Annonce

Alternativets ledelse svigtede idealerne

Idealerne om en ny politisk kultur forsvandt fra Alternativet, der blev ædt op af Christiansborg-logik, manglende inddragelse og dårlig kultur.
Medierne har flittigt delt det skriv fra partiets tidligere leder og medstifter, Uffe Elbæk, som belyser hans opfattelse af hændelserne i partiet, men der har været tavst fra andre sider.

Det har der været, fordi partiet, som eksisterer i bedste velgående, i sit DNA har en række dogmer og værdier, som medlemmerne fra starten var med til at formulere, og vi forsøger at efterleve dem.

Dogmerne er rettesnore og redskaber i et forsøg på at skabe en ny politisk kultur.

De handler i bund og grund om en moralsk forpligtigelse til at behandle sine politiske modstandere med respekt, og dermed skabe en levende demokratisk debat, ud fra tesen om, at man altid kan blive klogere, hvis man er åben for anderledes tænkende.

Værdierne er grundpillerne. Det er selve partiets raison d’etre, for Alternativet er et værdibåret parti og en bevægelse. De er sideordnede og ingen værdi har fortrin for de andre.

De seks værdier og deres definition i flg. partiets hjemmeside er:

”Mod - Til at se problemerne i øjnene, men også mod på den fremtid, der er vores.”

Vi medlemmer har stor respekt for Torsten Gejl, der udviste et enormt mod, da han tog beslutningen om ene mand at forblive i Folketinget for Alternativet.

På Christiansborg siges der at kun en liste er længere end rollelisten til tv-serien “Game Of Thrones”, og det er listen over Torsten Gejls ordførerskaber.

Baglandet har været stærkt forsømt

Det siger sig selv, at det er en umulig opgave for én mand at løfte fire menneskers arbejde, men vi støtter og bakker op, hvor vi overhovedet kan, og er stolte af vores dygtige folketingsmedlem.

Det samme gælder Josephine Fock, der på fornem vis forsøger at genstarte partiet fra dets oprindelige base, som er bevægelsen og medlemsinddragelsen. Baglandet har været stærkt forsømt og taget for givet siden partiet kom i Folketinget.

”Ydmyghed - Overfor opgaven, overfor dem, vi står på skuldrene af og overfor dem, der kommer efter os.”

Ydmygheden led et voldsomt knæk efter valget i 2015. For godt nok fik vi flotte ni mandater, men Christiansborg-bacillen slog igennem, og i stedet for at inddrage baglandet, blev der lukket af. Folketingsgruppen glemte dem de stod på skuldrene af, og der voksede en grim kultur op i og omkring ledelsen.

Politikken, der skulle skabes nedefra, blev hurtigt druknet i krav om dokumentation og omskrivninger, og vi medlemmer oplevede, at forslag, der ikke stemte overens med partitoppens, blev overset eller fejet væk.

Værdien blev skudt helt død, da partiet pegede på Uffe Elbæk som statsminister, og der formuleredes et meget kreativt regeringsprogram.

”Gennemsigtighed - Alle skal have mulighed for at se os over skulderen- både på gode og dårlige dage.”

Endnu en kerneværdi der måtte vige pladsen for beskyttelsen af lederen og den faste kerne.

Det var utilstedeligt og klamt

Alle de vamle sager om sexchikane og ’dick-pics’ bredte sig i medierne. Den der havde forbrudt sig mod et af medlemmerne, blev fyret fra posten, men taget til nåde igen af Uffe Elbæk, hvilket, ikke overraskende, virkede som benzin sprøjtet ud over et bål.

Det var utilstedeligt og klamt i et parti, som har ligestilling som mærkesag.

”Empati - At sætte sig i den andens sted og se verden derfra. Og derpå skabe løsninger, hvor alle vinder.”

Også denne værdi måtte vige for den partiets øverste kernes behov. Den kerne der samledes omkring Uffe Elbæk, blev til en fast knyttet næve, der bankede alle på plads, der bare ymtede den mindste modstand mod deres beslutninger og politiske udspil.

Der udvikledes en udskamningskultur

Det var dybt ubehageligt at blive udsat for at blive ’sat på plads’ af ledende medarbejdere og hvem de ellers fik til det. Når den øverste ledelse tillader dette, blåstemples en meget usympatisk linje, og utrygheden bredte sig.

Der udvikledes en udskamningskultur, der i høj grad centreredes om at beskytte Uffe Elbæks person, og allerede i løbet af det første år, begyndte medlemmerne at sive.

Mange medlemmer blev ekskluderet på et meget spinkelt grundlag, og flere valgte selv at gå selv.

”Generøsitet - Alt, hvad der kan deles, skal deles med dem, der har lyst.”

Det eneste der burde deles i Alternativet, og som overhovedet ikke var til diskussion, var magten i partiet – og den eneste der ikke magtede at dele magten var partitoppen.

Dermed gik alt i hårdknude, og valget i 2019 viste hvor slemt det stod til. Det fik omsider Uffe Elbæk til at annoncere sin afgang.

Uffe Elbæk havde en urokkelig forventning om, at medlemmerne ville vælge den kandidat han pegede på, eller hans højre hånd, Rasmus Nordqvist, men sådan gik det ikke.

”Humor - Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.”

Det er en svær værdi at have med at gøre, da humoristisk sans er individuel. Omverdenen så kun lysegrønne tylskørter, og mærkelige tiltag. Selvironien står tilbage.

Humor er i hvert fald en værdi vi skal bruge i processen med at genrejse partiet.

Håb!

En af Alternativets værdier har været håb. Det gør sig ekstra gældende nu, og vi har meget at bygge håbet på.

Flere, der tidligere har forladt partiet, er vendt tilbage. Gode solide, dygtige folk spiller væsentlige roller, og medlemmerne er igen blevet inddraget og vi bliver lyttet til. Det er godt – for det er medlemmerne der har bygget partiet fra grunden.

Det er en kæmpe opgave at samle partiet og bevægelsen. Josephine Fock var i fuld gang med at drage rundt til alle lokalkredsene da corona krisen afbrød processen, men hun og Hovedbestyrelsen har alligevel forsøgt at inddrage os, og vi er mange der arbejder med.

Alternativet er en frihedsbevægelse

Der er tre grundlæggende ideer i Alternativet, som partiet bygger på: ''personlig frihed'', ''social værdighed'' og ''levende, bæredygtige fællesskaber'', og det er nu vores opgave at sætte de oprindelige ideer i højsædet igen.

Alternativet er jo en frihedsbevægelse, som ønsker mindre stat, men mere samfund.

En stor tak fra medlemmerne skal lyde til de hårdtarbejdende folk inde på Christiansborg, der knokler som bæster for at få tingene til at hænge sammen, til Torsten Gejl og ikke mindst Josephine Fock.

Disse menneskers utrættelige arbejde har fået mere af Alternativets politik igennem de sidste par måneder, end nogen af os turde håbe på.

Vi ønsker dem en yderst velfortjent sommerferie.

Indlægget skrevet af Birgit Holm-Petersen, Medlem af Alternativet; Børge Højlund Jensen, medlem af Alternativet; Gustav Sieg Sørensen, folketingskandidat i 2019, og kandidat til Thisted Kommunalbestyrelse og Nordjyllands Regionsråd i 2017; Charlotte Wangel, medlem af Alternativet; Jeanette Dahl, bestyrelsesmedlem i Alternativet i Nordjylland; Jens Harder, næstforperson for Alternativet i Nordjylland; Lars Thur, medlem af Alternativet; Michael Øhrberg, medlem af Alternativet; Lene Kaltwasser Henriksen, forperson. Alternativet på Fanø og Bodil Helbo, medlem af Alternativet


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Der er i den grad brug for et parti som Alternativet. Vores nuværende økonomiske og politiske system har spillet helt fallit som løsningsmodel.Derfor håber jeg virkelig at det lykkes at genrejse Alternativet som en ægte medlemsstyret bevægelse med fokus på ægte grøn omstilling.
Vi står aktuelt i en ny finanskrise og et systemisk sammenbrud. Det er afgørende at der rejses et folkeligt krav om at krisen løses i et holistisk perspektiv. De forskellige kriser vi står i skal konfronteres med en samlende bæredygtig økonomisk teori der fokuserer på brugsværdi og fælleder i stedet for bytteværdi og profit. Kapitalistisk vækst er som cancer der nedbryder hele vores livsgrundlag.Vi skal tænke økonomi som et økosystem. Læs f.eks. denne artikel om modvækst. Modvækst er teorien om hvordan vi bryder kapitalismens konkurrencesamfund og skaber et meningsfuldt fællesskab.
Modvækst : en teori om radikal overflod
http://kritiskdebat.dk/?p=1586

Jens Voldby Crumlin, kunne du ikke fortælle "os" uvidende danskere, som ikke er medlem af Alternativet, hvordan man vil finansiere den grønne omstilling, forbedret velfærd, borgerløn eller nedsat arbejdstid til 30 timer ugentlig når i samtidigt vil stoppe for olie- og gasindustrien senest i år 2025 og udfase kapitalismen? Hidtil er den grønne omstilling blevet finansieret af overskudet fra olie- og gasproduktionen ligesom det er sket i Norge. Inden man omlægger alle biler til el.biler skal forsyningsnettet til el udbygges, hvilket iflg. el-producenterne vil koste et sted mellem 32 og 48 milliarder og vil tage mindst 10 år at gennemføre. Prisen afhænger af omfang og tæthed af ladestandere og her er der også et problem, hvor skal de placeres i bygaderne med de store boligblokke.
Alternativet er et overflødigt overbudsparti som mangler kendskab til hvordan flertallet af befolkningen lever. Forhåbentlig slutter "festen" efter næste valg så vi får et folketing uden Alternativet og deres utopi om hvordan det store flertal af Danskere skal leve. Skal man redde klimaet skal befolkningstilvæksten stoppes, våbenproduktion nedlægges og millitæret afskaffes således at befolkningstallet i år 2100 er halveret til ca. 4 milliarder fra de ca. 7,7 milliarder der er på jorden i dag.

Jeg er ikke medlem af Alternativet og min kommentar går på hvad jeg mener er vigtigt at et parti som Alternativet holder fokus på fordi vi har brug for en helt ny politik. Det er ikke rigtigt når du skriver at den grønne omstilling er finansieret af olie og gasindtægter. Overskuddet blev lagt i en togfond og nu er indtægterne minimale og der venter os en kæmpe regning for oprydningen. Samtidig er olieindustriens gratis co2 kvoter og udledning fra platformene med til direkte at belaste Danmarks co2 regnskab. Omkring hvad vi har råd til og kapitalisme kritikken kan jeg bare konstaterer at når det handler om at holde gang i hele den oppustede finansielle sektor så er der ubegrænset kontanthjælp fra centralbankerne. Det er absurd at det er vigtigere at holde gang i endeløse pyramidespil og en syg kapitalisme end at sikre et økonomisk system som understøtter bevarelsen af reelle værdier og sikre vores langsigtede livsgrundlag.Jeg er helt enig med dig i at der er brug for en nedlæggelse af militæret og våbenproduktion.