Dansk Folkeparti var advaret om konsekvenser for pensionister

Ifølge ledende figurer i Dansk Folkeparti var det først i går eftermiddags, at partiet blev klar over de mulige konsekvenser af boligydelsespakken. En kortlægning af forløbet viser imidlertid, at konsekvenserne har været kendt i månedsvis.
Efter massiv kritik af partiets støtte til nedskæringerne på de ældres boligydelse, forsøgte Dansk Folkeparti i går aftes at trække i land i forhold til at støtte forringelserne. Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, skrev blandt andet på Facebook, at

Nogle af de eksempler der er i medierne giver indtryk af, at flere berøres voldsomt af ændringerne. Hvis det er rigtigt, er det i strid med det, vi har fået oplyst i forhandlingerne. Så skal det selvfølgelig laves om! Vi arbejder med det – og taler selvfølgelig også med Ældre Sagen om det”.

Samme toner kom fra partiets finansordfører René Christensen, som til DR Nyheder blandt andet sagde, at ”Der er kommet en masse nye tal frem - også tal, vi bestemt ikke har set i forhandlingerne. Derfor er vi nødt til at have finansministeren på banen, som skal forklare, om de regnestykker, Ældre Sagen har lavet, er rigtige. Hvis de er det, er det ikke en del af den aftale, vi har lavet”.

Det er angiveligt beregninger fra Ældre Sagen, der viser at nedskæringerne kan koste pensionister op mod 16.000 kroner om året, der har givet Dansk Folkeparti kolde fødder. Men beregningerne fra Ældre Sagen så ikke dagens lys i går, de har været kendt i månedsvis. Det viser en gennemgang af sagen, som Netavisen Pio har foretaget:

29/9: Regeringens forslår en ”boligydelsespakke”
Regeringens præsenterer som en del af i sit finansudspil et forslag til en boligydelsespakke, som indeholder en nedsat regulering af beløbsgrænser for boligydelse, en gradvis afskaffelse af det beregningstekniske tillæg til huslejen samt et loft over den støtteberettigede husleje i ældreboliger. Regeringens skriver i udspillet, at ”Med en gennemførelse af boligydelsespakken frigøres midler for 110 mio. kr. i 2016 stigende til 590 mio. kr. i 2020”.

29/9: Ældre Sagen advarer om store konsekvenser
Allerede samme dag som finansloven fremlægges, er Ældre Sagen ude at advare mod konsekvenserne af boligpakken. Ældre Sagen skriver blandt andet, at for enlige folkepensionister uden supplerende indkomst kan tabet være ”godt 5.000 kr. i 2020, når der ses bort fra, at satserne fremover kun reguleres med forbrugerprisindekset. Denne lavere regulering vil på 10 år ca. fordoble faldet, så boligydelsen i ovenstående eksempel falder med ca. 11.000 kr. For en pensionist, der flytter i en plejebolig med en leje på 9.000 kr. om måneden i 2020, kan der blive tale om et fald i boligydelsen på over 20.000 kr. om året.

5/10: Dansk Folkeparti kritiserer forslaget
Dansk Folkeparti stillede sig fra starten kritisk over for lovforslaget. Allerede samme dag sagde finansordfører René Christensen til avisen.dk, at ”Det er et rigtig skidt forslag med vores øjne, fordi det især går ud over pensionister (…) Det æder nærmest en folkepension fuldstændig op, og hvis man skærer i boligydelsen, er der ikke noget tilbage”. Og den 5. oktober sagde han til Altinget.dk, at ”Umiddelbart er det et forslag, vi ikke kan støtte. Det er en af de knaster, der skinner i øjnene i finanslovforslaget”.

19/11: Boligydelsespakken vedtages
Den 19. november indgås finanslovsaftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance. Boligydelsespakken er en del af aftalen. Eneste justering er, at der sker en mindre nedsættelse af mindstekravet til modtagernes egenbetaling. Dermed har Dansk Folkeparti accepteret de øvrige tiltag i regeringens udspil.

20/11: Lovforslaget fremsættes
Beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen fremsætter lovforslaget til boligydelsespakken. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det blandt andet, at forsalget vil medføre nedskæringer på 480 millioner kroner i 2020, og at ”132.000 boligydelsesmodtagere gennemsnitligt skønnes at få nedsat den udbetalte boligydelse med 3.780 kr.”.

25/11: Ældre Sagen advarer igen: Pensionister kan miste 16.000 kroner
Ældre Sagen lægger 25. november nye beregninger på hjemmesiden, som viser, at mange vil blive ramt af forslaget. Det er også her det famøse tal om de 16.000 kroner præsenteres: ”Mellem 150.000-175.000 pensionister rammes af regeringens lovforslag om 'boligydelsespakke' (…) Fra 2021 vil tabet være over 7.000 kr. om året i forhold til reglerne nu. Hvis huslejen er på 8.000 kr. om måneden bliver tabet fra 2021 på over 16.000 kr. Det er mange penge, hvis man kun har folkepensionen at leve for”.

25/11: Høringssvar fra organisationerne
En lang række organisationer indsender høringssvar til Folketinget, som advarer om konsekvenserne af boligydelsespakken. Ud over Ældre Sagen er der blandt andet høringssvar fra Danmarks Lejerforeninger, Danske Seniorer, Danske Handicaporganisationer og KL.

8/12: Dansk Folkeparti støtter forslaget i folketingssalen
Under Folketingets førstebehandling af forslaget anerkender Dansk Folkepartis ordfører, Bent Bøgsted, at forslaget vil betyde markante besparelser. Han fastholder dog samtidig, at Dansk Folkeparti vil stemme for aftalen.

 


placeholder

Annonce