Thorning bryder tavsheden

”Det er blandt andet derfor vi nu er i stand til at bruge rigtig mange offentlige penge i denne Corona tid,” lyder det fra den tidligere statsminister om kritik af hendes regeringsperiode
Hun har forklaret, at hun blander sig uden om indenrigspolitik efter ikke længere at befinde sig "på matriklen." Og da hun fornylig poserede på Instagram med rapperen Tessa blev det ledsaget af forsikringer om, at da hun i 2015 overdrog Lars Løkke Rasmussen (V) nøglerne til Statsministeriet, så var det definitivt farvel til den politiske manege.

Men efter at Enhedslisten har anklaget tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) for i sin regeringstid at have skåret i kontanthjælpen, bliver det nu alligevel for meget for hende.

Er uendelig træt af den historie

”Orker næsten ikke debatten når der sker så mange vilde ting i verden, men er uendelig træt af den historie,” skriver den tidligere statsminister på netop Instagram. Her sætter Helle Thorning-Schmidt på et billede, med rødt, en cirkel om anklagen, som Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, kommer med i et debatindlæg i Politiken, og fortsætter:

”Vi afskaffede kontanthjælpsloftet og starthjælpen hvilket fik flere tusinde børn ud af fattigdom,” skriver den tidligere statsminister. ”Og førte ekspansiv finanspolitik der fik os ud af krisen.”

Frank Aaens bibliotek

Når Helle Thorning-Schmidt bryder sin selvpålagte tavshed, skyldes det, at Pernille Skipper, i debatindlægget afviser, at regeringens støtteparti har fået politisk indflydelse i den nuværende regeringsperiode på bekostning af ønsket om en grundlæggende systemforandring.

Ikke længere et spørgsmål om ejendomsret

Senest har Politikens politiske kommentator, Kristian Madsen, nemlig hævdet, at ”venstrefløj er ikke længere et spørgsmål om ejendomsret, produktionskræfter, fremmedgørelse og klassebevidsthed og alle de andre tunge begreber fra hyldemeterne i Frank Aaens gamle bibliotek.” I stedet er Liste Ø ”et knirkefrit tandhjul i den socialdemokratiske maskine,” lyder det.

Hvilket ikke er et billede, som den politiske ordfører genkender.

”Det er en fejl, når Madsen (Kristian Madsen, red.) skriver, at relationen til Socialdemokratiet er blevet bedre, fordi Enhedslisten er faldet af på systemkritikken,” skriver Pernille Skipper i debatindlægget i avisen.

”Man behøver blot at kigge på den gennemførte politik og Bjarne Corydons ildspyende ledere i Børsen for at se, at det ikke er rigtigt. Den førte økonomiske politik er en anden end under den tidligere socialdemokratiske regering. Den skar i kontanthjælpen, finansierede topskattelettelser med penge fra dagpenge og folkepensioner, mens den udsultede velfærden.”

Instagram-diskussion

På Instagram svarer Pernille Skipper i dag Helle Thorning-Schmidt, at det godt nok er rigtigt, at den daværende SRSF-regering og dens støtteparti afskaffede starthjælpen på den første finanslov.

Men det var også det.

Pengene gik til billige øl og sodavand

”Derefter lavede I en kontanthjælpsreform med højrefløjen, som halverede ydelsen til folk under 30 – pengene gik til billige øl og sodavand,” skriver Pernille Skipper og nævner endnu engang, at der i forbindelse med regeringsperiodens mange økonomiske reformer blev sparet penge på flere grupper i samfundet.

Det anstrengte forhold mellem den daværende regering og Enhedslisten kom måske klarest til udtryk i forbindelse med skatteforhandlingerne i 2012. Thorning-regeringen indgik en aftale med Venstre og De Konservative om skattelettelser, hvilket som bekendt fik Enhedslistens daværende politisk ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, til at erklære, at regeringen "pissede" på vælgerne.

Står på mål

Ifølge Helle Thorning-Schmidt er de økonomiske reformer dog en medvirkende årsag, at der i dag er råd til at holde hånden under virksomhederne og de arbejdsløse i forbindelse med den fortsatte coronakrise.

”Jeg står helt på mål for de kontakthjælpsændringer (sic!) som Mette (Mette Frederiksen, red.) forhandlede på plads som minister i min regering (og som I jo heller ikke har fået ændret i to finanslove),” skriver den tidligere statsminister på Instagram.

”Det ændrer dog ikke ved at vi forbedrede velfærden år for år og førte ekspansiv finanspolitik (og ja reformpolitik) så vi kunne få Danmark ud af krisen. Det er blandt andet derfor vi nu er i stand til at bruge rigtig mange offentlige penge i denne Corona tid.”

S-formænd kostede valget

Når Helle Thorning-Schmidt plejer at afholde sig fra at kommentere indenrigspolitik, skyldes det også ønsket om at spare efterfølgeren i formandsstolen og Statsministeriet, Mette Frederiksen, for oplevelsen.

I 2017 udpegede Helle Thorning-Schmidt de to tidligere socialdemokratiske formænd, Poul Nyrup Rasmussen og Mogens Lykketoft, som medskyldige i, at hun tabte statsministerposten til Lars Løkke Rasmussen 2015.

”Det kan også være vi var blevet valgt igen, hvis vi i løbet af de år, jeg var statsminister havde haft lidt mindre intern debat,” forklarede Helle Thorning-Schmidt det år i programmet ”Statsministrene” på Danmarks Radio (DR).

Holdt lidt igen med nogle af de meget stærke holdninger

”Det gjaldt blandt andet tidligere formænd, som jo havde rigtig mange holdninger til tingene. Der tror jeg det havde været bedre - ikke bare nemmere for mig - men også bedre for partiet, hvis de, i hvert fald nogle gange havde holdt lidt igen med nogle af de meget stærke holdninger, de havde.”

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Tænk hvis Løkke var lige så klog

Ja, eller klogere - som han er :)

Helle Thorning for (EU) President bh 🌹🌹🌹🌹

At HTS-regeringen førte “reform”-politik er korrekt, men det var jo den type reformer, som på daværende tidspunkt blev anbefalet af OECD m.fl., hvis bud på kriseløsning var deregulering af arbejdsmarkedet og ringere sociale sikkerhedsnet. (modsat, hvad socialdemokratier havde kæmpet for tidligere). Det skabte desværre ikke den ønskede vækst i Europa, men det fik uligheden til at vokse - og lagde grunden for populismens vækst senere. Derfor råder bl.a. Merkels økonomiske rådgivere i dag til bestemt ikke at følge denne opskrift igen, og derfor siger OECD og IMF i dag noget helt andet - og derfor kom det fransk-tyske initiativ og genopretningspakken. Derfor diskuterer man Vækst- og Stabilitetspagten i EU nu - og derfor angriber fagbevægelsen budgetloven. At det er fuldstændig uholdbart så meget som dagpengene er blevet udhulet, anerkender selv DI - derfor særlige takster for corona-hjemsendelser. Så nej: HTS-regeringens medicin (inklusive selskabsskattelettelsen) var ikke den rigtige, og Danmark var relativt lang tid om at komme over Finanskrisen - men det var ikke alene Helle Thornings skyld, slet ikke. Det er blot ikke rigtigt, at hendes regerings medicin var den rigtige, og den fuser bør ingen gå tilbage til.

Jeg er nødt til at sige at Thorning regeringen havde vanskelige vilkår - et boligmarked i ruiner - banker med penge ude af flyve større end nationalbudgettet - uden dækning for - virksomheder gik konkurs på stribe - men arbejdsløshed til følge
Thorning fik fra Løkke regeringen en henstilling fra EU om at føre en stram økonomisk politik
Det er som om ingen tænker på hvor stor en krise det var
I 2014 meldte DI om den største konkurrenceevne i 2 årtier - så det var en politik der lykkedes
Forkerte tal fra Danmarks statistik bevirkede at det ikke så ud til at være noget overskud - at regeringen hang fast i krisen - men sådan var det ingenlunde
Det blev først offentliggjort samtidig med at Løkke regeringen udvidede sin regering
Det tog hele sendefladen så der er mange der slet ikke ved det
Michael Kristiansen skrev at det var den største skandale i nyere tid
Men ingen bakkede ham op fordi der var jo udvidelse af regering
Dvs at der var penge - der var overskud - det var en dygtig regering der havde styret landet ud af krisen
Hvis Thorning regeringen havde fortsat ville der have været penge til velfærd

Thorning-regeringen INVESTEREDE milliarder i kontanthjælpsmodtagerne. De arbejdsparate unge under 30 blev godt nok sat ned på en sats svarende til SU, men til gengæld blev de pålagt at starte uddannelse - eller få et job. Det har reddet tusinder fra offentlig forsørgelse - kender selv flere af dem.

Prøvningen af de ikke-arbejdsparate blev for nogle en smertefuld proces, for andre en vej til deltagelse på arbejdsmarkedet. Faktum er igen, at det ikke var en besparelse, men en udgift til at hjælpe og vejlede den enkelte.

En overordnet ting: Et velfærdssamfund med høj grad af omfordeling kræver befolkningens opbakning. Vi bakker op, hvis det offentlige fungerer ordentligt - dvs. fx ikke spilder vores skattepenge unødigt.
Derfor er det rigtigt set, når socialdemokratiske regeringer reformerer den offentlige indsats for at sikre, at den er så effektiv og ansvarlig som muligt.
Det kan give udfordringer som for megen "new public management" og andre negative tendenser. Men det ændrer ikke på, at det er en nødvendig proces, at myndigheder lærer systematisk af hinanden, så de fungerer optimalt for borgerne.

Utak er verdens løn! Det gælder nogenlunde bredt i verden. I USA og i Danmark. Den økonomiske frihed til at aflive alle mink fik SF og Enhedslisten serveret på et sølvfad af Bjarne og Helle. Ca. 15 milliarder sparede de op til formålet over fire finanslove. Havde pengene ikke været der, havde ordførerne fra de to partier, måske, som i måske, udtalt sig lidt mindre bombastisk med hensyn til aflivningen af hele erhvervet, og Holstebro og Viborg kommuner havde samtidigt haft et kæmpe problem mindre at tage sig af i 2021. Fattigfolk tænker sig altid godt om, før man vælter de gode gamle frugttræer i haven, der igennem flere generationer skabte økologisk frugtmos, frugt, æblegrød, gaver til naboer, og et rigt fugleliv. Nu er der næsten ingen frugthaver tilbage omkring ejendomme, parcelhuse og gamle patricierhuse i Danmark. Danmarks naturfredningsforening råber på økologi, diversitet, gamle træer og skov og mere natur. Men pas på at træerne ikke står for tæt på taget! Så kommer der lækat eller mår på loftet. Det giver ravage! Som når politikere skal udtale sig om hinandens indsats uden hensyntagen til tidens nødvendighed, vælgernes ønsker og egen formåen. Ingen takker nogen politikere om få år for minkskandalen, corona strategien eller alle hjælpepakker i den anledning. Utak er verdens løn! Og der venter en kæmpe utak når regningerne skal betales. Og hvem stemte egentlig for og hvem havde faktisk reelt regeringsmagten? Jo større afsavn for befolkningen, desto større utak! Eller vil pandemien måske skabe en hundredårshændelse - en regering, der får tak! Inger Støjberg får alene takken for Lars Løkkes seneste regering! Skal man tro pressen og de politiske udmeldinger fra de fleste af Folketingets partier inklusive Venstre selv. Selv om Lars Løkke fik tak af vælgerne ved seneste valg, løber han lavmælt bort, thi der var ingen tak fra Venstres forretningsudvalg. Det er svært for vi danskere at modtage tak! I disse år løber de fleste partiledere og næstformænd slukørede bort! Politik er en svær disciplin! Men af amerikanerne forventer vi noget stort. Men det har nu selv en Anders Fogh afskrevet efter tre årtiers forblændelse. Verden savner helte og heltinder! Demokratier er ikke indrettet til helte! Almindelige mennesker er repræsentanter for demokratier. Efter et helt års pandemi, er svenskerne endelig i går nået frem til en pandemilovgivning! Det vil sige den lov der skal redde den almindelige svensker fra coronaen er nu endelig blevet udformet og vedtaget. De radikale råber i disse dage “lov er lov og lov skal holdes”. Det har kostet 10.000 svenskere livet det seneste års tid. Lov er lov og lov skal ændres! Havde været langt bedre i Sverige og alle andre lande, der har lovgivninger, der når verden forandrer sig, reelt slår folk ihjel. Vi havde ingen lovhjemmel til at aflive mink i Danmark. Flertallet af folketingsmedlemmerne ændrede loven og skaffede lovhjemmel. Måske reddede det mange danskere for covid virusset. Altså lov var ikke lov. Lov blev ændret! Sjovt nok råber partier højest når de ikke selv var med i den forrige regerings reelle flertal. Utak slår folk ud af kursen! Politikere! Minkavlere. Jordemødre, sygeplejersker, læger, landmænd, stilladsarnejdere, Osv. Danskernes almindelige sundhed starter på Christiansborg! I er et forfærdeligt dårligt forbillede. Perfekthedskulturen er dødbringende! Især hos Det radikale Venstre trives den. Alle 12-talspigernes højborg! Hvor blev taknemmeligheden af? Pladsen til leg og fejl. Kreativitet! Omtanke! Alt det Marianne Jelved en gang kom i folketinget for! De unges dårlige psykiske tilstand i skoler og ungdomsuddannelser starter i folketinget og den måde I omtaler hinanden på, omgås hinanden og stiller krav til hinanden. Som så mange af jer udtaler i disse tv-amerikaner dage - ord betyder noget! Især ord som tak og utak! Tænk hvis de danske politikere hver dag offentligt takkede jordemødrene i København. Mødre tør ikke mere føde i København! Hvordan kunne det komme dertil, når man på tv hver dag skal høre hvor usolidariske I opfører jer over for hinanden. Og alle udtaler sig om Trump, men ingen udtalet sig om jordmødresituationen i København. Politikere valgt af folket. Af Københavnere! Koncentrer jer om opgaven. Danskernes sundhed og velfærd. Alt der foregår i USA kan ingen af jer gøre noget ved. Til gengæld er det jo dejligt uforpligtigende! Præcist som at udtale sig om tidligere regeringer. Kig fremad. Kig på hvad der sker i Danmark. Tal ordentlig med hinanden. Kom med ideer. Det der var så befriende da Tommy Ahlers blev minister. En Stephanie Lose har de samme egenskaber! Fremtiden i dansk politik. Og tænk hvis alle DR og TV2 programmer kom til st handle om Danmark og danskere og ikke Trump, som medieminutterne har hyldet som ingen anden præsident kvantitativt. Ikke blot ord betyder noget. Tid betyder mest. Tænk hvis ordet Trump var blevet udskiftet med ordet København i alle Clement Kjærsgårds udsendelser. Så stod København garanteret ikke og manglede jordemødre. Med opsøgende og relevant journalistik. Men desværre har Danmarks radio ingen udsendte medarbejdere i København. De sidder alle på Christiansborg og her vil politikerne også hellere tale om Trump og Inger Støjberg end mangel på jordemødre i København. Tak til de danske politikere, da mine børn kom til verden i 1980erne. Jeg husker ikke engang hvem der var amerikansk præsident dengang! Og tak for det! Til gengæld må vi håbe at de såkaldte barnebrude ikke bliver gravide og evt. skal føde i København. Så vil de finde ud af hvilken bananrepublik de var flygtet til. Et moderne Danmark hvor kvinder og børn risikerer døden, blot for en fødsel. Politikere! Vågn op! Lov er lov og lov skal holdes. Men hvilken lov gælder egentlig om kvindens individuelle ret til en ordentlig, fair fødselsoplevelse. Men de radikale kender den sikkert! Lov er lov og lov skal holdes! I København! I Holstebro! I Viborg! Også for fødende kvinder! Alligevel er dagsordenen Trump og Inger og Helle og Bjarne.

Så kom Per Larsen (K) igen på banen og igen helt uden om debatten... igen er det mink det drejer sig om, ikke et eneste ord om emnet... Hold kæft hvor er jeg træt af den tåbelige JYDE !!!

Annonce