Politiet starter afhøringer i Britt Bager-sagen

Østjyllands Politi efterforsker sagen, som Britt Bager (V) op til valget ellers hævdede var efterforsket og afsluttet
Østjyllands Politi er nu gået i gang med at efterforske om Venstres medieordfører Britt Bager har overtrådt reglerne om valgkampstøtte.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for Netavisen Pio.

Samtidig erfarer Netavisen Pio, at Østjyllands Politi – som led i efterforskningen - i denne uge afhører centrale personer i sagen.

Enhedslisten anmeldte tilbage i april sagen til Østjyllands Politi.

Baggrunden for anmeldelsen var Netavisen Pio’s afsløring af, at Britt Bager forud for valgkampen i 2015 modtog fem valgkampsbidrag á 20.000 kroner fra samme giver – men uden at det samlede bidrag på 100.000 kroner fra samme giver blev offentliggjort. Reglerne siger ellers, at bidrag på over 20.000 kroner skal offentliggøres.

”Vi havde gerne set sagen belyst yderligere”

Samtidig kunne Netavisen Pio oplyse, at Venstres kredsformand i Favrskov-kredsen, Gunnar Vinge Hansen, ikke mener, at Venstres politiske ordfører, Britt Bager, har redegjort tilstrækkeligt for de fem mistænkelige valgkampbidrag på hver 20.000 kroner. De fem valgkampsbidrag blev formidlet af en og samme person, som partiforeningen i Favrskov ikke er bekendt med hvem er.

vi modtog aldrig skriftlig dokumentation for rigtigheden af Britt Bagers oplysninger

”Da kredsen modtog de der fem gange 20.000 kroner, fik vi fem forskellige cvr-numre og nogen virksomhedsnavne af Britt Bager, men vi fik ikke navne på, hvem der i virksomhederne var ansvarlige for støttebeløbene, som vi normalt gør. Og vi modtog aldrig skriftlig dokumentation for rigtigheden af Britt Bagers oplysninger,” sagde Vinge Hansen til Netavisen Pio 13. marts.  

”Vi havde gerne set sagen belyst yderligere, men Britt Bager oplyste til os, at vi ikke kunne få mere at vide. Og det var vi jo ikke særlig glade for. Almindeligt samarbejde indebærer, at alle oplysninger skal foreligge – for her i Faurskov-kredsen ønsker vi at overholde alle regler,” understregede Gunnar Vinge Hansen.

Venstre i Midtjylland tager også forbehold

Heller ikke formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, er tilfreds med de oplysninger, som Britt Bager har givet ham om de fem valgkampbidrag.

Det fremgår af Vejlgaards redegørelse til Region Midtjylland om Venstres manglende oplysninger om valgkampbidrag på over 20.000 kroner i perioden 2013-2016. En sag, der foreløbig er endt med at Venstre i regionen har fået en historisk bøde på 10.000 kroner og må betale 214.000 kroner i modtaget partistøtte tilbage.

Venstres formand i Region Midtjylland skriver i sin redegørelse – som Netavisen Pio tilbage i april fik aktindsigt i - til Region Midtjylland 18. marts 2018 følgende:

”I en enkelt kreds – Venstres Faurskov-kreds – har Venstre tilsyneladende fra én person modtaget 5 indbetalinger af 20.000 kr. i løbet af et år. Kredsens daværende folketingskandidat har oplyst, at indbetalingerne vedrører 5 forskellige virksomheder og har oplyst de pågældende virksomheders navne og CVR-nr.”

V-regionsformanden skrev videre i sin redegørelse:

Venstre i Region Midtjylland har ikke haft mulighed for at få de fra folketingskandidaten modtagne oplysninger om indbetalerens identitet verificeret

”Venstre i Region Midtjylland har ikke haft mulighed for at få de fra folketingskandidaten modtagne oplysninger om indbetalerens identitet verificeret ved revisor-erklæring eller tilsvarende. Dog har den person, som har foranlediget overførsel af de 5 indbetalinger bekræftet folketingskandidatens oplysninger om, fra hvilke virksomheder indbetalingerne hidrører.”

Venstre-toppen informeret om politianmeldelse

Region Midtjylland anmelder Britt Bager-forholdet – sammen med en række andre forhold – til Midt- og Vestjyllands Politi 24. maj 2018.

Akterne dokumenterer, at vicedirektør hos Region Midtjylland, Carsten Lind, 23. maj 2018 ringer og informerer Venstres partisekretær, Claus Richter, om den forestående politianmeldelse af mulige ulovligheder omkring fem valgkampbidrag á 20.000 kroner til Britt Bager op til valget i 2015.

Dagen efter – 24. maj 2018 - modtager partisekretær Claus Richter kopi af selve politianmeldelsen fra Carsten Lind.

Det hedder indledende i politianmeldelsen – som følger i kølvandet på politianmeldelsen af andre forhold omkring 16 store valgkampsbidrag på over 20.000 kroner til blandt andet udlændingeminister Inger Støjberg (V) og finansminister Kristian Jensen (V) – at der ”er en række private bidrag på over 20.000 kr., som Venstre ikke kan redegøre nærmere for med navn og adresse på bidragsyderen i overensstemmelse med partiregnskabsloven.”

Politiet overser politianmeldelsen

Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker dog aldrig Britt Bager-forholdet.

Det bekræfter politikredsen over for Netavisen Pio 21. marts:

"Jeg kan oplyse, at politiet ikke i forbindelse med sagen har efterforsket modtagelsen af flere valgkampbidrag på hver 20.000 kr. til Britt Bager," skriver sekretariatschef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Mette Hermansen, i sit svar til Netavisen Pio.

Baggrunden for den manglende efterforskning er den simple, at politikredsen overså anmeldelsen fra regionen. Det afdækker Netavisen Pio 22. marts.

Hovedefterforskeren på sagen om en række uregelmæssigheder hos Venstre i Midtjylland erkendte således over for Netavisen Pio, at han havde modtaget politianmeldelsen fra regionen, men også at han ikke fangede betydningen af indholdet i anmeldelsen:

”Hvis jeg havde fanget betydningen af mailen fra Poul Carstensen (Topembedsmand hos Region Midtjylland, red.), så havde jeg selvfølgelig gjort noget ved det,” sagde politiassistent Michael Fyrstman til Netavisen Pio.

Fyrstman var hovedefterforsker på den sag, som sidst i 2018 blev afgjort med en bøde på 10.000 kroner til Venstre i Region Midtjylland for ikke – og i strid med reglerne - at have oplyst om 16 store bidrag på over 20.000 kroner til udlændingeminister Inger Støjberg, finansminister Kristian Jensen, transportordfører Kristian Phil Lorentzen og klimaordfører Thomas Danielsen.

Britt Bager-påstande

Tilbage i april – få uger før valgets udskrivelse - hævdede Britt Bager over for flere medier og i et opslag på hendes Facebook-profil, at hendes sag har været efterforsket af Midt- og Vestjyllands Politi – og at politikredsen har konkluderet, at ”der ikke er grundlag for en efterforskning.”

Begge dele er faktuelt forkerte.

Fakta er derimod, at Midt- og Vestjyllands Politi fejlagtigt aldrig har Britt Bager-sagen

Fakta er derimod, at Midt- og Vestjyllands Politi fejlagtigt aldrig har efterforsket Britt Bager-sagen. Derimod bliver sagen nu – med flere års forsinkelse – nu efterforsket af Østjyllands Politi.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Kunne det tænkes, at der sidder en venstremand i politiet som har "glemt" "overset" at sendende anmeldelsen videre?
100.000. kr. er dejlig jo mange penge!!

Ja...mon ikke...

Det er vel egentlig ikke så overraskende at denne sag kommer fra Venstre .Det ligger helt i tråd med bl.a. deres partiformand Lars Lykke Rasmussens gøren og laden i bl.a. sagen om brug af penge fra partikassen til køb af tøj og måske især hans køb af flybilletter til hans datter, betalt af en international fond.

Det kan kun være med til at forstærke politikerleden i Danmark.

Ja, desværre - Uløkke er bedst til at bruge andres penge...

Annonce