Socialdemokratiet etablerer uafhængig ordning mod krænkende adfærd

Partiet etablerer ordning, hvor man kan henvende sig, hvis man er vidende om eller selv er blevet udsat for krænkende adfærd
Foto: Socialdemokratiet
Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen
Socialdemokratiet etablerer nu en uafhængig ordning, hvor man kan henvende sig, hvis man er vidende om eller selv er blevet udsat for krænkende adfærd, herunder chikane og seksuel chikane.

Ordningen skal omfatte Socialdemokratiets folkevalgte, tillidsvalgte og politisk udpegede personer. Retningslinjer gælder i situationer og på tidspunkter, der kan knyttes til eller forbindes med arbejdet eller et hverv i eller for Socialdemokratiet. Socialdemokratiets personalepolitik beskriver allerede i dag, hvordan krænkende adfærd skal håndteres for medarbejdere.

Socialdemokratiet er et fællesskab hvor der er plads til alle, og hvor alle skal føle sig trygge

”Socialdemokratiet er et fællesskab hvor der er plads til alle, og hvor alle skal føle sig trygge. Vi skal aktivt modvirke, at krænkende adfærd forekommer. Derfor etablerer vi nu en uafhængig ordning, hvor man kan henvende sig, hvis manoplever krænkende adfærd, herunder chikane og seksuel chikane," forklarer partisekretær i Socialdemokratiet, Jan Juul Christensen, ifølge en pressemeddelelse udsendt lørdag formiddag.

Konkret består den uafhængige ordning mod krænkende adfærd i, at man kan henvende sig til et advokatfirma. Der er tale om et advokatfirma inden for arbejds- og ansættelsesret samt diskrimination med stor erfaring i håndtering af sådanne sager. Firmaet er et selvstændigt advokatfirma uden øvrige relationer til Socialdemokratiet.

Wake-up-call

”Som tillidsvalgt i Socialdemokratiet har man et særligt ansvar for, at der er plads til alle, og at vores aktiviteter og arrangementer er et trygt sted at være. Derfor laver vi nu denne ordning, så alle der er i kontakt med folkevalgte i Socialdemokratiet, har et sted de kan henvende sig, hvis de oplever krænkende adfærd,” siger Jan Juul Christensen.

Den seneste tids debat har nok været et wake-up call for mange arbejdspladser og organisationer

”Den seneste tids debat har nok været et wake-up call for mange arbejdspladser og organisationer. Det er en vigtig debat og den hilser vi velkommen. Vi skal skabe arbejdspladser og organisationer, hvor der er ligeværdige relationer mellem mennesker. Vi bilder os ikke ind, at vi med ordningen mod krænkende adfærd løser alle problemer, men ordningen er en konkret brik i løsningen på lang sigt,” understreger S-partisekretær Jan Juul Christensen.

Radikale laver intern undersøgelse

Knap et par timer efter udmeldingen fra Socialdemokratiet melder De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, lørdag under partiets landsmøde i Nyborg, at der findes sexisme hos De Radikale.

En intern undersøgelse skal nu afdække omfanget og karakteren af den, oplyser Morten Østergaard.

Vi starter med os selv. Og sætter en undersøgelse i gang af os selv i Radikale Venstre

"Vi har en fælles opgave med at få ryddet op i den sexistiske kultur, der alt for mange steder stadig hersker. Vi starter med os selv. Og sætter en undersøgelse i gang af os selv i Radikale Venstre. En undersøgelse, der skal afdække omfang og karakter af den sexisme, som vi ved, også findes hos os," lyder det fra De Radikales leder.

Om Socialdemokratiets ordning mod krænkende adfærd

For at skabe tryghed sker behandlingen af sager omfattet af disse retningslinjer efter følgende grundprincipper:

Fortrolighed

Kun personer, som har saglig grund til at kende sagen, eller som er involveret i behandlingen af sagen – enten som part eller sagsbehandler – skal kunne få information om sagens indhold.

Respekt for privatliv

Personoplysninger skal behandles i tråd med den til enhver tid gældende lovgivning.

Modsigelse

Den person, en anklage retter sig mod, skal have mulighed for at udtale sig om sagen og gøre sig bekendt med beskyldningerne som er rettet mod vedkommende.

Objektivitet

Sager skal behandles på en sådan måde, at der sikres objektivitet og saglighed for alle de involverede. Alle relevante sagsforhold skal inddrages, og disse skal afvejes på et sagligt grundlag.

Kilde: Socialdemokratiet

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Måske du skulle have tænkt på det for tolv år siden!
Men der havde Mette Frederiksen for travlt med at forsvare hvad Jeppe Kofod selv siger aldrig skulle være sket!

Tænker, at mennesker lære hele livet, og Når et menneske har undskyldt, beklaget og sagt det aldrig skulle være sket. Skal vi så hver gang der opstår en situation af lignende karakter. Forfølge vedkommende? Er det ikke sådan at når man har udtjent sin straf, er man fri til at starte på ny?

Det havde jeg egentlig også troet.

Ligesom jeg havde troet, at man er uskyldig til ens skyld er bevist.

Men sagen om såkaldte "seksuelle krænkelser" dømmes man på rygtet alene.

I straffesager lægges der også vægt på hensigt. Altså om man havde til hensigt at begå en forbrydelse.

Det element mangler også totalt her. Blot en kvinde udtaler, at hun føler sig krænket, er det pr. definition en krænkelse. Alle normalt gældende retsprincipper er åbenbart sat ud af kraft.

Tænker, at mennesker lære hele livet, og Når et menneske har undskyldt, beklaget og sagt det aldrig skulle være sket. Skal vi så hver gang der opstår en situation af lignende karakter. Forfølge vedkommende? Er det ikke sådan at når man har udtjent sin straf, er man fri til at starte på ny?

Annonce