Tidligere tilbagetrækning: Minister åben for bred diskussion

Regeringen har i dag taget hul på møderække med arbejdsmarkedets parter om ret til tidligere tilbagetrækning for de nedslidte.
Foto: Sarah Scheer
Peter Hummelgaard ved præsentationen af den nye S-regering på Amalienborg Slotsplads.
Hvis arbejdsmarkedets parter i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er parate til at få gennemført Socialdemokratiets ønske om en differentieret pensionsalder, så kan der blive åbnet op for en mere generel trepartsdrøftelse.

Det fortæller ministeren, der sidder med ansvaret for at få gennemført forslaget, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til Netavisen Pio, inden parterne i dag mødtes:

”Vi skal have rejst en bygning. Og når man skal det, skal man først støbe et fundament. Og når man gør det så tager man et billede, hvor man sammen sætter spaderne i jorden til første spadestik.

Det er det samme, vi skal gøre. Åbne en diskussion med arbejdsmarkedets parter for at se, hvor der ligger fælles interesser og åbner sig af spændende perspektiver.

Det er det første af forhåbentligt mange møder i en kreds, som mange gange har stået i spidsen for nogle af de mest skelsættende reformer af det danske arbejdsmarked. Det kan forhåbentligt udvikle sig over tid,” siger Peter Hummelgaard til Netavisen Pio.

Målet er stadig at finde en løsning

Siden Socialdemokratiet lancerede ideen om tidligere tilbagetrækning for de mest nedslidte tilbage i januar måned 2019, er forslaget blandt andet blevet kritiseret for at være ukonkret.

Har I sendt noget konkret ud til parterne, som de skal tage stilling til?

”Nej, det har vi ikke. Det betyder ikke, at vi ikke har nogle tanker og ideer. Det her er en sondring af, om der er vilje i det her forum, som før har vist sig i stand til at kunne at finde sammen om at lave velfungerende langsigtede løsninger,” siger Peter Hummelgaard.

Ifølge ministeren vil der dog være en mulighed for at se bredere på arbejdsmarkedet for seniorerne end blot at se på tilbagetrækningsalderen:

”Målet er stadig at skabe en løsning for differentieret pension, fordi det er retfærdigt for dem, som har været lang tid på arbejdsmarkedet og fortjener en værdig afgang. Men det handler også om at sikre opbakningen til de reformer, som har været med til at fremtidssikre dansk økonomi,” siger han med henvisning til blandt andet velfærdsforliget for 2006, der betyder stigende pensionsalder for alle.

Målet er stadig at skabe en løsning for differentieret pension

”Men det her er selvfølgelig også en mulighed for parterne, for at spille ind med deres opmærksomhedspunkter og fortælle om deres bekymringer. Ikke bare i forhold til det her, men også i forhold til resten af arbejdsmarkedet, f.eks. hvordan vi kan gøre det nemmere at rekruttere arbejdskraft, eller hvordan vi kan fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet”.

Vil ikke gøre det sværere at rekruttere

Arbejdsgiverne har været meget skeptiske overfor Socialdemokratiets pensionsforslag, fordi de frygter, at man vil tage raske og rørige mennesker ud af et arbejdsmarked, hvor det i forvejen er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Jeg er dog helt overbevist om, at arbejdsgiverne også godt kan se udfordringen

Hvad har I med til arbejdsgiverne, som kan overbevise dem om, at det her ikke vil gøre det sværere at få arbejdskraft?

”Der er ikke noget i analyserne, der tyder på, at det her et problem. Mange af dem, der vil være i målgruppen for det her, er i forvejen på kanten af arbejdsmarkedet. Finansministeriet regner med, at hver fjerde ender på førtidspension,” siger beskæftigelsesministeren og fortsætter:

”Det her er jo også en mulighed for DA for at spille ind med ideer til at sikre, at flere ældre og seniorer kan fastholdes lidt længere på arbejdsmarkedet. Jeg er dog helt overbevist om, at arbejdsgiverne også godt kan se udfordringen.”

Håber DF vil finde vilje

Socialdemokratiet og de øvrige partier i rød blok har, fordi de radikale er imod, ikke alene flertal for at sikre differentieret tilbagetrækning. Derfor kræver det, at enten De Radikale skifter holdning eller at et af de større partier i blå blok går med. Det mest oplagte er Dansk Folkeparti, som har talt varmt for en løsning for de nedslidte.

Jeg ved ikke, hvor Kristian Thulesen Dahl har fået den idé fra, at der skulle være en deadline for det her

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl har, senest på partiets sommergruppemøde onsdag, krævet, at Socialdemokratiet – senest på jeres sommergruppemøde senere på måneden fremlægger en mere konkret plan for det her. Vil I gøre det?

”Nej. Jeg ved ikke, hvor Kristian Thulesen Dahl har fået den idé fra, at der skulle være en deadline for det her. Det her handler om folks pension, så vi vil gerne gå grundigt til værks, både så vi sikrer, at det vi kommer frem til, er ordentligt og gennemarbejdet, men også at der kan skaffes den nødvendige opbakning til det,” siger Peter Hummelgaard.

”Og så synes jeg, det er lidt selvmodsigende, at Thulesen Dahl på den ene side holder fast i den aftale om seniorpensionsordning, som binder dem hele folketingsperioden, og som han indgik med regeringen og de radikale før valget. Og på den anden side kræver hastværk fra vores side.

Jeg tror og håber dog på, at det her er et signal fra Dansk Folkeparti om, at de også kan se hvilken udfordring, vi her står overfor og at vi på et tidspunkt kan finde en fælles vilje til at løse det,” slutter beskæftigelsesministeren.

David Troels Garby-Holm er konstitueret chefredaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Kommentarer

Tænk, hvis DF og V samt diverse journalister lige trak vejret, og koncentrede sig om andre ting, der er yderst vigtige også, og gav de involverede parter politikere og arbejdsmarkedet ro og lidt tid til at få et konkret forslag på bordet.Det skal ikke hastes igennem som seniorordningen, men gøres ordentligt.
Lyt til, hvad Lizette R siger, og arbejdsgiveren, siger jo noget vrøvl, "jeg synes ikke at friske og raske mennesker skal gå på pension osv osv siger han, der selv har sit på det tørre. Der tales om at meget nedslidte mennesker også skal have en ret til at få nogle år, inden de segner om. De får jo ikke guld og grønne skove, de får bare en ret til at gå lidt før mod en mindre folkepension. Hvis man lavede godt arbejdsmiljø og ældreordninger, så kunne mange blive flere år, og blot de som ikke magter mere får det valg at gå mod en mindre modregning. Det bliver svært men ikke umuligt at løse, så kom bare i gang.
de får en mindre folkepension