Da DF løb fra dagpengeløfterne

Trods gentagne løfter om det modsatte valgte Dansk Folkeparti i maj 2010 at lægge stemmer til drastiske forringelser af dagpengene. Siden har partiet forsøgt at distancere sig fra beslutningen og skiftet holdning flere gange.
Vi kan under ingen omstændigheder støtte reformer, der skærer i efterlønnen eller sænker dagpengeperioden”. Så klar var beskeden fra Dansk Folkepartis daværende finansordfører, Kristian Thulesen Dahl, til Jyllands-Posten i 9. januar 2010.

Blot få måneder senere havde Dansk Folkeparti alligevel lagt stemmer til ikke blot en halvering af dagpengeperioden, men også en fordobling af genoptjeningskravet. Og ikke nok med det: Det var Dansk Folkeparti selv, som kastede forslaget om nedskæringer på dagpengeområdet ind i forhandlingerne om den såkaldte genopretningspakke.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er altså om nogen fadder til den udskældte dagpengereform. Hvilket den tidligere DF-formand, Pia Kjærsgaard, heller ikke har langt skjul på.

DF smed selv dagpengeforringelser på bordet
Som vi fortalte i går her på Netavisen Pio, så indeholdt VK-regeringens oprindelige udspil til en såkaldt genopretningspakke ikke noget forslag om at halvere dagpengeperioden og fordoble genoptjeningskravet. I stedet spillede regeringen ud med, at fastfryse overførselsindkomsterne de næste to år.

Den løsningen ville Dansk Folkeparti ikke være med til. I stedet får Og det så var det, i forhandlingernes afgørende timer, at Dansk Folkeparti smed dagpengene på bordet. ”Det var i den forbindelse, at vi kunne se, at det at lægge en dagpengereform ind i genopretningen, kunne give de penge der skulle til”, fortæller Kristian Thulesen Dahl senere til DR Nyheder.

Tanken var, at Dansk Folkeparti på den måde kunne foretage et overrumplende politisk træk

Kort efter kunne VK-regeringen og Dansk Folkeparti meddele, at de havde indgået en aftale, som blandt andet indeholdt halvering af dagpengeperioden og fordobling af genoptjeningskravet.

Dermed gik Dansk Folkeparti ikke blot stik imod, hvad partiet havde ment nogle få måneder tidligere, men mod flere års forsvar for dagpengene. Blandt andet i forbindelse med Arbejdsmarkedskommissionens rapport fra 2008, som indeholdt forslag om en lavere dagpengeperiode.

Det kunne ikke komme på tale, forsikrede Thulesen Dahl: ”Der, hvor vi sætter stopklodsen ned, det er, når regeringen vil ind og ændre på hele strukturen på vores arbejdsmarked og vil sætte dagpengeperioden ned fra fire år til to år”.

Pia K: Vi kunne se slutningen på krisen
Så hvorfor valgte Dansk Folkeparti selv at foreslå halveringen af dagpengeperioden? Partiets daværende formand, Pia Kjærsgaard, giver i biografien Fordi jeg var nødt til det denne forklaring:

Det var Kristians [Thulesen Dahl] idé at reducere dagpengeperioden fra fire år til to, og tanken var, at Dansk Folkeparti på den måde kunne foretage et overrumplende politisk træk og samtidig være på forkant med samfundsudviklingen. Vi syntes med nogen ret, at vi kunne se afslutningen på krisen”.

To forhold springer i øjnene. For det første, at det åbenbart for Dansk Folkeparti handlede om at foretage et ”overrumplende politisk træk”. Normalt begrunder partier deres beslutninger med at de er rigtige, ikke med at de er overrumplende. Ud fra den logik kunne Dansk Folkeparti altså også foreslå at fjerne 24-års reglen – det vil så sandelig også være et ”overrumplende politisk træk”.

For det andet, at partiet mente at kunne se afslutningen på krisen. Den forklaring hørte man også fra Kristian Thulesen Dahl tilbage i 2010: ”Når vi timer det sådan, at vi laver ændringerne nu, og ikke for to år siden, hvor vi havde debatten, er det fordi, vi nu gør det på et tidspunkt, hvor vi får gang i væksten, og hvor vi snart får brug for de ledige på arbejdsmarkedet” sagde Kristian Thulesen Dahl han til Politiken 25. maj 2010.

Heller ikke partiets arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, var bekymret for, at mange skulle falde ud af dagpengesystemet. I forbindelse med behandlingen af lovforslaget i Folketingssalen sagde han, at ”Når alt kommer til alt, er vi ikke så nervøse for, at der skal blive rigtig mange, der falder ud af systemet, for vi kan nemlig se, at mange, når de kommer til grænsen, begynder at få job”.

Tre år med zigzagkurs fra DF
Men som bekendt kom der ikke gang i væksten i 2010, og frem til sommeren 2012, hvor reformen slog igennem med fuld virkning, var arbejdsløsheden i samfundet stort set uændret. Dansk Folkepartis begrundelse for at støtte reformen var altså forkert. Resultatet var, at folk begyndte at falde ud af dagpengesystemet. Det, Bent Bøgsted få år tidligere havde afvist, begyndte at ske i stor stil.

Det fik også Dansk Folkeparti til – igen – at ændre holdning. I efteråret 2012 ville partiet forlænge dagpengeperioden med et halvt år. Senere har partiet talt om både en konjunkturafhængig dagpengeperiode og et forkortet genoptjeningskrav. Og under valgkampen optrådte Kristian Thulesen Dahl sammen med SF’s Pia Olsen Dyhr og Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen med et fælles krav om flere penge til dagpengesystemet.

Kristian Thulesen Dahl har haft alle tænkelige synspunkter om dagpengesystemet”, opsummerede daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt Dansk Folkepartis holdninger i en tv-debat under folketingsvalgkampen.

 

’Mens vi venter på dagpengekommissionen’ er en efterårsserie på Netavisen Pio, hvor vi ser nærmere på baggrunden for den dagpengekommission, som på mandag fremlægger sin rapport med forslag til et nyt dagpengesystem. Næste afsnit kommer i morgen, og her ser vi nærmere på VK-regeringens påstand om, at kun 2.000-4.000 ville falde ud af dagpengesystemet som konsekvens af reformen.

Læs gårsdagens første afsnit her: ”Hjorts fejlskøn skyld i dagpengeforringelser”.


placeholder

Annonce