Dan Jørgensen sætter midlertidigt stop for nyt olieeventyr

Venstre og DF kræver grønt lys for udvinding af olie i Nordsøen, mens Radikale og Enhedslisten kræver stop med det samme.
Regeringen har valgt at udskyde en beslutning om, hvorvidt der skal søges efter og udvindes olie i Nordsøen.

Beslutningen kræver et bedre grundlag og mere tid, lyder begrundelsen fra klima- og energiminister Dan Jørgensen (S).

Det er særligt de klimamæssige og økonomiske konsekvenser, som ministeren vil have mere sikkerhed omkring, før der træffes en beslutning om den såkaldt ottende udbudsrunde.

”Det kommende år byder på store beslutninger om den grønne omstilling i Danmark. Det hele skal ses i sammenhæng. Derfor har regeringen valgt at udskyde beslutningen om den såkaldte ottende udbudsrunde til de kommende klimahandlingsplaner,” siger klima- og energiministeren i en video fra regeringen.dk.

Vi skal træffe en beslutning, der er både grøn og økonomisk ansvarlig

”Spørgsmålet om hvorvidt og i givet fald hvordan man i fremtiden skal udvinde yderligere olie og gas i Nordsøen, skal ses i sammenhæng med den generelle grønne omstilling. Vi skal træffe en beslutning, der er både grøn og økonomisk ansvarlig.”

placeholder

Regeringen vil derfor bruge den yderligere betænkningstid  til yderligere dialog med erhvervslivet og til sammen med Klimarådet at få belyst de samlede klimaeffekter.

“De miljøøkonomiske vismænd har sagt til os, at de synes, at vi skal udskyde den her beslutning og tage den sammen med klimahandleplanerne. Og det er så det, vi gør nu,” siger Dan Jørgensen til Berlingske.

V og DF vil sætte oliejagten i gang 

Udmeldingen får ikke opbakning fra Venstre, der mener, at der er behov for at bruge indtægterne fra olie og gas, til at finansiere den grønne omstilling.

Det siger Venstres energiordfører Carsten Kissmeyer.

“I omstillingsprocessen, der synes vi, at vi skal bruge de muligheder der er, for at få nogle af de milliarder hjem til Danmark med den olie vi har i Nordsøen. vi synes, at vi skal udnytte den olie der er, ” siger han til DR’s radioavis.

Vi får brug for rigtig, rigtig mange penge, hvis vi skal sikre den her ambitiøse omstilling af det danske samfund

Og samme holdning har Dansk Folkeparti.

“Vi får brug for rigtig, rigtig mange penge, hvis vi skal sikre den her ambitiøse omstilling af det danske samfund. Derfor vil vi gerne lave en egentlig klimafond, hvor de penge vi får op af Nordsøen, de bliver lagt direkte derover, så vi kan bruge dem til den grønne omstilling,” siger klima- og energiordfører Morten Messerschmidt til DR.

Støttepartier vil lukke hanen nu

Regeringens valg om at udskyde beslutningen bliver heller ikke positivt modtaget af regeringens støttepartier. Både De Radikale og Enhedslisten vil have den ottende udbudsrunde endeligt aflyst.

”Vi skal ikke hente mere olie op ad Nordsøen langt inde i 2050'erne. Det er langt forbi det tidspunkt, hvor vi har sagt, at Danmark skal være klimaneutrale,” siger de radikales miljøordfører Ida Auken, der mener, at den store økonomiske usikkerhed også er en grund til at aflyse udbuddet.

I en klimasammenhæng er det fuldstændig hul i hovedet at begynde at lede efter ny olie

Det samme mener Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, som forklarer  at det er godt at for en periode ikke bliver udvundet mere olie, men partiet stadig kræver at der skal træffes beslutning nu, om  ikke mere at udvinde olie.

”I en klimasammenhæng er det fuldstændig hul i hovedet at begynde at lede efter ny olie,” siger hun.

Også miljøorganisationen Greenpeace Danmark kritiserer Dan Jørgensen og regeringen. På Twitter skriver organisationen:

”En slutdato på jagten efter ny olie er en no-brainer, Dan Jørgensen. Verden har i dag allerede langt mere olie og gas, end vi kan tåle at brænde af, hvis vi skal nå målene i klimaaftalen fra Paris.”

Få penge i ny udbudsrunde

Den ottende udbudsrunde vil give virksomheder rettigheder til at lede efter og udvinde olie og gas i Nordsøen frem til midten af 2050'erne og dermed efter 2050, hvor Danmark efter planen skal være klimaneutral.

Flere selskaber har allerede søgt om tilladelse til at lede efter og udvinde ny olie og gas i Nordsøen.

Skatteministeriet har tidligere vurderet, at staten kan hente indtægter for omkring to milliarder kroner ved en ottende udbudsrunde.

Regeringen frygter, at regningen kan blive endnu højere, fordi en aflysning kan gå ud over olieselskabernes nuværende investeringer. “””

Kæmpefelt fundet

Hvis den ottende udbudsrunde ender med at blive gennemført som planlagt, så kan det betyde, at der skal udvindes olie og gas i Nordsøen i hvert fald frem til 2055.

I de seneste år er indtægterne fra olie og gas i Nordsøen faldet betragteligt, men særligt fundet af gas i det såkaldte Svane-felt, vil kunne generere store indtægter. Energistyrelsen vurderer, at fundet i feltet indeholder hvad der svarer til 25 års dansk gasforbrug, skriver Information.

Regeringen har tidligere svaret, at den danske stat i tiden frem til 2047 forvente indtægter fra Nordsøen på sammenlagt godt 154 milliarder kroner, hvis man ikke lever op til Paris-målsætningen.

Hvis man i stedet havde baseret sig på et scenarie, der respekterer Paris-målene, ville de forventede Nordsø-indtægter skrumpe til 88 milliarder kroner for hele perioden frem til 2047.

Minister har været i samråd om sagen

Sagen om olieeventyret i Nordsøen var også på dagsordenen i et samråd i Folketingets klimaudvalg sidste år, hvor Dan Jørgensen erklærede sig principielt enig i, at olie og gas skal udfases, men hvor han sagde, at han først ville have en analyse af området, inden han ville tage en beslutning.

"Jeg mener, at olie og gas over tid skal udfases. Det er nødvendigt når vi fremtiden søger at begrænse klimaforandringerne. Det betyder at udvindingen af olie og gas også over tid skal udfases,” sagde han.

"Sværere og mere komplekst bliver det når man spørger hvornår og hvordan. Og det kan jeg ikke svare fyldestgørende på," sagde Dan Jørgensen og forklarede, at regeringen er i gang med en analyse, der blandt andet skal afdække klimaeffekter, de økonomiske konsekvenser, herunder arbejdspladser, og endelig spørgsmålet om forsyningssikkerhed, inden man vil beslutte sig for, om den ottende udbudsrunde skal endeligt aflyses.

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Der kommer sikkert en god løsning i morgen;-)
Socialdemokraterne er uhyggelig utroværdige!

Nødvendigt med samlet ansvarlig afviklingsplan for fossil udvinding.
Det er klart risikabelt for regeringen at tillade nye boringer i Nordsøen, både i forhold til økonomi, klima og miljø.
Derfor skal presset øges for et klart stop for nye olielicenser i Nordsøen,
Men det er ikke nok. Det er problematisk at der planlægges flere nye boringer i de eksisterende felter.
http://www.nordsoefonden.dk/fornyet-akti...
Det er nødvendigt at ændre Nordsøfondens rolle som statens aktør i Nordsøen. Fonden gør alt for at trække mest mulig fossil energi op af Nordsøen i pagt med politikernes hidtidige krav. Det er helt uforeneligt med den nye klimapolitik . Samtidig er det også forbundet med store sikkerhedsmæssige risici. Bemærk at den planlagt efterforskningsboring Vibe-1 som påbegyndes i foråret 2020 er en HPHT (højt tryk, høj temperatur) boring til en dybde af ca. 4.300 meter. Læs artikel om HPHT : https://ing.dk/artikel/maersk-borer-ned-...
Som beskrevet i artiklen er det forbundet med stor risiko og der har tidligere været alvorlige uheld ved denne type boringer. Har politikerne styr på konsekvenserne af en ulykke? Stiller selskaberne herunder Nordsøfonden med nok sikkerhedsstillelse hvis uheldet er ude. Wintershall Dea er f.eks ikke nær så godt økonomisk polstret som Total . Vi må have indsigt i om disse problematikker indgår i Dan Jørgensens undersøgelse af fordele og ulemper ved fortsat tildeling af nye licenser. Problemet bliver markant større hvis der åbnes op for udvinding i Svanefeltet. Politikerne må virkelig mande sig op og sætte sig ind i de faktuelle forhold omkring fossil udvinding. Sporene fra deres katastrofale uvidenhed omkring skifergas skræmmer og har bestemt ikke styrket befolkningens tillid.
Samtidig er meldingerne om arbejdsforholdene på Totals platform ikke betryggende og skaber ikke tiltro til at de har lært af deres ulykker.
https://www.a4nu.dk/artikel/medarbejdere...
Desuden er afbrændingen af gas fra platformene en betydelig klima og miljø belastning der står for 0,6 procent af Danmarks samlede co2 udslip og denne praksis punkterer effektivt myterne om at dansk olie og gasudvinding skulle være specielt klimavenlig.
https://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___...

Danmarks andel af den samlede globale olie- og gasproduktion er 0,2 og 01% og Nordsøproduktionen hører til de reneste klima- og miljømæssigt.Og 85% af den samlede globale energi er baseret på fossile brændstoffer, altså inklusiv kul. Derfor skal der tænkes rationelt og handles langsigtet. SF, RV, ALT og ENH vil stoppe ikke alene for 8. udbudsrunde, men også for igangværende produktion og projekter. Det er klimaalarmisme og hovsapolitik, når S-regeringens støttepartier således tilsidesætter alle saglige hensyn. For tiden undersøges samfundsøkonomi, beskæftigelse, klima-og miljø og forsyningssikkerhed m.v. Støttepartierne vil gøre Danmark afhængig af olie fra konfliktfyldte totalitære stater i Mellemøsten og af gas fra Rusland. I mange år har Danmark stort set været selvforsynende med olie og gas og medfinansieret den for længst igangsatte grønne omstilling og velfærdsudgifter med statslige indtægter fra Nordsøens olie og gas. Skal Klimaloven omsættes til bæredygtige handlingsplaner og ønsket om klimaneutralitet nås om 30 år kræver det omtanke og at staten ikke frasiger sig muligheden for at bruge olie og gas i mange år endnu. Kort sagt lidt klimarealisme,tak. Venlig hilsen Lars Runo Johansen.

Ingen af støttepartierne snakker om en hovsa løsning der stopper al olie og gasproduktion i morgen. Alle partierne er enige om at der ikke skal gives nye licenser, men der er forskellige holdninger til hvordan man skal forholde sig til de eksisterende licenser og hvordan den langsigtede afviklingsplan for fossil udvinding skal se ud. Hvis vi alvorligt mener at vi vil overholde Parisaftalen og sikre at klimalovens hensigter bliver til virkelighed, så er der ikke tale om at vi bliver afhængige af Mellemøsten og Rusland, men derimod at frigøre os fra brugen af olie og gas. At dansk olie produktion er ren i miljø og klimamæssig sammenhæng er blålys. Vi er langt bag Norge som elektrificerer olieudvindingen og er langt skrappere omkring reduktion af gasafbrænding. Desuden har danske olieplatforme i årevis ulovligt og bevidst udledt langt flere kemikalier og olierester til havmiljøet end de havde tilladelse til, hvilket ifølge fiskerne har ført til døde fiske områder i en stor omkreds omkring platformene. Når regeringen snakker om at beskytte arbejdspladser og investeringslyst giver man endnu engang olieindustrien positiv særbehandling i forhold til fiskerierhverv og den grønne energisektor.

Annonce