Annonce

Debat: Vi må indstille os på, at velfærden skal privatiseres

Vi efterspørger mere velfærd af en stadigt højere kvalitet, jo rigere vi bliver. Derfor er brugerbetaling eller forsikringsordninger vejen til bedre service, mere valgfrihed og højere effektivitet. Det skriver liberal debattør.
Foto: Mikkel Urup
Claes Kirkeby Theilgaard er liberal debattør, velfærdskorrespondent på 24Syv og kommunikationsstuderende.
Socialdemokratiet har i høj grad formet Danmark og opbygget den omsiggribende velfærdsstat, vi i dag lever med.

Det bryster socialdemokratiske partisoldater sig af, mens vi andre – indrømmet – misunder særligt tidligere tiders socialdemokratiske koryfæers evner som samfundsingeniører.

Velfærdsstaten er dog kommet under et stadigt større pres i senere år. Desværre er det ikke, som man ellers kunne ønske det, et pres fra bedre og alternative politiske forslag til, hvordan samfundet kan indrettes.

Der burde ellers være rigeligt rum for dette, velfærdsstatens mange og stadigt større mangler taget i betragtning.

En planøkonomisk kolos

I stedet er velfærdsstaten kommet under pres på grund af de iboende problemer, en sådan planøkonomisk kolos altid vil bære med sig.

Den ilde hørte sandhed er nemlig den, at velfærdsstaten ikke er en langtidsholdbar konstruktion.

Lyder det som en liberal feberdrøm? 

Der er nemlig nogle økonomiske udviklinger i gang, der – kombineret med det bureaukrati og de ineffektiviteter som et planøkonomisk system fører med sig – på sigt vil føre til, at vi står overfor en skillevej, hvor velfærdsstaten enten må lade livet eller må perverteres ud i et hidtil uset tyranni.

Lyder det som en liberal feberdrøm? 

For Pios læsere gør det måske.

Men lad mig forklare.

Wagners lov

Trods de vækstdæmpende effekter af velfærdsstaten, herunder det meget høje skattetryk, vi lider under, bliver vi stadigt rigere.

Og efterhånden som vi bliver rigere, vil vi efterspørge, at en stadigt større del af BNP bliver brugt på sundhed, uddannelse og lignende ydelser, der i Danmark traditionelt set er blevet levereret af velfærdsstaten.

Det er det, økonomer kalder for Wagners lov. Det er den økonomiske udvikling, som Wagners lov beskriver, der ligger til grund for, at også statsminister Mette Frederiksen i dag taler om, at velfærdsstaten er under pres fra borgernes stigende forventninger.

Et skattetryk på over 62 procent og opefter ville gøre enormt ondt på danskerne og kvæle væksten

Den analyse har hun helt ret i. Men det, som Mette Frederiksen ikke tør sige er, at selvsamme udvikling – hvor vi efterspørger stadigt mere velfærd af en stadigt højere kvalitet, jo rigere vi bliver – på sigt betyder, at velfærdsstaten ikke kan leve op til vores forventninger.

Økonomen William Baumol vurderer, at alene sundhedssektoren vil kunne fylde 62 procent af BNP om 100 år. Hvis vi skulle holde fast i vores nuværende velfærdsmodel, skulle skattetrykket om 100 år altså være på hele 62 procent - alene for at finansiere sundhed.

Et skattetryk på over 62 procent og opefter ville gøre enormt ondt på danskerne og kvæle væksten.

Det er ganske enkelt ikke noget, der kan lade sig gøre i virkeligheden.

Den eneste måde at sikre velfærden

Derfor er der ingen vej udenom at privatisere velfærden.

Både udbuddet og finansieringen af den må privatiseres, så vi via brugerbetaling eller forsikringsordninger selv betaler for velfærden hos private udbydere. Det er den eneste måde at sikre danskerne den velfærd, vi ønsker og fortjener.

Men netop for at undgå et sådant skrækscenarie bør vi være på forkant

Alternativet er, at staten rationerer velfærdsydelser endnu hårdere end i dag og dermed nægter danskerne den velfærd, vi ønsker os.

En sådan situation, hvor staten og de politikere og embedsmænd, der administrerer den, nægter at følge med udviklingen og i stedet krampagtigt holder fast i statens næsten-monopol på velfærdsydelser, vil udover rationering også medføre forbud og andre tvangsindgreb af en sådan art, at de socialdemokratiske koryfæers velfærdsstat hurtigt vil spiralere ud i et perverteret tyranni.

Det tror jeg trods alt ikke, at der er nogen, der ønsker sig. Men netop for at undgå et sådant skrækscenarie bør vi være på forkant.

Ingen grund til frygt

Vi bør simpelthen se virkeligheden i øjnene og forstå, at når SVM-regeringen i sit regeringsgrundlag taler om, at Danmark skal gå fra at være en velfærdsstat til et velfærdssamfund, så skal vi nogle stop længere ud af den rute, end regeringen tør sige.

Det er dog ikke en udvikling, som vi behøver at frygte. Privat udbud og finansiering af velfærden vil føre meget godt med sig. Bedre service, mere valgfrihed og højere effektivitet.

Det er et symptom velfærdsstatens krise, når så mange søger mod private alternativer – også indenfor andre områder end sundhed

Desuden er udviklingen allerede fremskreden. 2,5 millioner danskere har f.eks. en privat sundhedsforsikring som supplement til det evigt kriseramte offentlige sundhedsvæsen.

Det er et symptom velfærdsstatens krise, når så mange søger mod private alternativer – også indenfor andre områder end sundhed.

Det er noget, vi bør lære af, ikke kæmpe imod.

Udviklingen kan kun forhales

Samtidig er det værd at huske på, at en privatisering af velfærden ikke er ensbetydende med, at folk skal efterlades døende i rendestenen.

Den slags skræmmebilleder er dræbende for enhver kvalificeret debat.

Man kan sagtens forestille sig en model, hvor man f.eks. er forpligtet til at have en sundhedsforsikring, men selv kan vælge hvilken. Og at staten så betaler for forsikringen for dem, der virkeligt ikke kan forsørge sig selv.

Udviklingen kan forhales politisk, men at velfærden på sigt må privatiseres, må vi hver især indstille os på

Debatten om, præcis hvordan velfærden skal privatiseres, kommer vi til at tage i de kommende år.

Udviklingen kan forhales politisk, men at velfærden på sigt må privatiseres, må vi hver især indstille os på.

Også de socialdemokrater, der så stolt bryster sig af den kolos af en velfærdsstat, de har opbygget igennem årtier.

Alternativet er tyranni, og det er ingen tjent med.

Liberal debattør, velfærdskorrespondent på Blåt Bælte på 24Syv og kommunikationsstuderende.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Brugerbetaling er det samme som skatteforhøjelse. Du skriver intet om at brugerbetaling medfører skattelettelse.

Claes Kirkeby Theilgaard, prøv om du ikke kan finde besparelser inden for det offentlige.

Jeg vil gerne at alle disse såkaldt liberale, kommer bare et eksempel på at noget statslig/kommunalt der er privatiseret de sidste 30 år er blevet BEDRE-BILLIGERE- for almindelige borgere?????
Ja dem der har overtaget har tjent styrtende med penge, men det er de få.

Der er mere til det end kun det økonomiske træk, men energisektoren er generelt et godt bud på en meget forbrugergode. Dertil er der også Tele Danmark.

Energisektoren er hvor vi ser flest økonomiske goder, fordi priserne er generelt faldet efter at prisen reguleres mere frit og der er skabt reel konkurrence, også selvom der ses konsolideringer af flere af de tidl. regionale/kommunale kraftværker. Men kort og godt, i dag er langt den største del af energipriserne skyldet elafgiften, moms og transporttariffer.

Tele Danmark er et område, hvor Staten tabte penge, men det har overordnet bidraget til samfundet, fordi beslutningerne blev mere markedsdrevet og har været skyld i at Danmark er et af de billigste lande at have mobildata i, og et af de hurtigste lande målt på gennemsnitlig internethastighed. De samme beslutninger havde ikke kunne være gennemført, hvis de skulle være taget igennem en længere proces hos Finansministeriet og sikkert også indvendninger fra Folketinget.

Telefoni blev markant bedre og billigere af at det offentlige monopol blev fjernet.
DONG blev markant bedre med privat ejerskab og pakkepost blev markant bedre med en liberalisering af markedet - bedre og billigere.

Man bliver en anelse træt af at læse denne type artikler.
Det er ikke borgerne der efterspørger højere service niveau. Borgerne har qua deres skattebetaling et krav på at de modtager anstændige ydelser.
Argumenter som “ flere og flere har jo allerede en sundhedsforsikring” er jo ikke grund til at privatisere mere.
De fleste af de private aktører lever jo netop af overførte midler fra det offentlige. Samtidig med at de dræner det offentlige for arbejdskraft. Det kan de fordi de kan tilbyde mere attraktive arbejdstider, idet de plukker de lavthængende frugter, og der lader det offentlige sundhedsvæsen stå tilbage med de komplekse og tidskrævende opgaver.
Lige præcis den metode der ligger bag det LLR har udsat os alle for siden han og Fogh indledte deres destruktive forløb mod vores velfærdssamfund.
Nu sidder “den lille svindler” så igen i en magtposition, og kan fortsætte sin mission.
Vågn op kære danskere der ikke sidder i vellønnede stillinger med gode forsikringer og pensioner - det er Jer der betaler for stadigt ringere ydelser

Endnu en gang ideologisk bras funderet i myten om, at offentligt ejet pr. definition er dårligere og dyrere drevet end privat ejet.

Der er INGEN naturlove, som forhindrer et offentligt sygehus i at blive drevet lige så effektivt som et privat, det er alene op til politikerne at styre, og hvis de ikke kan, må vi bare vælge nogle bedre. Det kan sagtens være, at f.eks. regionerne er et unødvendigt og fordyrende led, men så afskaf dem dog og læg sygehusene direkte under staten.

Hvad der til gengæld ER fordyrende, er private ejere, som skal have profit ud af foretagendet (det er jo deres formål med at være ejere), samt den grådighed, vi har set hos visse lægehuse (private foretagender), hvor man har sendt emails ud i større mængder og tempo end en nigeriansk prins, fordi de scorede penge på det.

Privatiseringer, private forsikringsordninger og brugerbetaling har kun ét udfald (og formål?), og det er at give de rige mere favorable betingelser end fattigrøvene.

Thor, du glemte at nævne hele energisektoren, der efterhånden er på private hænder. DET har været en MEGET dyr fornøjelse for befolkningen, men en MEGET stor berigelse for de private ejere.
Selvfølgelig prædiker de borgerlige for mere privatisering, det er jo DER profitterne ligger.

Mon ikke Claes skulle gøre sin uddannelse færdig, og få lidt mere livs-og erhvervs-erfaring inden han begynder at gøre sig klog på samfundets store problemer.
Jeg er en lille smule træt af disse curling-børn, der er vant til at råbe højt, og få deres vilje, og som tror de er Guds gave til menneskeheden.

enig

Kære Claes
Tjae - hvad sker der om 100 år. Når du beregner at sundhedsvæsnet vil koste 62% af BNP så regner du også med at der INTET nyt sker. Måske suser der små microrobotter rundt i blodet og finder ud af hvad du fejler længe inden du selv har nogen anelse om det. Måske helbreder de små djævle dig uden du bemærker det. Med den udvikling vi har haft de sidste 100 år - så kommer det til at gå rigtig stærkt de næste 100.

En lille overraskelse til dig: Om 100 år er energi nok nærmest gratis og CO2-frit. Faktisk helt forureningsfrit. Det kaldes fusions-energi. Eller måske noget helt nyt vi ingen ide har om i dag.

Din teori er da meget sjov - men den giver ingen mening. Forudsætningen er at vi fra nu af ikke opfinder noget nyt. Det er en smule naivt.

vh

Latterlig argument. Hvis man har penge har man altid kunnet købe sig til al den service og i den kvalitet man vil. Tænker ikke Hr. Møller havde den kommunale hjemmehjælp løbende for at sætte ham i bad.

Det er liberalt så det gør ondt...
Egoistisk og ikke tænke på fællesskabet i et samfund der altid må&skal have solidaritet for hinanden som "grund tanke".🚩.,nok har nogen for meget og andre for lidt ..men og skabe mere ulighed er ikke nødvendigt og skaber et ringere og"forkert samfund. Enig i kommentaren om ,dem der kan tilkøbe det "de vil" kan-& har gjort det, men det skal ikke være et mål. Og forringe for dem der ikke har mulighed.."lige for Alle ".er en værdi vi skal værne om..🙂og ikke "kaste bort "..liberalisme har sig selv nok🙃😐

Det er liberalt så det gør ondt...
Egoistisk og ikke tænke på fællesskabet i et samfund der altid må&skal have solidaritet for hinanden som "grund tanke".🚩.,nok har nogen for meget og andre for lidt ..men og skabe mere ulighed er ikke nødvendigt og skaber et ringere og"forkert samfund. Enig i kommentaren om ,dem der kan tilkøbe det "de vil" kan-& har gjort det, men det skal ikke være et mål. Og forringe for dem der ikke har mulighed.."lige for Alle ".er en værdi vi skal værne om..🙂og ikke "kaste bort "..liberalisme har sig selv nok🙃😐

Det er liberalt så det gør ondt...
Egoistisk og ikke tænke på fællesskabet i et samfund der altid må&skal have solidaritet for hinanden som "grund tanke".🚩.,nok har nogen for meget og andre for lidt ..men og skabe mere ulighed er ikke nødvendigt og skaber et ringere og"forkert samfund. Enig i kommentaren om ,dem der kan tilkøbe det "de vil" kan-& har gjort det, men det skal ikke være et mål. Og forringe for dem der ikke har mulighed.."lige for Alle ".er en værdi vi skal værne om..🙂og ikke "kaste bort "..liberalisme har sig selv nok🙃😐

Ja angående det private og deres indtog på f.eks serviceområdet. Claus Hjort fløj vist i fly over Tyskland og så at det gik godt i Tyskland. I Tyskland er f.eks de fleste boligforeninger under Merkes solgt til kapitalfonde og med det resultat at gs huslejen er steget med mellem 40 og 50%
De tyske private plejehjem lukker nu pga pengemangel og beboere står på gaden.
Tyske private sygehuse lukker pga økonomi.
OG HER SIDDER SÅ EN GRØN DRENG OG FORTÆLLER OM LIBERALISMENS LYKSALIGHEDER. Idiot.

Ja, men vi har jo brugerbetaling. Det sker gennem vore skatter livet igennem. Og så håber vi, at blive så gamle, at vi får gavn af vore indbetalinger.

Rigtigt sonja rosdahl - vi må hellere benytte udtrykket 'udvidet brugerbetaling'

Nemlig MEN hvor blir de penge af?????

I Folketingets spørgetid talte Mette Frederiksen om fremtidens A og B hold, når det drejer sig om velfærdsydelser!

De var her allerede mente statsministeren!

Og det har hun selvfølgelig ret i!

Problemet er blot at A og B hold kan beskrives på mange planer!

For eksempel taler vi aldrig om det A hold der ryger, æder, og drikker og rejser verden tynd og forbruger hver en krone på køkkener, biler, både, m.m. og når pensionsalderen så nås, ja, så er alle pengene pist borte og som de siger i Jylland, “så betaler staten dem i hoved og røv” som pensionister og gamle.

Der er hjælp til det hele!

Mette Frederiksen taler ofte varmt om dem! De får ekstra check på ekstra check!

For som en god socialdemokrat sagde:

“Er der noget tilbage, når jeg dør, ja, så har jeg gjort noget forkert!”

Hvor mange danskere som Mette Frederiksen fra denne særlige A-klasse hjælper hvert år, ved jeg ikke!

Men de findes i forbavsende stort antal!

Lars Løkke taler altid varmt om sine ufødte børnebørn.

Om det skyldes at den forhenværende statsminister sparer personligt op til dem, eller at manden mener at et rigt socialdemokratisk velfærdssamfund skal have råd til at give dem alt det som Lars Løkke selv har fået af de overvejende socialdemokratiske velfærdsydelser i 1960erne, 1970erne, 1980erne, 1990erne, ja, helt op til han blev statsminister, ja, det står indtil videre usagt!

Løkke taler meget om fremtiden! Vil have flest mulig syge med over i fremtiden! Vil have flest mulig danskere til at blive fremtids-europæere!

Hvilke ønsker han har for egne børnebørn, om de skal blive gode selvstændige velfærds-socialdemokrater eller frie liberale der lever højt på farfars gode pensionsordninger, ja, det melder Løkkes slagord om “mine ufødte børnebørn” ikke meget om!

Der findes et hav af A og B hold allerede i det danske samfund!

Nytteplanter og slyngplanter og snylteplanter!

Det interessante er at alle kan sikre sig mod fremtiden ved rettidig omhu!

Ingen spørger i vores velfærdssamfund “hvordan kunne det gå så galt?”

Den nye fedmemedicin omtalte statsministeren!

Som en ny dyr udgift som velfærdssamfundet også skal betale!

I Norge er fedmen steget eksplosivt med oliemilliarderne!

I Danmark kan vi ikke helt følge nordmændene!

Men tallene skræmmer!

Selv en statsminister!

Der er A og B hold overalt i det danske samfund!

Og som Alex fra LA siger:

“Du kan godt (selv)!”

Ja, du kan godt selv bestemme om du vil være på A eller B holdet!

Nogle danskere er ekstremt gode til over tid at skifte hold, således at velfærdsydelserne strømmer ind på deres NemKonto.

At vi danskere er åbne og ærlige over for hinanden, ja, det gør at fællesskabet måske også i fremtiden får råd til at hjælpe de uheldige, således at de heldige og dem med evner e til rettidig omhu også synes at de kan være deres eget land og samfund bekendt!

Kig rundt på din egen gade!

Hvem kan være sig selv bekendt!

I forhold til fællesskabet!

Og at alles fælles skat skal slå til og række ja, nu også til fedme-behandling!

Lars Løkkes succesfulde Kræft 1, Kræft 2, Kræft 3, Kræft 4 og nu sammen med Mette Frederiksen Kræft 5, kan i fremtiden suppleres med Fedme 1, Fedme 2, Fedme 3, etc.

Drop charterrejsen til Maldiverne og sæt pengene hen til dine “ufødte børnebørn”!

De får hårdt brug for dem!

Men det tør Mette og Lars ikke sige højt!

At rejse er at leve i H.C. Andersen lille eventyrland!

I alle eventyr er der A og B hold!

Kun de færreste ender i kejserens nye klæder, eller får prinsessen og hele kongeriget, og kan flyve bort som en svane!

“Mine ufødte børn” er verdens bedste eventyr!

Med opsparing er alt muligt!

Velfærdssamfundet er en fælles politisk beslutning!

Paradisets have på jord!

Og den satser mange socialdemokrater på!

Mette Frederiksen har indset dens død!

I dit ansigts sved må du arbejde uden for paradisets have!

Og det gør vi så!

Endda på Store Bededag!

Men det havde “Vor Herre” ikke bedt om siden 1686!

Men nu er løvinden kommen til magten!

Og hun hviler aldrig!
Er altid på jagt!
På udkig efter et bytte!

Til børn!

Og måske “ufødte børnebørn”!

Hviskede han-løven!

Privatisering af velfærdsstaten gavner de få, gør endnu færre voldsomt rige og skader det store flertal og ødelægger bunden, som kommer til at betale hele gildet, som de få rige kommer til at skumme.

Igen igen. Du kan tage elselskaberne som reference til, hvad der venter Danmark og danskerne ved at give afkald på velfærdsstaten. Men jeg er bange for de fleste ikke tænker længere end til deres egen næsetip og frem for alt meget kortsigtet. Og så lever vi i en tid, hvor der hele tiden kræves nyt. Hvad enten det er godt eller skidt. Alle har vænnet sig til at køre i overgear, hvor adrenalinen pumper dag og nat og som har sat krop og sind i permanent flugttilstand, som naturen har skabt for at vi kan overleve i et farligt øjeblik.

Hospitalerne er jo styret af staten, er der virkeligt nogen der synes det kører optimalt, hvis det er tilfældet
så har vedkommende aldrig været på et privat hospital.

Nu kan man jo kun komme på privathospital, hvis det drejer sig om ukomplicerede operatio0ner og hvis ens BMI ikke overstiger det "normale". "Fede" personer og dem med komplicerede sygdomsforløb overlades til de offentlige hospitaler.

...På den måde vender vi tilbage til "træhestens" tid.... Tilbage til "pisk over nakken" for alle "fattiglemmer". Det er den vej det går. "Ældre skal bo hos de voksne børn"....Og "passes af dem" ...Eller hurtigst muligt "forsvinde" med flere af de grønne,blå og lyserøde dæmpende piller".... "Fagre nye Danmark" ..Hvor dem der HAR ALT KAN ALT og MERE til......Men,nogen skal jo TJENE pengene...Glem det nu ikke DIG der har det for godt... Man kan IKKE nedlægge hele "fattigmandshoben" ..."KNOKLERNE"...alle "undersotterne og syndebukkene".... Eller kan man ? Har PENGE simpelthen snart overtaget det meste..? Og snart endnu mere med den "kunstige intelligens" og "robotterne". ....Så bliver "fattigrøvene"snart totalt OVERFLØDIGE . Og landets rigeste kan få hele "KAGEN " selv. Med NUL i skat. Kun "høst og indtjening".

"Brugerbetaling" er sådan set allerede indført,.....via PRIVATHOSPITALERNE. Hvor de rigeste kan blive behandlet imens andre må nøjes med de gængse hospitaler og deres "ventelister m.m ". Danmarks A og B hold i hele sin orden. Og med plejehjemmene er det noget lignende.

I skolen sang børnene " DER BOR EN BAGER I NØRREGADE".....hvor der et sted i sangen synges...."og har du penge så kan du få,og har du ingen så må du gå "....Sådan det er. Børn fik tidligt lært hvordan verden ER. Nogen har aldrig glemt sangen,der siger ALT.

I Rusland styres alt jo af staten, er der nogen der mener det er perfekt? i så fald er mette jo den rette.

.
DEN AMERIKANSKE "DRØM" ER EN GAMMELDAGS ILLUSION I BEDRAG

Naturligvis synes Claes Kirkeby Theilgaard dette, som ung missionær fra Cepos-sektens USA-ideologi. Det er en del af hans indoktrinering og neoliberale religiøse mørke usympatiske ego-sind, der kun tænker på egen lille næsetip, kapitalisme og de riges profit, i ligegyldighed overfor andre danskere, der blot skal udnyttes, udsultes, undertrykkes og sparkes på. Og hvis danskerne vælter omkuld i livets modgang, så kan de rådne op i rendestenen. Det er en del af den "borgelige dannelse", at sparke nedad, ligesom macho-træningslejren på de riges Herlufholm af borgelige snobber fra overklassen, der skal føle sig højere hævet over andre.

Der er kommet en yderst grim grådighed og egoisme, hvor det kun gælder om at berige erhvervsbosser og de rigeste i overklassens "fine rige borgelige borgerskab", og hvor den der "borgelige liberale" retorik og nedladende menneskesyn har udviklet sig til, at det danske arbejdende folk (og uheldige ledige) nærmest kun ses som nogle "undersåtter", der KUN skal være "perfekte fejlfrie arbejdsrobotter" der i effektivisering skal give mest muligt afkast/udbytte til Cepos-excel-arket til overklassen. Cepos-sekten, der omtaler menneskebørn som afkast, at topskattelettelser til de rigeste er "løsningen" på alt – og som de siger i Cepos-video; "Vi kan ligeså godt slå på en mand der ligger ned – sådan er vi i Cepos".

Jeg synes neoliberale unge Claes Kirkeby Theilgaard, Cepos-sekt-Alliancen og ligesindede, der er helt besat af USA-kapitalismens grådighed og tilbeder USA (måske ligefrem Trump) og individ-ego-liberalisme-religionen i deres identitet og hjernevask bør overveje at flytte til deres elskede udemokratiske asociale konservative overfladiske censur-USA. Så kan Claes Kirkeby Theilgaard og ligesindede udleve deres neoliberale ego-drømme og grådige lyster i USA, frem for at forpeste Danmark med deres nedladende menneskesyn, hvor folk bare skal "sejle deres egen sø" hvis livets modgang vælter dem omkuld.

Så vi andre IKKE-religiøse danskere – med DANSK identitet, med frittænkende frisind, med DANSK frihed og med frie DANSKE værdier i frie fredelige Danmark med rødt dannebrog og nordisk stolthed – kan blive fri for de liberalistiske religiøse prædiker, svindel, bedrag, grådighed, egoisme og manipulation.

At der er nogle USA-religiøse neoliberale egocentreret forkælede kapitalist-danskere der forblændede stadig synes USA er en "drøm", i et eller andet storhedsvanvid og ego-drøm om "guld i det vilde vesten", må de sådan selv om, men jeg og mange andre danskere ser overhovedet ikke USA som en drøm eller et land der er værd at efterligne, tværtimod. Det er til tider faktisk ret trættende at høre om USA, når vi i Danmark har et udmærket lille nordisk land i SKANDINAVIEN (som vi som samlet folk en gang var stolte af) men som er truet i splittelse og egoisme grådighed af både islam-egoismen, liberalisme-egoismen og EU-magtens magtsyge (og nu også Putins krigssindssyge i Ukraine og derved mulige fremtidige sabotager i Danmark, fordi el er blevet det nyere jagtområde i grådighed på råstoffer. En Ukraine-krig og kriser, som de "borgelige liberale" kapitalister gerne kynisk og grisk udnytter/misbruger til egen vinding og overprofit, at give topskattelettelser til de rigeste og til gerne at vil nedslagte danskernes fridage/velfærd/sikkerhedsnet/tryghed/frihed/pension/dagpenge/arbejdsvilkår, m.m. De rige fine i borgerskabet må ikke lide nød, kun "undersåtterne" står i frontlinjen til nedskydning).

Nåh men. Frem for at disse individ-ego-liberalister ønsker om at ødelægge Danmark, danskernes land, med deres amerikanske bull-shit og drømme-illusioner, så står det dem frit for at flytte til USA. Til landet hvor våbensalget steg under Corona-pandemien, fordi de mere velhavende macho-Trump-amerikanere var bange for om de fattigere ville hugge deres mad (eller måske de skyder lidt flere skolebørn i alle deres frustrationer, splittelser og vrede). I "frihedsgudindens" land med bib-bib-bib-ytrings"frihed" i censur, og hvor kvinder ikke længere har rettigheder til abort og egen krop, drengebørn bliver omskåret, og med working poor og en pokkers masse trailerparker og hjemløse i det konservative "guds eget (ego)land". Vor herre bevares, siger jeg bare...
Men de religiøse magtsyge "guder af præster" i kirkerne skal jo også have noget at leve af, og hvis de ikke får sig nogle fattige tilbedere, som de kan give lidt almisser i ny og næ og opretholde en "bøn om bedre liv", så vil kirkerne jo uddø, og præster vil miste deres levebrød og ikke længere kunne udleve deres prædiker på talerstolen som "guds gave". (Det samme gælder i islam, imamer og moskeer med "Allahs vilje" og hjernevask som magtmiddel i religiøs macho-dominans og undertrykkelse).

Friheden/trygheden/frisindet findes i et semi/ikke-religiøst Danmark – sgu da ikke i et censur-USA.

Og ja ja, jeg sætter det måske lidt på spidsen. Men de såkaldte "borgelige liberale" herhjemme opfører sig sgu efterhånden også mere og mere som religiøse i deres adfærd/ideologi/identitet, og tror hver især de er "guds gave til menneskeheden" i deres egocentreret selviscenesættelser, og manipulerende prædiker og bedrag på talerstolen.
Senest storsvindleren Lars Løkke (som altid har bedraget befolkningen) i hans egen selvfede Løkke-show og event på guldbelagt prædikestol fra 1800-tallet i Københavns Universitets fine storsal, hvor hans "egne tilbedere" kun måtte stille ham spørgsmål. Eller 'boligspekulanten' og narcissisten Alex Dominique Vanopslagh, der legede Tik-tok-gude-Daddy på Kina-kommunistisk platform, og med manipulerende tvetydige taler (feks også på "Folke"mødet) forsøger at blive de unges "frelser" som skal tilbede ham. Eller den opmærksomhedskrævende selfie-"baronesse" Pernille Vermund, der gerne vil have kongerigets rigmænd (eller forblændede macho-mænd der udnyttes og lokkes med øl) til at kysse hendes fødder. (Beklager, at jeg som ikke-religiøs dansker med frittænkende frisind får kvalme i observation af deres ego-adfærd, bedrag og manipulation).

Den religiøse "borgelige liberale" indoktrinering om endnu mere privatisering, og den amerikanske "drøm" og udanske USA-ideologi som eneste "sandhed" i kapitalistiske grådighed og egoisme er ødelæggende for det DANSKE demokrati og folkestyre, det DANSKE frie samfund, vores nordiske/DANSKE velfærdssamfundsmodeller, de DANSKE værdier, den DANSKE model og arbejdernes/lediges vilkår, DANSKE/nordiske identitet, DANSKE folkesjæl og frisind, DANSK kultur og fællesskab ("løfte i flok"), samt at solidaritet og sammenhængskraften vil smuldre, og skabe endnu større ulighed, utryghed, usikkerhed og ubalance.

De "borgelige liberale" ønsker større splittelse, ulighed, grådighed, egoisme og opdeling af samfundet i endnu flere parallelsamfund, uden kendskab til andre danskeres liv i ligegyldighed.

Nej tak til både islamisering og amerikanisering af Danmark. Nej tak til egoistisk islam-religion/ideologi. Nej tak til egoistisk liberalisme-religion/ideologi.
Nej tak til 1800-tallets "borgelige dannelse" hvor de rigeste (den gang de adelige) fra det "finere rige borgelige borgerskab" gerne vil sidde på magten/pengemagten/dominans der vil herske og tromle andre ned, og som kun ser andre danskere som "undersåtter" der skal udnyttes som billige fattigere slaver/tjenestefolk til de riges profit/udbytte i overklassen og Cepos-excel-arket. Og hvis "undersåtterne" af det arbejdende danske folk ikke makker ret, så kommer de "borgelige liberale" eller evigsure utilfredse konservative Brian Mikkelsen (K) fra Dansk Erhverv, med sin løftede pegefinger, og truer befolkningen med "bål og brænd".

Den såkaldte amerikanske "drøm" (eller indvid-ego-liberalisme-religionen/ideologien) – er IKKE DEN DANSKE DRØM, så nej tak!!!!

.........

Og apropos...
Lidt links til "udødelige" unge Claes og ligesindede, der (stadig) tror at USA er "guld" og en "drøm".

Udpluk fra artikel fra forleden, den 23. maj 2023:

DRØMMEN FINDES IKKE I USA, MEN I DANMARK
Den herboende amerikaner og virksomhedsejer, Eddie, fra USA, er opvokset med begrebet "The American Dream", men for ham findes den IKKE i USA. Tværtimod, så findes den lige her i Danmark. "Denmark is the land of good and plenty", som Eddie Szweda udtrykker det. Han ser Danmark som landet, hvor mulighederne ingen ende har. Børn kan få gratis uddannelse samt betaling undervejs, der er sygesikring for alle og et system, som fanger mange af os, hvis midlerne er små...
Citat/tekst lånt fra nylig artikel:
https://fyens.dk/faaborg-midtfyn/eddie-er-godt-integreret-og-laver-jubil...

..........

Lidt flere udpluk:

Den amerikanske drøm udleves i Danmark
https://www.ae.dk/debatindlaeg/2020-10-den-amerikanske-droem-udleves-bed...
......

USA har verdens dyreste sundhedssystem: 'Det er det rene vilde vest'
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa/de-har-verdens-dyreste-sundh...
......

Lotte kæmper for sin datter i USA: Det er umenneskeligt
https://www.bt.dk/udland/lotte-kaemper-for-sin-datter-i-usa-det-er-umenn...
......

Prisen for sygesikring i USA gør en syg
https://jyllands-posten.dk/international/usa/article4737165.ece
......

Fra middelklasse til dyb fattigdom i USA
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/video/video-korresponde...
.....

Danmark har intet at vinde men meget at tabe ved at efterligne USA
https://www.mm.dk/artikel/amerikanske-topforskere-amerikanske-droem-leve...

.........

Andre tidl. kommentarer:

LØKKE OG BLÅ BLOKS EGO-LIBERALISME VIL NEDSLAGTE DANMARK TOTALT
https://piopio.dk/marianne-vind-du-gaar-galt-i-byen-hvis-du-tror-de-borg...
.....

FRIHEDSGUDINDENS LAND, USA – VOR HERRE BEVARES
https://piopio.dk/trumps-ambassadoer-forarger-saa-fattige-er-danskerne#c...
.....

RIGMANDSGHETTOEN OG ISLAMGHETTOEN ØNSKER DERES EGNE SAMFUND
https://piopio.dk/konservativ-zigzag-kurs-giver-knas-i-den-blaa-familie#...
.....

Du slår klart Aksel Jensen

I USA bruges 20% af BNP på sundhedsområdet, kun halvdelen af befolkningen er dækket af sygeforsikring. 10% af BNP bruges i Vesteuropa på sundhed (og for alle), så det amerikanske system er altså 4 gange så dyrt.
Så selvfølgelig skal en konfirmandtype da liiii'e pjatte lidt med selvopfunden fakta om 'trusler' mod skattebetalt sundhedssystem med mere.
Fantasien rækker så kun til at opfinde en kommende "finansierings-krise'. *Fnis* 'hvem' har lært ham krisetricket?