Dansk Metal lukker øjnene for social dumping

Vi løser ikke problemerne ved at vende dem ryggen og nægte at de findes. Tværtimod skal vi stå sammen med kollegaerne på vejene og på byggepladserne.
Med overskriften ’3F’s skræmmebilleder skader kampen mod social dumping’, kommer Faglig sekretær i Dansk Metal, Kasper Palm med en virkelighedsfjern og udokumenterede svada om, hvad der er virkeligheden for 3F’s medlemmer, og hvad 3F bør gøre og mene.

Skulle der nu sidde andre og tænke over, om social dumping er et problem i Danmark, så vil vi lige for en god ordens skyld gennemgå den viden, myndighederne og 3F har indsamlet gennem tiden.

3F er ikke i mod udenlandsk arbejdskraft
Kasper Palms første påstand er, at 3F er imod udenlandsk arbejdskraft. Intet kunne være mere forkert. I 3F har vi over 30.000 medlemmer, som ikke er født i Danmark. Vi gør mere end noget andet forbund for at organisere vores udenlandske kollegaer. En indsats, der har betydet, at da Metroarbejdet var på sit højeste, så var næsten hver anden metroarbejder medlem af 3F.

Vi gør mere end noget andet forbund, for at organisere vores udenlandske kollegaer

I 3F har vi intet imod udenlandsk arbejdskraft, når blot spillereglerne på det danske arbejdsmarked bliver overholdt. Problemet er bare, at mens antallet af østarbejdere i Danmark hvert år sætter rekord, har den fælles myndighedsindsats mod social dumping aldrig haft mere travlt.

Siden 2012 har SKAT sendt regninger for 818 millioner kroner til primært udenlandske virksomheder, som har svindlet med moms og skat. I samme periode har Arbejdstilsynet ført tilsyn med 12.000 udenlandske virksomheder, hvor mere end hver anden virksomhed fik en reaktion fra Arbejdstilsynet. 75 procent af Arbejdstilsynets reaktioner skyldtes alvorlige brud på arbejdsmiljøloven (forbud og straks-påbud).

Konsekvensen af social dumping er ikke alene, at skattefar går glip af en masse penge til vores fælles velstand. Det skaber også unfair konkurrenceforhold for danske virksomheder, som sætter en dyd i at tilbyde deres medarbejdere en ordentlig løn og nogle arbejdsforhold, de ikke brækker nakken af.

3F er imod social dumping
Kasper Palm fortsætter rækken af usande påstande, når han skriver, at I 3F mener man, at når udenlandsk arbejdskraft kommer til Danmark, så bliver lønnen automatisk presset ned.

Sidste år udkom FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) med en rapport, som blandt andet dokumenterede, at de udstationerede bygningsarbejdere har lønninger og vilkår, der er langt under de danske bygningsarbejderes. Deres timeløn svarer til cirka 80 kroner i timen. Deres gennemsnitlige arbejdstid er på 54 timer om ugen – i øvrigt uden overtidsbetaling, pension og feriepenge.

De udstationerede bygningsarbejdere har lønninger og vilkår der er langt under de danske bygningsarbejderes

Stiller man skarpt på det faglige arbejde indenfor byggeriet, så har man alene her vundet sager om social dumping for mere end 150 millioner kroner. Sager som er fagretligt behandlet, og hvor virksomheder er blevet dømt efter den danske model. Så ja, der er efterhånden – og desværre – mange eksempler på, at udenlandsk arbejdskraft presser vores medlemmers løn- og ansættelsesvilkår.

Social dumping på hjul
Og så nævner Kasper Palm specifikt transportbranchen og de udfordringer, der er her med at finde kvalificeret arbejdskraft.

Hver dag krydser over 4.000 udenlandske lastbiler grænserne ind og ud af Danmark. I stigende grad med bulgarske, rumænske og makedonske chauffører

Hver dag krydser over 4.000 udenlandske lastbiler grænserne ind og ud af Danmark. I stigende grad med bulgarske, rumænske og makedonske chauffører bag rattet. Det viser vognmandsorganisation ITD’s løbende grænsetællinger. Samtidig har østeuropæiske lastbiler og chauffører gang på gang ryddet forsider og sendetid i tv med negative overskrifter om brud på regler og beskrivelser af dårlige arbejds- og levevilkår og ringe lønninger.

I efteråret 2015 dokumenterede 3F Transport, DTL – Danske Vognmænd og COWI arbejds- og levevilkårene blandt makedonske, bulgarske og rumænske chauffører, der kører, arbejder og lever deres arbejdsliv i Danmark og de øvrige lande i Nordvesteuropa. De fandt blandt andet frem til:

- Chaufførerne tjener 11.000 kroner om måneden i gennemsnit. Det er mellem en tredjedel og halvdelen af, hvad deres danske, svenske og tyske kolleger tjener.

- Chaufførerne arbejder og bor i lastbilerne i 7 uger i gennemsnit. Det er brud på intentionerne i EU’s regler om ugehvil, der beskriver, at chauffører ikke skal bruge lastbilen som opholdssted, når han/hun holder weekend, og det afspejler et stort socialt problem i form af ensomhed og afsavn i forhold til familieliv.

- De udenlandske chauffører og lastbiler arbejder og kører udelukkende i Danmark og de øvrige lande i Nordvesteuropa. Lastbiler og chauffører kører aldrig i deres egne hjemlande eller registreringslande.

- De udenlandske chauffører presses hyppigt til at bryde regler og love: For eksempel reglerne om kørehvile-tid og reglerne om cabotagekørsel.

Dermed er der blevet skabt vilkår i transportbranchen, det bliver sværere og sværere at tiltrække unge og andre potentielle medarbejdere til. Det bliver en særskilt udfordring om ganske få år. En udfordring vi i 3F forsøger at løse sammen med arbejdsgiverne. Vel at mærke på danske vilkår.

Fremskridt kommer ikke af sig selv
Alt dette er et lille kik ind i hverdagen for 3F’erne – og alt det kunne Kasper Palm have søgt frem på internettet, hvis han havde en oprigtig interesse i at forsøge at forstå problemstillingerne omkring social dumping.

Tænk bare på Uber, Ryanair, Metrobyggeriet og de mange andre sager, hvor vi har taget kampen.

Som fagligt aktive, så ved både vi og Kasper Palm, at der ikke er noget der kommer af sig selv. Vi løser ikke problemerne ved at vende dem ryggen og nægte at de findes. Tværtimod skal vi stå sammen med kollegaerne på vejene og på byggepladserne.

Den kamp har vi kæmpet i mange år. Det har givet synlige fremskridt. Tænk bare på Uber, Ryanair, Metrobyggeriet og de mange andre sager, hvor vi har taget kampen. Den kamp fortsætter vi med. Fordi det er kampen for vores kollegaers arbejdsliv og vilkår.

Jan Villadsen, formand for Transportgruppen i 3F

Kim Lind Larsen, formand for Byggegruppen i 3F


placeholder

Annonce