Henter indhold

13. september 2017

Annonce:
Nyheder
Danmarks energiduks kæmper med affolkning
Samsø - Danmarks CO2-venlige perle er blevet verdenskendt på grund af innovative energiløsninger, men øen har svært ved at tiltrække nye beboere.
13. september 2017

I smørhullet mellem Jylland, Fyn og Sjælland ligger kattegatøen Samsø – mest kendt for tidlige kartofler, fantastiske jordbær og et CO2-negativt energiregnskab.

Men under den smukke overflade lurer et seriøst problem for den grønne ø. Befolkningstallet har været dalende siden anden verdenskrig – og særligt siden finanskrisen i 2008 har øen været hårdt ramt.

Hvor der i 2008 boede 4 085 mennesker på øen, bor der ifølge Danmarks Statistik i dag 353 færre.

”Det har stabiliseret sig lidt de seneste år, men det stiger ikke. Det er et meget sårbart område for os, og klart den største udfordring, som vi står overfor,” siger borgmester Marcel Meijer (S), som Netavisen Pio har interviewet som optakt til efterårets kommunalvalg.

Affolkningen vil fortsætte
Samsø er blevet verdenskendt på grund af en ambitiøs og innovativ tilgang til grøn energi. Fra 1997-2007 formåede man at omlægge hele energiproduktionen til vedvarende energi, og øen producerer i dag mere vedvarende energi, end den forbruger.

Også ud fra et markedsføringsperspektiv har det været en succes, som formentlig har haft positive effekter på turismen. Men det har ikke ændret på øens demografiske udfordringer.

Samsø indskriver sig på listen over de danske yderkommuner, der kæmper med at tillokke beboere. Og fremskrivninger viser, at medmindre der sker en uventet ændring, vil affolkningen blot tiltage.

Fremskrivning af befolkningstallet i Region Midtjylland. Kilde: Region Midtjylland

Marcel Meijer mener, at den manglende tilflytning efter finanskrisen blandt andet skyldes boligmarkedet, som betyder, at mange mennesker bosat i landområderne sidder fast i huse, som de ikke kan sælge. Det afholder nogle af de potentielle tilflyttere fra at tage springet og flytte til Samsø.

Vi har faktisk et rekrutteringsproblem inden for visse brancher – primært håndværk og sundhed.

Han mener derimod, at mangel på arbejdspladser er et mindre problem, da der inden for både sundhedsvæsenet og byggebranchen er mangel på arbejdskraft.

”Vi har faktisk et rekrutteringsproblem inden for visse brancher – primært håndværk og sundhed. Der er en del af de offentligt ansatte her, som bor på fastlandet og som pendler på arbejde.”

Tilflytningskampagne med moderate resultater
Samsø har i et forsøg på at lokke nye borgere til øen lanceret en kampagne, der betyder, at man kan blive ”prøvesamsing” i nogle måneder, inden man eventuelt vælger at tage det endelige spring. ”Vi har fået en del medieomtale på grund af kampagnen, men vi har desværre ikke fået så mange nye beboere. De nye beboere, vi har fået, er tit folk, der ikke arbejder inden for de sektorer, hvor vi mangler arbejdskraft.

Fra befolkningens side er der i dag en massiv interesse i at få en permanent hurtigfærge, og så er der sket det meget positive, at Venstre og Konservative i byrådet endelig er kommet med på ideen.

Et andet problem, der afholder folk fra at flytte til øen, er infrastrukturen. Det tager en time at sejle til Odder og lidt mere at sejle til Kalundborg. Derfor arbejder man nu på at etablere en hurtigfærge, der skal sejle direkte imellem Aarhus og Samsø, hvilket ville gøre, at folk kunne bo på Samsø, men læse eller arbejde i Aarhus.

”Fra befolkningens side er der i dag en massiv interesse i at få en permanent hurtigfærge, og så er der sket det meget positive, at Venstre og Konservative i byrådet endelig er kommet med på ideen,” forklarer Marcel Meijer, som selv har været en aktiv tilhænger af færgeprojektet.

S-borgmester på trods af blåt flertal
Samsø er historisk set et landbrugsområde, hvor Venstre står stærkt. Det var derfor også stik imod al logik, at Marcel Meijer blev borgmester i 2013. Der var et klart borgerligt flertal, på trods af en fremgang på to mandater ud af i alt tre til Socialdemokratiet. Men da Venstre og Konservative ikke kunne blive enige, gik socialdemokraterne sammen med Venstre og Marcel Meijer blev udpeget til borgmester.

Samsøs borgmester, Marcel Meijer (S).

Marcel Meijer tvivler på, at det samme vil ske igen i år, da uoverensstemmelserne mellem de borgerlige ser ud til at være forbi. Der er dog sket en fremgang for de røde partier ved de to sidste folketingsvalg, hvor de røde partier faktisk har fået flertal. ”Det er en markant forandring på øen, der historisk set har været klart blå. Det er dog ikke noget, der afspejles i kommunalpolitikken endnu.”

”Men lad os se, alene det, at vi sidder på borgmesterposten, kan måske alligevel være med til at rykke ved valgets udfald.”

Bæredygtigheden skal udbredes
Hvis Marcel Meijer bliver genvalgt, vil han arbejde for, at der kommer en mere helhedsorienteret tilgang til miljøet på Samsø:

I det hele taget skal vi udbrede bevidstheden om bæredygtighed til langt flere områder end bare energien.

”Jeg er for eksempel i gang med projekter om bedre udnyttelse af vandressourcerne. Vi skal lære at genanvende næringsstofferne fra landbruget bedre, i stedet for bare at skylle det hele i havet. Og så skal vi klart blive bedre til økologi, siger Marcel Meijer.

Der er nu planer om at få etableret et fælles biogasanlæg, som skal kunne afgasse gylle fra gårde med stort dyrehold. Gassen skal bruges til elproduktion og varme, ligesom man håber, at færgerne til Samsø vil kunne sejle på grøn lokalproduceret gas – og ikke, som i dag, gas hentet fra Holland.

”I det hele taget skal vi udbrede bevidstheden om bæredygtighed til langt flere områder end bare energien, siger Marcel Meijer.”

 

Frem mod kommunalvalget vil Netavisen Pio tegne et portræt af en række danske kommuner. Hvad rør der sig i kommunen, hvilke sager har fyldt meget de sidste fire år, og hvad bliver det store slagsmål frem mod valget?

 

Netavisen Pio anvender cookies med det formål at genkende den besøgende, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Ved at klikke videre rundt på Netavisen Pio accepterer du vores cookie politik.
Få Netavisens PIOs nyhedsbrev
Designed by SKARP & GACELA 2016 PIOPIO
Designed by SKARP & GACELA 2018 PIOPIO