Minister: Svin skal undersøges for risiko for coronasmitte

"Hvis det går galt, så kan det risikere at gå rigtig galt i netop Danmark," lyder det fra ekspert, efter at regeringen har besluttet at undersøge risikoen for smitte til og fra svin med COVID-19
Regeringen vil have undersøgt risikoen for, at svin kan smitte mennesker med COVID-19.

Undersøgelsen kommer, efter at en række myndigheder tidligere har afvist, at der er grund til at frygte, at vi vil se smitte og mutationer i vores svinebestand på samme måde, som vi har set det i mink. Det har i hvert fald været den klare melding fra blandt andet Statens Serum Institut (SSI).

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) fastholder, at det ikke er “relevant” at screene de danske svin for smitten, men Fødevarestyrelsen har nu bedt Dansk Veterinær Konsortium om en fornyet vurdering af risikoen for smitte til og fra svin med COVID-19. Og selv om Statens Serum Institut (SSI) også fortsat vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være “den rette prioritering med en screening af svinebesætningerne”, har Rasmus Prehn bedt om en ny risikovurdering.

Efter aftale bedt SSI om en ny risikovurdering

“Derfor har jeg efter aftale bedt SSI om en ny risikovurdering vedr. udbredelsen af covid-19 i svinebesætninger,” hedder det i et svar til Folketinget (svaret er underskrevet af Mogens Jensen, mens denne stadig var minister).

Beredskabsscreening

Hans Jørn Kolmos,  der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet (SDU), har længe efterspurgt en sådan risikovurdering og/eller en screening.

“Man bør i det mindst få lavet en eller anden beredskabsscreening, for det vil være nederdrægtigt at blive taget på sengen, hvis man ikke ved noget som helst,” siger Hans Jørn Kolmos til Netavisen Pio.

Så kan man også teste svin

“Det burde ikke kunne koste mange ressourcer at tage et par prøver hist og her, hvilket man typisk kan gøre, når dyrene kommer på slagteriet. Mere kompliceret er det ikke i min optik. Kan man teste mink, så kan man også teste svin.”

Canadisk forsøg

Når de danske myndigheder hidtil har afvist frygten for et nyt mink-scenarie, skyldes det manglende dokumentation for, at svin overhovedet kan blive smittet af COVID-19. Men et canadisk forsøg stiller nu spørgsmålstegn ved denne antagelse.

I det canadiske forsøg sprøjtede forskerne en stor dosis coronavirus op i næsen på i alt 16 grise. Ingen af grisene blev særligt syge, men forskerne kunne finde spor af virusset i fem af grisene i 3-13 dage efter.

Modsiger tidligere undersøgelser

 

Forskerne skriver selv, at forsøgets resultat dermed ”modsiger tidligere undersøgelser, der indikerer, at svin ikke er modtagelige over for infektioner med SARS-CoV2”.

Der er også lavet to forsøg i Kina og Tyskland med henholdsvis fem og ni grise.

Her havde forskerne ikke held med at inficere grise med coronavirus.

Slagteriarbejdere bliver smittet

Hans Jørn Kolmos anerkender, at det canadiske forsøg ikke viser noget med sikkerhed, og at coronavirusset ikke ser ud til at være god til at inficere grise. Men professoren mener stadig, at det vil være godt at lave stikprøver blandt danske slagtesvin for en sikkerheds skyld. På den måde kan man hurtigt opdage, om virusset muterer og bliver bedre til at smitte grise.

“Vi mangler jo også en god forklaring på, hvorfor så mange slagteriarbejdere overalt i verden er blevet smittet af virusset,” siger Hans Jørn Kolmos.

Udsættes for smitte fra de dyr

“Det kan selvfølgelig skyldes, at de ofte har dårlige arbejdsforhold og bor mange sammen på lidt plads. Men det kan også skyldes, at de jævnligt udsættes for smitte fra de dyr, som de arbejder med.” 

Professoren fortsætter:

“Biologi er nu engang, som det er, og det nytter ikke at lukke øjnene for virkeligheden, hvis der er et problem. Og det første er at få undersøgt, om der er et problem. Der er sået berettiget tvivl om, hvorvidt svin kan blive smittet eller ej, og vi er det land i verden som har flest svin per indbygger og areal, så hvis det går galt, så kan det risikere at gå rigtig galt i netop Danmark. Ligesom det gik med mink.” 

13,2 mio. svin

Birgitte Iversen Damm, der er dyrlæge og chefkonsulent for landbrugsdyr og mink hos Dyrenes Beskyttelse, er ligeledes bekymret og hilser undersøgelsen velkommen.

”Med den store svineproduktion vi har i Danmark er det selvfølgelig vigtigt at være helt sikker på, at svin ikke kan smittes og for eksempel være raske smittebærere,” siger Birgitte Iversen Damm til Netavisen Pio.

Derfor giver det god mening

“Samtidig har vi at gøre med en ny virus, som ikke kendes særlig godt, og som løbende muterer. Derfor giver det god mening med en ny risikovurdering så man er sikker på at have al den nyeste viden med, når man beslutter, hvordan man skal forholde sig til svineproduktionen."

Frygter influenzaepidemi

Lars Erik Larsen, der er professor i veterinær virologi ved Københavns Universitet, er til gengæld mindre bekymret. Professoren, som har arbejdet med virusinfektioner i produktionsdyr de seneste to årtier, er for øjeblikket i gang med et projekt, finansieret af Novo Nordisk Fonden, der skal studere risici for pandemiske influenzaer fra svin.

“Jeg synes stadig ikke, der er evidens for svins involvering eller modtagelighed for COVID-19,” siger Lars Erik Larsen til Netavisen Pio.

Bekymret for svin og influenza

“Jeg er mere bekymret for svin og influenza.”

Der var den 1. juli 13,2 millioner svin i Danmark, hvilket er 4,9 procent flere end sidste år. Stigningen skyldes, at priserne på svin er steget siden foråret 2019 - og de tre første måneder af 2020 - på grund af afrikansk svinepest i blandt andet Kina.

Til sammenligning er - eller var - der 12 millioner mink.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

selvfølgelig er der et økonomisk problem for dansk svineindustri hvis nogle svin bliver testet for at bære smitte videre til befolkningen. Det er ikke underligt at den samlende svineindustri vil undgå at udlandet for indblik i svineforholdene og mange danskeres bekymring for sundhed, kvalitetsudvikling og dyrevelfærd. Det er mange penge kontra folkesundhed der er på spil. bon appetit !

Det er vigtigt, at myndighederne er på forkant med udviklingen.
Hvis der er en risiko for, at grise kan få corona og smitten kan overføres til mennesker, er det det uhyre fornuftigt at foretage den undersøgelse.

Optur og lettelse at der kommer fokus på svin. 15 millioner svin tæt sammen. Det er et voldsomt stort bassin med vira hvad enten det hedder Covid 19, 20 eller snart 21. Eller noget helt nyt - som bare venter på at blomstre op.

Ja, vi er nogle der i årtier har frygtet den store 'SVINEPEST' - som helt sikkert kommer én dag, og så vil covid-19 nok være vand ved siden af.

Man kan FRYGTE når verdensbefolkningen bliver vaccineret at CORONA/COVID 19 bare vil mutere til en type virus der
angriber husdyr. Samt vilddyr. En sand GYSER vil kloden da stå med.Til alle der ser med ret ligegyldige øjne på Corona.. måske meget SNART på tide at få øjnene helt op for at der kan være overordentlig god grund til at være bange.

Vi skal passe både på svinepest, corona, influenza og hvad der eller kan overføres FRA MENNESKER TIL SVIN og omvendt. Det skal derfor kraftigt lyde en kraftig opfordring til landmændene om ikke at ansætte BILLIG ØSTEUROPÆISK arbejdskraft, der ikke testes for COVID 19 (og senere mutationer) og give dem anstændige forhold at bo under, så de ikke også udgør en smitterisiko.

Annonce