Daginstitutioner blev første offer for nulvækst

Der kommer ikke penge til flere pædagoger i landets daginstitutioner, sådan som SR-regeringen ellers lagde op til. Også sidste gang Løkke var statsminister, skete der en forværring af forholdene i daginstitutionerne.
En tidlig indsats for børns udvikling er den bedste investering, vi kan gøre som samfund. Sådan har det lydt igen og igen, både fra politikere og eksperter. Alligevel lægger regeringen nu op til at droppe den ekstra investering på daginstitutionsområdet, som den tidligere SR-regering lagde op til.

Det fortæller finansminister Claus Hjort Frederiksen i et interview med Berlingske i dag, dagen før regeringen fremlægger sit finanslovsudspil, der de facto vil indføre nulvækst i den offentlige sektor.

SR-regeringen spillede kørt før valget ud med en børnepakke, som skulle løfte området, blandt andet ved at tilføre 500 millioner kroner ekstra årligt, primært til ansættelse af flere pædagoger og efteruddannelse af det eksisterende personale. Men det bliver der ikke råd til, lyder det nu fra Claus Hjort, som mener pengene i stedet skal bruges til at nedbringe Danmarks strukturelle underskud. Regeringens kurs bygger på et ”tvivlsomt kasseeftersyn”, som LO-økonom Mette Hørdum Larsen skrev i sidste uge.

Voldsomt fald i pædagoger under Løkke
De sener år er normeringerne, det vil sige antallet af børn per voksen, steget kraftigt i landet daginstitutioner. Og særligt under Lars Løkke Rasmussens tid i Statsministeriet fra 2009 til 2011 faldt antallet af pædagogisk personale markant, fra godt 50.500 til 48.500, ifølge tal fra fagforbundet BUPL. Det betød at normeringerne steg markant, både på 0-2-års området og især på 3-5-års området.

Figur 1: Antal børn pr. voksen på henholdsvis 0-2-års og 3-5-års området
nomeringer
Kilde: BUPL

Derimod lykkedes det for Thorning-regeringen at stabilisere tallet. Det skete bland andet med finanslovene for 2012 og 2015, hvor der blev afsat henholdsvis 500 millioner og 250 millioner kroner årligt til daginstitutionsområdet. Med den ekstra børnepakke var der dermed lagt op til, at løfte området med i alt 1,25 milliarder kroner.

Daginstitutionerne risikerer desuden at blive ramt dobbelt hårdt af regeringens spareøvelser. For ikke nok med, at de planlagte ekstramidler alligevel ikke kommer. Daginstitutionerne kan også meget vel blive ramt af nedskæringer, når der skal findes besparelser i kommunerne for at leve op til regeringens ønske om nulvækst i det offentlige forbrug.

Pædagogernes fagforbund BUPL mener, at der bør indføres minimumsnormeringer i landets daginstitutioner, så der maksimalt er tre vuggestuebørn eller seks børnehavebørn per voksen. Ifølge BUPL’s beregninger vil det kræve, at der tilføres i alt 4.400 ekstra medarbejdere til 0-5 års området, fordelt med 1.600 medarbejdere til de 0-2 årige og 2.800 medarbejdere til de 3-5 årige.


placeholder

Annonce