Danmark skal med i bankunion

Margrethe Vestager og den danske regering er ubegribeligt nok nølende i forhold til dansk deltagelse i den europæiske bankunion. Nationalbanken anbefaler dansk deltagelse.
Europas største banker skal selv indbetale midlerne til fonden, og på den måde sikrer man, at det i fremtiden er bankerne selv, der dækker tabet i forbindelse med kriser.

Så er vi der igen. EU er ved at vedtage ambitiøse regler og tage ved lære af den økonomiske krise, men endnu engang tøver Danmark.

Forrige torsdags lykkedes det for Europa-Parlamentet, EU-kommissionen og det græske EU-formandskab at nå til enighed om den endelige model for en europæisk bankunion.

Bankunionens formål er at lave en fælles europæisk afviklingsfond, som skal anvendes, hvis store banker kollapser, som det skete under krisen. Europas største banker skal selv indbetale midlerne til fonden, og på den måde sikrer man, at det i fremtiden er bankerne selv, der dækker tabet i forbindelse med kriser. Dette står i skærende kontrast til krisen fra 2008 og frem, hvor det har været skatteydernes penge som blev brugt til at lappe hullet efter bankernes uansvarlige ageren på finansmarkederne.

EU har i den grad taget ved lære af krisen. Man har forbudt Naked Credit Default Swabs – forsikringer på aktier, som man ikke selv ejer - som var hovedårsagen til Grækenlands økonomiske deroute. 11 lande – heriblandt Tyskland og Frankrig – er nået til enighed om en finansskat, der skal bruges til at tøjle finansielle institutioners skadelige aktiviteter på finansmarkederne. Og nu kommer bankunionen, der spænder et sikkerhedsnet ud under det europæiske bankmarked og sikrer, at bankerne selv står til ansvar, hvis de handler uansvarligt.

Den danske nationalbank har længe anbefalet dansk deltagelse i bankunionen, og at Vestager ikke følger nationalbankens anbefalinger er decideret ubegribeligt.

Nu skulle man tro, at Danmark selvfølgelig gik forrest i kampen for et mere stabilt finansmarked i EU, men det er ingenlunde tilfældet. Anført af en yderst passiv Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager (RV) har Danmark afvist at være med i aftalen om finansskat, og nu afviser Vestager foreløbigt også at gå med i bankunionen. Til Information udtalte hun umiddelbart efter at aftalen om bankunionen var faldet på plads:

Vi går over i en ny fase, når den generelle lovgivning om bankunionen er på plads. For så kan vi se på det med danske øjne, om det er noget, vi skal være med i eller ej.”

Og til spørgsmålet om hvorvidt man med aftalens endelige udfærdigelser var et skridt nærmere dansk deltagelse svarede hun:

”Vi er hvert fald et skridt nærmere dansk stillingtagen”.

Den danske nationalbank har længe anbefalet dansk deltagelse i bankunionen, og at Vestager ikke følger nationalbankens anbefalinger er decideret ubegribeligt.

I stedet er Vestager endnu engang i båd med bankernes brancheorganisation, Finansrådet, som naturligt nok er nølende, når det kommer til at skulle forpligte sig til at indbetale til en fælles afviklingsfond af den simple årsag at det på kort sigt koster bankerne penge.

Finanskrisen viste tydeligt at de finansielle institutioner på ingen måde selv kan opretholde stabiliteten på de europæiske finansmarkeder. Bankunionen er et fremragende tiltag fra EU’s side, og der burde ikke herske den mindste tvivl om, at Danmark selvfølgelig skal være med.

Andreas Dinesen er stud.scient.pol. på Københavns Universitet og medlem af Socialdemokraterne.


placeholder

Annonce