Danmark er blevet fattigere under Løkke

Lars Løkke Rasmussen ville forleden ikke bekræfte, at bruttonationalproduktet er faldet i hans tid som statsminister. Men Danmark er blevet fattigere, viser tal fra Danmarks Statistik.
Som opinionsleder kritiserede Lars Løkke Rasmussen gang på gang den tidligere SR-regeringen for, at væksten i samfundet ikke var høj nok. Men ser man på de første seks måneder af Løkkes regering, så er vækstpilen gået nedad, siden han tilbage i slutningen af juni rykkede ind i statsministeriet.

Det er dog ikke en udvikling, Lars Løkke selv har ønsket at tale om. Da Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen for nylig, i forbindelse med Folketingets spørgetime, bad Løkke om at bekræfte udviklingen, svarede Løkke undvigende.

”Kan statsministeren bekræfte, at vores lands bruttonationalprodukt er faldet siden regeringsskiftet?”, spurgte Mette Frederiksen. ”Nej, jeg kan ikke bekræfte, at bruttonationalproduktet er faldet. Det kan jeg ikke bekræfte”, lød svaret fra statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Velstand faldet med 2,6 milliarder kroner
Løkke kunne dog trygt have bekræftet udviklingen. Danmarks bruttonationalprodukt var nemlig lavere i andet halvår af 2015, hvor Lars Løkke sad ved magten, end i første halvår af 2015, hvor SR-regeringen stod i spidsen for Danmark.

Ifølge Danmarks Statistiks kvartalsvise opgørelser var det danske bruttonationalprodukt (sæsonkorrigeret, faste priser) i årets første seks måneder på 930,9 milliarder kroner, mens det i de sidste seks måneder var på 927,3 milliarder kroner. Altså et fald på 2,6 milliarder kroner. Det er især fra 2. til 3. kvartal, at der sker et stort fald i den danske velstand.

bnp 2015

Samlet set voksede Danmarks bruttonationalprodukt med 1,2 procent i 2015. Det er dog en udvikling, som i høj grad er drevet frem af væksten i det første halvår under SR-regeringen.

Hvis der ses på bruttonationalproduktet målt per indbygger, er udviklingen den samme. Her sker der et fald fra 82.200 i 2. kvartal, det sidste under SR-regeringen, til 81.500 kroner i 3. kvartal, under Løkke. I gennemsnit fik danskerne altså 700 kroner mindre til sig selv i løbet af de første tre måneder af Løkkes regeringstid, i forhold til de sidste tre måneder af SR-regeringens levetid.

bnp indbygger 2015

Løkke i 2015: Væksten er for lav
Det er ellers ikke mere end godt et år siden, at Løkke i skarpe vendinger kritiserede, at væksten under SR-regeringen var alt for lav. ”Det er en meget, meget beskeden vækst. Danmark er i dag fattigere end den dag, regeringen kom til”, lød det sidste år fra Løkke ifølge Ritzau.

Siden da er en lav vækst altså blevet vendt til en regulær minusvækst, hvis der ses på den kvartalsvise udvikling.

Heller ikke de kommende prognoser for dansk økonomi er optimistiske. Ifølge AE-Rådet er der udsigt til en beskeden vækst i 2016. AE-Rådet kritiserer derfor, at regeringen har skruet kraftigt ned for de offentlige investeringer, som ellers kunne være med til at holde væksten i gang.

 


Kommentarer fra Facebook