Da Mogens kom til kaffe og lagkage

Socialdemokratiske partimedlemmer fik hjemmebesøg af Mogens Lykketoft, til en diskussion om partiets værdier og visioner. Netavisen Pio var selvfølgelig med.
”Der er et oprør mod de etablerede partier i gang”, lyder det fra Mogens Lykketoft. Trods den dystre konstatering, er stemningen både hyggelig og afslappet. Netavisen Pio er nemlig taget med Mogens Lykketoft til et anderledesa politisk møde. Emnet er de store udfordringer og visioner for Socialdemokratiet, der skal være en del af et nyt principprogram.

Før jul inviterede Socialdemokratiet partiets medlemmer til at få et folketingsmedlem hjem i privaten til en kop kaffe og en snak om det kommende principprogram, og det er en opfordring, som rigtig mange i det socialdemokratiske bagland har taget imod. Formålet er at gøre møderne mere intime, så alle kan komme til orde og diskussionen kan flyde mere uformelt mellem deltagerne. De mange debatmøder skal munde i vedtagelsen af et nyt principprogram på Socialdemokratiets kongres til september.

Og selv efter mere end 35 år i dansk og international politik, som folketingsmedlem, skatteminister, finansminister, udenrigsminister, formand for Socialdemokratiet, formand for Folketinget og senest formand for FN’s Generalforsamling i New York, er Mogens Lykketofts lyst til at diskutere politik med medlemmerne ikke blevet mindre.

Bæredygtig udvikling er afgørende for centrumvenstre
Første stop er Hørsholm Bibliotek. Her venter en halv snes DSU’ere, der er mødt frem denne mandag eftermiddag, selvom mange af dem stadig ikke har fået sovet ordentligt ud efter en lang weekend på DSU’s kursusejendom ved Gadsbølle på Fyn.

Biblioteket, der er en del af kulturhuset ’Trommen’, ligner langt fra noget traditionelt, støvet folkebibliotek. Det arkitekttegnede hus er indrettet med snesevis af små lamper, der hænger ned fra loftet, som dråber fra havet. Hver især noget unikt, men alligevel skal de ses sammen med alle de andre, for at komme til deres ret. At de samtidig kaster lys og bøgerne – kilden til oplysning og dannelse – gør kun symbolikken stærkere.

Det er Marcus Guldager, der er formand for DSU Øresundskysten, som har inviteret, og mens sodavand, chips og vindruer kommer på bordet, sætter Lykketoft sig til rette. Lykketoft starter med at understrege, at hans opgave ikke er at fortælle hvad der skal stå i det nye program, men at give inspiration til det videre arbejde med principprogrammet.

Mogens Lykketoft er måske den person i det danske socialdemokratis historie, der har været en del af flest principprogrammer. Han var en del af den gruppe, der skrev principprogrammerne i både 1977 og 1992. Og det nuværende principprogram, Hånden på hjertet fra 2004, blev vedtaget mens han var formand for Socialdemokratiet. Det kan hverken Stauning, Krag eller Anker Jørgensen komme i nærheden af.

Denne aften lægger han ud med at fortælle om bæredygtighed, der har været en rød tråd for Lykketoft de seneste 40 år – fra det første principprogram, han var med til at skrive i 1977, hvor man talte om ”Grænser for vækst, og til sidste års formulering af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, mens Lykketoft var formand for FN’s Generalforsamling.

”Vores praktiske vej til at gennemføre bæredygtighedsmålene bør være overliggeren for den socialdemokratiske politik i hele Europa”, mener Lykketoft. Bæredygtighedsmålene handler blandt andet om at bekæmpe klimaforandringerne, udvikle grønne energikilder, sikre uddannelse og sundhed til alle og begrænse ulighed og fattigdom.

Mogens Lykketoft mener, at der er masser af potentiale for Socialdemokratiet til at sætte sig langt stærkere på hele den grønne dagsorden: ”SR-regeringen var ikke ambitiøs nok når det kom til klima og bæredygtighed, og den nuværende regering trækker i den helt forkerte vej. Det er jo også grunden til, at et parti som Alternativet har kunnet få så meget medvind”, lyder det.

Lykketoft1
Kampen for en bæredygtig udvikling skal stå centralt for socialdemokraterne, mener Mogens Lykketoft.

DSU’erne lytter interesseret til Lykketofts indledning og har masser af spørgsmål. Både til den grønne omstilling og til andre emner, som optager de unge socialdemokrater. Hvad med fremtidens arbejdsmarked, vil en høre. Kan den teknologiske udvikling, hvor mange opgaver digitaliseres, betyde, at der ikke vil være jobs til alle, når de unge DSU’ere skal ud på arbejdsmarkedet? Det tvivler Lykketoft på:

”Man har sagt i al den tid jeg kan huske, at den teknologiske udvikling ville fjerne arbejdspladser. Men al erfaring viser, at der opstår andre jobfunktioner, når vi får ny teknologi. Det er først og fremmest et spørgsmål om at have et samfund, der er stærkt nok til at sikre uddannelse til alle. Vi kan ikke alle sammen lære det samme – men de allerfleste kan lære noget andet og noget mere.”

Men alligevel er der jo en stor utryghed blandt især folk med korte eller slet ingen uddannelse, lyder det fra en tredje. Og mange af dem, man tidligere kaldte klassiske socialdemokratiske arbejdervælgere, sætter i dag krydset andre steder end ved liste A. Hvordan skal Socialdemokratiet få de folk tilbage i folden, vil en anden høre.

Lykketoft forstår godt, hvis mange er bekymrede. Han mener, at meget af den nuværende utryghed handler om, at man valgte det forkerte svar på finanskrisen tilbage i slutningen af nullerne:

”EU's svar på krisen byggede på en forkert antagelse om, at man kunne skabe balance på de offentlige budgetter ved at skære ned. Jeg kender ingen eksempler fra historien på, at man har kunnet få balance på den måde, og især i Sydeuropa har strategien jo vist sig at have ført til stor arbejdsløshed, ikke mindst blandt de unge. Historien viser tværtimod, at man få balance på budgetterne ved at få folk i arbejde, så der er nogen til at betale skat”, forklarer han.

Til lagkage i Espergærde
Dagens andet stop er hos Henriette og Martin, der har åbnet hjemmet i Espergærde for socialdemokrater fra Helsingør-kredsen. Ingen af dem har nogen poster i Socialdemokratiet, men de synes det var en sjov og anderledes måde at lave politiske arrangementer på, og bød derfor ind på at holde mødet.

Martin er dog ud af en solid socialdemokratisk familie. På væggen hænger i dagens anledning bedstefarens gamle medlemsbevis, og selv stiller Martin op til byrådet ved efterårets kommunalvalg i Helsingør.

16 gæster har indfundet sig, og hvor det før var de unge DSU’ere, er det her overvejende den lidt ældre del af partiets medlemmer, der har indfundet sig. De sidder placeret ved to borde, og Lykketoft tager opstilling foran dem.

Han er dog ikke aftenens eneste attraktion. Martins nabo har nemlig bagt det, der måske er Danmarkshistoriens første principprogramslagkage. I hjørnerne er der selvfølgelig røde marcipanroser, og midt på er forsiden af principprogrammet Hånden på hjertet trykt.

Lykketoft3.png
Den første principprogramslagkage?

Frihandel skal komme alle til gavn
I første omgang må kagen og kaffen dog vente. Lykketoft tager fat på at fortælle. Han fortsætter hvor han slap i Hørsholm og fortæller om, hvordan der er et oprør i gang mod de etablerede partier og etablerede politikere. Det kom mest tydeligt til udtryk med Hillary Clintons nederlag til Donald Trump, men ses også i mange europæiske lande, hvor socialdemokratier er pressede at højrepopulistiske partier.

Lykketoft understreger vigtigheden af, at Socialdemokraterne går op imod truslen fra højrepopulisterne: ”Vi skal skabe en politisk fortælling, der er stærk nok til at overvinde den frygt, som får folk til at stemme imod deres egne interesser”, mener han.

Men hvordan gør man så det i praksis?, vil flere af de forsamlede gerne vide. Er den vej, som Trump har valgt i USA, med blandt andet et opgør med frihandel, vejen frem?

”Vi må først og fremmest insistere på at bekæmpe social dumping. Kombinationen af finanskrisen og EU’s udvidelse med Østeuropa har betydet, at der pludselig blev meget hård kamp om jobbene. Vi har brug for stærke fælles EU-regler, så det ikke bliver et kapløb om, hvem der kan betale den dårligste løn og tilbyde de dårligste arbejdsforhold”, lyder det fra Lykketoft.

Lykketoft tror ikke på de nemme og hurtige løsninger. Og han tror på ingen måde på, at Donald Trumps løfter om at gøre op med frihandel og indføre toldmure vil gavne de amerikanske arbejdere og skaffe jobs tilbage til USA. Men han understreger samtidig, at der er brug for et stærkt velfærdssamfund til at imødegå de negative sider af frihandel:

”Siden 1950’erne har Socialdemokratiet være tilhængere af frihandel. Vi skal handle sammen og eksportere vækst til hinanden i stedet for arbejdsløshed. Men vi har aldrig troet, at det kunne stå alene. Når folk mistede deres arbejde, fordi det blev billigere at producere i andre lande, så har vi insisteret på, at der skulle været et socialt sikkerhedsnet og et tilbud om uddannelse til et nyt job med en bedre løn. Og det kræver en aktiv arbejdsmarkedspolitik og en aktiv erhvervspolitik, som har kunnet sikre, at folk kom videre. Men hvis vi ikke har et ordentlig velfærdssamfund, så bliver frihandel forhadt”, forklarer han.

Lykketoft4.png
Hvis vi ikke har et ordentlig velfærdssamfund, så bliver frihandel forhadt, fortæller Lykketoft hjemme hos Martin og Henriette i Espergærde.

Mere støtte i nærområderne
Flygtningepolitikken bliver selvfølgelig også berørt denne aften. Lykketoft erkender, at der er grænser for, hvor mange flygtninge Europa kan tage imod. Til gengæld må der så gøres en langt større indsats for at hjælpe flygtningene uden for Europa. Det får straks en af deltagerne til at reagere: ”Alle taler om at gøre noget i de der nærområder. Men sker der egentlig noget dernede, eller er det bare snak?”, spørger hun.

Mogens Lykketoft medgiver, at indsatsen langt fra er så god, som man kunne ønske. Det oplevede han selv, da han var en del af FN-systemet:

”Pengene er slet ikke steget i takt med behovet. Danmark er et af de lande, der faktisk gør en indsats i nærområderne, men desværre har regeringen finansieret det ved at skære ned på den langsigtede ulandsbistand, der skulle gå til at skabe udvikling andre steder. Men på verdensplan mangler FN mangler 20 milliarder dollars til flygtningelejrene, og selvom det kan lyde af meget, så svarer det til at vi alle betaler 25 øre, hver gang vi tjener 1.000 kroner.”,

Mødet slutter, og det er tid til at kaste sig over lagkagen. Og den skuffer heldigvis ikke, sådan som man ellers ofte kan komme ud for. For det er med lagkager som med politikere – en flot indpakning kan ofte dække over manglende indhold. Sådan er det heldigvis ikke i aften.

Deltagerne takker Lykketoft for en spændende aften. Nu skal de selv i gang med at omsætte diskussionerne til konkrete indspark til det nye principprogram. På vej ud af døren når Mogens Lykketoft dog lige af aflevere et sidste budskab: ”Den socialdemokratiske samfundsmodel, som vi har opbygget, er mindst lige så relevant i fremtiden, som den var i fortiden”.


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce