Danmark og EU skal stoppe al økonomisk støtte til Polen

Når den polske regering direkte forfølger og kriminaliserer LGBT+-personer, så har Polen, men også EU og Danmark, et problem
“Uanset køn, racemæssig og etnisk oprindelse, religion og tro, handicap, alder eller seksuel orientering har enhver ret til lige behandling og muligheder, hvad angår beskæftigelse, social beskyttelse, uddannelse og adgang til offentligt tilgængelige varer og tjenesteydelser. Vi skal fremme lige muligheder for underrepræsenterede grupper.”  

Sådan lyder EU's princip nummer tre, som omhandler lighed for alle.

Der er EU-medlemsstater, der systematisk vælger at undertrykke befolkningsgrupper, som ikke passer ind i magthavernes “perfekte verden”

Dog ser vi desværre, at der er EU-medlemsstater, der systematisk vælger at undertrykke befolkningsgrupper, som ikke passer ind i magthavernes “perfekte verden”.

Når den polske regering direkte forfølger og kriminaliserer LGBT+-personer for at være sig selv, så har Polen, men også EU og Danmark, et problem.

Hvad er LGBT+?

LGBT er en international betegnelse, der dækker over lesbiske, bøsser (gay), bi- og transpersoner.

Når man skriver + efter bogstaverne, er det for at inkludere flere grupper.

LGBT + bruges her om den store mangfoldighed af personer med en anden seksuel orientering eller kønsidentitet end cisheteroseksuel.

Cisheteroseksuel er betegnelsen for dem, som føler sig tiltrukket af det modsatte køn og identificerer sig med det køn, som de blev givet ved fødslen.

Sammenligner LGBT+ med pædofili

Eksempler på den polske regerings anti-LGBT+-politik ses blandt andet i et Facebook-opslag fra Polens viceminister, Marcin Romanowski, der promoverer organisationer, som sammenligner LGBT+ med pædofili samt etableringen af “LGBT+-frie zoner” forskellige steder i Polen.

I Polen har de siden Andrzej Dudas tiltrædelse som præsident i 2015 haft en præsident og en regering, hvor anti-LGBT+-politik har været en prioritet på den politiske dagsorden.

Her er der blandt andet blevet etableret 80 “LGBT+-frie zoner” i forskellige polske kommuner og regioner.

Det betyder, at alt LGBT+’s “ideologiske propaganda”, såsom at flage med regnbueflag, holde i hånden, kysse og demonstrere for lige rettigheder, nu ikke længere er tilladt i disse “LGBT+-frie zoner”.

Alt LGBT+’s “ideologiske propaganda”, såsom at flage med regnbueflag, holde i hånden, kysse og demonstrere for lige rettigheder, nu ikke længere er tilladt

Etableringen af disse zoner sker med den begrundelse, at LGBT+-”ideologien” hjernevasker unge til at omfavne den, samtidig med at de unge smider de

“gode konservative” familieidealer væk.

EU og Danmark må gribe ind

Når den polske regering vælger at overtræde landets egen grundlov samt EU's grundprincipper om frihed og lighed mellem alle, så må EU og Danmark gribe ind over for Polen.

Vi kan og må ikke tolerere, at Polen undertrykker LGBT+-personer, fordi Andrzej Duda og hans regering ønsker at føre Polen i en mere nationalkonservativ retning.

Danmark skal kræve, at EU stopper al form for økonomisk støtte til Polen, så længe at den polske regering fører en anti-LGBT+-politik

Danmark skal kræve, at EU stopper al form for økonomisk støtte til Polen, så længe at den polske regering fører en anti-LGBT+-politik, som overtræder landets egen grundlov, EU's grundprincipper, og ikke mindst et af de mest grundlæggende principper i en demokratisk stat.

Byrådsmedlem (S) i Aalborg Kommune og medlem af Familie- og Beskæftigelsesudvalget 


placeholder

Kommentarer

Og når Danmark ikke vil være med til at fordele flygtninge, skal Danmark også straffes!

Hold da op hvor er vi kommet i dårligt selskab!

Annonce