Danmark slap for russisk påvirkningskampagne

Frygten for at Rusland ville påvirke såvel folketings- som europaparlamentsvalget viste sig ikke at holde stik, viser valgevaluering fra tværministeriel gruppe
De slog sammen alarm den dag i september 2018: Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

Med mindre end et år til folketingsvalget forklarede de i en fælles pressemeddelelse, at visse lande brugte såkaldte  påvirkningskampagner til at øve indflydelse på interne politiske forhold i Vesten for at opnå egne udenrigspolitiske mål.

De seneste år havde der således været en række eksempler på, at Rusland forsøgte at påvirke valg og folkeafstemninger i både Europa og USA.

Og ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste var det ”meget sandsynligt”, at fremmede magter også vil kunne gennemføre påvirkningskampagner mod Danmark, for eksempel netop i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

Men to år senere oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketingets udenrigspolitiske nævn, at den såkaldte tværministerielle task force til imødegåelse af påvirkningsoperationer nu har evalueret ikke bare folketingsvalget i 2019 men også europaparlamentsvalget. Og i begge tilfælde viste frygten sig ikke at holde stik.

Højne modstandsdygtigheden mod påvirkningskampagner i det danske samfund

”Task forcen konkluderer i sin evaluering, at indsatsen for at beskytte folketingsvalget i juni 2019 mod påvirkningskampagner har været velfungerende og har bidraget til, at højne modstandsdygtigheden mod påvirkningskampagner i det danske samfund,” hedder det i evalueringen. Den fortsætter:  

”Hertil kommer, at de politiske partier og øvrige kandidater efter task forcens vurdering har været i stand til at føre valgkamp, uden at spørgsmålet om udenlandsk påvirkning har forstyrret den politiske proces i nævneværdigt omfang. Det fremgår herudover af evalueringen, at task forcen ikke har registeret tegn på statslige påvirkningskampagner rettet mod Danmark op til og under folketingsvalget den 5. juni 2019 og valget til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019.”

Plante usande historier

Den tværministerielle taskforce – eller arbejdsgruppe – som blev nedsat i 2017 skal koordinere indsatsen mod statslige påvirkningskampagner og sikre, at myndighederne forhindrer sådanne kampagner.

En påvirkningskampagne kan indebære forsøg på at plante eller sprede usande informationer og historier i medierne for på den måde at påvirke en vigtig beslutning. Ofte vil sådanne kampagner være designet til at skabe splid i befolkningen og søge at underminere tiltroen til et valg eller til samfundets institutioner.

Kreml har blandet sig i USA

I 2018 fulgte forsvar-, justits- og udenrigsministeren deres advarsel op med en valghandlingsplan, der skulle imødegå påvirkningskampagner, sikre selve valghandlingen, samt rådgive politikere og partier og andre relevante aktører i mediebranchen og sociale medier.

Fokuserer på at skabe splid og uenighed i befolkningen

 

”Vi har efterhånden set en række eksempler på, at Kreml forsøger at påvirke demokratiske valg i Vesten med kampagner, der fokuserer på at skabe splid og uenighed i befolkningen,” sagde Claus Hjort Frederiksen ved den lejlighed. Forsvarsministeren fortsatte:

”De fokuserer på allerede eksisterende politiske dilemmaer eller søger sågar at fremme synspunkter på begge sider af en konflikt – alene med det formål at skabe splid og underminere tilliden til vores institutioner, myndigheder og i sidste ende til hinanden. Jeg er ikke så nervøs for selve valghandlingen og optællingen af stemmer herhjemme, for der har vi et robust system, der er svært at hacke så at sige. Men vi har set, hvordan Rusland har blandet sig i demokratiske valg i USA og Frankrig. Hvilken indflydelse det har haft, kan vi kun gisne om. Men det må aldrig ske i Danmark.”

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Så den ræve røde regering frikender de røde russere;-)

Annonce