Annonce

Her går grænsen: Nej til masseimport fra Kenya

Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister afviser at løse manglen på arbejdskraft ved at hente af lønmodtagere fra tredjelande i titusindvis
Foto: Folketinget/Marie Hald, Statsministeriet, Udenrigsministeriet/Kristoffer Jonsson og Folketinget/Steen Brogaard
Ane Halsboe-Jørgensen (S), Mette Frederiksen (S), Lars Løkke Rasmussen (M) og Brian Mikkelsen - Fotografik: Anders Bredsdorff
Socialdemokratiet afviser - som foreslået af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne og direktøren for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen - at løse problemet med mangel på arbejdskraft i visse sektorer ved at masseimportere arbejdskraft fra Kenya og andre tredjeverdenslande.

Brian Mikkelsen har foreslået at hente 50.000 lønmodtagere fra Asien og Afrika.

Mens Lars Løkke har talt for, at man jo kunne importere lønmodtagere fra eksempelvis Kenya og andre tredjeverdenslande, men også at danske virksomheder, der har overenskomst skal have fri adgang til at importere arbejdskraft fra tredjeverdenslande. Helt uden om de nuværende regler.

Men nu sætter Socialdemokratiet - anført af beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen - hælene i:

jeg tror på, at antallet betyder noget

“Når man begynder at diskutere for eksempel 50.000 fra Kenya. Så er vi da nødt til at se på, ikke alene hvad det gør ved den arbejdsplads, de mennesker kommer ind på, men jo også i meget høj grad, hvad det gør ved samfundet som helhed. Det enkelte menneske fra Kenya kan godt være en stor gevinst for Danmark, men jeg tror på, at antallet betyder noget. Socialdemokratiet tror på, at antal betyder noget,” siger Ane Halsboe-Jørgensen til Politiken.

Halsboe-Jørgensen understreger, at hun gerne lytter til virksomheder, der ønsker at regler gøres smidigere og at sagsbehandlingstiden bringes ned, men hun afviser at “åbne ladeporte” for udenlandsk arbejdskraft.

Halsboe-Jørgensen mener, at Danmark først og fremmest skal satse på, at få gjort restgruppen af unge uden job og uddannelse jobparate. Restgruppen består af omkring 43.000 unge 

Lønløft og arbejdskraftmangel

Mens der er uenighed internt i regeringen om udenlandsk arbejdskraft, så er der til gengæld SVM-enighed om hvilke grupper af offentlige ansatte, der bør få del i de tre milliarder kroner, der er afsat i SVM-regeringsgrundlaget til et lønløft af lønningerne i den offentlige sektor.

Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) skal lønløftet især gå til fire medarbejdergrupper:

Pædagoger, sygeplejersker, Sosu-hjælpere og sosu-assistenter samt fængselsbetjente.

Statsministeren har ladet forstå, at regeringen spiller ud med netop de lønmodtagergrupper, fordi det er ekstra vanskeligt at besætte ledige pædagog-jobs, ledige sygeplejerske-jobs, ledige sosu-jobs og jobs som fængselsbetjente. Og i fremtiden vil det, ifølge regeringen, kun blive endnu vanskeligere at rekruttere nye medarbejdere til de fire nævnte områder.

deres månedsløn stiger med 2.500 kroner

De fire lønmodtagergrupper repræsenterer cirka 200.000 af de i alt 800.000 offentligt ansatte.

I 2030, når lønløftet er rullet helt ud, kan pædagoger, sygeplejersker, sosu'er og fængselsbetjente se frem til, at deres månedsløn stiger med 2.500 kroner.

Men nu skal lønløftet forhandles mellem regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne. Den endelige trepartsaftale kan ende med at se væsentligt anderledes ud, end den SVM nu har spillet ud med.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Lande som Tyskland og Italien står til at mangle 500.000 arbejdstagere hvert år de kommende år.

Desuden. Hvad ville der blive af Deutschland uden EU? Dtschland :-)

Jeg er sikker på, at også danske arbejdsgivere synes, vi herhjemme mangler hundredtusindvis af arbejdstagere.

Kære Rasmus Hansen
25 procent af de unge italienere er arbejdsløse. Der er 12.00.000 arbejdsløse europæere i EU lige nu.

Hvordan var det nu det gik med GÆSTEarbejderne fra Tyrkiet? Vi hænger på dem endnu.

"masseimportere arbejdskraft fra Kenya" og med familiesammenføring hvad skal det dog ikke blive til i løbet af få år.

Se til Sverige - også her er der vrøvl med 'flygtninge' fra Eritrea - følger politikerne da slet ikke med i hvad der sker omkring dem???
.

Det bedste og mest logiske ville være at det offentlige stoppede op med at lægge beslag på al den arbejdskraft
der kommer til, og lod den gå til de produktive erhverv. Uanset at der under mettes regeringsperiode er
ansat 40 000 personer er der jamren og kø, samt ventetid overalt. Det vil også på langt sigt, hvis denne
udvikling fortsætter være umuligt for erhvervslivet at følge trop.

Hvem er det i det offentlige du vil fyre er det Pædagoger, sygeplejersker, Sosu-hjælpere og sosu-assistenter samt fængselsbetjente. eller hvem. Hvis du derimod havde skrevet den offentlige administration, så havde du haft ret.

Jack du har ret, selvfølgelig er det ikke de varme hænder der skal fyres men al overflødig administration, og
der er nok at tage fat på.

Så er vi jo helt enige.

Nej vi skal have de 40.000 unge i gang, der ikke er det. Og så satse på lande, hvis kultur ligner vor. Ikke sådan at jeg ikke tror folk fra kenya ikke kunne være udmærket arbejdskraft. Men jeg tror det vil give problemer

Enig!

Stor tak til Ane Halsboe-Jørgensen.
Nogle mennesker, de såkaldte globalister, har for tiden travlt med at afvikle alverdens fædrelande, primært gennem en voldsom indvandring. Brian Mikkelsen hører åbenbart til denne gruppe globalister.
De er som regel godt betalte for deres fædrelandsfjendtlige tjenester.

Socialdemokratiet afviser - som foreslået af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne og direktøren for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen - at løse problemet med mangel på arbejdskraft i visse sektorer ved at masseimportere arbejdskraft fra Kenya og andre tredjeverdenslande.

Den dag arbejdsgiverne tager det fulde sociale ansvar på sig, det vil sige betaer sygeforsikring, sygdom, skolegang, sociale ydelser, pensioner, osv.

Ja, så står vi en en helt anden situation!

Liberal Alliance ungdommen nægter at betale til de selv samme ting. De evner ikke at se hvad et livsforløb indebærer! Præcist som Lars Løkke og Brian Mikkelsen!

At lave Danmark til et A og et B hold ville give arbejdsgiverne mulighed for at få nogle ønsker opfyldt!

A-holdet består af dem der ønsker at betale skat og være deltager i velfærdssamfundet Danmark med alt hvad det indebærer!

B-holdet er dem der ikke vil betale skat samt importeret arbejdskraft, der selv må forsørge sig selv igennem arbejdsgivernes ydelser og forsikringer igennem hele livet!

Det officielle velfærdsdanmark i symbiose med privat-Danmark!

Om A-holdet skal give mulighed for optagelse af B-medlemmer, når det går op for dem at livet er langt længere og mere kompliceret end et ungt indoktrineret LA i sin naivitet formår at forstå, ja, det er en lang diskussion værdigt!

Men at importeret arbejdskraft den hænger arbejdsgiverne på, det burde være en selvfølge!

De årlige udgifter til en forfejlet indvandringspolitik igennem snart 60 år vidner om logikken i indførelsen af et A og et B hold, hvis Lars Løkke får magt som han har agt!

Hele ideen med Moderaterne er at indføre minimal-staten ad bagvejen!

Arbejdsgiverne har ikke råd til det der velfærdssamfund!

Aktie-ejerne ender blandt almindeligt dødelige der lever i afhængighed af “det såkaldte velfærdssamfund”!

Og det har jo aldrig været Lars Løkkes mission!

Et velfærdssamfund for de få rige - Lars Løkkes A-hold.

Ane HALSBOE-Jørgensen har heldigvis siddet så kort tid på Christiansborg, at hendes sunde socialdemokratiske nordjyske logik afslører Lars Løkke med et pennestrøg!

Lars Løkke der lod sin dygtige og ihærdige integrationsminister ende i fængsel for at fastholde A-velfærds-Danmark for alle danskere!

Lars Løkke kunne fint nøjes med B-velfærds-privatiseret-Danmark!

Og det arbejder han fortsat ihærdigt på!

Mette Frederiksen der har studeret Afrika var lige ved at hoppe på Løkke-lim-pinden!

For selvfølgelig skal vi hjælpe Afrika!?!

Lars Løkke ønsker kun at hjælpe arbejdsgivere!

De betaler hans sko og strømper og spindoktorer!

Moderaterne og Liberal Alliance har fine store sponsorer!

Manglen på arbejdskraft skal i fremtiden bestemme størrelsen på lønnen!

Må vi forstå Mette Frederiksen korrekt!

Et princip som Price-brødrene ligeledes praktiserer!

Det er ikke særlig svært at få medarbejdere til restauranter, altså ned med lønnen!

Logikken er den samme!

Udbud og efterspørgsel bestemmer lønnen!

Med mindre den danske model tages i anvendelse i sin reneste form!

Den stærkeste vinder!

Strejker contra lock-out-er!

Indtil videre har ingen ønsket velfærds-samfundet smadret i en lang konflikt!

Spørgsmålet er om Lars Løkke smadrer velfærds-samfundet med kæmpe grupper af afrikanere, der snart skal forsørges af skatteyderne!

Dygtige og heldige erhvervsfolk skal da for alt i verden ikke bidrage med “mis-undelses-top-skatter” til forsørgelse af “fremmed arbejdskraft, der ikke lige passede ind på det danske arbejdsmarked”!

De sidder allerede rundt omkring i udsendelseslejre og i lejligheder overalt i danske storbyer!

Spørg en Inger Støjberg hvor mange indvandrere uden for arbejdsmarkedet der findes i Danmark!

Egentlig skulle deres ydelser betales af arbejdsgivere, der alt for længe holdt de danske grænser åbne for udenlandsk arbejdskraft!

Desværre kender Lars Løkke ikke tallene, hverken for antal indvandrere eller hvor mange A-velfærds-Danmark i øjeblikket forsørger heraf!

Lars Løkke har aldrig talt med sin integrationsminister Inger Støjberg herom!

Der var andre og vigtigere sager for Lars Løkke at tage sig af!

En Liberal Alliance minister der sad fast i en trætop med et banner om et “B privat-finansieret-velfærds-Danmark”!

Indoktrineringen af den danske ungdom fortsætter nu med Alex og Lars!

Men den er forbigået den unge Ane fra Nordjylland!

Posten kommer kun ud om onsdagen!

Socialdemokratiet tror på, at antal betyder noget,” siger Ane Halsboe-Jørgensen til Politiken.

Inger Støjberg ved på kroner og ører, at antallet betyder noget!

Vi er alle på vej fra det gode gamle A-velfærdssamfund til Lars Løkkes B-velfærds-samfund!

Det selvfinansierede!

Er de her! Bliver de her!

Det siger al forskning!

Selv i Afrika kan de tænke selv! Som i Nordjylland!