Danmark donerer 250.000 vaccinedoser til Rwanda og Læsø er et skridt nærmere

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
Danmark donerer 250.000 vaccinedoser til det østafrikanske land, Rwanda.

En nyaftale forbedrer ordningen for udenlandske praktikanter på det grønne område. Og Læsø er et skridt nærmere optagelse på Verdenskulturarv-listen.

Dermed velkommen til dagens Aktuelt.
 

Danmark donerer 250.000 vaccinedoser til Rwanda

Danmark donerer 250.000 vaccinedoser til Rwanda. Andre 200.400 vaccinedoser sælges til Australien.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Australien har rakt ud til Danmark med anmodning om køb af overskydende vaccinedoser. Danmark har pt. vacciner nok til at dække det danske behov, og derfor har regeringen indgået en aftale med Australien om salg af 200.400 overskydende vacciner.

Donationen til Rwanda består af 250.000 vaccinedoser fra Johnson & Johnson, som befinder sig på Statens Serum Instituts lager i Danmark. Rwanda har behov for vaccinerne i den nationale udrulning, og landets sundhedsmyndigheder har vist, at de har kapaciteten til at udrulle vacciner hurtigt og effektivt.

Donationen til Rwanda ligger i forlængelse af regeringens fokus på det store vaccinebehov i udviklingslandene og særligt i Afrika. Danmark har tidligere doneret 358.700 vaccinedoser til Kenya fra danske lagre og 1 mio. doser gennem COVAX, som indtil videre har allokeret 988.320 vaccinedoser til en række lande i Afrika.

Regeringen har netop annonceret, at Danmark vil øremærke yderligere 2 mio. vaccinedoser til 12 lande i Afrika, blandt andre Mali, Sydafrika og Uganda gennem COVAX.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) udtaler:

“Pandemien har store udviklingsmæssige konsekvenser for det afrikanske kontinent. Derfor er jeg også glad for, at vi af flere omgange har været i stand til at sende danske COVID-19 vacciner til en række lande i Afrika. Det gør vi nu igen, og de overskydende danske vacciner vil være et bidrag til Rwandas pandemibekæmpelse. Det er et globalt ansvar at sørge for øget vaccineadgang, og her viser Danmark, at vi tager ansvar og er solidariske.”

 

Ny aftale forbedrer ordningen for udenlandske praktikanter

Udenlandske praktikanter, der er ansat i dansk landbrug, gartnerier mm. vil fremover få styrket deres retsstilling og mulighed for at blive længere i Danmark.

Det sikrer en ny aftale mellem udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og parterne bag Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

De udenlandske praktikanter vil med aftalen få mulighed for at klage til et fagligt udvalg, hvis der opstår tvister med virksomheden i forbindelse med deres ophold. Udvalget vil kunne træffe afgørelse om evt. erstatning og godtgørelse.

For at sikre, at det vil være muligt for danske elever på erhvervsuddannelserne at få en praktikplads, vil der blive stillet krav om, at virksomheder der bruger praktikantordningen, selv har ansat eller forsøgt at rekruttere elever under erhvervsuddannelse, hvis der er væsentlig mangel på praktikpladser.

Herudover styrker aftalen også tilsynet på området, ligesom opholdslængden for praktikanter på det grønne område vil blive forlænget fra 12 til 18 måneder.

Aftalen er indgået mellem udlændinge- og integrationsministeren samt Landbrug og Fødevarer, 3F’s grønne gruppe og Arbejdsgiverforeningen GLS-A. Regeringen forventer i indeværende folketingsår at fremsætte et lovforslag, der udmønter de dele af aftalen, som kræver lovændring.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger:

”Nu får de udenlandske praktikanter i landbruget bedre forhold. Det er jeg meget glad for. Jeg vil gerne takke parterne på det grønne område for et rigtig godt forhandlingsforløb.”

 

Læsø er nu optaget på den danske tentativliste for UNESCO Verdensarv

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har besluttet, at projektet ”Salt og Tang på Læsø” skal føjes til den danske tentativliste.

Det er en forudsætning for at kunne søge om optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste, at stedet først er optaget på den nationale tentativliste.

Læsø optages på tentativlisten på baggrund af en revideret ansøgning fra juni 2020.

Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Da den danske tentativliste sidste gang var åben for nye forslag i 2018, var Læsø også blandt ansøgerne, men blev ikke optaget på listen.

Læsø Kommune er blevet opfordret til at videreudvikle ansøgningen inden for to år og få den vurderet på ny.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udtaler:

”Læsø Kommunes ansøgning om at blive optaget på den danske tentativliste har bekræftet mig i, at øens særlige kulturarv har verdensarvspotentiale. Teknikken bag de tangtængede huse finder man ingen andre steder i verden.”

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

"Danmark donerer 250.000 vaccinedoser til Rwanda"

Hvordan er det så gået med de danske donationer til afrikanske lande.
Er de blevet brugt, og hvor stor en %del, opgjort pr. modtagerland?

Annonce