Coronakrisen genskaber troen på det politiske lederskab

Efter årtier hvor troen på markedets usynlige hånd og konkurrencestaten har været førende, har coronakrisen skabt nyt momentum for en progressiv dagsorden.
Foto: Statsministeriet
Statsminister Mette Frederiksen (S)
I en tid, hvor mange politiske analytikere og eksperter efterhånden havde placeret den samfundsmæssige udvikling hos enten den ”usynlige” tilpasning til globaliseringen, blandt andet med afsæt i “konkurrencestatstænkningen”, eller i lommen på alvidende embedsmænd, har vi i lyset af coronakrisen set et nyt momentum for politisk moralsk lederskab og i særdeleshed socialdemokratisk lederskab.

Men hvad er lederskab – og socialdemokratisk - og hvordan kommer det til udtryk? 

Lederskab er at sætte sig for at ville noget – politisk og moralsk. At skabe et nyt projekt, som former fremtiden og dens tænkning, og i et socialdemokratisk perspektiv giver demokratiet og mennesker magten tilbage fra rådvildhed, uretfærdighed og uregulerbar globalisering.

Det er at fremme en fælles forståelse af at menneskets frihed kun findes i et forpligtende retfærdighedsfremmende fællesskab. Og ikke bare noget den enkelte ”ved”, men faktisk også oplever som det samfund, som er værd at stræbe efter og føler som det rigtige.

Ikke nok at have regeringsmagten

Hvis man er politisk og moralsk vil noget, skal man ikke bare have regeringsmagten, men også fremme en ny opfattelse og tænkning omkring retfærdighed og ansvar.

Som de siger i England: ”One thing is to be in government, another thing is to be in power”. En reel forandring kræver en nytænkning om rigtigt og forkert, ret og rimeligt og forholdet mellem pligter og rettigheder. En ny ”common sense”.

Coronakrisen har vist en ting. Ting kan lade sig gøre. Der er et alternativ til afvikling af velfærdsstaten.

Nu har pendulet svunget den forkerte vej i 40 år. Nu svinger det den anden vej. Og socialdemokratismen er svaret. Hvad har coronakrisen vist os mere konkret? Ja, politik betyder noget, og politiske ledere kan handle.

Momentum må ikke tabes

Havde nogen forestillet sig en så voldsom nedlukning som den vi så i marts måned? Nej. Men det skal anskues i et optimistisk perspektiv. Et handlingens øjeblik, som ikke må tabes.

Nu har staterne med socialdemokratiske og progressive ledere, sat sig for at klimakrisen skal løses i samspil med grøn økonomisk vækst og fremme af et retfærdigt samfund.

I forhold til EU's nyligt overståede budgetforhandlinger og vedtagelse af en europæisk genopretningspakke skal 30 procent gå til grønne investeringer og fokus er således flyttet til ”grønne jobs” frem for bevidstløs ikke-bæredygtig vækst.

Der gennemføres nu den største omlægning nogensinde af dansk og europæisk energi- og klimapolitik i nyere historie. Vindenergi bliver i fremtiden til ”grøn benzin”.  

Forbedringer for det arbejdende folk

I EU er der i år vedtaget en retfærdig vejpakke – med regler for løn og arbejdsforhold for folk, der slider i transportindustrien - som for første gang siden 1990'erne er en reel forbedring af arbejdernes forhold i EU.

Nu skal chauffører fra andre lande end Danmark ikke længere tvinges til at køre for en lavere løn end den, man får i Danmark ved transport i Danmark. Et effektivt værn mod for social dumping.

Desuden er der nu en reel kamp for at sikre, at alle selskaber bidrager til at betale skat i EU, således at snylterfirmaer som Google, Facebook og andre transnationale firmaer bidrager til fællesskabet.

Og for første gang siden midten af 1970erne gennemføres der i Danmark nu forbedringer for det arbejdende folk: ”Arne pension”, nye uddannelsesmuligheder for fyrede medarbejdere og andre politikker til gavn for almindelige lønmodtagere

En progressiv alliance for mennesker og klima

Der er nu en politisk-strategisk alliance under socialdemokratiske partiledelser, med centrum- venstre partier, fagbevægelsen og den progressive del af erhvervslivet. Og Socialdemokratiet lytter og tage alle de gode råd og initiativer til sig, som et hav af græsrødder arbejder med i de grønne organisationer, og samarbejdet med NGO'er forstærkes dag for dag.

Der er både top-down og bottom-up tilgange til løsning af klimakrisen og den økonomiske krise.

Der skal arbejdes sammen så alle får ejerskab i skabelsen af grønne arbejdspladser og en fair fordeling af de samfundsmæssige værdier.

De europæiske nationalstater – og de socialdemokratiske partier - kan handle. Det frie uregulerede marked - både det globale og EU's indre marked - er ikke svaret og har aldrig været det. Mere lighed og retfærdighed er svaret – ikke problemet, som det opfattes hos markedsdogmatikerne i Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Et nyt politisk-moralsk projekt er undervejs, hvor mennesker har sat sig for at styre, tage ansvar og skabe en mere retfærdig verden og hvor opfattelsen af ret og rimelig bliver, at alle skal bidrage i løsning af klimakrisen og den økonomiske krise i forlængelse af coronakrisen.

Carsten Linding Jacobsen er lektor i samfundsfag og historie og medlem af Socialdemokratiet. Han er formand for Socialdemokratiets internationale udvalg i Region Midtjyllandog og Socialdemokratiets internationale udvalg.


placeholder

Annonce