Fagforening foreslår fem alternativer til milliard-besparelser på jobcentre

I stedet for hovedløst at spare på beskæftigelsesindsatsen, kunne og burde man investere i indsatsen, mener jobcentermedarbejdernes fagforening.
Investeringer, afprivatiseringer og regelsaneringer bør udgøre krumtappen i den politisk vedtagne gigantbesparelse på beskæftigelsesindsatsen, så man undgår markante forringelser for borgerne, lyder det fra jobcentermedarbejdernes fagforening.

"For os er det helt afgørende, at man i det mindste udmønter den meget beklagelige milliard-besparelse på beskæftigelsesindsatsen sådan, at vi undgår markante forringelser for borgerne og for virksomhederne," udtaler Mads Samsing, der er næstformand for HK Kommunal i en pressemeddelelse.

Forslaget kommer efter at et flertal på Christiansborg sidste år, som led i vedtagelse af aftalen om tidlig pension (den til Arne, red.) vedtog en milliardbesparelse på den aktive beskæftigelsesindsats.

Håber hovedløs grønthøsterbesparelse droppes

HK Kommunals næstformand, der repræsenterer hovedparten af de ansatte på landets jobcentre, advarer kraftigt mod, at nedprioriteringen af beskæftigelsesindsatsen bliver gennemført efter hvad han kalder "hovedløs grønthøsterbesparelse" - altså hvor man bare skærer hele indsatsen ned.

Vil man endelig spare på aktive beskæftigelsesindsats, skal det gøres særdeles velovervejet

Han frygter, at det vil koste op imod 2.3000 jobcenter-medarbejdere jobbet.

"Det giver særligt i en tid med stigende langtidsledighed ingen som helst mening, hvis Christiansborg beslutter at skaffe de mange penge gennem ufokuserede rammebesparelser. Det vil føre til, at omkring 2.300 medarbejdere forsvinder. Vil man endelig spare på aktive beskæftigelsesindsats, skal det gøres særdeles velovervejet," siger Mads Samsing.

Brug for ro

Helt afgørende er det ifølge Mads Samsing, at der ses på de samlede udgifter til beskæftigelsesindsatsen og ikke kun på udgifterne til drift af jobcentre.

"De største udgifter er til aktivering. Vi lægger desuden stor vægt på, at besparelserne ikke fører til forringelser af lønmodtagernes rettigheder herunder f.eks. seniorjobordningen, som andre har peget på.

Fagforeningen håber på et bredt forlig på Christiansborg, så der kan skabes ro om rammerne om beskæftigelsesindsatsen, der har været igennem mange reformer de seneste år.

Fakta: HK Kommunals 5 foreslag

1) Invester i beskæftigelsesindsatsen. Det betaler sig. Både menneskeligt og økonomisk. Bedre resultater som følge af investeringer i indsatsen tæller positivt både i form af færre udgifter til overførselsindkomster og øgede skatteindtægter når flere kommer hurtigere i arbejde.

2) Reducer brugen af private beskæftigelsesfirmaer. Rigsrevisionen pegede for år tilbage på, at der kan opnås besparelser på op til 400 millioner kroner ved at reducere brugen af de såkaldte andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

3) Fjern regler, der ikke giver mening eller skaber værdi. For eksempel bør reglerne om skærpet tilsyn fjernes. De mange puljer på området bør nedlægges, så der ikke skal bruges mange ressourcer på at ansøge, implementere, evaluere og rapportere om projekter. Ligeledes bør reglerne vedr. rehabiliteringsteams forenkles markant herunder krav til anvendelse af lægeattester.

4) Tillid til borgere og medarbejdere. Under coronanedlukningen har jobcentrene bevist, at de er dygtige til at prioritere indsatsen og målrette den ud fra borgernes og virksomhedernes behov. Uden rigide, statslige proceskrav. Muligheden for digitale og telefoniske samtaler bør gøres permanente.

5) Giv medarbejderne ro til kerneopgaven. Dygtige, dedikerede ansatte i beskæftigelsesindsatsen har igennem de seneste år været igennem en sand tsunami af omskiftelser på det ekstremt lovtunge område, beskæftigelsesindsatsen repræsenterer. Hold lige en pause og giv jobcentrene ro til at fokusere på kerneopgaven, så resurser kan frigives.

Kilde: HK Kommunal

"

Kommunerne bruger årligt omkring 13 milliarder kroner på den aktive beskæftigelsesindsats. Derudover bruges der omkring 100 milliarder kroner på sociale ydelser, som f.eks. kontanthjælp og sygedagpenge.

 

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Luk jobcentrene. Brug besparelserne på jobs fremfor kontrol og rådgivning som blot er et slag i ansigtet på arbejdsløse langt fra arbejdsmarkedet uden håb om opkvalificering og jobs. Stop udhulingen af dagpengene, forlæng dagpengeretten. Tænk på Arnes kone og andre uden store pensionsformuer. Betal for omsorgsopgaver, som nu udføres frivilligt eller ingen udfører - til skade for livskvalitet og fælleskassen i det lange løb. Hellere i dag end i morgen.

Enig - det gamle Arbejdsformidling tilbage, og mere jobformidling til fagforeningerne - de har fingeren på pulsen...
og så skal dagpengeperioden hæves til 10 år, i forlængelse af den praksis der var for erstatning til minkavlerne - alternativt SKAL den ledige have tilbudt job, ellers ingen økonomiske sanktioner...

Alle der, som jeg selv, har haft en ledighedsperiode kan man bevidne, at der ikke er flere jobs i et jobcenter end der er hunde i hundekiks.

Jobcentrene koster kassen og gavner i realiteten kun de der er ansat der.

Der er 15.000 ansatte på jobområdet, heraf 12.000 i jobcentrene. Når man så dertil lægger løn til alle kontrolmedarbejderne i A-kasserne og honorar til private aktører, er det tydeligt at vi spilder fantastisk mange ressourcer på ingenting.

Annonce