Coronasmitte er et alvorligt arbejdsmiljøproblem

Vi skal bruge coronakrisen til at styrke arbejdsmiljøet, mener næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.
De seneste uger har vi alle kunnet følge med i den triste udvikling i corona-smittetrykket i Danmark.

Mundbind er allerede blevet en del af vores hverdag, og i denne uge blev det igen alvor. Sundhedsmyndighederne kom med nye anbefalinger og restriktioner.

Forsamlingsforbuddet blev sænket i de hårdest ramte kommuner, og der blev opfordret til at droppe fødselsdage og andre fester. Der har været meget fokus på, hvordan vi begår os i offentligheden og til private sammenkomster.

Corona smitter også på arbejde

Men smitterisikoen kender ingen grænser, og er i høj grad også et fænomen, vi skal være opmærksom på i arbejdet.

Det har slet ikke været et tema på pressemøderne, og her forspildes en oplagt chance for at styrke smitteforebyggelsen på arbejdet, hvor de fleste af os netop tilbringer størstedelen af vores vågne timer.

Forebyggelse af smitterisiko er nemlig en del arbejdsmiljøloven

Vi skal sikre, at corona-anbefalingerne også kommer ud arbejdspladserne, og understøtter arbejdet med at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet og BFA’erne (Branchefælleskaber for Arbejdsmiljø) har lavet mange gode vejledninger, som allerede bør være kendte ude på alle arbejdspladserne. Et af de centrale budskaber er, at de forskellige medarbejderudvalg (AMO og MED) skal være omdrejningspunktet i spørgsmål omkring corona.

Forebyggelse af smitterisiko er nemlig en del arbejdsmiljøloven. Derfor skal Arbejdsmiljørepræsentanterne også være inddraget, når der ude på arbejdspladsen skal diskuteres, hvordan man sikrer, at kollegerne, borgerne og kunderne beskyttes mod coronasmitte.

To konkrete forslag

For at alle arbejdspladser kan komme op i gear, er der brug for en styrket håndholdt indsats, så vi kan hjælpe de arbejdspladser, der har brug for det.

Derfor har vi FH stillet konkrete COVID-19 forslag, der skal understøtte virksomhederne i deres langsigtede, forebyggende og systematiske arbejdsmiljøarbejde

1) Coronarejsehold – vejledning om smitteforebyggelse og arbejdsmiljø

FH foreslår, at der afsættes 25 millioner kroner til et opsøgende rejsehold målrettet små og mellemstore arbejdspladser.

Rejseholdskonsulenterne skal yde konkret vejledning i smitteforebyggelse – f,eks. hjælp til risikovurdering, hvordan implementeres afstandskravene bedst muligt, hvordan kan arbejdet konkret organiseres, hvilke værnemidler er relevante i de forskellige arbejdssituationer, hvordan gøres mest effektivt og samtidig arbejdsmiljømæssigt forsvarligt rent.

Ingen undskyldning for ikke at komme i gang

Rejseholdet skal også kunne yde vejledning i forhold til håndtering af andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser af ændringer og forandringer i arbejdet som følge af corona – f.eks. øget arbejdspres, øgede følelsesmæssige krav i arbejdet, indretning af hjemmearbejdspladsen og utryghed.

2) Forebyggelsespakker i nedslidningstruede brancher

FH foreslår, at der afsættes 50 millioner kroner til finansiering af forebyggelsespakker i nedslidningstruede brancher. Udover at medvirke til at forebygge coronasmitte vil forebyggelsespakkerne også understøtte virksomhederne i deres langsigtede forebyggende og systematiske arbejdsmiljøarbejde.

Pengene er der

Tilbage i 2006 blev der med Velfærdsaftalen etableret en Forebyggelsesfond, som havde til formål at yde støtte til forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning på det danske arbejdsmarked. Fonden, der ikke har uddelt midler siden 2018, har i dag en egenkapital på 1,1 milliarder kroner. Så pengene er der.

Budgetloven er suspenderet resten af året.

Så der er ingen undskyldning for ikke at komme i gang med at skabe de positive forandringer, og derved sikre at corona-smitten forebygges og arbejdsmiljøet ikke lider overlast

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce