Fagforening: Unge nyuddannede må ikke drukne i langtidsledighed

Antallet af ledige dimittender stiger og derfor er der behov for løsninger, så de ikke kommer til at hænge fast, mener HK’s næstformand.
Foto: Tom Ingvardsen / HK Kommunal

Vi skal sikre, at de unge dimittender ikke drukner i langtidsledighed – og lige nu skyller netop en bølge af ledighed ind over dem 

I slutningen af 2020 og starten af 2021 steg antallet af ledige dimittender. De seneste tal fra Jobindsats viser, at mere end hver femte af de 20-24-årige HK-medlemmer er langtidsledig.

Og for de 25-29-årige gælder det for mere end hver fjerde. I begge tilfælde er det højere end landsgennemsnittet.

Stort spild af ressourcer

Vi ved af erfaring, at ledighed i sig selv er stressende for den enkelte og et stort spild af ressourcer for samfundet samlet set.

Derfor står det klart, at der er brug for, at uddannelse følger arbejdsmarkedets behov bedre, end det er tilfældet i dag.

Vi skal altså sikre os, at dimittenderne kommer ud med de kompetencer, som arbejdsgivere kalder på. Det gør de, når uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og fagbevægelse spiller bedre sammen.

Løsninger der virker

Der er ligeledes behov for løsninger, der virker, når vi skal have dimittenderne i arbejde.

Vi ved, at det virker, at give de ledige dimittender individuelle indsatser med fokus på den enkelte. Det kan være et traineeforløb med målrettede kurser, der kobler den faglige kunnen med praksisnære kompetencer fra en virksomhed.

Vi ved, at det virker, at give de ledige dimittender individuelle indsatser med fokus på den enkelte.

Vi kan hos dygtige kollegaer ude i landet se, at forløbet virker. I HK Østjylland fik de over halvdelen af deres ledige direkte i job via et forløb for nylig – midt under coronanedlukning. Det er altså godt gået. Derfor har vi et ønske om, at forløbet bliver en permanent mulighed, så flere kan få gavn af den.

Tynget af administration

I dag er traineeordningen tynget af administration, og alt for meget tid går med afrapportering. Det får ikke de ledige i job.

Det, der får de ledige i job, er det arbejde, som dygtige folk i vores a-kasse leverer - med målrettet sparring, coaching og vejledning om kurser mv. Det er derfor, at vi i HK opfordrer, som vi gør: Vi vil have mere af det, der virker – og derfor skal traineeordningen sættes mere fri.

Friheden skal bruges på at få flere dimittender i arbejde. En tættere sammenknytning mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet er en pointe for os i HK.

Vi skal gøre mere for, at der bygges bro, så de nyuddannede kan komme ud i de jobs, de har uddannet sig til, og arbejdsmarkedet kan få gavn af deres kompetencer.

Ledighed og manglen på et match mellem dimittend og virksomhed er ikke bare et problem for den enkelte. Derfor skal vi sikre, at der er gode og dynamiske redskaber i værktøjskassen, der sikrer matchet.

Næstformand i HK Danmark.


placeholder

Kommentarer

De pgl. dimittender skal lade være med at uddanne sig til arbejdsløshed, der er alt for mange cand.mag og soc.* der går arbejdsløse, samtidigt med at erhvervslivet skriger på STEM-uddannet arbejdskraft. Dinmittendledighed er selvforskyldt.

Har en datter der er forstkandidat (og bachelor i landskabsarkitektur) fra KU i 2019. Har gået ledig siden. Søger alt hvad der rører sig indenfor og tæt på området. Har været til samtaler nogle gange, og hver gang falder hun på manglende erfaring!
Der burde oprettes trainee-stillinger til de færdiguddannede som så kunne få noget erfaring og så arbejdsgivere kunne vurdere personerne nærmere. Der må kunne findes en løsning på aflønning i traineeperioden.

Annonce