Dansk Industris garanti til ufaglærte gælder maksimalt 14 måneder

Underdirektør Steen Nielsen i Dansk Industri erkender nu, at garantien til ufaglærte danskere kun gælder ”lige nu i 2018”
Dansk Industri erkender nu, at den garanti arbejdsgiverorganisationen har udstedt til danske ufaglærte om, at de ikke berøres af en nedsættelse af beløbsgrænsen fra de nuværende 418.000 kroner til 330.000 kroner, kun gælder ”lige nu i 2018”.

Torsdag udtalte – ifølge en pressemeddelelse udsendt af Dansk Industri - underdirektør i Dansk Industri, Steen Nielsen, ellers følgende:

”Beregningerne fra 3F og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er desværre med til at skabe en uberettiget skepsis hos Danmarks ufaglærte. For intentionen med ændringen af beløbsgrænsen er både fra vores og regeringens side at give Danmarks virksomheder mulighed for at hente flere faglærte medarbejdere i udlandet. Og beløbsgrænsen på 330.000 kr. afspejler i høj grad det hensyn. Så jeg kan berolige Danmarks ufaglærte. Der kommer ikke flere ufaglærte medarbejdere ind i landet, hvis beløbsgrænsen sænkes.”

Og endnu mere fra samme DI-pressemeddelelse:

”Hverken lagerarbejderen, receptionisten eller rengøringsassistenten behøver at frygte noget, hvis beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft sænkes til 330.000 kr., som regeringen foreslår for udvalgte lande i sit udspil om international rekruttering. 3F og en ny analyse fra AE fremfører det modsatte – men deres beregninger er vildledende.”

Ændring af Ferieloven påvirker beløbsgrænse

Netavisen Pio har interviewet underdirektør Steen Nielsen om sagen, og spurgt ham, om det er rigtigt forstået, at Dansk Industri ikke i sin garanti til de ufaglærte tager højde for en allerede vedtaget ændring af Ferieloven pr. 1. januar 2020.

Ændringen betyder, at feriepenge – modsat i dag hvor feriepengene først udbetales året efter– udbetales løbende måned for måned. Og det betyder reelt, at den foreslåede sænkning af beløbsgrænsen på 330.000 kroner i nær fremtid bliver inklusive ferietillæg på 12,5 pct. fra 1. januar 2020:

”Vi tager udgangspunkt i de regler, der gælder i dag. Hvordan det kommer til at blive under den nye Ferielov, der træder i kraft om et par år, det tror jeg ikke, vi ved ret meget om. 3F gør nok heller ikke.”

Hvori består det svære? Ændringen består såre enkelt i, at pr. 1. januar 2020 så vil lønmodtagere fra ikke- EU-lande kunne arbejde i Danmark, hvis de har et job på hånden, der giver dem 418.000 kroner om året – inklusive feriepenge. En beløbsgrænse, som regeringen og Dansk Industri ønsker sænket til 330.000 kroner. Og det er så pr. 1. januar 2020 inklusive ferietillægget. Det er vel ikke så svært?

”Hvis nu du tager en medarbejder, som arbejder i en dansk virksomhed i dag og tjener 330.000 kroner – altså lige på den her nye beløbsgrænse, som er foreslået – så er en stor del af de penge, 12,5 procent, feriepenge. De feriepenge, betales i dag ind til Feriekonto, men pengene kommer ikke til udbetaling til medarbejderen i første omgang. De udbetales først i det efterfølgende ferie-år. Altså 1. maj året efter. Det er argumentet fra myndighedernes side for, at personen ikke får pengene udbetalt i første omgang, men må vente til senere, så har man ikke lov til at tælle det med, når man søger om at få en ny medarbejder ind fra udlandet.”

”Det er rigtigt, at Ferieloven laves om”

Ja, og det ændres så fra 1. januar 2020 – og så må man godt regne feriepengene med ind – altså 12,5 procent oveni?

”Det er rigtig at Ferieloven bliver lavet om. Og at der kommer nye regler.”

Men så er du vel også enig i, at flere medarbejdergrupper berøres af en eventuel sænkning af beløbsgrænsen pr. 1. januar 2020, fordi feriepengene som noget nyt tæller med i lønnen?

”Altså i stedet for grænsen på 418.000 kroner så kommer det til at være et andet beløb, ja.”

Så fra 1. januar 2020 vil Dansk Industri godt vedgå, at så vil også ufaglærte være berørt af en sænkning af beløbsgrænsen til 330.000 kroner?

”Det kan man ikke konkludere. Det kommer jo an på hvad beløbsgrænsen er.”   

Ja, og nu tager vi som udgangspunkt, at Dansk Industri og regeringen får gennemført en sænkning af beløbsgrænsen til 330.000 kroner. Og det er så inklusive feriepenge fra 2020. Og så vil også ufaglærte blive berørt af sænkningen – fordi beløbsgrænsen vil være inklusive feriepenge?

”Det synes jeg er svært at sige. Jeg kan kun forholde mig til, hvordan reglerne er i dag.”

Steen Nielsen, hele diskussionen kører jo på, hvad der sker, hvis vi sænker beløbsgrænsen til 330.000. Så siger Dansk Industri: Det vil berøre faglærte, men ikke ufaglærte. Så du udtaler dig om, hvad der vil ske, hvis beløbsgrænsen sænkes til et konkret beløb. Så kan du vel også udtale sig om, hvilke grupper der er berørt af en nedsættelse af beløbsgrænsen pr. 1. januar 2020, når ferieloven laves om. Berøres ufaglærte – eller berøres ufaglærte ikke?

”Det kommer helt an på hvordan de regler kommer til at virke til den tid.”

Vi ved da godt hvordan Ferieloven bliver. Ændringen betyder at feriepengene udbetales løbende…

”Jeg siger bare: Med de lønninger, vi har i 2018. Og en beløbsgrænse på 330.000 kroner – så vil det ikke være muligt at hente ufaglært arbejdskraft ind til Danmark. Hvis så det viser sig om to år, at Ferieloven betyder, at opgørelsen af de her lønninger bliver anderledes. Så må vi tage stilling til dét, til den tid. Jeg synes, vi skal koncentrere os om, hvad lønningerne er i dag. Og hvordan bør beløbsgrænsen være sådan at vi kan løse det problem vi har med mangel på medarbejdere. I 2020 kan situationen jo se meget-meget anderledes ud.”

Nu siger du to år. Hvad har vi nu? Vi har oktober 2018. Hvor kommer de to år fra? Vi taler vel om et år og et par måneder?

”Vi snakker om hvad beløbsgrænsen bør udgøre i dag. Det er jo i dag, vi har en mangel på medarbejdere.”

Du er vel enig i, at der er nye fakta pr. 1. januar 2020. Ferieloven er jo ændret. Den er jo ændret pr. 2020. Så kan vi ikke blive enige om, at det du og Dansk Industri taler om gælder i dag – det vil være anderledes pr. 1. januar 2020. Her vil flere jobkategorier blive berørt på grund af ændringen af Ferieloven?

”Det ved jeg ikke, om vi kan. Jeg forholder mig udelukkende til, hvordan lønningerne er i år 2018. Og hvordan beløbsgrænsen er. I 2020 der vil lønniveauerne sikkert være anderledes – og lovgivningen på feriepengene er så også anderledes. Og så må vi jo tage stilling til det til den tid. Her og nu mener vi at en beløbsgrænse på 330.000 eller 325.000 er det helt rigtige.”

Garantien til ufaglærte gælder kun her og nu

Skal beløbsgrænsen så hæves igen 1. januar 2020?

”Det er der ingen grund til at tænke over i dag. Det kan vi tale om til den tid.”

Din garanti til de ufaglærte gælder vel kun frem til 1. januar 2020?

”Ja, den gælder lige nu i 2018.”

Er det så fair at udstede garantier på den måde – hvis garantien højst gælder 14 måneder?

”Der er jo ikke nogen af os, der ved, hvordan lønningerne er i 2020. Og hvordan situationen er. Det vi kan tage stilling til er, at lige nu er de ufaglærte lønninger ikke over de 330.000, hvis man gør det op på den måde, som det gøres op på i dag i beløbsordningen.”

Du synes ikke, at du og Dansk Industri skulle udsende en ny pressemeddelelse, hvor det hedder: ”Sorry, garantien til de ufaglærte gælder i øvrigt højst de næste 14 måneder?

” Nej, det synes jeg ligger lidt i sagens natur, at vi udtaler os, om det der gælder nu,” slutter Steen Nielsen.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce