde målrettet på, at det etableres i samarbejde med EU eller i et samarbejde med en gruppe af lande: 

“Herunder om der f.eks. kan indgås samarbejder med andre lande inspireret af Tyrkiet-aftalen, oprettes et modtagecenter uden for Europa eller andet, der tilsvarende bidrager til at løse udfordringerne. Det er regeringens mål, at et modtagecenter uden for Europa etableres af EU eller i samarbejde med en række andre lande, og at det etableres et sikkert sted, der lever op til Danmarks internationale forpligtelser,” heddet det i SVM-regeringsgrundlaget "Ansvar for Danmark".

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er meget mærkeligt, at ingen åbenbart forholder sig til, at det danske retsforbehold udelukker, at vi kan deltage i noget som helst i EU hvad angår sådan en sag som behandlingen af asylansøgninger i et land i Afrika. Både regeringen og de Radikale taler om dette, som om vi ikke har dette forbehold. En alvorlig tilgang tilsiger, at forbeholdet skal afskaffes førend Danmark kan spille nogen rolle i EU hvad angår asyl-og indvandrerpolitik. Det er en værdig - og nødvendig - opgave for en flertalsregering at bane vejen for en mere direkte dansk indflydelse i EU.