Mogens Jensen undersøger omvendelsesterapi mod homoseksuelle

"Omvendelsesterapi er en forfærdelig praksis," lyder det fra ligestillingsministeren, som vil have undersøgt problemets omfang
I Tyskland har det været forbudt siden foråret. I Norge er man ved at undersøge behovet for et forbud mod omvendelsesterapi mod homoseksuelle. Og nu vil ligestillingsminister Mogens Jensen (S) også have undersøgt, hvor ofte - og i hvilken grad - omvendelsesterapi bruges i i Danmark.

"Der er på nuværende tidspunkt ikke igangsat et arbejde med et forbud mod omvendelsesterapi, men jeg har senest i forbindelse med Priden drøftet omvendelsesterapi med NGO’erne på området, og der er behov for at vide mere," siger Mogens Jensen.

"Derfor igangsætter jeg en undersøgelse af omvendelsesterapi i Danmark, så vi får et bedre billede af, hvad omvendelsesterapi er og om muligt af omfanget."

Manglende viden om problemet

Der findes ikke tal for, hvor mange LGBTI-personer (LGBT er en forkortelse for Lesbian, Gay, Bisexual ,Transgender og Intersex) der bliver udsat for omvendelsesterapi i Danmark.

Men inden sommerferien offentliggjorde ligestillingsministeren en undersøgelsen af udfordringer og stigma i forhold til netop at have en LGBTI-identitet. Her blev der spurgt delvist ind til det, og 24 procent af de respondenter, der har oplevet en negativ reaktion på at være åben, havde oplevet forsøg på at omvende dem til heteroseksuel/cis-kønnet.

På baggrunden af den undersøgelse er det dog ikke muligt at afgøre alvorsgraden af omvendelsesforsøget, da respondenterne kan have fortolket alt fra en kommentar som ”det er bare en fase” og til decideret omvendelsesterapi ind i spørgsmålet. Derfor er der brug for yderligere viden på området.

En forfærdelig praksis

"Retten til at bestemme over egen krop, hvem man elsker, og hvordan man udtrykker sit køn kan ikke gradbøjes efter religion og kultur," siger Mogens Jensen.

"Omvendelsesterapi er en forfærdelig praksis, som er at sammenligne med psykisk - og i nogle tilfælde fysisk - vold mod mennesker alene på grund af deres seksualitet eller kønsidentitet. Skulle undersøgelsen vise et behov for at se på et eventuelt forbud mod omvendelsesterapi, skal der selvfølgelig ske en grundig juridisk vurdering af, hvad der eventuelt kan lade sig gøre i forhold til for eksempel religionsfriheden."

Hvor går grænsen?

Senest forbød Tyskland i maj at udøve omvendelsesbehandling på personer under 18 år. Personer på 18 og over kan give samtykke til at gennemgå omvendelsesterapi, men kun hvis samtykket er afgivet frivilligt og på baggrund af klar information om, hvad personen går ind til, herunder også de negative konsekvenser. Sanktionsmulighederne er fængsel op til et år eller bøde. Hertil er det også forbudt at reklamere for omvendelsesterapi.

I Norge undersøger regeringen for øjeblikket behovet for et forbud mod omvendelsesterapi, samt hvordan et eventuelt forbud kan gennemføres. Spørgmålet er blandt andet, hvordan grænsedragningerne skal trækkes mellem retten til ikke at blive diskrimineret og retten til at udvikle sin egen identitet over for religionsfriheden og ytringsfriheden. Arbejdet er dog forsinket på grund af COVID-19.

Den danske undersøgelse forventes færdig i foråret 2021.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det burde også være forbudt at prøve at omvende kødspisere.

i tredje generation af veganere sker det helt af sig selv, deres mangel på nødvendige proteiner gør at staklerne får alle de mangelsygdomme der findes og som bønderne i sin tid der måtte nøjes med deres davre / grød, afgik ved døden i begyndelsen af fyrre års alderen.
Så kan de stå og tude ved deres tidlige begravelser i stedet for at græde over køer der bliver til gode bøffer ved slagterierne !!!

Annonce