S-ordfører om pige i syrisk lejr: “Familier har valgt en fremtid i Mellemøsten”

Potentielle krigsforbrydere risikerer at slippe for deres straf, hvis Danmark henter børn og dermed også deres forældre, hjem fra fangelejre i Syrien.
Foto: Socialdemokratiet
Rasmus Stoklund (S), udlændinge- og integrationsordfører
Skal Danmark hente en fire-årige pige hjem fra en fangelejr i Syrien, selvom det betyder at hendes mor, der har valgt at kæmpe for Islamisk Stat, følger med?

Det mener De Radikale og Enhedslisten. Regeringen siger nej.

“Vi må bruge alle demokratiske redskaber såsom spørgsmål, samråd m.v. for at holde regeringen til ilden. Har først ro i maven, når den 4-årige pige med PTSD er hjemme igen,” skriver den radikale udlændingeordfører Kristian Hegaard på Twitter.

“Lægefaglige vurderinger viser endnu engang at der er en lille dansk pige med PTSD i en fangelejr i Syrien. Hun skal hjem, og det skal hendes mor også - ellers risikerer hun at blive yderligere traumatiseret,” skriver Enhedslistens Rosa Lund samme sted.

Udmeldingerne fra de to politikere kommer blandt andet efter, at udredning, som en gruppe læger har lavet for det danske udenrigsministerium, viser at den fire-årige piges helbred har taget skade af at opholde sig først i en krigszone, så i et fængsel og siden i en fangelejr i det nordøstlige Syrien, hvor hun opholder sig sammen med sin mor og en bror på fem.

Pigen har udviklet blandt andet PTSD, og den lægefaglige rapport fastslår også, at de vurderer at pigen vil blive yderligere traumatiseret, hvis hun adskilles fra moren.

600 udenlandske familier i lejr

Pigens mor er en dansk-født konvertit, der i 2014 forlod Danmark for at tilslutte sig Islamisk Stat-bevægelsen, der kæmpede for at oprette et islamisk kalifat i området mellem Syrien, Irak og Tyrkiet.

I fangelejren i Syrien bor 600 andre udenlandske familier med tilknytning til Europa, som deres hjemlande ikke vil tage imod. I alt opholder der sig ni voksne (to mænd og syv kvinder) med dansk baggrund og 19 børn.

Politiets Efterretningstjeneste vurderede i 2019, at omkring 150 danskere var rejst til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat. PET vurderer at omkring en tredjedel af dem er døde i kampene.

Udgør en potentiel terrortrussel her

Advokat Knud Foldschack, der repræsenterer flere af kvinderne, mener ifølge DR at “regeringen må agere “ansvarligt” og hente børnene og deres mødre hjem”.

Der er således tale om mennesker, der selv har valgt at vende Danmark ryggen

Men det bliver ikke med regeringens gode vilje, fortæller Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, til Netavisen Pio.

"Problemet er, at de mennesker der er rejst derned, udgør en potentiel terrortrussel her. Der er således tale om mennesker, der selv har valgt at vende Danmark ryggen og i stedet kæmpe for et islamisk kalifat.

“De har valgt at dem og deres familiers fremtid skulle ligge i Mellemøsten og ikke i Danmark,” siger han.

Arbejder for en krigsdomstol

Rasmus Stoklund mener, at der er en risiko for, at nogle af de danske IS-krigere kan undslå sig straf, hvis de bliver hentet hjem nu.

“Regeringen har en politik om, at vi ikke henter IS-krigere og IS-sympatisører herop, førend at der er blevet etableret en mulighed dernede for at dømme dem.”

“Gerningerne er begået dernede, det er dernede vidnerne er, så sålænge, der ikke er en afklaring på det, så vil vi ikke hente dem ud og risikere, at vi ikke kan dømme dem herhjemme.”

I den forbindelse arbejder Danmark lige nu - sammen med vores allierede - om at oprette et tribunal, en krigsdomstol, som kan stille IS-krigere og deres sympatisører til ansvar for deres handlinger," siger Rasmus Stoklund til Netavisen Pio.

Strider imod Danmarks konventionsforpligtelser

Danmark har hentet to børn hjem fra flygtningelejre i Syrien. En 11-måneder gammel, forældreløs baby og en hårdt såret 13-årig dreng.

Jeg tror mange undrer sig over, at man i den her situation ikke kan finde en eller anden løsning for pigen, men ikke for moren?

"Jeg kan ikke kommentere på et enkelttilfælde, men det er sådan at myndighederne herhjemme løbende følger de her børns tilstand, men vi har altså hverken lovhjemmel til at adskille familier og det går også imod de konventionsforpligelser, som Danmark har skrevet under på.

Staten kan heller ikke ikke bare kidnappe et barn

“Reglerne er sådan, at vi ikke kan lave en tvangsfjernelse på afstand. Den danske stat kan heller ikke ikke bare kidnappe et barn,” siger han.

Anerkender ikke kritik

Rasmus Stoklund bliver på det sociale medie Twitter kritiseret for at have sagt, at udlændinge, der begår kriminalitet i Danmark, skal udvises, men når det i det her tilfælde er en dansker, der måske har begået forbrydelser i et andet land, så vil S-regeringen ikke hente dem hertil. Og Danmark lader et andet land hænge på dem.

placeholder

Kan du forstå den kritik, som brugerne på Twitter rejser?

"Nej, der er den ret væsentlige forskel, at når en udlænding bliver dømt til udvisning, så får de en dom i Danmark, de afsoner i Danmark og de bliver efterfølgende udvist af Danmark. Her har vi at gøre med IS-krigere og sympatisører, som kan have været med til at halshugge folk, men som endnu ikke er dømt og som ikke har afsonet en dom,” siger han og fortsætter:

"Hvis Danmark henter dem hjem nu, så misser vi måske muligheden for at retsforfølge dem og må i stedet lukke dem direkte ud i samfundet."

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er nu indkaldt til samråd om sagen.

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Må blot konstatere, at Socialdemokratiet og regeringen har anlagt et andet syn på sagesløse børn, som er fanget i udlandet end jeg i flere en et halv århundrede troede var synspunkter, man kunen kunne genfinde på den yderste højrefløj.
Stoklunds udtalelser er pinlige.
Såvidt jeg har forstået på PET, så udgør hverken det 4-årige barn eller moderen nogen sikkerhedsrisiko. Derimod
synes det indlysende, at en opvækst i den syriske lejr sætter sig vare spor og i voksen tilstand vil selvsamme barn kunne blive en sikkerhedsrisiko.
Der er ingen - såvidt jeg er orienteret - der taler om at bringe en evt. far/kriger tilbage til DK. Der er tale om børn og deres nærmeste tilknyttede - dvs moderen.
Jeg har ganske enkelt vanskeligt ved at forstå rationalet bag Socialdemokratiets holdninger og argumentation.
En klog mand sagde endgang: ET samfund skal bedømmes på baggrund af den måde, det behandler sine svageste.
Jeg tillader mig at gå ud fra, at den stadig er sand. Og det burde Soc. tage bestik af - og så få de børn hjem som ganske åbenlyst er uden skyld og lider for hver dag der går.
Endelig: Det såkaldet krigsforbrydertribunal, som skal dømme IS-krigerne - hvor langt er det fremme?
Og når de enkelte IS-krigerne er dømt,skal de så have mulighed for at søge tilbage til deres rødder7hjemland - hvis de altså ikke lige er blevet dødsdømt og henrettet - eller ....????
Jeg forstår ikke Socialdemokratiets holdninger eller synspunkter og jeg har dog læst mere end blot "Søren & Mette" i 1. klasse for mange år siden.

Kære Flemming Riedel
Et dansk pas er ikke en rejseforsikring. Hvis man vælger at udrejse til krigsområder i strid med Udenrigsministeriets anbefalinger, så er det på eget ansvar, hvor ingen privat rejseforsikring dækker. Det skal staten naturligvis heller ikke gøre. Hvis regeringen hjælper dem tilbage til Danmark, så vil alle returbilletter og private rejseforsikringer være overflødige fremover, hvis man har dansk statsborgerskab. Så kan man blot ringe til regeringen, og blive hentet tilbage. Hvis man ønsker at tegne en rejseforskring kan det gøres privat, men de dækker aldrig krigs- og konfliktområder.

Peter! (med flere) Dejlig "dansk" opfattelse, og indlæg. Ansvarlig!
Flemming (med flere) Udansk. Vil I af med højrefløjen - skader I mere end i vinder. Uansvarligt. (Jeg er naturligvis blot een fra det "tavse" flertal). Alligevel: Bedste hilsener til begge fløje (sådan er demokratiet jo også)

Jeg er meget enig i Flemming Riedels synspunkter vedr. hjemtagelse af danske børn og deres mødre Fra Syrien.
Det er uforståeligt for mig, at det parti, jeg har været medlem af i mange år udviser en inhumanisme, som jeg synes, ikke er partiet værdigt.
Siden Socialdemokratiet begyndte at overtage Danske Folkepartis udlændingesynspunkter, er udlændingepolitikken samlet set kun blevet værre og værre, jeg vil tillade mig at sige, målrettet en bestemt del af befolkningen.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvem der i sin tid, mente det eneste rigtige var at en gruppe grønlandske børn, skulle til DK for at blive "danske" i adfærd og i sprog. Det viste sig at være en formidabel fejltagelse, som der nu er undskyldt for.
Mon vi om føje år skal se en regering undskylde for de danske børn og deres lidelser i Syrien, fordi ikke ønskede at hjemtage dem, da det var muligt!

Jeg tror at en "rigtig" mor ville ofre alt for at redde sine børn. IS-mødre er kun interessere i at bruge deres børn som handelsvare, for at få adgang til det Danmark, hvor de ikke længere er statsborgere. For at blive optaget i IS, var det et krav at man skulle frasige sig sit statsborgerskab, og kun være statsborger i IS.
Danmark skal ikke have terrorister ind i landet under dække af omsorgsfulde mødre, der ret sikkert vil opdrage deres børn til at blive "gode" IS folk. For at redde disse børn kunne mødrene acceptere, at det kun var børnene der kom til Danmark. Det ville selvfølgelig være hårdt for forældrene, men hvad gør man ikke for at sikre sine børn.

Trods et dansk pas er de allerede integreret i Syrien både sproglig ogkulturelt

Folk der har rejst hjemmefra for at bekæmpe bl.a. vores danske demokrati hører vel ikke til vores svageste medborgere. I øvrigt er det velkendt at en muslimsk barndom ofte medfører til PTSD.

Meget svært og følsomt spørgsmål, pigen kan komme hjem, hun har familie i Danmark, der kan tage sig af hende, og sørge for hun får behandling. Moren har fravalgt Danmark og det må hun så gøre fremover også og tage konsekvensen af. Pigen er ikke født i DK. Hun er født i IS. staten. Jeg hørte Puk Damsgaard på Tv og hun kunne ikke garantere at de kvinder der havde levet i lejren i flere år, ikke var blevet radikaliseret. Jeg er i syv sind for at være ærlig i den sag mht. moren.

Ved nogen om den 4 åriges etnisk danske familie er parat til modtage hende, hvis hun hjemtages alene?

Jeg er helt enig med Flemming Riedel. Jeg tror, at SD har valgt at gøre det nemme, frem for at gøre det rigtige. Det rigtige vil være at hente barnet og moderen hjem, og så ignorere, at højrefløjen forarges. Det er jo den samme højrefløj, som insisterer på, at "danskhed" er et unikt karaktertræk, som man er født med, og som udefrakommende ikke kan få del i, uanset hvad de siger. Her er der så tale om en sådan dansk dansker, som har de forkerte holdninger, og som derfor har fortabt retten til at være dansk - på trods af, at denne danskhed er et unikt, medfødt karaktertræk. Så hvad er danskhed, ino og hans, er det noget medfødt eller er det en social konstruktion? I kan ikke få begge dele, så hvad vælger i? Under alle omstændighederne har jeg svært ved at se, at en fireårig lille pige skal undgælde for forældrenes synder. Hvad er moderens synd? At hun har forelsket sig i en mulig kriminel? At hun muligvis selv er kriminel? Hvorfor skal det gå ud over datteren? Er der ikke noget med, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist? Gælder det ikke også for fireårige børn? Og deres mødre?

Kære Niels Duus Nielsen
Jeg tror ikke at Topdanmark og Tryg er enige med dig og Flemming Riedel i, at regeringen automatisk skal yde rejseforsikringsselskab for alle med dansk indfødsret. I øvrigt dækker rejseforsikringer ikke i krigs- og konfliktområder, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle rejser. Et dansk pas er ikke en rejseforsikring.

Mig bekendt er der ingen, og i hvert fald ikke Danmark, der har anerkendt IS som en stat. Er den lille pige så statsløs? og hvis ikke, hvad er hun så? Hun har i hvert fald ikke foretaget noget valg, der kan legalisere dette synspunkt fra Børnenes statsminister eller Stokkelund:
" Der er således tale om mennesker, der selv har valgt at vende Danmark ryggen og i stedet kæmpe for et islamisk kalifat."
Det er jo en moralsk dom. der skal forestille at kunne retfærdiggøre, at lade et sagesløst barn på 4 år uden nogen skyld i fadæsen i stikken. Sikke noget bullshitt.
Det forekommer mig at opfindsomheden i denne sag er katastrofalt amputeret og i øvrigt er slemt i klemme mellem basal menneskelighed og ønsket om at udkonkurrere velociraptormoralen i DF på en stram udlændinge politik. Det er helt ude i hampen at føre politik ved at køre børn over.

Boede noget barn i Danmark under tilsvarende forhold, ville myndighederne omgående tvangsfjerne barnet,

Kære Poul Boie Pedersen
Forældrene har ansvaret. Barnet bor ikke i Danmark, men i Syrien.

Det er formalistisk udenomssnak.

Enig i at Rasmus Stoklund udtrykker sin mangel på menneskelighed og er højrefløjens talerør. Selvfølgelig kan man retsforfølge forældre man henter hjem. I Norge henter højreregeringen børn hjem og retsforfølger den medfølgende forældre. Så Rasmus Stoklund - det er en ommer.

Kære Ole Karmark
Ja, det kan man godt, men så vil det danske pas blive en statslig rejseforsikringspolice, der dækker selv i krigs- og konfliktområder, hvor UM fraråder alle rejser, hvorefter Tryg og Topdanmarks kunder straks vil ringe og opsige deres nu overflødige, private rejseforsikringer. Det vil også betyde, at danskere fremover kun selv skal booke deres udrejser, når de vil på ferie, hvorefter regeringen betaler hjemrejsen.

Jeg glæder mig til gengæld over at det ikke er Nyrup og Birte Weiss der i dag skal tage beslutninger på området, det er nu politikere som Rasmus Stoklund der skal rydde op efter dem - respekt for det arbejde de gør.

Hvis man kan radikaliseres - kan man vel også afradikaliseres. Tænker jeg.
Stoklund er blot bydreng for ledelsen, som på mange måder gør det glimrende - men når det komemr til sageløse børn, som skal betale for forældrenes synder/forbrydelser, så hører al logik og menneskelighed op.

Kære Flemming Riedel
Du har mange interessante ideer. Jeg synes du skal rejse ned og bevise din tese. Jeg er sikker på at regeringen ser frem til at se dine resultater.

Pigen kan komme til Danmark, men moderen har fravalgt Danmark for evigt...
Var hun en rigtig mor, lod hun pigen komme til Danmark, det er jo moderens ansvar at pigen har det godt...
Danmark er ikke sted for importerede IS sympatisører...
Og slet ikke mødre, som vil bruge deres børn som handelsvare for at slippe for straf...
Hvad var der sket hvis IS havde vundet - moderen ville have været kisteglad...

Det eneste rigtige er, at tilbyde moderen, at hun kan aflevere barnet til os, og så selv blive dernede. Det vil ethvert ordentligt menneske sige ja til. I modsat fald, er det helt hendes ansvar/valg.
Palle Bo

Hvem er "os"? Er det et tilbud, du fremsætter?

Det er fanme et flot argument.
Det han siger er jo faktisk, at når børns forældre svigter er det helt ok at alle andre voksne også gør det.
Min far valgte at drikke en masse alkohol, at tæve mig og slæbe drukvenner med hjem hvor flere ikke kunne holde fingrene for dem selv. Min mor valgte aldrig at være hjemme.
Det interesserede dengang hverken S eller andre politiske partier.
Det blev accepteret. Ingen underrettede. Ingen reagerede.
Danmark er stadig et land der accepterer svigt og overgreb på børn.
Det noteres bare på en "pæn" måde i børnenes sagsakter. DVS. der står udelukkende de fejl forældrene begår og alt der sker i sagsbehandlingen påskrives nødvendige handlinger på baggrund af forældres fejl. Det offentlige Danmark begår nemlig ikke fejl.
Forklaring, for forståelsens skyld:
Det er synd for dig at du har udviklet PTSD af at bo i en flygtningelejr, vi synes det er frygteligt og det gør ondt langt ind i hjertet at kende til det.
Men du må huske på, at dine forældre har valgt at du skal bo der.
Så det er deres skyld at vi bliver nød til at svigte dig.
Vi ville ellers så gerne hjælpe.
Danmark handler ALTID til barnets bedste.
Fx fjerner vi børn fra forældre, hvor vi tydeligt fornemmer at børnene mistrives.
Vores socialminister mener det er en myte, at børn fjernes på forkerte grundlag, så de forældre der klager mener vi lyver om sagsbehandlingen. De burde samarbejde, for deres børns skyld.
Ikke at vi har beviser, men vi fornemmer det tydeligt.
Vi gør naturligvis udelukkende som vi gør, for at hjælpe børnene vi mener at kunne fornemme, bliver svigtede af forældrene.
Vi ville gøre det samme for dig, hvis dine forældre var blevet i Danmark med dig ❤

Annonce