Danske Bank-betalt professor får igen kritik

Professor der forsvarede Danske Bank, men ikke oplyste om at den betalte hans forskningscenter, kritiseres nu for at skjule hvem der finansierer hans forskning
Copenhagen Business School
I begyndelsen af september var professor Steen Thomsen fra Copenhagen Business School, ude i et større forsvar for Danske Bank i en kronik i Børsen, som hed ”Sæt Danske Bank fri af gabestokken”.

I kronikken kaldte han mediernes dækning af sagen for ”noget af det mest ensidige i dansk erhvervshistorie” og opfordrede direkte ”uvidende medier” til at holde mund.

Men det gav kritik, da det center, han både er ansat på og bestyrelsesformand for, har været delvist finansieret af netop Danske Bank. Det skrev Magisterbladet i september måned.

Efter kritikken varslede Copenhagen Business School et eftersyn af sin praksis for forskernes deltagelse i den offentlige debat, ligesom Steen Thomsen selv bedyrede, at han fremover vil være ”mere forsigtig” når han udtaler sig i den offentlige debat.

Forskede i fonde med fondes penge

Magisterbladet kan nu berette, at samme Steen Thomsen kritiseres for i en række tilfælde at have undladt at oplyse om potentielle interessekonflikter i sin egen forskning, der bliver betalt af store virksomheder.

Steen Thomsen, der leder Center for Corporate Governance ved Copenhagen Business School, modtog i 2011 hele 8,4 millioner kroner fra ni erhvervsdrivende fonde, herunder Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.

Men CBS-forskeren, der fik pengene til at forske i erhvervsdrivende fondes økonomiske og samfundsmæssige betydning, har i flere videnskabelige artikler undladt at oplyse om såvel finansieringskilderne eller at finansieringskilderne potentielt kunne påvirke hans professionelle vurdering.

Den advarselslampe blinker jo ikke, når interessekonflikten ikke er oplyst

Kan have betydning for vurderingerne

Dermed overholder han hverken danske eller europæiske retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis, mener en ekspert.

”Det er alvorligt, fordi det forhold, at fondene selv har finansieret forskningen, kan have betydning for vurderingen af resultaternes troværdighed. Og i sidste ende om der er tale om uafhængig forskning. Hvis de her artikler munder ud i positive resultater for fondene, er der selvfølgelig grund til at være ekstra grundig og kritisk i læsningen af resultaterne. Men den advarselslampe blinker jo ikke, når interessekonflikten ikke er oplyst”, siger Heine Andersen, der er professor emeritus ved Københavns Universitet, til Magisterbladet.

Ligner en ’bevidst forsømmelse’

Magisterbladet har forelagt Steen Thomsen fem tilfælde af akademiske artikler, hvor han ikke har informeret om den mulige interessekonflikt. Steen Thomsen anerkender fejl i to tilfælde, men mener, at der er tale om fejl eller forglemmelser.

Førnævnte Heine Andersen finder det dog bemærkelsesværdigt, at en erfaren professor som Steen Thomsen i flere tilfælde har undladt at oplyse om den potentielle interessekonflikt. Og at det sker gentagne gange, giver mistanke om ”en bevidst forsømmelse”, lyder hans vurdering.

Copenhagen Business School har nu indskærpet overfor Steen Thomsen, at de eventuelle interessekonflikter fremover skal fremgå tydeligere.

”Jeg har talt med Steen Thomsen. Han erkender, at finansieringen ikke er blevet omtalt i fodnoter i de pågældende artikler. Det er en fejl. Derfor vil Steen og jeg gennemgå publiceringen hidtil og tale om, hvorledes centeret fremadrettet kan leve op til vores mål om transparens. Vi vil også rette henvendelse til de pågældende tidsskrifter med henblik på opdatering”, skriver Carsten Rohde, der er institutleder på CBS, til Magisterbladet.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook