Svar på appel fra Bøfhus-medarbejder-gruppe: 3F ønsker konflikten afsluttet

Initiativtager til medarbejder-appel til 3F førte valgkamp for Venstre i 2019 og i 2015 og er tidligere medlem af Venstres Ungdom
Foto: Colourbox
Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen.

En medarbejdergruppe hos Jensens Bøfhus - anført af Marwa Aziz Hassan - rettede onsdag en appel til fagforbundet 3F om at standse konflikten med Jensens Bøfhus - så bøfkæden kan få del i den lønkompensation, der gives til helt eller delvist nedlukkede virksomheder under corona-krisen.

Svaret fra Fagforbundet 3F til de 155 medarbejdere bag appellen - ud af omkring 450 ansatte i bøfkæden - lyder, at 3F meget gerne vil afslutte konflikten hurtigst muligt:

“3F vil meget gerne afslutte denne konflikt og har fremlagt flere tilbud, der kunne afslutte konflikten. Disse tilbud er dog desværre alle blevet afvist af Jensens Bøfhus A/S,” siger forhandlingssekretær hos 3F PSHR, Peter Lykke Nielsen, til Netavisen Pio og fortsætter:

Disse tilbud er dog desværre alle blevet afvist af Jensens Bøfhus A/S

“Jensens Bøfhus A/S har ikke fremlagt noget forligstilbud, siden de selv startede konflikten midt under corona-krisen. 3F er fortsat klar til at afslutte konflikten med dags varsel.”

3F’s forhandlingssekretær understreger, at det er Jensens Bøfhus, der oprindeligt startede konflikten:

“Vi er selvfølgelig rigtig kede af, hvis især de mange unge medarbejdere, der med dags varsel frivilligt gik på ubetalt ”orlov”, har en opfattelse af, at det er 3F, der har startet denne konflikt, og at det kun er 3F, der kan løse den. Vi har aldrig ønsket denne konflikt – vi har ikke startet den, og det er ikke os alene, der kan løse den.”

Vi har aldrig ønsket denne konflikt – vi har ikke startet den

Peter Lykke Nielsen forklarer i sit svar til de ansatte bag appellen, at direktøren hos Jensens Bøfhus, “Anders Nikolaisen kunne melde Jensens Bøfhus A/S ind i Dansk Erhverv eller HORESTA, så vil hele denne konflikt være forbi allerede i morgen”:

“Han (Direktør Nikolaisen, red.) kan vælge at få den tidligere overenskomst, som Jensens Bøfhus A/S har haft i mere end 30 år, og som er godkendt af HORESTA, eller de almindelige vilkår, som resten af branchen er omfattet af.”

Jensens Bøfhus lockoutede 3F’ere

3F-forhandlingssekretæren ærgrer sig over de usande påstande, der flyver i luften om konflikten mellem Jensens Bøfhus og 3F:

Det er nu altså et faktum, at direktør Anders Nikolaisen indledte konflikten med en lockout

“Vi er ærgerlige over de mange usande påstande og det tilsyneladende professionelle ”spin”, der er kommet i denne sag. Det er nu altså et faktum, at direktør Anders Nikolaisen indledte konflikten med en lockout midt under corona-krisen. Han vidste eller burde have vidst, at når restauranterne lukkede ned, ville der komme problemer,” siger Peter Lykke Nielsen, forhandlingssekretær for 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Initiativtageren til medarbejder-appellen til 3F, Marwa Hassan, sagde onsdag til Ekstra Bladet, at hun kan se sagen fra begge sider:

Jeg kan se sagen fra begge sider, men problemet er, at vi medarbejdere bliver glemt, mens de har travlt med at bekrige hinanden.”

Det fik Ekstra Bladet til at spørge hende om, hvorfor hun og medunderskriverne ikke retter deres appel til ledelsen i Jensens Bøfhus, men alene henvender sig til 3F:

Jeg tror, at det er lettere at trænge igennem til 3F end til Jensens Bøfhus

“Jeg tror, at det er lettere at trænge igennem til 3F end til Jensens Bøfhus. Og 3F har påstået, at de kæmper for medarbejderne,” lyder hendes svar.

Initiativtager fører valgkamp for Venstre

Marwa Hassan oplyser på LinkedIn, at hun har været medlem af Venstres Ungdom i to år. Hun oplyser også, at hun på frivillig basis førte valgkamp for Venstre op til både folketingsvalget og valget til Europaparlamentet i 2019 og også op til folketingsvalget i 2015.

Marwas LinkedIn-profil flyder over med opslag med omtale af og/eller initiativer fra borgerlige politikere som Lars Løkke Rasmussen, Alex Vanopslagh (LA), Naser Khader (K) og EU-ordfører, Jan E. Jørgensen (V).

For ni måneder siden lagde Marwa Hassan et link op på hendes LinkedIn-profil, som er forfattet af medlem af Venstres folketingsgruppe, Morten Dahlin. I opslaget udtrykker V-folketingsmedlemmet vrede over, at virksomheder, der er i konflikt, ikke kan få del i lønkompensationen. Dahlin er næstformand for Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Lars Løkke, Venstres tidligere formand, udtrykte for ti måneder, da han endnu var en del af Venstres folketingsgruppe, akkurat samme synspunkter i et opslag på Facebook.

 

Marwa Hassan har lagt dette opslag på hendes LinkedIn-profil.
Marwa Hassan på Christiansborg - har nære forbindelser til Venstre

 

Inspireret af Lars Løkke og Morten Dahlin?

Netavisen Pio har på den baggrund spurgt Marwa Hassan, om hendes aktion er udført i samarbejde med - eller på opfordring fra - Venstre på Christiansborg. Eller om hendes aktion er udført i samarbejde med - eller på opfordring fra - ledelsen på Jensens Bøfhus.

Netavisen Pio har også spurgt Marwa, om hendes Jensens Bøfhus-kollegaer, der er medunderskrivere på hendes appel til 3F, er oplyst om hendes nære tilknytning til Venstre.

Netavisen Pio har endnu ikke modtaget svar fra Marwa Hassan

Netavisen Pio har endnu ikke modtaget svar fra Marwa Hassan.

Marwa Hassan studerer politik og administration på Aalborg Universitet. Hun har haft fritidsjob som værtinde på Jensens Bøfhus i Aalborg gennem snart seks år.

Netavisen Pio har spurgt Jensens Bøfhus’ ledelse, om personen bag medarbejder-appellen, Marwa Hassan, er ansporet af Jensens Bøfhus' ledelse. Og om hun undervejs i appel-forløbet har rådført sig med Jensens Bøfhus' ledelse.

Jensens Bøfhus' ledelse meddeler - via pressekontakt - et "ingen kommentarer".

Opdateret kl. 22 med Marwa Hassans link til V-folketingsmedlem Morten Dahlins opslag på LinkedIn om, at virksomheder der er i konflikt, ikke kan få udbetalt lønkompensation

Opråb fra ansatte på Jensens Bøfhus til 3F

Her er den fulde ordlyd af appellen fra 155 ansatte medarbejdere hos Jensens Bøfhus til fagforbundet 3F.

Appellen - uvist af hvilken årsag - alene fremsendt til Ekstra Bladet og Berlingske. 3F modtog således ikke appellen, før den blev omtalt i Ekstra Bladet onsdag. Appellen er dateret 16. december, men altså først kendt af 3F med omtalen af appellen i Ekstra Bladet onsdag den 3. februar.

“Det er en svær tid for os ansatte på Jensens Bøfhus, som endnu en gang havde udsigt til masseafskedigelser i løbet af Covid-19 krisen, fordi vores arbejdsgiver ikke kan få del i lønkompensation, som skal holde hånden under vores jobs i denne svære tid.

Det skyldes, at 3F har indledt en faglig konflikt mod vores arbejdsgiver for at presse ledelsen til at acceptere en konkurrenceforvridende overenskomst, som stiller vores arbejdsgiver dårligere end konkurrenten.

3F ignorerer formaningen fra Regeringen om at vente med at indlede konflikt til efter, at krisen er overstået, men det har 3F desværre ikke ønsket af efterleve. 3F påstår at kæmpe medarbejdernes sag, men desværre er realiteten den, at 3F tager os som gidsler.

Masseafskedigelserne kan aflyses for nu, men det kan kun medarbejderne tage æren for. I et desperat forsøg på at beholde vores arbejde har næsten stort set alle hjemsendte medarbejdere valgt at gå på ulønnet orlov på ubestemt tid. Uden viden om hvornår vi får penge ind på kontoen igen.

Uanset hvem man måtte sympatisere med i denne konflikt, så er det svært fra et medarbejderperspektiv at se, hvordan 3F kæmper medarbejdernes sag. Det er os medarbejdere, som bløder. Hverken 3F eller Jensens Bøfhus. Udelukkende os medarbejdere.

Vi kan derfor kun appellere til, at 3F vil sætte konflikten i bero. For medarbejdernes skyld.”

Jensens Bøfhus-konfliktens forløb

1. juli 2019: Jensens Bøfhus melder sig ud af arbejdsgiverforeningen HORESTA.

25. november 2019: Jensens Bøfhus opsiger overenskomsten med 3F til udløb 1. marts 2020.

28. februar 2020: Efter halvandet år bryder forhandlinger om en ny overenskomst mellem Jensens Bøfhus og 3F endeligt sammen.

28. februar: Jensens Bøfhus afsender 1. lockoutvarsel. Varslet er behæftet med fejl og annulleres derfor senere.

3. marts: Jensens Bøfhus afsender 1. lockoutvarsel til 3F.

10. marts: Jensens Bøfhus afsender 2. lockoutvarsel til 3F.

11. marts: Statsminister Mette Frederiksen (S) lukker landet delvist og lover økonomisk støtte til berørte virksomheder.

13. marts: Jensens Bøfhus meddeler, at alle restauranter bliver lukket.

14. marts: Regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening indgår aftale om lønkompensation gældende fra 9. marts 2020.

23. marts: Jensens Bøfhus iværksætter lockout af 3F-medarbejdere inklusive tillidsrepræsentanter i Jensens Bøfhus.

5. april: Jensens Bøfhus meddeler, at de betragter lockouten som gennemført og virksomheden derfor frigjort fra overenskomsten.

7. april: 3F varsler blokade og strejke mod Jensens Bøfhus fra 1. juni.

14. april: Jensens Bøfhus meddeler, at man fyrer 250 ansatte.

16. april: 3F foreslår Jensens Bøfhus, at man er “sindet at stille konflikten i bero… “, indtil arbejdsretten har afgjort, hvorvidt 3F’s konfliktvarsel er lovligt. Jensens Bøfhus besvarer ikke henvendelsen.

14. maj: 3F meddeler Jensens Bøfhus, at strejkevarslet tilbagekaldes, fordi forbundet vurderer, at virksomheden "(… ) står over for væsentlige udfordringer med den forestående kontrollerede genåbning efter Corona-nedlukningen" (Job-center-blokaden tilbagekaldes ikke og består derfor fortsat).

 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Marwa Hassan prøver bare på at sætte lus i skindpelsen...
Hold ved, og hold ud med blokaden - ellers er alt det gode arbejde tabt...
Jensens bøfhus medarbejdere skal selvfølgelig have en overenskomst efter at JB har opsagt overenskomsten ensidigt...

Marwa Hassan er meget tæt på ledelsen i Jensens Bøfhus og der er enighed mellem de 2 om at få 3F til at forstå at 3F jo skal arbejde for deres medlemmer..... ja men det er jo det 3 F gør i den her sag.
Jeg tænkte om Marwa selv var medlem i 3 F ?

Kommentar:

Det er Fagbevægelsens pligt, at sørge for at der bliver indgået overenskomster, så alle i virksomheden har noget at rette sig efter...

Venstre har selvfølgelig sin fulde ret til at ytre sig i denne sag, men Venstre er fuldstændigt lige glad med Fagbevægelsen og Fagbevægelsens overenskomster, stod det til Venstre nedlagde man både Fagbevægelsen og A-kasserne..

Man kan så sige, at Venstre med deres konstante uro i partiet, hvor man ikke kan døje hinanden da alle har deres eget Ego at pleje,viser både i meningsmålingerne og vælgerne, at Venstre har et alvorligt problem med at udvise tillid, den ene dag siger man en ting, den anden dag, noget andet, derfor er Venstre helt ude i hampen...

Godt gået 3F forsæt med at skaffe gode vilkår for ansatte i Danmark.

Stop hyleri fra medarbejdere der måske ikke er medlem af en fagforening eller måske en gul der køre frihjul på de fagforeninger der sammen med deres medlemmer betaler for retten til overenskomster på det danske arbejdes marked.

Jeg undrer mig over to ting i denne artikel (ud over grammatikken ...), og ikke mindst i kommentarsporet:
1) Har vi ikke organisationsfrihed i Danmark, også for virksomheder?
2) Hvorfor diskvalificerer det Marwa Aziz Hassan's initiativ og mening, at hun er medlem af Vestre? Eller for den sags skyld at hun har dialog med ledelsen i virksomheden om initiativet?

Selvom I ikke er enige, er det vel et legitimt synspunkt at have, at man ikke bør reservere skatteydermidler til virksomheder der ikke er i arbejdsmarkedskonflikt.

Annonce