Forsvarsminister holder fast: Vil ikke ophæve tørklædeforbud

Hvis man insisterer på at bære religiøse symboler, har man rig mulighed for at være civilt ansat, lyder det fra Trine Bramsen
Foto: Keld Navntoft
Forsvarsminister Trine Bramsen
Forsvarsminister Trine Bramsen (S) vil fastholde uniformsbestemmelserne i Forsvaret, Politiet og Beredskabet, som af sikkerhedshensyn betyder, at alle er ens klædt.

Dog ændrer det ikke ved, at hun ønsker, at alle tre instanser er mangfoldige arbejdspladser, hvor man kan blive ansat uanset køn, seksualitet, etnicitet eller religiøst tilhørsforhold.

“Vi vil hjertens gerne have en mangfoldighed, men man skal følge den ensartethed, der er i forhold til faglighed og påklædning. Det er dels på grund af sikkerhed. Men det er også, fordi man er myndighed. Som myndighedsperson skal man selvfølgelig ikke signalere, at man hører til et bestemt sted religiøst,” siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) til Netavisen Pio.

Som myndighedsperson skal man selvfølgelig ikke signalere, at man hører til et bestemt sted religiøst

Den melding kommer, efter at Forsvarsudvalget torsdag havde en tørklæde-debat i Folketingssalen, fordi De Frie Grønne havde stillet forslag om at ophæve forbuddet mod at bære religiøse symboler i Forsvaret, Beredskabet og Politiet.

En debat, der har været fremme tidligere, da en værnepligtig ønskede at bære tørklæde, hvilket hun fik forbud imod og forlod sin værnepligt.

Et spørgsmål om sikkerhed

De Frie Grønne vil give folk friheden til at bære religiøse symboler, hvis de har lyst til det. Noget, som ifølge partiet vil sikre alle lige adgang og lige mulighed for at komme ind i Forsvaret, Politiet og Beredskabet.

Trine Bramsen frygter, at hvis man åbnede op for at ophæve forbuddet, ville det pludselig blive en kamp på religiøse og politiske symboler, og hvem man hører til, i stedet for at man er ensartet.  

Men det er også et spørgsmål om sikkerhed, lyder det.

“For soldaters vedkommende er der nogle sikkerhedsforanstaltninger. Eksempelvis bærer man hjelm på mange missioner, og hvis en hjelm skal oven på en turban eller noget andet, så går det altså ud over sikkerheden,” siger Trine Bramsen, som også slår fast, at det er helt centralt at holde fast i den ensartede påklædning i Forsvaret.

Til gengæld har man rig mulighed for at være civilt ansat, hvis man insisterer på at bære religiøse symboler.

Dermed kan man ligesom i resten af staten bære eksempelvis tørklæde

“Hvis det er, fordi man gerne vil arbejde for inden for de her beredskabsfag, har man mulighed for at søge et af de tusindvis af civile jobs, der er, hvor der ikke er krav om uniform. Dermed kan man ligesom i resten af staten bære eksempelvis tørklæde, kalot eller andet,” lyder det fra Trine Bramsen.

Vigtigt at holde fast i lige vilkår for alle

Man bør ifølge De Frie Grønne ophæve forbuddet for at signalere, at forskellighed er en helt almindelig og accepteret i det mangfoldige og multikulturelle samfund, som Danmark er.

Selvom forsvarsministeren ikke ser Danmark som et multikulturelt samfund, er hun enig i, at Danmark er et mangfoldigt samfund.

“Alle har mulighed for at søge ind i Forsvaret på helt lige vilkår som alle andre. Det er altså vigtigt at holde fast i den lighed, og at man ikke signalerer religiøse overbevisninger i forsvar, politi og beredskab. Forsvaret ser de unge, der kommer ind, som værnepligtige og ikke som den kristne, jøden eller muslimen,” siger Trine Bramsen.

Så hvis man gerne vil ind i Forsvaret, men ikke kan eller vil lade være med at bære tørklæde, hører man ikke til i Forsvaret, lyder det.

“Der gælder uniformsbestemmelser i forsvar, beredskab og politi, og det vil vi holde fast i,” siger Trine Bramsen og tilføjer:

Det er vigtigt for os for at signalere, at man ikke kommer og afspejler en religion eller en holdning

“Det er kravene, når man er ansat. Det er vigtigt for os for at signalere, at man ikke kommer og afspejler en religion eller en holdning. Man er altså en neutral myndighedsperson, og den autoritet, man kommer med, er væsentlig.”

“Danmark er Danmark”

De Frie Grønne henviser i forslaget til, at det er tilladt at bære religiøse symboler i Norge, Sverige og USA.

Men det giver forsvarsministeren ikke meget for.

Vi har vores egne regler til ting, vi holder fast i

“Danmark er Danmark. Vi har vores egne regler til ting, vi holder fast i. De Frie Grønne glemte, at der er forskellige krav til sikkerhed i de pågældende lande, når det eksempelvis handler om at bære hjelm og den slags, så er der ikke bare frit slag. Der er også sikkerhedsforhold, der skal overholdes,” lyder det fra Trine Bramsen.

Tim Tørnqvist Jensen er student på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hatten af for Trine Bramsen, hun er en guttermand gjort af det rigtige stof!

Respekt for Trine Bransem, som altid er klar i mælet og er fornuftig og saglig.

Godt, Trine, men så kommer lige spørgsmålet: Hvad laver feltpræsten så i forsvaret. Få den erstattet af en anden form for sjælesørger.

Trine jeg skylder dig en krammer. Dejligt at du stå fast ved at en uniform betyder "Ens" Så man ved hvem som er hvem.

Nu mangler vi så bare, at reglerne om alder i Hjemmeværnet bliver fjernet. Det skal ikke være et medlems alder, der afgør om man kan bruge, men om vedkommende kan opfylde sin plads. Reglen er forældet. På grund af de gamle regler har Hjemmeværnet mistet mange gode og flittige befalingsmænd.

Tak til Trine Bramsen. De fire grønne og deres identitetspolitiske agenda kan vi godt undvære for nu at sige det pænt.

Klar udmelding af Trine Bramsen. Sådan skal det være.

Annonce