Den danske ambassade i Polen hjælper vognmænd til billig arbejdskraft

Skattefinansieret social dumping: Ambassaden i Warszawa har hjulpet en lille håndfuld danske vognmænd hvert af de seneste tre år
Den danske ambassade i Polen har hjulpet ”en lille håndfuld” danske vognmænd i hvert af de seneste tre år med oprettelse af et selskab i Polen.

Det anslår ambassaden over for Netavisen Pio.

Ambassader skal ikke tage moralsk stilling

Hvis danske vognmænd opretter et polsk selskab, kan de udnytte Polen-finten, som det udskældte firma Kurt Beier Transport netop har gjort.

Ambassaden oplyser overfor Netavisen Pio, at den er forpligtet til at hjælpe danske virksomheder, f.eks. hvis de ønsker rådgivning i forbindelse med et ønske om at oprette et selskab i Polen.

Ambassaden understreger over for Netavisen Pio, at det ikke er ambassadens opgave at tage moralsk stilling

Ambassaden understreger over for Netavisen Pio, at det ikke er ambassadens opgave at tage moralsk stilling i sådanne tilfælde, herunder om et vognmandsfirma har tænkt sig at omgå danske overenskomster ved at ansætte chauffører fra 3. lande via det polske selskab.

Og det er således heller ikke ambassadens opgave at tage moralsk stilling til, om deres rådgivning kan medvirke til, at et dansk vognmandsfirma bliver i stand til at ansætte udlændinge på vilkår, der efter danske forhold må betegnes som social dumping.

Udenrigsministeren kaldt i samråd

SF’s politiske ordfører, Karsten Hønge, har indkaldt udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) til samråd. Det sker på baggrund af oplysninger i online-magasinet transportnyhederne.dk, om at danske vognmænd får hjælp til oprettelse af selskaber i Polen af netop den danske ambassade i Warszawa:

”Vognmændene giver over for transportnyhederne.dk udtryk for, at det var deres opfattelse, at den danske ambassade i Warzawa nærmest havde en færdig drejebog i forhold til, hvordan man via et selskab i Polen kan rekruttere chauffører fra lande uden for EU,” hedder det blandt andet i artiklen.

Oplysningen stammer fra arbejdsgiver-siden, mere præcist to vognmænd, der deltog i en delegationsrejse til netop Polen september sidste år med Brancheorganisation For Den Danske Vejgodstransport, ITD.

Hjælp til at få billig arbejdskraft

Vognmændene giver over for transportnyhederne.dk udtryk for utilfredshed med, at Udenrigsministeriet - som de fik indtryk af under mødet på den danske ambassade i Warzawa i september – ”yder hjælp til, hvordan transportvirksomheder kan få billig arbejdskraft fra lande uden for EU”.

Karsten Hønges samråds-spørgsmål lyder:

”Vil ministeren give en fuld og dækkende forklaring på, hvordan det kan ske, at den danske ambassade i Polen igen har undervist danske vognmænd i, hvordan der kunne rekrutteres lavtlønnet chaufførarbejdskraft fra tredjelande til Danmark, via datterselskaber i Polen, og dermed har brugt danske skattekroner på at instruere visse virksomheder i, hvordan social dumping og undergravning af det danske transportmarked kan sættes i system?”

Hønge rejste tilbage i 2017 en anden sag om Polen-ambassadens rådgivning af transportfirmaet Ole Larsen Transport. Her søgte den danske ambassade på vegne af vognmandsvirksomheden i et jobopslag ”efter kandidater til en position som ledende lastbilchauffør."

Den ledende lastbilchauffør ville ifølge jobopslaget få ansvaret for tre lastbiler og 4-5 polske lastbilchauffører, som skal køre mellem Danmark og Polen.

Hønge: ”Tilladt at bruge indersiden af hovedet”

Hønge er ikke enig i, at det er en dansk ambassades opgave at give rådgivning, der kan føre til at danske virksomheder gør i social dumping:

Så ambassaden er med til for mine skattepenge at undergrave det danske velfærdssamfund

”Det er tilladt at bruge indersiden af hovedet. Det her handler tydeligvis om en eneste ting: At få billig arbejdskraft fra lande som Ukraine, Karzakstan og Uzbekistan. Altså folk fra 3. lande, som kan komme ind og køre rundt i hele Europa. Så ambassaden er med til for mine skattepenge at undergrave det danske velfærdssamfund. Det er altså ikke lige ambassadens opgave, synes jeg,” siger Karsten Hønge til Netavisen Pio.

Hønge er i øvrigt foruroliget over omfanget af ambassadens rådgivning af danske vognmænd:

”En lille håndfuld lyder umiddelbart af lidt, men det er for det meste store vognmandsfirmaer, der beder ambassaden i Polen om assistance. Så det er rigtig mange mennesker og rigtig mange chauffører, der er i spil.”

Ambassadør afslår interview

Netavisen Pio blev op til weekenden stillet et interview i udsigt med den danske ambassadør i Polen, Ole Egbjerg Mikkelsen, men denne sprang fra igen – med henvisning til at der nu er indkaldt til et samråd i Folketingets transportudvalg om netop ambassadens rolle i rådgivning af danske vognmandsfirmaer.

Ambassaden oplyser dog, at den aldrig har rådgivet lige netop det udskældte danske vognmandsfirma, Kurt Beier Transport, der i oktober blev afsløret i at lade 200 filippinske og sri lankanske chauffører bo i en slum-lejr i Padborg.

Fagbladet 3F afslørede, at chaufførerne også fik slum-løn. Helt ned til 15 kroner i timen. Slum-lejren blev sidst i oktober ryddet af politiet, udlændingemyndighederne og Arbejdstilsynet. Sagen efterforskes fortsat af politiet og myndighederne.

Kurt Beier Transport og andre danske vognmandsfirmaer sluser chauffører fra 3. verdenslande til Danmark ved at udnytte en EU-finte. Chaufførerne ansættes via et polsk datterselskab under de danske vognmandsvirksomheder.

Polen som port til EU

I dag er reglerne sådan, at vognmænd kan hyre chauffører fra lande uden for EU, hvis de ikke kan finde ledige chauffører inden for landets grænser.

I 2017 blev der givet tilladelse til 108.332 chauffører fra lande uden for EU - herunder ikke mindst ukrainere og filippinerne. Det er 31 procent flere end i 2016.

Litauen og Polen er de to EU-lande, der inviterer langt flest chauffører til EU. Sidste år var der 62.192 chauffører fra lande uden for EU, som fik adgang til EU-arbejdsmarkedet via Polen.

Danske selskaber kan lovligt oprette et datterselskab i for eksempel Polen og ansætte sine chauffører derfra. Når en chauffør har fået grønt lys til at køre i et EU-land, kan vedkommende køre som chauffør i alle 28 EU-lande.

Ifølge EU-reglerne er det også tilladt for EU-udenlandske lastbiler at køre med varer internt i andre EU-lande i forbindelse med internationale transporter. Det kalder man cabotagekørsel. Der kan køres tre ture under regler for cabotagekørsel i Danmark. Kører man ud af Danmark igen og retur kan samme udenlandske lastbil foretage tre nye cabotagekørsler internt i Danmark.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Stop så de penge griske vognmænd! Og Ambassadørenen der undergraver det Danske arbejdsmarked og den Danske velfærdsmodel
Ambassadøren i Polen bør kaldes hjem øjeblikkeligt og overflyttes til andet arbejde, så han ikke fremover kan medvirke til social dumping!

Haha...! Det er jo klart, at den danske ambassadør i Warzawa afviser den påstand , at "have rådgivet umoralsk" ( dvs imod dansk- nationale og EU interesser..) .. og er `bare blevet ofre for´vognmændenes inhumane og skjulte agenda af profitmaksimering ? .. Hmm? Er så de hyrede lastbilchauffører fra tredje lande (udenfor EU..), som godttroende på ambassadens jobtilbud, bleven til som ofre af slags "menneskehandel" i følge af misinformation, ell bevidst undladelse af korrekt information? Nu: den menneskelige skade er sket.. og skaden i ambassadens moralske ansvar ovenfor staten er sket ! Og størrelsen af den økonomiske skade er ved at bli´ dysset nede. Ingen politisag så ! Respekt til SF´s Karsten Hønge !

Annonce