Annonce

Dannmark i EU-top: Gav asyl til 4 ud af 5 asylansøgere

Analyse: Danmark indtager en niendeplads blandt EU-landene, når der ses på, hvor mange personer der søger om asyl. Ses der i stedet på hvor mange der får ophold, rykker Danmark frem på en fjerdeplads.
Er Danmark et lille land, der yder et stort bidrag til at afhjælpe flygtningekrisen, mens andre lande kører på frihjul? Eller er det tværtimod Danmark, som er en usolidarisk nabo, der forsøger at skubbe flygtningene videre til vores naboer?

Det spørgsmål er svært at besvare med et enkelt tal eller en enkelt graf, da det kommer helt an på, hvordan man anskuer problematikken. Vi har her på Netavisen Pio alligevel gjort forsøget og opstillet fire søjlediagrammer, som kan give en ret god indikation af, hvordan Danmark ligger i forhold til de øvrige lande.

Som data til at sammenligne med de øvrige EU-lande fra vi brugt data fra Eurostat. Eurostat har imidlertid endnu ikke offentliggjort de endelige data for fjerde kvartal af 2015. I stedet er brugt data fra 4. kvartal 2014, 1. kvartal 2015, 2. kvartal 2015 og 3. kvartal 2015, altså en periode på 12 måneder. Det betyder selvfølgelig, at oplysningerne vedrører perioden inden den seneste tids stramninger i både Danmark, Sverige og flere andre EU-lande.

Spørgsmålet om, hvorvidt Danmark tager imod for få eller for mange asylansøgere er til syvende og sidst et politisk spørgsmål. På baggrund af nedenstående fire diagrammer er der imidlertid ikke umiddelbart noget som tyder på, at Danmark ikke løfter sin del af opgaven.

Danmark tog imod 9.-flest asylansøgere i EU
I den periode modtog Danmark 13.220 asylansøgere. Med en befolkning på 5.659.715 giver det 2.336 asylansøgere per million indbyggere. Samlet set modtog EU 1.962 asylansøgere per indbygger. Rangerer man landene efter antal asylansøgere per indbygger i perioden fra 4. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015, ligger Danmark på en samlet niendeplads. I 4. kvartal 2014 lå Danmark faktisk på en sjetteplads, men dumpede siden ned af listen.

asyl1

Danmark modtog 5.-flest krigsflygtninge fra Syrien
I flygtningedebatten har det især været de syriske krigsflygtninge, som har fyldt i debatten. Ses der isoleret på syriske flygtninge i de første tre kvartaler af 2015, så modtog Danmark 4.360 syriske flygtninge, eller 770 per million indbygger. Det placerer Danmark på en femteplads i EU, og Danmark modtog næsten lige så mange syriske flygtninge per indbygger, som Tyskland gjorde.

asyl2

Danmark har tredje højeste anerkendelsesprocent
Der er imidlertid forskel på, hvor mange flygtninge der rent faktisk søger om asyl, og hvor mange som i sidste ende får bevilget det. Det såkaldte anerkendelsesprocent viser hvor stor en andel af de afgørelser, der træffes, der falder ud til fordel for ansøgeren.

Ifølge Eurostat blev der i Danmark fra fjerde kvartal 2014 til tredje kvartal 2015 truffet afgørelse i første instans i 11.295 sager, og i 9.180 af tilfælde endte det med en form for opholdstilladelse til asylansøgeren. Det giver en anerkendelsesprocent på cirka 81. Dermed er Danmark faktisk det land i EU med den tredje højeste anerkendelsesprocent (det skal dog bemærkes, at Eurostat ikke har oplysninger for Østrig).

Danmark er nu foran Sverige på 75 procent og betydeligt foran Tyskland på 45 procent. Helt i bund ligger store EU-lande som Polen (20 procent), Frankrig (26 procent), Spanien (33 procent) og Storbritannien (38 procent).

Den relativt høje danske andel afspejler formentlig, at Danmark som ovenfor skitseret modtager forholdsvis mange syriske flygtninge, der som udgangspunkt alle tildeles asyl. Derimod modtager eksempelvis Tyskland relativt mange asylansøgere fra Balkan (Kosovo), der som udgangspunkt afvises.

asyl3

Danmark gav ophold til fjerde flest asylansøgere
Den markante forskel i anerkendelsesprocent gør det relevant at se på, hvor mange opholdstilladelser de enkelte lande uddelte. Ved at se på ophold frem for ansøgning i perioden fra fjerde kvartal 2014 til tredje kvartal 2015, giver Danmark nu ophold til tredje flest asylansøgere. Relativt set giver Danmark ophold til 60 procent flere end Tyskland gør. Sverige, Malta og Cypern er i spidsen. Igen skal det dog bemærkes, at data for Østrig ikke er tilgængelig.

asyl4


Flere artikler om emnet