Annonce

Mette F. med opsang til landbruget: Vil hellere beholde svin i Danmark

Statsministeren ser hellere, at danske landmænd sender svin til slagtning i Danmark i stedet for udlandet for at bevare arbejdspladserne herhjemme
Foto: Statsministeriet
Statsminister Mette Frederiksen (S)
Danmarksdemokraternes stifter og formand Inger Støjberg har været en af de mest højlydte stemmer imod en kommende CO2-afgift på landbruget. Derfor spurgte hun tirsdag under spørgetimen i Folketinget om statsministeren kunne garantere, at en afgift ikke vil komme til at koste danske arbejdspladser.

”Jeg forstår ikke, at danske landmænd kører grisene ud af Danmark i det omfang, vi ser. Jeg ville hellere have, at de lod deres grise slagte i Danmark og understøtter, at der er slagteriarbejdspladser” lød det i den forbindelse fra Mette Frederiksen (S).

Det skriver Ritzau ifølge DR.

Diskussionen om en kommende CO2-afgift på landbruget har især gjort ondt på regeringspartiet Venstre.

Men hvor det gamle landsmandsparti diskuterer med sig selv, så har Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne lagt en kontant linje imod sådan en afgift især grund af frygten for, at det vil koste danske arbejdspladser.

1200 fyret

Den diskussion fik nyt liv efter nyheden torsdag i sidste uge om, at slagterikoncernen Danish Crown, som er ejet af danske svineproducenter i fællesskab, lukker sit slagteri i Ringsted og fyrer 1200 medarbejdere.

Årsagen er at der bliver sendt færre og færre danske svin til slagtning i Danmark. De danske landmænd sender i højere og højere grad svin til udlandet for at blive slagtet.

Og det fik fødevareforbundet NNF til at lange ud efter landbruget og Danish Crown, og nu stempler statsminister Mette Frederiksen så ind i den debat.

En CO2-afgift på landbruget er en del af regeringsgrundlaget for SVM-regeringen.

Souschef, journalist og redaktionssekretær.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Danske grise giver ikke arbejde til danske slagteriarbejdere, men til slagteriarbejdere i Tyskland, Polen, Italien og Spanien. Det er både frustrerende, trist og meget uforståeligt!

Når jeg ser et rødt flag smælde
på en blank og vårfrisk dag,
kan jeg høre det sælsomt fortælle
om min verden, mit folk og min sag.
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod,
thi det flag, der nu smældende når himlen,
er jo rødt som mit brusende blod.

Jeg har anet slægters striden
imod fremtids fjerne mål.
Jeg har set trælletoget i tiden
blive mænd bag ved kampfanens bål.
Jeg har set den i blafrende storme,-
jeg har elsket dens flammer i strid,
og bag den så jeg arbejdshænder forme
verden om til en lysere tid.

Med flaget i hånd har socialdemokraterne brudt den sociale arv!
Slagteriarbejderens søn og datter blev cand.scient.pol og cand.scient.soc.

Med rene hænder rejser arbejderen på charterferie overalt i verden!

Internationale har sejret!

Arbejdskampen vandt slaget!

Dyrenes ret til at blive slagtet lige rundt om hjørnet forsvandt i pengeræset for egen villa, Volvo og vovse og for årlige rejser til Venedig, Valencia og Washington.

Det er både frustrerende, trist og meget uforståeligt!

Gylle gav gevinst for hele folket!

Vi sejrede ad udlandet til!

Ferie for alle i Herning slår alle rekorder!

Alt det det røde flag kæmpede for er opfyldt!

Resultatet ses nu overalt i lille Danmark!

Det røde flag har fået et kors, som det aldrig vasker af sig!

De rene hænders politik:

Mens vi sidder tilbage med stanken af gylle….

Hænderne er rene, nu mangler vi blot at få renset luften….

De røde faner snorksov, da “den danske gris” skulle forsvares!!!

Snart bidrager danske arbejdere ikke med andet end armsveden fra djøffere og cand. scient. polere.

EU og tyskere og polakker og italienere og spaniere kipper med flaget på 1. maj!

Danske grise giver ikke arbejde til danske slagteriarbejdere, men til slagteriarbejdere i Tyskland, Polen, Italien og Spanien!

Når jeg ser et rødt flag smælde
på en blank og vårfrisk dag,
kan jeg høre det sælsomt fortælle
om min verden, mit folk og min sag.
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod,
thi det flag, der nu smældende når himlen,
er jo rødt som mit brusende blod

Drukmåse på første maj, der over for fruen spiller sit sidste kort:

Stank af øl min ven?!?

Næ, nej, det er blot stanken af gylle!

Når jeg ser et rødt flag smælde
på en gyllet og vårfrisk dag,
kan jeg høre det sælsomt fortælle
om CO2 og, mit folk og min sag.
For jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens jeg drikker mig til mit mod,
thi det flag, der nu lugter mod himlen
er jo gyllen fra mit brusende blod

Endelig vågnede den røde bevægelse op!

Landmænd har de seneste år kunne få en bedre pris ved at sende grise til slagtning i udlandet, og det har medført et drastisk fald i både slagtninger og omsætning hos de danske slagterier.

Mette Frederiksen begræder udviklingen og kalder på, at landmænd tager ansvar for samfundet og lokalområdernes erhvervsliv.

- Det er synd for grisene, der skal ud på lange transporter, og jeg synes, det er ærgerligt for de familier i Sæby og i Nordjylland og familierne i Ringsted og på Sjælland, der mister deres arbejde, siger hun.

- Så hvis vi kunne have en snak om, at man i højere grad fra landbruget side understøtter, at arbejdspladserne bliver i Danmark, så synes jeg, det vil være positivt.

Vi håber Mette får en god “snak” med danske landmænd på 1. maj!

Alt imens resten af danskerne sammen med Lars Løkke får en tår over tørsten!

Energisektoren scorede 20 milliarder på krigen i Ukraine.
Banksektoren scorede 25 milliarder på inflationen son følge af Ukraine-krigen.
Novo scorede 30 milliarder på menneskers velernærethed.
Maersk scorede titals milliarder på corona og inflation og transportindskrænkninger.

Men dansk landbrug der trues af co2 afgifter må på ingen måde polstre sig til den anden minkmassakre!

Måtte 1. maj regne væk, så almindelige folk fik noget fremadrettet at tænke på!

Uden øl og beruselse!

Er der en voksen til stede?

Der i fællesskab med landmænd og industri og almindelig viden vil bringe Danmark ind i det næste årti!

I EU, i Norden, i Danmark!

Hvem kæmpede for at grisene skulle slagtes i Danmark?

1960, 1968, 1972, 1980, 1985, 1996, 2001, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,…

“En snak” og en jydebajer,…..

Dannebrog til tops 1. maj!

Måske Mette Frederiksen ligefrem får tid til at besøge Troels Lund Poulsen allerede på Store Bededag på sin hellige traktor og få en “snak” om “at beholde svin i Danmark”.

I Venstre skulle de være lydhørte på det meste!

Men siden valget har de kun hørt ordet “CO2 afgift på landbruget”!

Og det reagerer Danish Crown naturligvis på!

Regnedrengene har for længst haft regnearkene fremme!

Regnedrengene der om lidt ender i statsforvaltningen!

De uopfordrede ansøgninger er allerede skrevet!

Men de falder åbenbart ikke i god jord i statsministeriet!

Forsvarsministeriet mangler folk der forstår at forsvare danske interesser!

Første maj med Dannebrog til tops!

De røde flag henvises til Store Bededag!

Der er ikke mere at bede om!

Vi har spillet hinanden fallit!

En analyse fra Klimarådet åbner op for at nedlægge 20-30 pct. af landbrugsjorden for at opfylde krav til klima, vandmiljø og biodiversitet. Klimaprofessor frygter, at konsekvensen i værste fald kan blive mangel på fødevarer, sult og højere priser.

Jeg så spørgetimen med statsministeren i dag. Den mest infame og spydige var Inger Støjberg. Hun starter med små ondskabsfuldheder, og kommer så til sine spørgsmål, men der blev taget til genmæle, så det stod 1-1, nærmest 1-2 til MF. Landbruget får så mange støtte kroner og så er de indirekte skyld i, vi mister 1200 arbejdspladser ja flere, når det andet slagteri også lukker. Det synes IS at have det helt fint med. Hun virker slidt, sur og er skæmmet meget fru Støjberg.
De øvrige var okay, Mona Juul klarede første hurdle okay, der er vist krummer i den kone. Men alt i alt en spørgetime uden de store slagsmål, hvert parti har sin lille Hassan de køre løs med, men der kom svar, nogle mere fyldige end andre, men okay. Spørgetimerne er blevet mere kedelige efter SMV regeringen er dannet.

Hvis landbruget ikke interesserer sig for danske arbejdspladser, hvorfor i himlens navn skal danskerne så interessere sig for landbrugets arbejdspladser, når de samtidig sviner og ødelægger både til vands, til lands og i luften.

Nationaliser landbruget, Danish Crown og Arla!
Opret statslige husmandsbrug og ansæt landmænd til at passe dem

Hvis man ønsker kollektivisering og nationalisering af landbruget - Kan der hentes inspiration ved et tilbageblik i historien ca 1930 hvor Stalin gennemførte omfattende landbrugsreformer i Sovjetunionen -
Så kan man passende spørge sig selv om det er den rigtige løsning - eller om ikke det er den globale samhandel på frie vilkår der er at foretrække -

"eller om ikke det er den globale samhandel på frie vilkår der er at foretrække -"!!
Hvad mener du, at det indebærer? Men er et støttet erhverv frie vilkår i den globale verdenshandel?

Hvis du spørger nettet: "hvor meget støtte gives til landbruget årligt" møder du denne faktaboks:

"I 2022 modtog landbruget i Danmark 15 milliarder kroner i statslig støtte. Denne støtte omfatter:
Otte milliarder kroner i direkte tilskud, miljøtilskud og produkttilknyttede tilskud, hvoraf en del kommer fra EU’s landbrugsstøtte.
3,2 milliarder kroner kommer fra erhvervsfremmende skattefradrag og -lempelser1.
Det er værd at bemærke, at landbrugsstøtten spiller en afgørende rolle for økonomien i landbruget, især for mælke- og planteproducenter samt mindre bedrifter2. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om landbrugsstøtten, kan du kontakte Landbrugsstyrelsen3."

I perioden 2017-2021 havde det samlede landbrug et årligt indtjent overskud på 4,6 mia.kr.,
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2023/2023-0....
Dine frie vilkår giver altså et skuffende underskud årligt på over ti milliarder.
Men det er jo ikke retvisende endda.
For landbruget koster samfundet omkostninger ved en ubetalt tilsvining af grundvandet, en ubetalt skade ved udledning af 70 % af kvælstoffet til vandløb og indre farvende, og en ubetalt regning ved at udlede 16.000 T CO2 til atmosfæren. Sætter man denne samfundsomkostning til Svarre-udvalgets anbefalede CO2 afgift, svarer (intet ordspil her) det til en samfundsmæssig omkostning på 12 mia.kr. pr. år.
Og hertil kommer den overpris, som man har tilladt monopolet ARLA at indhøste efter inflationsperioden, der trods faldende verdensmarkedspriser stadig på forunderlig vis "hænger ved" stadigvæk.

Når en virksomhed ikke belastes af sine aktiviteter, sker der heller ingen tilretning for at imødegå skaderne, hvilket kan ses af at de nævnte belastninger ikke har flyttet sig en tomme de seneste 10 år.

Landbruget og politikernes beslutninger lever på en illusion, der bør kunne gøres op som underskud i virksomhederne, så man ved om støtten er meningsfuld i forhold til de fordele, der måtte kunne postuleres.
Ud i lyset med det.

Hærværket mod naturen og miljøet er under alle omstændigheder helt uacceptabelt.

Poul B Pedersen -
Indrømmer - Det var en kluntet formulering af mig - Jeg ville i mit svar prøve på finde et modsætningsforhold til Sovjettidens 100% nationaliserede landbrugsreformer - Og der er vi efter min mening ikke endnu herhjemme - Selv om landbrugets konkurrence vilkår ( globalt ) er afhængig af statslig ( EU ) økonomisk støtte -

Enig

I en forhåbentlig ikke så fjern fremtid vil et flertal undre sig over den goodwill, landbruget såvel som minkavlerne har nydt godt af. Ikke alene i forhold til miljø men også i forhold til den ligegyldighed / afstumpethed , dyrene lever under.

Regeringen kan selv løse problemet, hvis den ønsker det, det handler kun om at der ikke skal produceres flere grise i Danmark end der kan slagtes og forarbejdes i Danmark af dansk arbejdskraft, det tal skal slagterierne selvangive, og regeringen lægger så en skat på den del af griseproduktionen som ligger ud over slagteriernes kapacitet, der er så høj at eksport af levende smågrise ikke kan betale sig.
Slagterierne ejes af landbruget selv både dem der ligger i Danmark og dem der ligger i udlandet, så de har alle muligheder for at tilpasse sig, samfundet har ret til at forsvare sit miljø mod grådige landbrugere.

Enig
Helt den samme effekt kan, uden at Danmark går enegang, opnås, hvis EU beslutter skærpede regler for transport af levende grise, der æder gevindsten ved af flytte grisene.

Få nu afskaffet den landbrugsstøtte både fra EU og på landebasis.