Krænket af Carsten Hansen står frem: "Det ødelægger mig indefra"

Tidligere sekretær i Socialdemokratiet advarer mod at underskrive tavshedsklausuler i krænkelsessager - S-partisekretær: Den nuværende ledelse har ikke anvendt tavshedsklausuler
Foto: Privat
Louise Kwang - flankeret af Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, og tidligere formand, Helle Thorning-Schmidt
Tidligere personlig sekretær for Helle Thorning-Schmidt i Europa-Parlamentet, og ledelsessekretær i Socialdemokratiet, Louise Kwang, står søndag frem i 21 Søndag og fortæller, at det var hende, der tilbage i 2010 blev krænket af tidligere S-gruppeformand og boligminister Carsten Hansen.

Sagen blev fyldigt omtalt i Ekstra Bladet og andre medier tilbage i 2011, men uden at den krænkedes navn kom frem. Carsten Hansen bekræftede dengang eksistensen af en personalesag, men at han ikke kunne kommentere nærmere på netop personalesager - ud over at han var meget ked af sagen, beklagede den, og at sagen var blevet løst med en aftale.

Op til aftalen i april 2011 fik Louise Kwang bistand af sin faglige organisation, HK, og der blev lavet en aftale mellem Kwang, HK og Socialdemokratiet. Få måneder senere vinder Helle Thorning-Schmidt nøglerne til Statsministeriet. Og hun gør Carsten Hansen til by- og boligminister.

Men aftalen var ikke god for Louise Kwang, fortæller hun nu til DR, for aftalen indebar, at hun blev pålagt tavshedspligt.

og med Louise Kwangs egne ord har “ødelagt hende indefra”.

Hun blev således forpligtet til aldrig nogensinde at fortælle nogen om, hvad hun havde oplevet. Så i stedet for at løse sagen for Louise Kwang, blev sagen i stedet en sag, der har fulgt fulgt hende lige siden og med Louise Kwangs egne ord har “ødelagt hende indefra”.

Kontaktede - forgæves - Socialdemokratiets advokatordning

Louise Kwang forsøgte i kølvandet på efterårets debat om seksuelle krænkelser og sexisme at få revet aftalen mellem hende og Socialdemokratiet i stykker. Hun kontaktede Socialdemokratiets advokatordning for krænkelser, men fik her besked på, at de ikke kunne gøre noget i sager, der allerede var behandlet.

Men Louise Kwang kan ikke længere leve med den pålagte tavshed, og har nu valgt at stå frem.

Hun fortæller derfor nu for første gang, hvad der hun rent faktisk blev udsat for af Carsten Hansen tilbage i 2010 - og hvordan tavshedspligten under medieomtalen af sagen i 2011 gjorde hende syg af stress.

Folk skal vide, at de her fortrolighedsaftaler ødelægger folk

“Folk skal vide, at de her fortrolighedsaftaler ødelægger folk. Man har brug for at tale om det, der er sket. Men når man taler med nogen om det, selv med familie og venner, så får man det også dårligt, for det må man ikke. Det ødelægger en indefra,” siger Louise Kwang til 21 Søndag.

Louise Kwang uddyber over for Netavisen Pio i en skriftlig kommentar:

"Tavshedspligten har været en tung byrde for mig. Jeg har følt mig fanget mellem loyaliteten over for Socialdemokratiet på den ene side og loyaliteten over for mig selv og retten til at kunne tale om mine oplevelser på den anden side. Jeg tænker, at denne problematik gør sig gældende i alle politiske partier, og jeg håber derfor, at partierne indser, at tavshedsklausuler ikke afslutter en sag. Tværtimod."

jeg håber derfor, at partierne indser, at tavshedsklausuler ikke afslutter en sag

Krænket på Jazzhouse

Louise Kwang blev i juni 2010 krænket af Carsten Hansen i forbindelse med at partiets ledelse holdt en sommerfest med middag på Café Ketchup i Tivoli.

Efter middagen spillede C.V. Jørgensen på Plænen i Tivoli. En del af selskabet, herunder Louise Kwang og Carsten Hansen, fortsatte festen på spillestedet og natklubben Jazzhouse.

Han tager fat om mig, hiver mig ind til sig og kysser og slikker mig på kinden

“Vi står i baren og er ved at købe øl. Så kommer han over og tager fat om mig. Han er rimelig stor. Han tager fat om mig, hiver mig ind til sig og kysser og slikker mig på kinden, mens han siger: ’Du skal ha’ en rigtig mand,’” fortæller Louise Kwang, der “frøs” i situationen.

Louise Kwang husker, at andre i selskabet griber fat i Carsten Hansen og prøver at fjerne ham, mens Louise selv løber ned i Jazzhouses kælder og græder. Da hun kommer op igen, kan hun se, at der er nogen, der er ved at bugsere Carsten Hansen ud fra Jazzhouse.

Carsten Hansen henviser til aftale  

Carsten Hansen ønsker ikke at give sin version af Jazzhouse-hændelsen til DR. I stedet skriver han i en mail til DR, hvor han blot henviser til, at der er indgået en aftale og sagen dermed er “løst”.

Louise Kwang bliver sygemeldt med stress.Hendes fagforening, HK, blev inddraget, og der blev indledt en egentlig faglig sag.

Louise Kwang modtager ingen økonomisk kompensation

Under et møde 15. april 2011 bliver der indgået et forlig. Louise Kwang får en undskyldning, men det indgår også i aftalen, at sagen ikke på nogen måde må omtales offentligt. Louise Kwang modtager ingen økonomisk kompensation.

Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen, har sendt følgende udtalelse om sagen til Netavisen Pio:

“Vi drøfter af princip ikke personalesager i offentligheden. Der var en sag dengang og den blev behandlet af den daværende ledelse. I forbindelsen med behandlingen tilbage i 2011 blev der indgået et forlig, som bl.a. den pågældende medarbejders fagforening var inde over, hvor parterne aftalte en diskretionsforpligtelse, der varer ved. Også derfor kan vi i dag ikke udtale os om sagen,” skriver Jan Juul og tilføjer, at den nuværende Socialdemokratiske ledelse ikke har indgået aftaler indeholdende tavshedsklausuler:

I den ledelsesgruppe vi er i dag, har der ikke været indgået aftaler med tavshedsklausuler

“I den ledelsesgruppe vi er i dag, har der ikke været indgået aftaler med tavshedsklausuler eller diskretionsforpligtelse. Enhver personalesag vil være individuel og tavshedsklausuler kan bruges, hvis det måtte være et ønske fra begge parter i en eventuel sag. Socialdemokratiets advokatordning mod krænkende adfærd behandler ikke sager, hvor der allerede er sket en behandling og indgået en aftale af parterne.”

HK: Rigtig trist

HK's næstformand, Martin Rasmussen, siger til Netavisen Pio, at  HK idag meget nødig indgår i tavshedsklausuler:

"Vi kan ikke genoptage Louises sag. Hun har skrevet under på et protokollat, så sagen er jo afsluttet, og hun har skrevet under på tavshed. Sagen kan kun blive genoptaget, hvis Socialdemokratiet og Louise bliver enige om at genoptage sagen," siger Martin Rasmussen.

Det er ni-ti år siden, aftalen er lavet, og aftalen har ikke været god for Louise Kwang. Hvad siger HK i dag om denne type tavshedsklausuler?

"Den slags indgår vi meget nødigt i idag. Tiden var en anden. Det var sværere at få kvinder til at køre disse sager. Der var meget lidt erstatning at hente, så der var ikke meget at hente via en retssag, hvis resultatet man så skulle vente på i halvandet år. Derfor kørte man det på den måde dengang, altså med tavshedsklausuler."

Martin Rasmussen er rigtig ked af, at Louise Kwangs aftale har været dårlig for hende:

Det er jeg rigtig ked af. Det er virkelig trist

"Det er jeg rigtig ked af. Det er virkelig trist. Men dengang skænkede man det ikke en tanke, at tavshedsklausuler kunne give kvinder problemer efterfølgende. Så det er brandærgerligt, at høre Louise fortælle om de problemer, som aftalen har påført hende. I dag står mange flere kvinder frem, så i dag er det meget få tavshedsklausuler, der indgås," understreger Martin Rasmussen.

Opdateret kl. 12.22 med kommentarer fra HK's næstformand, Martin Rasmussen 

Opdateret 08.01.2022 som led i undersøgelse af citat-praksis

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Kommentar:

Der sker mange mærkværdige tiltag i den Socialdemokratiske lejr, og især hos Socialdemokraten Carsten Hansen...

Vi tidligere Socialdemokrater som sagde tak til Socialdemokratiet efter valget 2011, så jo Carsten Hansens vælgerbedrag ved, at Carsten Hansen for åben TV - Skærm underskrive et stykke papir på at, hvis han blev valgt ind på Christiansborg ville Akut-Afdelingen på Svendborg Syheus blive bevaret...

Nu blev Carsten Hansen så valgt ind på Christiansborg, og straks efter blev Akut-Afdelingen på Svendborg Sygehus nedlagt, og Carsten blev af Helle Thorning Schmidt udnævnt til Boligminister for hans vælgerbedrag...

I det herrens år 2021, kaldes Carsten Hansen på Fyn for Den Fynske Baron Von Münchhausen...

God Dag,
Erling Drews...

Jeg ved ikke om CH har 'højtideligt skrevet under'
Det burde han i så fald have været for klog til.
Men hvis du kender det mindste til politiske verden, ville du kende udtrykket 'Man har et standpunkt til man tager et nyt'.
Det BEHØVER ikke at være 'vendekåbepolitik' - det kan (som i Krags tilfælde) dreje sig om at der er en ny situation, som der skal tages - ny - stilling til.
Jeg har kendt en amtsborgmester (så du kan høre, at det just ikke er en nylig begivenhed), der gik til valg på at ville bevare et (meget lille) sygehus. Og som noget af det første stemte for at lukke selvsamme sygehus.
Og blev gigantisk stemmesluger!
Og om - meget senere - fortalte en gruppe forargede (det kunne man også blive dengang!) at han meget gerne ville være med til at bevare en (lille) fødeafdeling; men at det var lidt vanskeligt fordi alle kvinderne åbenlyst syntes at det store hospital (som lå mere end tres kilometer borte, men som havde al den helt moderne teknologi!) bare var SÅ NUSER.

Det er ikke rigtigt det du påstår - der ligger flere ting bag...
Carsten Hansen var blevet lovet at Svendborg Sygehus ville blive bevaret, men nogen løb fra aftalen...

Kommentar:

Der sker mange mærkværdige tiltag i den Socialdemokratiske lejr, og især hos Socialdemokraten Carsten Hansen...

Vi tidligere Socialdemokrater som sagde tak til Socialdemokratiet efter valget 2011, så jo Carsten Hansens vælgerbedrag ved, at Carsten Hansen for åben TV - Skærm underskrive et stykke papir på at, hvis han blev valgt ind på Christiansborg ville Akut-Afdelingen på Svendborg Syheus blive bevaret...

Nu blev Carsten Hansen så valgt ind på Christiansborg, og straks efter blev Akut-Afdelingen på Svendborg Sygehus nedlagt, og Carsten blev af Helle Thorning Schmidt udnævnt til Boligminister for hans vælgerbedrag...

I det herrens år 2021, kaldes Carsten Hansen på Fyn for Den Fynske Baron Von Münchhausen...

God Dag,
Erling Drews...

Fortidens spøgelser dukker somme tider op. Det sker også nu i Casrsten Hansens tilfælde. Sagen er trist - ikke mindst for den forudrettede Louise Kwang.
Carsten Hansens opførsel har været utilstedelig - og endnu mere utilstedelig er det, at man har pålagt en forudrettet en tavshedsklasul. Godt at hun træder frem - og dermed bidrager til at få den slags sager stoppet.

Hun har selv skrevet under på en aftale - altså et aftalebrud...
Hun skulle have "ordnet" sagen på stedet, i stedet for at komme 12 år efter...
Jeg vil tro samtlige mennesker i DK, som har deltaget i diverse firma fester har lagt øre til lidt af hvert...også korporligt...

Fortidens spøgelser dukker somme tider op. Det sker også nu i Casrsten Hansens tilfælde. Sagen er trist - ikke mindst for den forudrettede Louise Kwang.
Carsten Hansens opførsel har været utilstedelig - og endnu mere utilstedelig er det, at man har pålagt en forudrettet en tavshedsklasul. Godt at hun træder frem - og dermed bidrager til at få den slags sager stoppet.

Auken Buksti Jensen og nu Hansen, der sker meget blandt de solidariske og humanitære

Ja det er trist, når sager rammer så hårdt. Mennesker i fuldskab gør og siger mange dumme ting. Normalt ville man jo give fyren en på ørerne, eller på anden vis vise, at det er uacceptabelt, men det er svært, når det er en man tror er noget. Dog har jeg svært ved at forstå, det kan varer ved ti år efter. Og jeg forstår ej heller, hvorfor hun pludselig kører frem med det nu. Tavshedsklausuler er en ringe måde at håndtere det på. Det er ofte svage personer, der har behov for at drikke sig fulde og markere deres mandighed. Og klart Carsten Hansen skulle have været til kammeratlig alvorlig samtale hos Thorning med besked om at det aldrig gentog sig. Og en offentlig undskyldning til den unge dame.

Hvad er det svære - fordi man tror en er noget...
Der er da ikke forskel på om det er en lokumsrenser eller en direktør der er lidt åbenmundet til en firmafest...
Altså man forventer at opnå noget, når man lader tingene ske - det er jo prostitution...

Ja det er trist, når sager rammer så hårdt. Mennesker i fuldskab gør og siger mange dumme ting. Normalt ville man jo give fyren en på ørerne, eller på anden vis vise, at det er uacceptabelt, men det er svært, når det er en man tror er noget. Dog har jeg svært ved at forstå, det kan varer ved ti år efter. Og jeg forstår ej heller, hvorfor hun pludselig kører frem med det nu. Tavshedsklausuler er en ringe måde at håndtere det på. Det er ofte svage personer, der har behov for at drikke sig fulde og markere deres mandighed. Og klart Carsten Hansen skulle have været til kammeratlig alvorlig samtale hos Thorning med besked om at det aldrig gentog sig. Og en offentlig undskyldning til den unge dame.

Husker I den såkaldte Jeppe Kofod-sag, hvor Jeppe havde haft frivilligt samleje med en kursist. På daværende tidspunkt var Carsten Hansen gruppeformand. Han fordømte offentligt Jeppes handling i meget stærke ord. Han er en gemen hykler.

Husker I den såkaldte Jeppe Kofod-sag, hvor Jeppe havde haft frivilligt samleje med en kursist. På daværende tidspunkt var Carsten Hansen gruppeformand. Han fordømte offentligt Jeppes handling i meget stærke ord. Han er en gemen hykler.

Godt skrevet!

Carsten Hansen har åbenbart været en ulækker type, der nu må leve med et plettet renomè.
Men at fremstille sagen som om det særligt skulle være socialdemokrater der ikke kan styre drifterne, er uintelligent og naivt.
At jeg så slet ikke fatter, at en gift kvinde på 35 år går i chok over nogle små-sjofle bemærkninger og et kindkys ved en lidt animeret sammenkomst, og stadig 10 år efter ikke kan komme sig over det, det er noget helt andet. Men der er også så meget vi mænd ikke forstår.

Carsten Hansen er bestemt ikke nogen ulækker type...
Ja - kvinder forstår man jo nok aldrig...
Men de var sgu ikke så sippede i mine unge dage...

Det gør modne kvinder ej heller.

En beruset mand kan sige mange tåbelige ting. Det samme gælder kvinder. Her har vi atter en sag, hvor en mand har overskredet grænserne for en kvinde, og hvor kvinden samtidig overskrider sine egne grænser - viser det sig. I mine øjne er begge dele tragisk. Den berusede mand skal selvfølgelig have den røffel han fortjener, og den kvinde, som ikke evner at sige fra på adækvat vis have hjælp til det. Men i sidste ende er det kvindens eget ansvar at tage konsekvensen af egen handlemåde. Det gør Louise Kwang ikke her. Hun bør spørge sig selv, hvorfor hun ikke gør det.

Enig...

Jeg har stor respekt for at Louise Kwang nu står frem med den ubehagelige oplevelse hun var udsat for fra Carsten Hansen. Når man læser hans opførelse, kan det undre at han kunne være gruppeformand og senere minister i Thorning-regeringen, når han ikke kunne styre sit indtag af alkohol i festeligt lag, endda i så store mængder at han intet kunne huske fra episoden, men det skyldes nok "fløjkrigene" i partiet og for at have ro på "bagsmækken" fra hans gruppefæller.
Hun blev kaldt op på Carsten Hansens kontor med pålæg om at stoppe "sladderen" om hans opførsel som han ikke kunne huske noget om!! Senere blev hun pålagt at underskrive en tavshedsklausul for at redde Carsten Hansens politiske "liv".
Kendetegnet for Carsten Hansen var at han talte meget som minister, men sagde ikke noget, han var et stort tågehorn, men tomme tønder buldre mest. Han forstod ikke hvorfor han ikke blev genvalgt til folketinget i 2015, men det var nok fordi vælgerne opfattede ham som et stort" blålys". Godt typer som ham ikke bliver genvalgt.

Jeg har stor respekt for at Louise Kwang nu står frem med den ubehagelige oplevelse hun var udsat for fra Carsten Hansen. Når man læser hans opførelse, kan det undre at han kunne være gruppeformand og senere minister i Thorning-regeringen, når han ikke kunne styre sit indtag af alkohol i festeligt lag, endda i så store mængder at han intet kunne huske fra episoden, men det skyldes nok "fløjkrigene" i partiet og for at have ro på "bagsmækken" fra hans gruppefæller.
Hun blev kaldt op på Carsten Hansens kontor med pålæg om at stoppe "sladderen" om hans opførsel som han ikke kunne huske noget om!! Senere blev hun pålagt at underskrive en tavshedsklausul for at redde Carsten Hansens politiske "liv".
Kendetegnet for Carsten Hansen var at han talte meget som minister, men sagde ikke noget, han var et stort tågehorn, men tomme tønder buldre mest. Han forstod ikke hvorfor han ikke blev genvalgt til folketinget i 2015, men det var nok fordi vælgerne opfattede ham som et stort" blålys". Godt typer som ham ikke bliver genvalgt.

Det er værd at huske på, i sådanne sager, at der ofte er tale om et "magtforhold" mellem den forurettede og foruretter. Den kendsgerning at der finder en samtale sted 3 måneder senere, hvor krænkeren "ikke vil høre mere sladder på gangene", siger vel alt om, hvordan magtforholdet har været. Han var en magtfuld gruppeformand, hun var ansat i sekretariatet, ---han har ment at han kunne tillade sig at være sjofel og nærgående, og hun har ikke turdet sige fra.

Annonce