Behov for en vækstplan, der sætter gang i forbruget

20.000 danskere står på tærsklen til langtidsledighed på grund af coronakrisen. Det kalder på vækstinitiativer og opkvalificering.
Allerede inden coronakrisen ramte Danmark, var 16.000 danskere langtidsledige. Det betyder, at de havde været uden arbejde i et helt år.

Dertil kommer næsten 20.000, der ved indgangen til 2020 stod på tærsklen til at blive langtidsledige. De havde været arbejdsløse i et halvt til et helt år. Det viser en ny analyse, vi har lavet i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Coronakrisens negative effekt på beskæftigelsen har forstærket problemet.

Coronakrisens negative effekt på beskæftigelsen har forstærket problemet.

Væksten i arbejdsløse skaber en bekymring om, at mange flere kan være på vej mod langtidsledighed, der i forvejen har små jobchancer.

Store konsekvenser for den enkelte og samfundet

Med andre ord: Krisen risikerer at sætte dybe spor. Ikke kun i samfundsøkonomien, men også i menneskers liv og deres jobmuligheder.

Langtidsledighed er svært at få bugt med. En stigning i langtidsledigheden betyder, at vi risikerer at få en stigning i den strukturelle ledighed, som groft sagt er den arbejdsløshed, vi har under en normal konjunktursituation. Vi kan også risikere, at de langtidsledige med tiden helt falder ud af arbejdsstyrken.

For lønmodtagerne betyder arbejdsløshed jo, at de går ned i indtægt.

For den enkelte arbejdsløse har langtidsledighed både sociale og økonomiske konsekvenser. Man får ikke lov til at bruge sine opnåede færdigheder og kan ikke vedligeholde dem på en arbejdsplads. Måske forældes ens kompetencer ligefrem. Man mister samtidig den sociale arena og de relationer, der er på en arbejdsplads.

Endelig har det for mange store konsekvenser for privatøkonomien. For lønmodtagerne betyder arbejdsløshed jo, at de går ned i indtægt. De får en dårligere levestandard. Ikke mindst betyder det også noget for ens pensionsopsparing, at man står uden arbejde i længere tid.

Behov for vækstinitiativer, støtte og uddannelsesløft

Sammenlignet med andre lande i Europa er vi i Danmark dog generelt gode til at få ledige i job. Der er en klar tendens til, at lande, som investerer mange penge i at aktivere de arbejdsløse, også får flere arbejdsløse i job.

Svaret på problemet med langtidsledighed er todelt:

Politikerne skal sørge for, at beskæftigelsesindsatsen efter nedlukningen kommer op i fulde omdrejninger igen, som den er godt på vej til. Der er brug for, at vi skruer op for opkvalificeringen, så flere arbejdsløse får flere kompetencer, der kan bringe dem i arbejde

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har også indikeret, at der er en stor opkvalificeringsreform på vej.

Og så skal politikerne generelt sørge for, at der kommer gang i økonomien igen. Øget efterspørgsel er afgørende for at skabe nye job og dermed flere jobåbninger til landets arbejdsløse.

Derfor er der brug for en vækstpakke, der både sætter gang i det private forbrug – for eksempel med de indefrosne feriepenge – og som iværksætter store investeringer i for eksempel klimaprojekter, der skaber arbejdspladser. Det vil være klogt for samfundet og godt for den enkelte.

Erik Bjørsted er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og beskæftiger sig primært med makroøkonomiske analyser af dansk og international økonomi. Han er uddannet cand.scient.oecon. fra Københavns Universitet.


placeholder

Kommentarer

"Forbrug" der ikke giver MENING,er tegn på ophobet "kedsomhed" og "tomhedsfølelse",der kræver "tilfredsstillelse". Shopaholic dyrkelse i større og større storcentre. Forbrug for at forbruge. Ting som sutteklud. Samfund der udelukkende baserer sig økonomisk på FORBRUG der ikke giver mening, går sin egen undergang i møde.Forbrug der baseres på totalt unødvendige TING er overflødige og gavner kun dem der producerer TINGEN.
Lande bør omstilles.Befolkninger må indstille sig på omstilling, til gavn for LIV,klima,sundhed,og en klode i balance.

HVAD mangler folk ? Hvad er nødvendigt og hvad kan reelt set undværes ?

Entil man har fundet et andet drivmiddel til flyverne,
så det ikke udleder co2
Kan man holde ferie lokalt, eller lande tæt på,som kan
nås med bil bus eller tog, der kan køre på strøm der er
produkceret på VIND,SOL, eller brint
SÅ her og nu kunne man bla undvære alle flyrejser

BRAVO Jens Kamp. Enig.

Verden er i krise. Ikke kun klimamæssigt. Men,også socialt og medmenneskeligt. At ændre den store globale helhed vil kræve en total omstilling.Og en parathed til OMSTILLING. Er en forkælet vestlig verden parat til det ? Og hvordan vil man nogensinde kunne blive ENIGE om HVORDAN denne "OMSTILLING" skal praktiseres ? Kapitalen vil blive nødt til at slække på deres monopoler.

Annonce