Dansk Folkeparti positiv over for Ydelseskommission

Kristian Thulesen Dahl melder positivt ud i forhold til at se på kontanthjælp og andre ydelser i en Ydelseskommission, som foreslået af Socialdemokratiet
Dansk Folkeparti er positiv over for nedsættelse af en Ydelseskommission, som inden for et år skal komme med et sammenhængende forslag til, hvordan de sociale ydelser som kontanthjælp, integrationsydelse og boligydelse skal se ud i fremtiden.

Det afslørede Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, søndag under det årlige Nytårsstævne, som de radikale traditionelt afholder i Nyborg i januar.

Thulesen og Dansk Folkeparti er således åbne over for en justering af de sociale satser i opadgående retning. Og også åbne over for at se nærmere på det omdiskuterede kontanthjælpsloft.

Partiet stiller dog den betingelse, at ændringerne alene skal omfatte danskere på sociale ydelser - ikke udlændinge.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, der også deltog i Nytårsstævnet, kvitterede under stævnet for Dansk Folkepartis positive grundholdning til Ydelseskommissionen. Uden nærmere at kommentere Dansk Folkepartis betingelse for at støtte en ydelseskommission: At eventuelle forhøjelser af sociale ydelser forbeholdes danskere.

S ønsker nyt system uden kontanthjælpsloft

Socialdemokratiet har meldt ud, at man ønsker at afskaffe kontanthjælpsloftet, men at man ikke bare ønsker at rulle tilbage til det gamle system:

”Vi vil afskaffe kontanthjælpsloftet, men vi vil ikke rulle det tilbage til det gamle system, men i stedet vil vi tage hensyn til de geografiske husleje-forskelle i landet," understregede Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, over for Netavisen Pio 17. december.

“Det’ som det handler om, er, at huslejen er ekstrem forskellig rundt omkring i landet. Selv internt i en by er husleje-forskellen ekstrem stor. Det rådighedsbeløb, som man er efterladt med, er derfor meget, meget forskelligt,” forklarede Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det er præcis samme tanker, man gør sig i Dansk Folkeparti, erfarer Netavisen Pio.

Hos Dansk Folkeparti anerkender man, at der er børnefattigdom og fattige børnefamilier. Men partiet mener, at det hele ikke bare løses ved at hæve nogen satser. Spørgsmålet om dyre huslejer i blandt andet København, hører med. Det hører også med, at kommunernes indsats for at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde er meget uensartet.

”Børnene kommer i klemme”

Som led i ydelseskommissionens arbejde ønsker Socialdemokratiet også, at man ser på, hvordan man undgår, at den lave integrationsydelse (Nu benævnt ”hjemsendelsesydelse”) ikke rammer børn i samme grad, som den gør i dag:

“Vi kan give det klare svar, at vi synes, der er en udfordring med børn, der lever på integrationsydelse. Vi synes ikke, at det nuværende system dur, fordi børnene kommer i klemme,” understregede Pernille Rosenkrantz-Theil over for Netavisen Pio før jul.

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte – som led i finanslovsaftalen for 2019 – at man vil sænke den i forvejen lave integrationsydelse (Nu ”hjemsendelsesydelse”) med yderligere 2.000 kroner pr. familie.

Den sænkning siger Socialdemokratiet nej til:

”Det kan og vil Socialdemokratiet ikke støtte. Ydelserne er blevet gidsler i det taktiske spil på Christiansborg – både på højre- og venstrefløjen. Der er brug for stabilitet og et mere klogt system af boligstøtte, børnepenge, fripladser og andre ydelser,” fastslog Socialdemokratiets udlændingeordfører Mattias Tesfaye, således i et debatindlæg i Netavisen Pio 17. december.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce